• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Opracowania

Nawigacja

Aktualnoci

bsit

Wiedza jest nie tylko w ksikach

BulletDodał Admin dnia: 03.10.2013
Wspczesne czasy i rozwj technologii wymagaj take od szk i uczelni przystosowania si do nowych realiw, zwaszcza, jeli chodzi o metody nauki. Uczniowie i studenci coraz mniej chtnie siga...
  • Czytaj dalej
bsit

Co jest wane na maturze pisemnej

BulletDodał bsit dnia: 30.03.2011
Czas pisemnych matur z jzyka polskiego zblia si nieubaganie, a wic warto si do tego wanego egzaminu dobrze przygotowa. Oprcz wicze czytania ze zrozumieniem, ktre na pewno warto sobie za...
  • Czytaj dalej
bsit

Wszystko zostao sfilmowane

BulletDodał bsit dnia: 28.03.2011
W dzisiejszych czasach, gdy rzdz przede wszystkim przekazy audiowizualne, uczniowie maj dostp do wielu ekranizacji lektur szkolnych. Z jednej strony jest to wielka zaleta, poniewa mona rozsze...
  • Czytaj dalej
bsit

Problemy z prezentacj maturaln

BulletDodał bsit dnia: 26.03.2011
W wielu przypadkach problemy z prezentacj maturaln dotycz nie tworzenia samego tekstu i zwizanych z nim zagadnieniami, ale z technicznymi aspektami, jakie maturze towarzysz. Chodzi przede wszy...
  • Czytaj dalej
bsit

Zainteresuj si Mioszem

BulletDodał bsit dnia: 24.03.2011
Rok Miosza zmusza wszystkich wiadomych obywateli do zainteresowania si t ciekaw postaci na scenie polskiej literatury. Jednak wszelkie prby przybliania sylwetki poety maj na celu nie tylko...
  • Czytaj dalej
bsit

Jak czyta Granic

BulletDodał bsit dnia: 22.03.2011
Granica Zofii Nakowskiej to utwr, ktry mona czyta na wiele rnych sposobw. Przede wszystkim, zazwyczaj w szkole zwraca si uwag na to spoeczne, jakie pojawia si w tym utworze. Mamy zatem...
  • Czytaj dalej
bsit

Poznaj czci mowy na nowo

BulletDodał bsit dnia: 20.03.2011
Jeli komu wydaje si, e ucze szkoy redniej nie musi uczy si gramatyki, to mocno si myli. Niestety czsto do tej grupy nale nauczyciele, ktrzy zajmuj si ksztaceniem literackim, zapomi...
  • Czytaj dalej

Przykadowe prace

“Living in a foreign country can not be better than living in your own Discuss.

“Living in a foreign country can not be better than living in your own Discuss. Subject: “Living in a foreign country can not be better than living in your own Discuss. Living abroad means for young people throwing themselves from the ledge. The fact of the matter is that, we are accustomed to help an...

Mistrzowie i ich uczniowie wśrd twrcw literatury. Na podstawie wybranych przykładw przedstaw ujawniające się w działach związki między ich twrczością

Mistrzowie i ich uczniowie wśrd twrcw literatury. Na podstawie wybranych przykładw przedstaw ujawniające się w działach związki między ich twrczością MISTRZOWIE I ICH UCZNIOWIE WŚRD TWRCW LITERATURY. NA PODSTAWIE WYBRANYCH PRZYKŁADW PRZEDSTAW UJAWNIAJĄCE SI&#...

Mesjanizm narodowy w "widzeniu ks. Piotra".

Mesjanizm narodowy w "widzeniu ks. Piotra". Ksiądz Piotr przedstawiony został jako człowiek odmiennego sposobu myślenia niż Konrad - głwny bohater; jest człowiekiem wyciszonym, pokornym wobec Boga, rozumie swoją małość i małe znaczenie, okazuje to wszystko i dlatego to...

Problemy wspłczesnego świata i ich rozwiązania

Problemy wspłczesnego świata i ich rozwiązania Problemy wspłczesnego świata, odgrywają ważną rolę w życiu wszystkich wsplczesnych społeczeństw,decydując o szansach i zagrożeniach ich rozwoju. Problemy na skalę oglnoświatową dotyczą b...

Od dytyrambu do dramatu antycznego. Omw charakterystyczne cechy tragedii antycznej na przykładzie

Od dytyrambu do dramatu antycznego. Omw charakterystyczne cechy tragedii antycznej na przykładzie Antyczna tragedia Początek tragedii związany jest z kultem Dionizosa, boga winnej latorośli. Co roku odbywały się uroczystości w trakcie, ktrych wykonywano chralną pieśń zwan...

Spr o święto Dziadw. Zinterpretuj wskazany fragment IV cz. Dziadw Adama Mickiewicza

Spr o święto Dziadw. Zinterpretuj wskazany fragment IV cz. Dziadw Adama Mickiewicza Dziady były słowiańskim obrzędem poświęconym czci zmarłych przodkw. Składał się on z wezwań mających przywołać duchy przodkw, ktrych potem częstowano jad&#...

Smutek, tęsknota, żal, gorycz ... przyczyna tych uczuć oraz ich wyraz w lirykach lozańskich Adama Mickiewicza.

Smutek, tęsknota, żal, gorycz ... przyczyna tych uczuć oraz ich wyraz w lirykach lozańskich Adama Mickiewicza. Moją pracę zacznę od przedstawienia utworw Adama Mickiewicza i zawartych w nich uczuciach. Na przełomie lat 1839/40 poeta przenisł się z Paryża do szwajcarskiej...

List do Cioci

List do Cioci Szczecin, 08.01.2003 Kochana Ciociu ! Zgodnie z naszą ostatnią rozmową telefoniczną i obietnicą, ktrą Ci wtedy dałem, piszę do Ciebie choć krtki list o tym, jak minęły u nas Święta Bożego Narodzenia. Wiesz przecież jak to u ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry