• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Opracowania

Nawigacja

Aktualnoci

bsit

Wiedza jest nie tylko w ksikach

BulletDodał Admin dnia: 03.10.2013
Wspczesne czasy i rozwj technologii wymagaj take od szk i uczelni przystosowania si do nowych realiw, zwaszcza, jeli chodzi o metody nauki. Uczniowie i studenci coraz mniej chtnie siga...
  • Czytaj dalej
bsit

Co jest wane na maturze pisemnej

BulletDodał bsit dnia: 30.03.2011
Czas pisemnych matur z jzyka polskiego zblia si nieubaganie, a wic warto si do tego wanego egzaminu dobrze przygotowa. Oprcz wicze czytania ze zrozumieniem, ktre na pewno warto sobie za...
  • Czytaj dalej
bsit

Wszystko zostao sfilmowane

BulletDodał bsit dnia: 28.03.2011
W dzisiejszych czasach, gdy rzdz przede wszystkim przekazy audiowizualne, uczniowie maj dostp do wielu ekranizacji lektur szkolnych. Z jednej strony jest to wielka zaleta, poniewa mona rozsze...
  • Czytaj dalej
bsit

Problemy z prezentacj maturaln

BulletDodał bsit dnia: 26.03.2011
W wielu przypadkach problemy z prezentacj maturaln dotycz nie tworzenia samego tekstu i zwizanych z nim zagadnieniami, ale z technicznymi aspektami, jakie maturze towarzysz. Chodzi przede wszy...
  • Czytaj dalej
bsit

Zainteresuj si Mioszem

BulletDodał bsit dnia: 24.03.2011
Rok Miosza zmusza wszystkich wiadomych obywateli do zainteresowania si t ciekaw postaci na scenie polskiej literatury. Jednak wszelkie prby przybliania sylwetki poety maj na celu nie tylko...
  • Czytaj dalej
bsit

Jak czyta Granic

BulletDodał bsit dnia: 22.03.2011
Granica Zofii Nakowskiej to utwr, ktry mona czyta na wiele rnych sposobw. Przede wszystkim, zazwyczaj w szkole zwraca si uwag na to spoeczne, jakie pojawia si w tym utworze. Mamy zatem...
  • Czytaj dalej
bsit

Poznaj czci mowy na nowo

BulletDodał bsit dnia: 20.03.2011
Jeli komu wydaje si, e ucze szkoy redniej nie musi uczy si gramatyki, to mocno si myli. Niestety czsto do tej grupy nale nauczyciele, ktrzy zajmuj si ksztaceniem literackim, zapomi...
  • Czytaj dalej

Przykadowe prace

"Dziady" A. Mickiewicz.

"Dziady" A. Mickiewicz. Stanowią sumę poetycką i myślową twrczości Mickiewicza. Łącząc dwa jej okresy, prezentują syntezę światopoglądową twrcy, są przy tym znakomitą realizacją poetyki dramatu romantycznego (dzieła otwartego i ...

Napisz ballade romantyczną ....

Napisz ballade romantyczną .... Oni Kto czuje śnieg na dłoni ? Kto słyszy w mroku tętent koni ? Kto nie opiera sie narcyzw wonii ? To Oni ! Przykładają ręce do ludzkich skroni ! Przepełniają me serce – łzy z oczu ronię. Przeplatają...

Analiza SWOT- Francja

Analiza SWOT- Francja Turystyka międzynarodowa Francja – analiza SWOT ATUTY: Klimat śrdziemnomorski na wybrzeżu M. Śrdziemnego Obszary nadmorskie nad Oceanem Atlantyckim i M. Śrdziemnym – turystyka letnia Obszary grskie – Alpy Zachodnie z najwyższym szczyt...

Charakterystyka Skawińskiego "Latarnik"

Charakterystyka Skawińskiego "Latarnik" Skawiński to bardzo interesująca postać, ktrej losy poznajemy w noweli Henryka Sienkiewicza pt. Latarnik. Bohater ten jest tajemniczym i zarazem ciekawym człowiekiem. Niewiele dowiadujemy się o nim z tej krtkiej lektury, ale jego patriotyzm ...

Praktyczne zastosowanie psychologii twrczosci

Praktyczne zastosowanie psychologii twrczosci PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE PSYCHOLOGII TWRCZOŚCI Praktyczna psychologia twrczości uprawiana jest w trzech działach. Szeroko znanym testem twrczości jest bateria Torrance’a – znana jest jako Test Twrczego Myślenia Torrance’a (TTCT). Ob...

Wpływ kościoła na kulturę w średniowieczu.

Wpływ kościoła na kulturę w średniowieczu. Średniowiecze to epoka w historii i kulturze europejskiej, obejmująca okres między starożytnością, a czasami nowożytnymi. Nazwa epoki wywodzi się z łacińskiego określenia medius aevus (średni wiek), lu...

Streszczenie - Romo i Julia.

Streszczenie - Romo i Julia Romeo i Julia s bohaterami sawnej legendy woskiej, ktra dziki dramatowi Szekspira i wielu innym arcydzieom sztuki staa si dziedzictwem caej ludzkoci i ywym cigle symbolem niepokonanej mioci. Romeo i Julia pochodz z dwu zwanionych rodw Werony - Montekich i Kapuletich. Romego,...

Walki o granice polska po I wojnie swiatowej

Walki o granice polska po I wojnie swiatowej Walki o granice Polski po I wojnie światowej. I wojna światowa zakończyła się klęską wszystkich trzech państw zaborczych, co umożliwiło wyzwolenie Polski. Wobec klęski państw centralnych, 7 X 1918 Rada Regencyjna wydała ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry