• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Opracowania

Nawigacja

Aktualnoci

bsit

Wiedza jest nie tylko w ksikach

BulletDodał Admin dnia: 03.10.2013
Wspczesne czasy i rozwj technologii wymagaj take od szk i uczelni przystosowania si do nowych realiw, zwaszcza, jeli chodzi o metody nauki. Uczniowie i studenci coraz mniej chtnie siga...
  • Czytaj dalej
bsit

Co jest wane na maturze pisemnej

BulletDodał bsit dnia: 30.03.2011
Czas pisemnych matur z jzyka polskiego zblia si nieubaganie, a wic warto si do tego wanego egzaminu dobrze przygotowa. Oprcz wicze czytania ze zrozumieniem, ktre na pewno warto sobie za...
  • Czytaj dalej
bsit

Wszystko zostao sfilmowane

BulletDodał bsit dnia: 28.03.2011
W dzisiejszych czasach, gdy rzdz przede wszystkim przekazy audiowizualne, uczniowie maj dostp do wielu ekranizacji lektur szkolnych. Z jednej strony jest to wielka zaleta, poniewa mona rozsze...
  • Czytaj dalej
bsit

Problemy z prezentacj maturaln

BulletDodał bsit dnia: 26.03.2011
W wielu przypadkach problemy z prezentacj maturaln dotycz nie tworzenia samego tekstu i zwizanych z nim zagadnieniami, ale z technicznymi aspektami, jakie maturze towarzysz. Chodzi przede wszy...
  • Czytaj dalej
bsit

Zainteresuj si Mioszem

BulletDodał bsit dnia: 24.03.2011
Rok Miosza zmusza wszystkich wiadomych obywateli do zainteresowania si t ciekaw postaci na scenie polskiej literatury. Jednak wszelkie prby przybliania sylwetki poety maj na celu nie tylko...
  • Czytaj dalej
bsit

Jak czyta Granic

BulletDodał bsit dnia: 22.03.2011
Granica Zofii Nakowskiej to utwr, ktry mona czyta na wiele rnych sposobw. Przede wszystkim, zazwyczaj w szkole zwraca si uwag na to spoeczne, jakie pojawia si w tym utworze. Mamy zatem...
  • Czytaj dalej
bsit

Poznaj czci mowy na nowo

BulletDodał bsit dnia: 20.03.2011
Jeli komu wydaje si, e ucze szkoy redniej nie musi uczy si gramatyki, to mocno si myli. Niestety czsto do tej grupy nale nauczyciele, ktrzy zajmuj si ksztaceniem literackim, zapomi...
  • Czytaj dalej

Przykadowe prace

Analiza rynku transportowego w Polsce

Analiza rynku transportowego w Polsce Spis treści Rozdział I: Transport w gospodarce narodowej 2 1.1. Podstawowe pojęcia transportowe 2 1.2. Funkcje transportu w gospodarce 5 1.3. Potrzeby transportowe i źrdła ich powstawania 8 1.4. Kryteria klasyfikacji i podział transport...

Upadek Cesarstwa Rzymskiego

Upadek Cesarstwa Rzymskiego W społeczeństwo rzymskim zaczął się kryzys gospodarczo-społeczny. Panujący od kilku wiekw pokj został zerwany. Na wschodzie toczyły się walki z Państwem Patronw, a na zachodzie od II w zaczęły napływać plemiona barbarzyń...

Problem "być czy mieć" w literaturze pozytywizmu.

Problem "być czy mieć" w literaturze pozytywizmu. Człowiek związany pewnymi normami moralno etycznymi ciągle staje przed koniecznością wyboru. Wybr ten nie zawsze jest rzeczą łatwą i często łączy się z określonym ryzykiem i odpowiedzialnością L...

Biografia - Wacław z Szamotuł

Biografia - Wacław z Szamotuł Wacław z Szamotuł (Szamotulczyk), poeta i kompozytor, monogramista S. W., V. S. Urodził się około 1526r. w Szamotułach (Wielkopolska). Wykształcenie muzyczne otrzymał najprawdopodobniej w Krakowie. Być może studiował także p...

Sytuacja Polski na arenie międzynarodowej w latach 1921-1939

Sytuacja Polski na arenie międzynarodowej w latach 1921-1939 Moja praca rozpocznie się podpisaniem polsko-francuskiego układu politycznego oraz tajnej konwencji wojskowej w 1921 roku, a zakończy 25 sierpnia 1939 r podpisaniem polsko-angielskiego układu o wzajemnej pomocy. Państwami, ktre pragnę...

Ratownictwo w wypadkach komunikacyjnych

Ratownictwo w wypadkach komunikacyjnych W związku ze wzrostem liczby pojazdw zwiększyła się rwnież liczba wypadkw na drogach. Ich znaczna część pociąga za sobą ofiary w ludziach, niemal zawsze uczestnicy wypadkw odnoszą poważne obrażenia. Ich życie i zdrow...

Analizując "Legendę o św. Aleksym" i "Kwiatki św. Franciszka" omw dwa modele świętości propagowane w literaturze średniowiecznej

Analizując "Legendę o św. Aleksym" i "Kwiatki św. Franciszka" omw dwa modele świętości propagowane w literaturze średniowiecznej Twrcy średniowiecznej literatury byli najczęściej osobami duchownymi. Większość dzieł powstających w tym okresie mia...

Historia globalizacji

Historia globalizacji Dociekliwi badacze historii gospodarczej odnajdują korzenie globalizacji w odległych wiekach, w ktrych nastąpił rozwj długodystansowego transportu i rozszerzyły się możliwości komunikowania miedzy ludźmi. Szczeglne znaczenie przypisuje się o...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry