• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Opracowania

Nawigacja

Aktualnoci

bsit

Wiedza jest nie tylko w ksikach

BulletDodał Admin dnia: 03.10.2013
Wspczesne czasy i rozwj technologii wymagaj take od szk i uczelni przystosowania si do nowych realiw, zwaszcza, jeli chodzi o metody nauki. Uczniowie i studenci coraz mniej chtnie siga...
  • Czytaj dalej
bsit

Co jest wane na maturze pisemnej

BulletDodał bsit dnia: 30.03.2011
Czas pisemnych matur z jzyka polskiego zblia si nieubaganie, a wic warto si do tego wanego egzaminu dobrze przygotowa. Oprcz wicze czytania ze zrozumieniem, ktre na pewno warto sobie za...
  • Czytaj dalej
bsit

Wszystko zostao sfilmowane

BulletDodał bsit dnia: 28.03.2011
W dzisiejszych czasach, gdy rzdz przede wszystkim przekazy audiowizualne, uczniowie maj dostp do wielu ekranizacji lektur szkolnych. Z jednej strony jest to wielka zaleta, poniewa mona rozsze...
  • Czytaj dalej
bsit

Problemy z prezentacj maturaln

BulletDodał bsit dnia: 26.03.2011
W wielu przypadkach problemy z prezentacj maturaln dotycz nie tworzenia samego tekstu i zwizanych z nim zagadnieniami, ale z technicznymi aspektami, jakie maturze towarzysz. Chodzi przede wszy...
  • Czytaj dalej
bsit

Zainteresuj si Mioszem

BulletDodał bsit dnia: 24.03.2011
Rok Miosza zmusza wszystkich wiadomych obywateli do zainteresowania si t ciekaw postaci na scenie polskiej literatury. Jednak wszelkie prby przybliania sylwetki poety maj na celu nie tylko...
  • Czytaj dalej
bsit

Jak czyta Granic

BulletDodał bsit dnia: 22.03.2011
Granica Zofii Nakowskiej to utwr, ktry mona czyta na wiele rnych sposobw. Przede wszystkim, zazwyczaj w szkole zwraca si uwag na to spoeczne, jakie pojawia si w tym utworze. Mamy zatem...
  • Czytaj dalej
bsit

Poznaj czci mowy na nowo

BulletDodał bsit dnia: 20.03.2011
Jeli komu wydaje si, e ucze szkoy redniej nie musi uczy si gramatyki, to mocno si myli. Niestety czsto do tej grupy nale nauczyciele, ktrzy zajmuj si ksztaceniem literackim, zapomi...
  • Czytaj dalej

Przykadowe prace

Wyobraź sobie, że jesteś żołnierzem macedońskim. Przedstaw w formie wspomnień lub dziennika kampanię wojenną przeciwko Persom.

Wyobraź sobie, że jesteś żołnierzem macedońskim. Przedstaw w formie wspomnień lub dziennika kampanię wojenną przeciwko Persom. (?) O Zeusie! Tyle już przeszedłem, tyle wrogich dusz wysłałem na sąd Tanatosa, zlituj się nad wojem, ktry ku chwale umiło...

Przegląd wybranych ekosystemw.

Przegląd wybranych ekosystemw. Z całej powierzchni globu ziemskiego, wynoszącej około 500 mln km2, oceany zajmują 352 mln, tj. około 71%, a lądy 148 mln, a więc około 29%. Na kontynentach życie jest w większym stopniu rozprzestrzenione niż w morzach. Warunki ż...

Mit o Midasie - krtko i na temat

Mit o Midasie - krtko i na temat Dawnymi czasami żył krl, Midas, ktry był bardzo bogaty, a swe niezliczone skarby schowane miał w podziemiach swego pałacu. Codziennie rano i wieczorem krl, Midas oglądał swoje bogactwa i myślał tylko o jednym - jak je powiększyć. Nadszed&...

Socjalizm pierwszej połowy XIX wieku R. Owen, K. Fourier, C. H. Saint Simon, socjalizm ricardiański

Socjalizm pierwszej połowy XIX wieku R. Owen, K. Fourier, C. H. Saint Simon, socjalizm ricardiański Pojęcie socjalizm upowszechniało się właśnie w tym okresie dzięki twrcom dynamicznej ideologii, głoszącej krytykę kapitalizmu i potrzebę stworzenia lepszego ustroju, opart...

Dzieło literackie a jego adaptacja filmowa na podstawie filmu A.Wajdy

Dzieło literackie a jego adaptacja filmowa na podstawie filmu A.Wajdy Prace swoja chciałbym zacząć od wytłumaczenia pojęcia adaptacji filmowej dzieła literackiego. Samo słowo adaptacja oznacza przystosowanie się do nowych warunkw, zatem adaptacja filmowa jest przystosowaniem dzie...

Omw związek Prometeusza z wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera z epoką modernizmu.

Omw związek Prometeusza z wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera z epoką modernizmu. Epokę modernizmu cechowała postawa dekadencka, ktrą reprezentował także, jeden z wybitniejszych poetw polskich, Kazimierz Przerwa-Tetmajer. W utworze Prometeusz zestawił on mitologicznego herosa z Promete...

Literatura XX-lecia wobec problemw wczesnej rzeczywistości.

Literatura XX-lecia wobec problemw wczesnej rzeczywistości. W XX-leciu w wielu utworach pojawia się tematyka poruszająca problemy świata tego okresu; oczywiście polska literatura zajmuje się głwnie problemami lokalnymi; trudno znaleźć jakiś utwr powieściowy ktry w jaki&...

Tren X

Tren X Tematem Trenu X Jana Kochanowskiego jest smutek po śmierci crki Forma podawczą trenu jest liryka bezpośrednia, wyznaniowo-filozoficzna W Trenie X jest to monolog ojca = zeszyt Tren X jest pisany wierszem stychicznym, trzynastozgłoskowym o schemacie (7+6). Jest to liryka wyznania podmiotu, liryk...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry