• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ćwi...

Nawigacja

Ćwiczenia kinezjologiczne, ich opis i wpływ na organizm człowiekaĆwiczenia kinezjologiczne, ich opis i wpływ na organizm człowieka
2.1. ĆWICZENIA AKTYWIZUJĄCE

a) opis ćwiczenia

Podnosimy do gry prawe kolano i dotykamy je lewą ręką, następnie podnosimy lewe kolano i dotykamy prawą ręką, delikatnie skręcając całe ciało ( w miarę możliwości przekraczamy linię środka).

b) oddziaływanie na umysł

- wzrokowe, słuchowe, kinestetyczne przekraczanie linii środkowej koordynacji pracy rąk, zręczności

- ćwiczenia lewego i prawego oka

- usprawnianie narządu wzroku

c) poprawa umiejętności szkolnych

- polepszenie koordynacji lewa i prawa strona ciała

- poprawa oddychania

- poprawa gibkości ciała

- wzmocnienie zmysłw wzroku i słuchu

W ciągu ostatniego stulecia ćwiczenia te używane były w przypadkach zaburzeń neurologicznych, w celu zwiększenia potencjalnych zdolności wydajnego uczenia się. Dr Dennison dowidł, że ćwiczenia naprzemienne doskonale stymulują chłonność płkul mzgowych, łatwość opanowania materiału i jego pźniejszego odtwarzania.2.1.2. LENIWE SEMKIa) opis ćwiczenia

Na wysokości oczu, naprzeciw nosa wyznaczamy punkt. Od niego rozpoczynamy kreślenie koła- w lewą stronę do gry. Po powrocie do punktu wyjścia rozpoczynamy kreślenie drugiego koła- w prawą stronę ku grze. Oczy podążają za ruchem ręki. Wielokrotnie powtarzamy ten ruch.b) oddziaływanie na umysł

- wzrokowe przekraczanie linii środkowej

- koordynacja pracy narządu wzroku

- wzmocnienie zakresu pola widzenia

- poprawa ruchliwości gałek ocznych

c) poprawa umiejętności szkolnych

- proces czytania wodzenie oczami od lewej do prawej strony

- kodowanie i odszyfrowywanie informacji pisemnej

- czytanie i rozumienie- skojarzenie pamięci długotrwałej

- zdolność odpoczynku oka podczas czytania

- umiejętność rozrżniania symboli

semki możemy kreślić w przestrzeni, na plecach drugiej osoby, na ścianie, na papierze, na piasku itp.

Leniwa semka stosowana jest już od wielu lat w Nauczaniu Specjalnym, a jej zadaniem jest usuwanie zaburzeń typu: dysleksja, dysgrafia.

a) opis ćwiczenia

Rysujemy obiema rękoma rwnocześnie linie, figury, kształty, z ktrych każda rysowana jedną ręką jest lustrzanym odbiciem drugiej, rysowanej w tym samym czasie . Możemy rysować płaskimi dłońmi po dużych powierzchniach (podłogi, tablice), oburącz, symetrycznie względem linii środka.b) oddziaływanie na umysł

- koordynacja ręka oko w rżnych polach widzenia

- przekraczanie kinestetycznej linii środka

- orientacja przestrzenna, wzrokowe rozrżnianie symbolic) poprawa umiejętności szkolnych

- rozrżnianie kierunkw

- kodowanie i odszyfrowywanie pisma

- poprawne pisanie

- poprawna wymowa

Dr Dennison dołączył ćwiczenia te do grupy wymiaru stabilności. Pomagają one w odzyskiwaniu sprawności narządu wzroku, a ponadto pobudzają naszą odwagę, oraz zwiększają koordynację ciała w grach zespołowych.

2.1.4. SŁOŃ

a) opis ćwiczenia

Ręka wyciągnięta w przd, grzbietem dłoni w grę, głowa przytulona uchem do ramienia. Pozycja stojąca, w małym rozkroku. Rysujemy ręką ( nie odrywając głowy od ramienia) leniwe semki, bardzo obszernie, ze skłonami tułowia i uginaniem ng w kolanach; kilkakrotnie następnie zmiana ręki.b) oddziaływanie na umysł

- przekraczanie linii środkowej mzgowych punktw słuchowych (łącznie z umiejętnością koncentracji uwagi w czasie słuchania, rozpoznawanie, percepcja, rozrżnianie i zapamiętywanie dźwiękw).

- słuchanie własnego głosu

- nierwna praca oczu (przenoszenie wzroku z jednego punktu na inny)c) poprawa umiejętności szkolnych

- rozumienie ze słuchu (aktywne słuchanie)

- umiejętne formułowanie myśli

- literowanie (wyodrębnianie poszczeglnych słw, sylab oraz łączenie ich z powrotem w zdania, słowa wyrażając całą myśl)

- matematyka- poprawa zdolności do operowania materiałem myślowym

- zapamiętywanie cyfr

- koordynacja wzrokowo - ruchowa

2.1.5. KOŁYSKA NA LEŻĄCOa) opis ćwiczenia

Siadamy na podłodze, dłonie opieramy za sobą na podłodze, odchylamy się do tyłu opierając na rękach . Masując biodra i tylną część ud- kołyszemy się tam

i z powrotem, aż ustąpi napięcie.

b) oddziaływanie na umysł

- zdolność utrzymywania rwnowagi

- umiejętność uczenia się

- praca narządu wzroku przy przekraczaniu linii środkowej z lewej na prawą stronę

- koordynacja ręka oko

c) zmiany w zachowaniu lub postawie

- wzrost koncentracji

- utrzymanie wyprostowanej postawy ciała

- przyjmowanie prawidłowej pozycji na krześle

- głębsze oddechy, większa siła głosu

- wzrost energii (zmniejszenie zmęczenia umysłu)

Dr Dennison dowidł, że uczniowie niezdolni do koncentracji i opanowania materiału są w stanie tego dokonać właśnie po sesji ćwiczeń kołyski.2.1.6. ODDYCHANIE PRZEPONOWE ( BRZUCHEM)

a) opis ćwiczenia

Ćwiczenie to wykonuje się na leżąco lub stojąco; przy wdechu wypełniamy klatkę piersiową i brzuch powietrzem; wydychamy powietrze krtkimi dmuchnięciami, jakby się chciało utrzymać w powietrzu . Dla lepszej obserwacji uwypuklania się brzucha i jego opadania, trzymamy na podbrzuszu ręce. W cyklach wdechu i wydechu palce rąk zbliżają się do siebie i oddalają. W pozycji leżącej można obserwować kartkę papieru położoną na brzuchu.

b) oddziaływanie na umysł

- odciążenie centralnego systemu nerwowego

- zdolność do przekraczania linii środkowej

- rytm czaszkowy

- stabilność

c) Poprawa umiejętności szkolnych

- czytanie (kodowanie i odszyfrowywanie)

- czytanie na głos

- formułowanie wypowiedzi

- zdolność do większej koncentracji2.1.7. ROWER NA LEŻĄCO

a) opis ćwiczenia

Ćwiczenie wykonujemy w pozycji poziomej na plecach. Kolana i głowa są uniesione, ręce założone za głowę dla jej podtrzymania. Mięśnie szyi rozluźnione, oddech rytmiczny. Dotykamy łokciem przeciwległego kolana, a następnie powtarzamy tę czynność drugą ręką.b) oddziaływanie na umysł:

- koordynacja lewej z prawą stroną ciała

- stabilność, uziemienie

- poczucie mięśni grzbietu

c) poprawa umiejętności szkolnych:

- czytanie (kodowanie i odszyfrowywanie)

- mechanizm literowania i pisania

- ćwiczenia słuchowe

Dr Dennison dowidł, iż rower na leżąco jest całkowicie bezpieczny, odpowiednio napinający i rozwijający mięśnie. Po przeprowadzonej sesji tych ćwiczeń uczniowie uzyskiwali lepsze wyniki w koncentracji obu stron ciała, a ich oddychanie stało się automatyczne, przez co łatwiejsze i poprawne.2.2. ĆWICZENIA WYDŁUŻAJĄCE- ROZCIĄGAJĄCE (OCHRONA ŚCIĘGIEN)2.2.1.SOWA

a) opis ćwiczenia

Chwytamy mocno ściskając jedną ręką mięśnie barku, powoli odwracamy głowę, żeby popatrzeć za siebie przez ramię, wyprostowujemy się i głęboko oddychamy. Następnie oglądamy się w tył przez drugie ramię, jednocześnie swobodnie opuszczając ramiona. Głowę opuszczamy luźno do przodu dotykając brodą klatki piersiowej i robimy głęboki wdech rozluźniając mięśnie. Ćwiczenie powtarzamy zaczynając od ściskania mięśni drugiego barku.

b) oddziaływanie na umysł

- słuchanie własnego głosu

- pamięć długo i krtko terminowa

- formułowanie myśli i zdań w pamięci

- koordynacja wzrokowo- słuchowa z pracą całego ciała

c) poprawa umiejętności szkolnych:

- rozumienie ze słuchu

- zdolność poprawnego wysławiania się

- literowanie (kodowanie i odszyfrowywanie)

- rachunki matematyczne

- zapamiętywanie cyfr

- pisanie na maszynie oraz obsługa komputeraDzięki SOWIE rozluźniamy mięsień czworoboczny oraz jesteśmy w stanie osłabić napięcia towarzyszące pracy w bliskim polu widzenia takich jak: czytanie, pisanie rachunki matematyczne i obsługa komputera. Słuch i potencjalne zdolności naszego umysłu, pamięci ulegają znacznej poprawie.2.2.2. AKTYWNA RĘKA

a) opis ćwiczenia

Podnosimy w grę rękę wyprostowaną i przytulamy ją do ucha. Następnie robimy łagodny wdech przez usta stulone w ryjek. Rwnocześnie pobudzając mięśnie wyprostowanej ręki, odpychamy ją drugą ręką w czterech kierunkach (przd, tył, do siebie, od siebie).

b) oddziaływanie na umysł

- koordynacja tylnej i przedniej części mzgu

- prawidłowa praca przepony, poprawa oddychania

- koordynacja ręka oko oraz w posługiwaniu się rżnego typu przyrządami

c) poprawa umiejętności szkolnych:

- kaligrafia, krzywe pismo

- literowanie, ortografia

- pisanie twrcze

- wzrost stopnia koncentracji, skupienia

Poprzez oddziaływanie na jamę klatki piersiowej, wspłpracę z sercem aktywna ręka łączy umiejętność wyrażania myśli, właściwego postępowania z twrczym ośrodkiem mzgowym.2.2.3. KOBRA

a) opis ćwiczenia

Siedząc wygodnie na krześle opieramy głowę na stole, ręce także układamy na stole na szerokość ramion. Palce skierowane lekko do środka. Przepona i klatka piersiowa są wypełnione powietrzem, ramiona pozostają rozluźnione. Głowa zwrcona w kierunku klatki piersiowej powoli odchyla się do tyłu i powraca

odpocząć na stole

b) oddziaływanie na umysł

- zdolność przekraczania linii środkowej

- odciążenie centralnego systemu nerwowego

c) poprawa umiejętności szkolnych

- widzenie obuoczne

- rozumienie ze słuchu

- zdolność wysławiania się, umiejętności językowe

- koordynacja ręka oko

Dr Dennison wprowadził kobrę w swoim centrum nauczania, mając zamiar usunąć stresy wynikające z monotonnej pracy przy biurku , komputerze, czy też oglądania telewizji. Ćwiczenia te dążą do koncentracji bez użycia mięśni antagonistycznych.2.2.4. ZGINANIE STOPY

a) opis ćwiczenia

Pozycja siedząca- prawą nogę zgiętą w kolanie kładziemy na udzie lewej. Kostka na zewnątrz kolana. Kciukiem i palcem wskazującym lewej ręki naciskamy mocno punkty za kostką i poniżej niej; drugą ręką obejmujemy podudzie pod kolanem naciskając mocno kciukiem- od strony przyśrodkowej- i palcami wskazującymi i środkowymi- od strony bocznej miejsca pod kolanem tej samej nogi. Z wdechem zginamy powoli stopę, z wydechem prostujemy ją. To samo z lewą nogą.

b) oddziaływanie na umysł

- koordynacja tylniej i przedniej części mzgu

- uwydatnienie zdolności językowych

c) poprawa umiejętności szkolnych

- rozumienie ze słuchu

- twrcze pisanie

- umiejętność wypełniania poleceń oraz rozwiązywania zadań

Podczas pracy z dziećmi opźnionymi językowo dr Dennison odkrył związek pomiędzy ścięgnami łydki, a poprawnym wysławianiem się i rozwojem zdolności językowych. Nadmiernie ruchliwi uczniowie, i niewiele mwiący, są jednak w stanie prawidłowo skoncentrować swoją uwagę, słuchać i uczyć się.

2.2.5. PRZYCISKANIE DZWONKA

a) opis ćwiczenia

Stajemy za krzesłem, rękoma trzymając mocno oparcie krzesła, wykrok jednej nogi do tyłu. Z wdechem unosimy stopę nogi wysuniętej do tyłu na palce, z wydechem opadamy na piętę, uginając w kolanie nogę z przodu. Jeżeli nie czujemy przy tym napięcia mięśni, należy zwiększyć wykrok. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy wolno i płynnie, a następnie zmieniamy nogę.

b) oddziaływanie na umysł

- koordynacja tylniej i przedniej części mzgu

- uwydatnienie zdolności językowych

c) poprawa umiejętności szkolnych

- rozumienie ze słuchu

- twrcze pisanie

- umiejętność wypełniania poleceń oraz rozwiązywania zadań

- poprawne zachowanie

- wzmożenie uwagi

prawidłowa reakcja, zdolność komunikowania się2.2.6. SIĘGANIE PO PIŁKĘ

a) opis ćwiczenia

Pochylamy się do przodu, lecz nie na siłę, poddajemy się sile przyciągania ziemskiego. Wykonując skłon klatką piersiową do ng, staramy się nie napinać mięśni ng i grzbietu. Sięgamy jak najdalej przed siebie, penetrując wysuniętymi rękami wszystkie miejsca, do ktrych możemy dostać.

b) oddziaływanie na umysł

- poczucie rwnowagi i koordynacji ciała

- wzrost pewności siebie

- wzmożenie koncentracji wzrokowej

- głębsze oddychanie zwiększające energię ciała

c) poprawa umiejętności szkolnych

- czytanie i rozumienie

- arytmetyka w pamięci

- abstrakcyjne myślenie

Przekazując te ćwiczenia swoim uczniom dr Dennison komentował je jako zwiększające poczucie ładu wewnętrznego, lepszej organizacji ciała, a także poprawiające wyniki szkolne i umiejętności organizacyjne.2.2.7. WYPADY

a) opis ćwiczenia

Stajemy w rozkroku- palce prawej stopy kierujemy w prawo, palce lewej stopy prosto przed siebie. Robiąc wydech uginamy prawe kolano, a następnie przy wdechu prostujemy prawą nogę. Biodra mają być obniżone- wzmacnia to biodra.

b) oddziaływanie na umysł

- przekraczanie linii środkowej ciała

- odprężenie całego ciała

- stabilność

- umiejętność sprawnej organizacji

- orientacja w przestrzeni

- poprawa oddychania

- odciążenie narządu wzroku

c) poprawa umiejętności szkolnych

- rozumienie

- długoterminowa pamięć

- umiejętność szybkiego zapamiętywania

- przeprowadzanie rozmw, prowadzenie rachunkw

- wzrost poczucia własnej wartości

- obsługa komputera, maszyny do pisania

Wypady aktywizują cały układ mięśniowy, co pozwala na sprawniejsze poruszanie się, stabilizację ciała. W kinezjologii stanowią one bardzo ważny element ćwiczeń rozciągających.2.3. ĆWICZENIA ENERGETYZUJĄCEPrzy wykonywaniu tych ćwiczeń należy pić wodę. Człowiek powinien wypijać tyle szklanek wody, ile wynosi 1/11 wagi jego ciała. Pierwszym elementem każdego rwnoważenia jest wyciszenie, a pierwszym punktem wyciszenia picie wody. Aby się rzeczywiście czegoś nauczyć, należy dostarczyć organizmowi dostateczną ilość wody.1. 2.3.1.PUNKTY NA MYŚLENIE

a) opis ćwiczenia

Lewą rękę trzymamy na pępku, prawą masujemy punkty tuż pod obojczykiem, po lewej i prawej stronie mostka. Można też odchylić głowę i wodzić oczyma wzdłuż linii, gdzie sufit styka się ze ścianą. Kiedy się czyta, oczy szybciej przesuwają się po słowach.

b) oddziaływanie na umysł:

- przesyłanie informacji z lewej płkuli mzgu do lewej strony ciała i odwrotnie

- pozytywne działanie elektryczne i chemiczne

- zwiększenie przepływu energii elektromechanicznej ciała

c) poprawa umiejętności szkolnych

- wzrokowe przekraczanie linii środkowej w czasie czytania

- ruchowe przekraczanie linii środkowej, dla uzyskania lepszej koordynacji ciała (ułatwia to wykonywanie ćwiczeń naprzemiennych)

- wyeliminowanie przekręcania liter, przestawiania sylab

- pozostawanie w miejscu w czasie czytania

- pisanie odręczne i na maszynie

- wybircze oglądanie telewizji

- obsługa komputera

Punkty na myślenie stanowią baterie dla naszego organizmu. Pomagają regulować spalanie się przekaźnikw nerwowych, w złączach nerwowych mzgu. Sprzyjają jasności myślenia, zwiększają poziom energii, usprawniają oglną koordynację i wzrok.2.3.2. PUNKTY UZIEMIENIA

a) opis ćwiczenia

Trzymamy dwa palce- wskazujący i środkowy- pod dolną wargą, drugą rękę kładziemy na grnej krawędzi kości łonowej. Wzrok kierujemy w dł.

b) oddziaływanie na umysł:

- zdolność do pracy w polu środkowym

- stabilizacja

- poprawa przemiany materii

- akomodacja wzroku

c) poprawa umiejętności szkolnych

- zdolności organizacyjne (horyzontalne lub pionowe przesuwanie wzroku, bez jakichkolwiek zaburzeń; odczytywanie słupkw matematycznych, literowanie)

- akomodacja wzroku w czasie zajęć wymagających pracy w bliskim, dalekim polu widzenia np.: odczytywanie z kartki papieru, książki, a odczytywanie z tablicy

- pozostawanie w miejscu, bez rozpraszających ruchw w czasie czytania

- całkowite skupienie uwagi na czytaniu

Punkty uziemienia odnoszą się bezpośrednio do stymulacji mzgu, usuwania zmęczenia umysłowego.2.3.3. PUNKTY PRZESTRZENIa) opis ćwiczenia

Trzymamy dwa palce- wskazujący i środkowy- nad grną wargą, drugą rękę kładziemy na kości ogonowej. Wzrok skierowany w grę lub wędruje od dołu do gry i zatrzymuje się w grze.

b) oddziaływanie na umysł:

- odświeża umysł

- poprawia trjwymiarowe widzenie

- ostrość postrzegania

- kontakt wzrokowy

- łagodne przechodzenie wzroku z dalszego do bliższego pola widzenia

c) poprawa umiejętności szkolnych:

- pomaga rozluźnić się i uspokoić przed sprawdzianami, testami

- poprawia umiejętności potrzebne do gier i zajęć sportowych

- wzrasta zaangażowanie i motywacja do działania

- pozostawanie w miejscu, bez wykonywania rozpraszających ruchw w czasie czytania

Punkty przestrzeni wspłpracują z mzgiem, kręgosłupem oraz centralnym systemem nerwowym. Ich pobudzanie ułatwia odświeżanie umysłu, dzięki dostarczonemu przez krew i płyn rdzeniowo- mzgowy pokarmowi, ktry jest niezbędny zarwno w czasie relaksu, jak i wytężonej pracy.2.3.4. ENERGETYCZNE ZIEWANIEa) opis ćwiczenia

Wywołuje się ziewanie, masując obiema rękami rwnocześnie okolice stawu skroniowo- żuchwowego. Opuszczamy powoli dolną szczękę udając, że ziewamy, wydajemy głęboki, relaksujący odgłos ziewania.

b) oddziaływanie na umysł

- odciążenie mzgu

- relaks narządu wzroku i poprawę wzroku

- zdolność do relaksu ośrodkw twrczego myślenia

- poprawę rwnowagi

c) poprawa umiejętności szkolnych

- głośne czytanie

- twrcze pisanie

- wystąpienia publiczne: przemwienia, występy wokalne, koncerty

Ponad połowa połączeń nerwowych mzgu z ciałem, przechodzi przez staw skroniowo- żuchwowy. Mięśnie żuchwy stanowią najsilniejszą grupę ze wszystkich mięśni ciała. Rozluźnienie jakie osiągnął Dennison w swoim stawie skroniowo- żuchwowym wpłynęło na narząd wzroku zwiększając jego zasięg po bokach ciała.2.3.5. KAPTUREK MYŚLICIELA

a) opis ćwiczenia

Ćwiczenie polega na masowaniu małżowin usznych z wyciąganiem ich i wywijaniem do tyłu, do gry, do dołu. Powtarzamy kilkakrotnie. Na uchu, ktre ma kształt embriona, znajdują się reprezentacje całego ciała. Stymulując punkty na małżowinie usznej stymulujemy całe ciało.

b) oddziaływanie na umysł:

- rozpoznawanie dźwiękw, uważne słuchanie, zapamiętywanie dźwiękw

- słyszenie własnego głosu

- formułowanie zdań, myśli w pamięci

- wzrost umysłowej i fizycznej sprawności

- stymulacja ucha wewnętrznego

- krtkoterminowa pamięć używana w czasie pracy

c) poprawa umiejętności szkolnych

- rozumienie ze słuchu

- wystąpienia publiczne typu: przemowa, koncert, występ wokalny

- prowadzenie rozmw

- liczenie w pamięci

Kapturek myśliciela stymuluje ośrodki słuchowe rozpraszające tony w pojedyncze dźwięki oraz łączy je uzyskując słowa lub dźwięki o określonym znaczeniu. Jednocześnie tym ćwiczeniem pobudzamy naszą wyobraźnię poprzez muzykę, rytm.2.4.ĆWICZENIA WYCISZAJĄCE- POGŁĘBIAJĄCE

2.4.1.POZYCJA COOKAa) Ćwiczenie to składa się z dwch części

Ćwiczenie wyciszające, relaksujące, gdy jest się zmęczonym, złym.Opis ćwiczenia pierwszej części: nogi krzyżujemy w kostkach, splatamy ręce i przykładamy je do mostka, język umieszczamy na podniebieniu, oczy zamknięte. Jest to pozycja uznawana za najsilniej działającą. Można ją rwnież wykonywać na siedząco.

Opis ćwiczenia drugiej części: stopy ustawiamy rwnolegle do siebie, ręce stykają się palcami, język na podniebieniu, oczy zamknięte, jeśli chcemy się zrelaksować. Powrt- otwieramy oczy i głęboko oddychamy.b) oddziaływanie na umysł:

- stabilność emocjonalna

- wzrost koncentracji, skupienia uwagi

- ruchy czaszkowe

- wzrost ambicji, poczucia własnej wartości

c) poprawa umiejętności szkolnych:

- poprawne, najbardziej efektywne podchodzenie do testw, klaswek

- poprawna wymowa, umiejętność uważnego słuchania

- umiejętność dostosowania się do otaczającego środowiska ( zmniejszenie nadwrażliwej postawy)

Dr Dennison odkrył, iż to ćwiczenie może być użyte jako proces usuwający stres emocjonalny i wynikające z niego problemy z nauką. Naśladowanie kształtu semki za pomocą ng i rąk, pozwala na swobodny przepływ energii. Natomiast, przez dotyk opuszkami palcw odzyskujemy rwnowagę i łączność pomiędzy obiema płkulami mzgu.2.4.2. PUNKTY POZYTYWNE

a) opis ćwiczenia

Lekko dotykamy palcami punktw położonych na wypukłościach czoła, między brwiami a linią włosw w połowie tej odległości. Zamykamy oczy i rozluźniamy napięcie ciała. Świadomie odczuwamy pełen relaks i wygodę.

b) oddziaływanie na umysł:

- ćwiczenie aktywizuje płaty przednie mzgu: odświeża umysł, rozluźnia i uspakaja

- zlikwidowanie niewłaściwych odruchw wykonywanych pod wpływem stresu

- łagodzenie stresu i napięć wywołanych przez nietypowe sytuacje, kontakty z ludźmi, wspomnienia, trudności z wykonywanym zadaniem

c) poprawa umiejętności szkolnych:

- likwidacja blokad pamięci np.: znam odpowiedź, mam ją na końcu języka

- zajęcia wymagające tzw. pamięciwki: ortografia, matematyka

- wystąpienia publiczne, występy sceniczne

- uprawianie sportu

- czytanie na głos

Ludzie spinają się tak, iż cały stres zatrzymany zostaje w okolicy żołądka powodując jego ble, a nawet nerwicę. Punkty pozytywne kierują energię i oddziaływają na płaty przednie mzgu, gdzie możliwe jest racjonalne myślenie, bez nakładania się na nie negatywnych emocji. W ten sposb możemy uchronić się od reakcji instynktownych, niekontrolowanych przez nas (atak, ucieczka), dzięki czemu nasze podejście do danej sytuacji będzie bardziej rozumne, przemyślane.2.4.3. PATRZENIE NA ZNAK X

a) opis ćwiczenia

Spokojnie oddychamy. Rozluźniamy się patrzymy na znak X lub go sobie wyobrażamy.

X jest symbolem pozytywnym Gimnastyki mzgu i Kinezjologii. Oznacza, przekroczenie linii środkowej, gdyż lewa płkula mzgu kieruje pracą prawej strony ciała i odwrotnie. Obie płkule mzgu wspłdziałają ze sobą tak, iż obydwie strony ciała mogą wykonywać te same ruchy. Większość uczniw codziennie wykonuje ćwiczenia naprzemienne, myślenie o X stanie się więc dla nich o wiele bardziej automatyczne i wydajne.Opisu ćwiczeń dokonano na podstawie literatury:

1. Materiały szkoleniowe z kursu Kinezjologia edukacyjna cz. I i II

2. Zmyślne ruchy, ktre doskonalą umysł. Podstawy kinezjologii edukacyjnej. Dr Carla Hannaford 1998r s. 117-120.

3. LIDER 9/2003 nr 151 s. 7-9.

4. Twrcza kinezjologia w praktyce, Praca zbiorowa pod red. J. Zwolińskiej, Warszawa 2002 s. 146-149.

5. Zmyślne ruchy, ktre doskonalą umysł. Podstawy kinezjologii edukacyjnej. Dr Carla Hannaford 1998r s. 121-128.


Przykadowe prace

Ekopolityka globalna

Ekopolityka globalna 1. POJĘCIE EKOPOLITYKI Ekologia jako nauka o gospodarce przyrody może i powinna wskazywać człowiekowi drogi zabezpieczenia się przed ujemnymi konsekwencjami eksploatacji dbr naturalnych i całej gospodarki ludzkiej. Ekopolityka zajmuje się gospodarczymi, ekologic...

Walory turystyczne Dolnego Śląska

Walory turystyczne Dolnego Śląska Szybko o Dolnym ŚląskuPojęcie Śląska wywodzi się od nazwy terytorium plemiennego Ślężan. Kraina ta była jednym z głwnych ośrodkw kształtowania się państwa polskiego. Granica Śląska pokrywała si&...

Zinterpretuj monolog Makbeta w scenie 5 aktu V... Od słw:"Powinna była umrzeć...."

Zinterpretuj monolog Makbeta w scenie 5 aktu V... Od słw:"Powinna była umrzeć...." Monolog ten pokazuje przemianę, jaka dokonuje się w Makbecie. Pomimo że nasz bohater nie żałuje win, to zaczyna dostrzegać absurdy, rządzące życiem i światem. Nie są to refleks...

Adam Asnyk - Dzisiejszym idealistom (interpretacja wiersza)

Adam Asnyk - Dzisiejszym idealistom (interpretacja wiersza) Szereg pytań retorycznych i wykrzyknienia tworzą dyskursywny charakter wiersza. Zawiera on przeciwstawienie postawy pasywnej (biernej) i aktywnej jako synonimw: idealizmu i pragmatyzmu ("Potrzeba walczyć o życie!") lub utylitaryzmu ("A ten zwyci...

Kat i ofiara na podstawie "Rozmw z katem", "Zdążyć przed Panem Bogiem", "Medalionw".

Kat i ofiara na podstawie "Rozmw z katem", "Zdążyć przed Panem Bogiem", "Medalionw". Motyw kata i ofiary jest widoczny głwnie w utworach: "Rozmowy z katem" Kazimierza Moczarskiego i "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall. O warszawskim getcie, martyrologii jego mieszkańcw i powstaniu ...

Umowa gwarancji bankowej

Umowa gwarancji bankowej Podmioty: Bank – gwarant i beneficjent gwarancji. Uprawnienia i obowiązki: Bank zobowiązuje się do wykonania świadczeń pieniężnych na rzecz beneficjenta gwarancji. Beneficjent gwarancji zobowiązuje się do spełnienia okreś...

Życie prywatne Napoleona Bonapartego

Życie prywatne Napoleona Bonapartego Żyjemy krtko i chcielibyśmy, aby nasze życie miało sens. Jednak tylko nieliczni mogą zrealizować swoje pragnienia. Są to nasi wielcy bohaterowie, ktrych podziwiamy i chcielibyśmy naśladować. Dlaczego jednak im się udało, a nam...

Instrukcja korzystania z toalety szkolnej

Instrukcja korzystania z toalety szkolnej I N S T R U K C J A higienicznego korzystania z toalety szkolnej 1. Przed wejściem do kabiny sprawdź czy są środki czystości, w przypadku ich braku należy powiadomić konserwatora powierzchni płaskich o uzupełnienie zasobnika na p...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry