• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ćwi...

Nawigacja

Ćwiczenie na egzamin techniczny z technika ekonomisty- rozwiazane-wzrĆwiczenie na egzamin techniczny z technika ekonomisty- rozwiazane-wzr
1. Tytuł pracy egzaminacyjnej:

Projekt realizacji prac obejmujących sporządzanie dokumentw dotyczących funkcjonowania zakładw meblarskich ?MEBLEX? z dnia 31 marca 200x, kalkulacji kosztu własnego, wytworzenia wyrobw gotowych, ewidencji operacji gospodarczych z dnia 31 marca 200x r. oraz ustalenie progu rentowności dla planowanej w zakładach meblarskich ?MEBLEX? produkcji w miesiącu kwietniu 200x r. oraz wykonanie prac wynikających z opracowanego projektu.

2. Założenia, czyli dane niezbędne do rozwiązania zadania, wynikające z treści zadania oraz załączonej dokumentacji.

A) Założenia dotyczące zakładw meblarskich ?MEBLEX? potrzebne do sporządzenia dokumentw:
- dane identyfikacyjne zakładw meblarskich ?MEBLEX? załącznik nr 1
- jednostka jest płatnikiem podstawowej stawki podatku VAT 22%
- rodzaj działalności : produkcja i sprzedaż mebli
- dane identyfikacyjne odbiorcy wynikają z treści zadania Hurtownia ?IRENA? sp. Z o.o. ul Poznańska 12, 50-400 Wrocław NIP 820-90-40-987
- numeracja dokumentw prowadzona jest odrębnie w ramach grup rodzajowych, w każdym miesiącu od początku ze wskazaniem miesiąca
- odbiorcy płacą należności przelewem w terminie 7 dni
- na sprzedaży wyrobw realizowany jest zysk w wysokości 25% jednostkowego kosztu własnego wytworzenia
B) Założenia dotyczące Zakładw Meblarskich ?MEBLEX? potrzebne do otwarcia kont i prowadzenia rachunkowości
- wykaz wybranych kont ?księgi głwnej? załącznik nr 2
- salda kont ?księgi głwnej? na dzień 31 marca 200x r. załącznik nr 1
- koszty ewidencjonowane są w zespole 5
- wyroby gotowe przyjmowane są do magazynu po planowanym technicznym koszcie wytworzenia
C) Założenia dotyczące zakładu Meblarskiego ?MEBLEX? potrzebne do przeprowadzenia kalkulacji wytworzenia wyrobw gotowych na dzień 31 marca 200x r. załącznik nr 4
- wysokość kosztw oglnego zarządu wynika z załącznika nr 3
- w marcu wyprodukowano 4000 szt. Stołw kuchennych
- zdolność produkcyjna została wykorzystana na 100%
D) Założenia dotyczące zakładw Meblarskich ?MEBLEX? potrzebne do ustalenia progu rentowności dla planowanej w miesiącu kwietniu 200x r.
- w kwietniu zakłady planują wyprodukować 5000 szt. krzeseł stołowych
- na produkcję jednostka szacuje koszty stałe na wartość 90 000 zł. jednostkowy koszt zmienny 80 zł., cena sprzedaży 110 zł.

3. Wykaz prac związanych ze sporządzeniem dokumentw dotyczących funkcjonowania zakładw Meblarskich ?MEBLEX? w dniu 31 marca 200x r.

A) Sporządzenie PK 01/03 ? wycena stołw po planowanym technicznym koszcie wytworzenia
4000 szt. x 125 zł/szt. = 500 000 zł 601/580
B) Sporządzenie PK 01/03 z 31 marca 200x r
- przeksięgowanie kosztw wydziałowych 9 200 zł. 501-520
- przeksięgowanie kosztw zarządu 29 280 zł. 550
C) Sporządzenie PK 02/03 z 31 marca 200x r.


Przykadowe prace

Odwołując się do teorii Maslowa, opisz sposoby motywacji pracownikw przedstawione w tekście.

Odwołując się do teorii Maslowa, opisz sposoby motywacji pracownikw przedstawione w tekście. Osobowość ludzka, reguluje działania prowadzące do osiągnięcia pożądanych celw. Cele działalności wynikają relacji człowieka z otoczeniem. Rż...

Charakterystyka Marcina Kozery.

Charakterystyka Marcina Kozery. Tytułowym Bohaterem opowiadania Marii Dąbrowskiej jest Marcin Kozera, ma 12 lat. Jest synem polskiego emigranta, ktry z zawodu jest stolarzem. Marcin gdy miał 2 lata umarła mu mama przez co ojciec musiał wychowywać go samotnie. Od urodzenia mieszka w Anglii. ...

Zastosowanie pierwiastkw promieniotwrczych.

Zastosowanie pierwiastkw promieniotwrczych. Wyrżnia się dwa rodzaje promieniotwrczości: PROMIENIOTWRCZOŚĆ: - SZTUCZNA zjawisko promieniotwrczości obserwowane dla izotopw promieniotwrczych innych niż występujące w naturalnym środowisku ziemi, otrzymanych ...

Europa wobec Turcji w XVI i XVII wieku.

Europa wobec Turcji w XVI i XVII wieku. W Europie okres XVI i XVII wieku to czas trwania dwch epok: renesansu i baroku. To bardzo ciekawy odcinek historii na naszym kontynencie. W tym okresie doszło do wielu poważnych zmian w całej Europie. Mam tu na myśli reformację połączoną z kryzysem ...

Tlen

Tlen TLEN Symbol chemiczny O od nazwy łacińskiej oxygenium, pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, masie atomowej 15,9994; należy do grupy tlenowcw. Gaz bezbarwny bezwonny i bez smaku, słabo rozpuszczalny w wodzie (w temperaturze 20C 31 cm3 tlenu w 1 dm3 wody). Temperatura krzepnięcia -218,4C, ...

Czy wolno złamać prawo, aby przeprowadzić reformę państwa?

Czy wolno złamać prawo, aby przeprowadzić reformę państwa? Każde państwo i każdy ustrj polityczny mają swoje wady. Nie zawsze jednak możliwe jest wprowadzenie reform, ktre rozwiązałby problem i zmieniły złą sytuację w kraju. Wtedy najczę"...

Wprowadzenie do teorii gospodarowania

Wprowadzenie do teorii gospodarowania WPROWADZENIE DO TEORII GOSDPODAROWANIA Ekonomia jako nauka Adam Smith był szkockim ekonomistą o poglądach liberalnych, ktre przedstawił w książce "Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodw" (1776). Dzieło to jest uznawane za podstawowe w ekon...

Procesy chemiczne w fotografii

Procesy chemiczne w fotografii Błona fotograficzna pokryta jest cienką warstwą światłoczułą będącą zawiesiną bardzo drobno ziarnistego bromku srebra w żelatynie. Ta warstwa nosi nazwę emulsji fotograficznej. Jeśli emulsja fotograficzna zostanie nałoż...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry