• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ł&#...

Nawigacja

Łączenie oporwŁączenie oporw
Rozrżniamy dwa łączenia oporw:

a) łączenie szeregowe oporw

b) łączenie rwnoległe oporw

1. Łączenie szeregowe oporwRozważmy obwd przedstawiony na rysunku 1, zawierający trzy opory: R1, R2, R3 połączone szeregowo. Według II prawa Kirchhoffa:E=I(R1+R2+R3+Rw),czyli całkowity opr zewnętrzny obwoduR=R1+R2+R3.Oczywiście, wzr ten można uoglnić na dowolną liczbę połączonych szeregowo opornikw. Opr rwnoważny przewodnikw połączony szeregowo (zwany też oporem zastępczym) rwna się więc sumie oporw poszczeglnych przewodnikw.R1 R2 R3RwE

2. Łączenie rwnoległe oporwR1I1

R2

I2

A B

R3

I3I E

Opory połączone są rwnolegle, jeśli na ich końcach (A i B) istnieje ta sama rżnica potencjałw VA-VB=U. Stosując II prawo Kirchhoffa do zamkniętej części obwodu obejmującej rozgałęzienie o oporach R1 i R2 znajdujemyR1I1-R2I2=0,skądAnalogicznie dla zamkniętej części obwodu zawierającej opory R2 i R3 znajdziemyPrądy w poszczeglnych gałęziach są więc odwrotnie proporcjonalne do oporw tych gałęzi.Aby wyznaczyć opr R rwnoważny oporowi n przewodnikw połączonych rwnolegle, zastosujemy prawo Ohma kolejno do poszczeglnych gałęzi:

..........

Sumując stronami otrzymujemyUwzględniając I prawo Kirchhoffa,I1+I2+I3+...+In=Ii porwnując z oglnym wzorem Ohma,znajdujemy, żeA zatem odwrotność oporu rwnoważnego oporowi n przewodnikw połączonych rwnolegle rwna się sumie odwrotności oporw składowych.

Z otrzymanych zależności dla łączenia szeregowego i rwnoległego przewodnikw wynika, że łączenie szeregowe zwiększa opr rwnoważny (a więc zmniejsza natężenie prądu prze danym napięciu źrdła), natomiast łączenie rwnoległe opr ten zmniejsza. Łatwo sprawdzić, że opr rwnoważny n jednakowych przewodnikw o oporze R’ połączonych szeregowo wynosi nR’, a połączonych rwnolegle R’/n.

Wady i zalety połączeń szeregowych i rwnoległychPołączenia szeregowe opornikw są bardzo niepraktyczne, gdyż przy awarii jednego opornika w obwodzie przestaje płynąć prąd elektryczny. Przykładem mogą być lampki choinkowe. W przypadku, gdy drucik w jednej żarweczce się przepali, wszystkie żarweczki przestają świecić. Inną wadą połączenia szeregowego jest sumowanie się napięć, co może prowadzić do przeciążenia obwodu. Przykładem może tu być całe gospodarstwo domowe. Gdyby wszystkie odbiorniki zostaną podłączone do obwodu w tym samym czasie, może nastąpić jego przeciążenie, czego następstwem jest przerwanie obwodu.

W przeciwieństwie do połączenia szeregowego, połączenie rwnoległe opornikw jest zdecydowanie bardziej praktyczne. Jego zaletą jest to, że napięcia się tutaj nie sumują. Dzięki temu możemy podłączyć do obwodu zdecydowanie więcej odbiornikw niż byłoby to możliwe przy połączeniu szeregowym, a jednocześnie nie ryzykujemy przerwania obwodu.


Przykadowe prace

Znaczenie turystyki.

Znaczenie turystyki. Rozwj turystyki na skalę światową rozpoczął się w wieku XX i dalej jest zauważalny. Wzrost turystyki obrazuje ciągłe zwiększanie się ruchu turystycznego i przyrost dochodw z tej dziedziny, np. w 1950r. liczba podrżujących osb wynosiła ...

Biografia - Adam Mickiewicz biografia

Biografia - Adam Mickiewicz biografia przyszedł na świat 24 grudnia 1798 r. w Zaosiu na Białorusi. Wychowywał się w pobliskim Nowogrdku, gdzie ojciec jego, Mikołaj, pracował jako adwokat. Przyszły poeta w 1815r rozpoczął tu naukę szkolną w prowadzonej przez dominikan...

Umowa kupna – sprzedaży

Umowa kupna – sprzedaży Od 1.01.2003 r. Obowiązują nowe przepisy dotyczące sprzedaży konsumpcyjnej, ktre zamiast rękojmi wprowadzają pojęcie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową Obowiązki sprzedawcy: a) Podanie dwch cen ( cenę towaru oraz cen...

Budowle barokowe w Polsce

Budowle barokowe w Polsce Budowle barokowe w Polsce : - kościł św. Piotra i Pawła w Krakowie - kaplica Wazw w Katedrze Wawelskiej w Krakowie, w kościele św. Anny - Fara, dawny kościł jezuitw w Poznaniu - kaplica krlewska w Gdańsku - kościoły Wizytek...

Makroekonomia - opracowanie

Makroekonomia - opracowanie 1. Miejsce i rola makroekonomii wśrd nauk ekonomicznych i jej głwne obszary zainteresowań badawczych. Makroekonomia jest to dział ekonomii zajmujący się analizą gospodarki jako całości. Bada wzajemne zależności pomiędzy agregatowymi wie...

Interpretacja wiersza "Posłuchajcie bracia miła".

Interpretacja wiersza "Posłuchajcie bracia miła". "Posłuchajcie bracia mila..." to wiersz pochodzący z 2 połowy XV w., napisany w języku polskim. Utwr ten, zaliczany obok Bogurodzicy" do arcydzieł liryki polskiego średniowiecza, zwany jest rwnież Żalami Matki Boskiej pod krzy&#...

Przedstaw rżne typy bohaterw romantycznych: pielgrzyma, emigranta, człowieka poszukującego oraz ich przemiany

Przedstaw rżne typy bohaterw romantycznych: pielgrzyma, emigranta, człowieka poszukującego oraz ich przemiany Bohater literatury romantycznej był z reguły człowiekiem niezwykłym, zdolnym do czynw, a przede wszystkim przeżyć niedostępnych przeciętnym śmiertelnikom. Mi...

Krlestwo Dawida i Salomona

Krlestwo Dawida i Salomona Ok. 1010 r. p.n.e. krlem został obwołany Saul, wdz w wojnie przeciw Ammonitom,. Po krtkim okresie panowania zginął w walce z Filistynami na rwninie Jezreel. Na płnocy na krtko panowanie objął syn Saula - Iszbaal, zaś na południu ok. 1000-96...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry