• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: "Łas...

Nawigacja

"Łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę" - pewność zbawienia chrześcijan"Łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę" - pewność zbawienia chrześcijan
Według encyklopedi PWN zbawienie, jest to "termin religijny oznaczający ratunek przynoszony człowiekowi przez bstwo".Zbawienie człowieka przez Jezusa Chrystusa jest podstawą chrześcijańskiej wiary. Zbawienie, ktre jest jedynym ratunkiem i ocaleniem dla grzesznego człowieka. Ocaleniem przed piekłem, przed wiecznym cierpieniem... przed śmiercią.

W Biblii wielokrotnie napisane jest o tym, że to Jezus zbawił człowieka. Syn Boży przyszedł na ziemię, przyjął ludzkie ciało i umarł na Krzyżu, mimo, że nie zgrzeszył ani razu. "On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy" (1J2,2). To właśnie Jezus stał się ofiarą, złożoną przez Boga, aby odkupić mj grzech - każdy grzech! I "nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w ktrym moglibyśmy być zbawieni" (Dz4,12). Nie ma innego sposobu na zbawienie człowieka niż uwierzenie w to, że Jezus umarł i zmartwychwstał, odwrcenie się od grzechu i życie dla Jezusa. Żaden człowiek nie jest w stanie zbawić się ani swoimi własnymi wysiłkami, ani wołaniem do jakiegokolwiek innego bożka - tylko w imieniu Jezusa jest zbawienie."Tak bowiem Bg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego."

J3,16-18


Przykadowe prace

Podboje arabskie

Podboje arabskie W zasadzie należałoby mwić nie o podbojach arabskich, lecz o podbojach muzułmańskich, bowiem impuls do zdobycia świata dała Arabom nie narodowość, lecz nowa religia – islam. W początkach VII wieku Arabowie byli luźnym konglomeratem plem...

Tren XIX jaką rolę w postawie poety odegrała wizja senna?

Tren XIX jaką rolę w postawie poety odegrała wizja senna? Sen… czym jest, jaka jest jego rola w naszym życiu, czy naprawdę odzwierciedla pragnienia i marzenia? Oto tylko nieliczne spośrd pytań, jakie nasunęły mi się po krtkiej analizie tematu wypracowania. Co w sennych...

Renesansowa i barokowa wizja świata, Boga i człowieka

Renesansowa i barokowa wizja świata, Boga i człowieka Renesansowa i barokowa wizja świata, Boga i człowieka rżnią się między sobą w zasadniczy sposb. Renesans był okresem w ktrym człowiek i jego godność wysunięte były na pierwszy plan. Humanizm jako g&...

Ignacy Krasicki.

Ignacy Krasicki. Krasicki Ignacy (1735-1801), polski poeta, prozaik, dramatopisarz, publicysta. Uważa się go za najwybitniejszego pisarza polskiego. Uczył się w kolegium jezuickim we Lwowie i w seminarium duchownym w Warszawie 1751-1754. Studia uzupełniające w Rzymie 1759-1761. Początkowo zwi&#...

Rozwj fizyczny i motoryczny dziecka w wieku przedszkolnym

Rozwj fizyczny i motoryczny dziecka w wieku przedszkolnym Ruch jest czynnikiem niezbędnym dla rozwoju dziecka. Naturalna dla wieku dziecięcego potrzeba ruchu warunkuje stały, a w niektrych okresach życia szczeglnie gwałtowny rozwj układu ruchowego i nerwowego. Wszechstronny, spontaniczny ruch je...

Fuzje i przejęcia firm

Fuzje i przejęcia firm Od dziesiątkw lat fuzje i przejęcia stanowią stały element gospodarki światowej, wpływając na funkcjonowanie przedsiębiorstw i życie ludzi w wielu krajach. Szczeglne nasilenie tych procesw można było obserwować przed kilku laty, na prze&...

Krzyk Edvarda Muncha

Krzyk Edvarda Muncha Obraz norweskiego malarza, Edvarda Muncha – Krzyk powstał w 1893 roku. Przedstawia on krzyczącą postać, prawdopodobnie samego artystę. Osoba na pierwszym planie stoi na moście. Ma na sobie ciemny strj, co tworzy wyrazisty kontrast z jasną barwą ciał...

Porwnanie koncepcji bstwa w mitach i Boga w biblii.

Porwnanie koncepcji bstwa w mitach i Boga w biblii. Człowiek zawsze wierzył, że jest tylko częścią świata, w ktrym żyje, a jego losami rządzą siły wyższe. Szukał prawdy o tym kim jest, jak i dlaczego powstał. Prbując odpowiedzieć na te pytania do...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry