• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ści...

Nawigacja

Ściąga - historia myśli ustrojowo administracyjnejŚciąga - historia myśli ustrojowo administracyjnej


ZYGMUNT BAUMAN ? polski socjolog ? jego zdaniem socjologia to spoglądanie na ludzkie czynności jak na fragmenty większych całości. Psychologia zajmuje się jednostką, a socjologia zajmuje się grupami, interakcjami w całym społeczeństwie.
EMIL DURKHEIM ? wprowadził pojęcie ?faktw społecznych?. Według niego są zjawiska, ktre są faktami społecznymi. Takim zjawiskiem jest np. prawo, polityka, moda. Są to rzeczy, ktre w realnym społeczeństwie widać i ktre mają wpływ na rozwj społeczeństwa. Pewne rzeczy robimy pod wpływem prawa, inne pod wpływem decyzji politycznych itp. Durkheim twierdził, że socjologia jest nauką o faktach społecznych.

Polityka ma rodowd antyczny. Polityką zajmował się już bardzo mocno Arystoteles. ARYSTOTELES wprowadził klasyczną definicję polityki. Określał politykę jako sztukę rządzenia państwem, ktrej celem (celem tej sztuki) jest dobro wsplne.
MAX WEBER określił politykę jako dążenie do udziału we władzy lub wywierania wpływu na ową władzę czy to między państwami czy też między grupami ludzi jakie państwo tworzą.

PRAWICA
1. Tradycjonalizm prawicowy (w aspekcie religijnym) 2. Rygoryzm obyczajowy, hierarchia, ład społeczny, podtrzymywanie tradycji, rodzina 3. Kontynuacja obecnych relacji także społeczno-gospodarczych 4. Szacunek skierowany na zbiorowość (nie jednostka tylko jakaś grupa, np. rodzina, nard, ojczyzna, państwo)5. Liberalizm gospodarczy ? każdy zarabia tyle ile potrafi - prezentuje się tu taki sposb myślenia, że jeżeli ktoś jest słabszy to widocznie na to zasługuje 6. Sprzeciw wobec zmian Nazwiska:- SAMUEL HUNTINGTON
LEWICA
1. Opiera się na takich pojęciach jak: racjonalizm, antropocentryzm, agnoscytyzm albo ateizm ? korzenie historyczne mamy w oświeceniu, postmodernizm 2. Kwestie obyczajowe i społeczne ? liberalizm obyczajowy czyli wolność jednostki (każdy ma prawo układać sobie życie tak jak chce i trzeba mu to umożliwić) 3. Rwność szans, rwność możliwości 4. Antropocentryzm czyli szacunek dla jednostki, prawa mniejszości 5. Sprawiedliwość społeczna (kwestie praw socjalnych, pomoc biednym, interwencjonizm państwowy, ktry ma dystrybuować dobra tak by każdy miał po rwno) ? prezentuje się tu taki sposb myślenia, że jeżeli ktoś jest słabszy, to mu trzeba pomc, nie patrząc dlaczego jest słabszy 6. Dążenie do zmian Nazwiska: BENIAMIN BARBER, SLAVOJ IEK

JOS ORTEGA Y GASSET ? powiedział on, że ekstremista to swego rodzaju urodzony fałszerz, przekonujący świat, że tkwi on w ciemnościach dopty, dopki on sam nie rozpali pochodni jedynej prawdy.

W XIX w. powstała koncepcja zwana POZYTYWIZMEM PRAWNICZYM ? oddzieliła ona moralność od prawa. Nie neguje się istnienia moralności, tylko to nie jest to samo co prawo.Przykadowe prace

Walentynki

Walentynki Święty Walenty był biskupem rzymskim, ktry żył w III w. n.e. Był bardzo dobry i serdeczny dla ludzi. Podobno miał moc uzdrawiania chorych i pocieszania nieszczęśliwych. Zginął śmiercią męczennika z wyroku cesarza, ale pamięć o tym cz ...

Mechanizm powstawania moczu

Mechanizm powstawania moczu Są 3 etapy : -filtracja -resorpcja -sekrecja W procesie filtracji następuje wyciskanie z krwi zbędnych produktw przemiany materii. W procesie tym wykorzystane jest nadciśnienie hydrostatyczne , umożliwiające przepływ krwi i kłębuszkw do nefronu. ...

Samorządy terytorialne-Cechy polskiego elektoratu w wyborach lokalnych:

Samorządy terytorialne-Cechy polskiego elektoratu w wyborach lokalnych: CECHY POLSKIEGO ELEKTORATU W WYBORACH LOKALNYCH: - Niechęć do głosowania . Szuka się przyczyn nie głosowania ,do ktrych zalicza się: • wiek-> najczeście ludzie nie głosuja w wieku 18 do 24lat,...

Streszczenie - wite i witezianka O naprawie Rzeczpospolitej Andrzeja Frycza-Modrzewskiego.

Streszczenie - wite i witezianka O naprawie Rzeczpospolitej Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Nalea do galerii pisarzy politycznych zotego wieku, ale by pisarzem politycznym w caej swej dziaalnoci. Tworzc dzieo powicone problemom pastwowym szed torami wytyczonymi przez staroytnych. Przywouje traktaty: Platona - ...

Szanse i zagrożenia dla Polski po wejściu do Unii Europejskiej

Szanse i zagrożenia dla Polski po wejściu do Unii Europejskiej Moim zdaniem po wejściu do Unii Europejskiej Polska zacznie się liczyć w Europie. Staniemy się bogatszym krajem i podniesie się poziom życia. Bezrobocie znacznie zmaleje, a turystyka polska będzie sławna na całym...

List Romea do ojca.

List Romea do ojca. Drogi Ojcze, Gdy czytasz te słowa, mnie nie ma już pośrd żywych…Zabiła mnie nienawiść- to straszne uczucie doprowadziło do tego, co stanie się za kilka chwil.. Odbiorę sobie życie, bo dalsza egzystencja na tym świecie nie ma już ...

Przewodnik po zabytkach Renesansu w Krakowie

Przewodnik po zabytkach Renesansu w Krakowie Naszą wędrwkę po renesansowych zabytkach Krakowa pragnę rozpocząć od Wawelu. Znajduje się on w centrum Krakowa po lewej stronie od końca ul. Stradom. Ten renesansowy zamek na Wawelu rozpoczęto budować w r. 1502 jeszcze za życia k...

Polityka społeczna

Polityka społeczna Polityka społeczna, rozumiana jako działalność państwa i organizacji pozarządowych (w przeciwieństwie do polityki społecznej jako dziedziny naukowej), służy rozwiązywaniu kwestii socjalnych. Ma zatem na celu kształtowanie warunkw ży...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry