• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ści...

Nawigacja

Ściąga mikroekonomia-koszty,utarg,maksymalizacja zyskw,rodzaje konkurencji itp.Ściąga mikroekonomia-koszty,utarg,maksymalizacja zyskw,rodzaje konkurencji itp.
Koszty dzielimy na:

-Krtkookresowe-technologia wytwarzania się nie zmienia się Dzielimy je na:

a)stałe-nie zależą od wielkości produkcji

np. zakup budynkw, pensja administracji itp.

b)zmienne-ich wielkość zależy od wielkości produkcji, rosną wraz z wzrostem produkcji

np. koszty surowcw, energii, wody itp.

-Długookresowe-technologia wytwarzania nie zmienia się, można dowolnie zmieniać podaż.

Można wyrżnić tylko koszty zmienne, bo zmieniająca się podaż i technologia powoduje, że koszty stałe należy traktować jako zmienne.Koszty całkowite = koszty stałe + zmienneKoszty przeciętne(jednostkowe)-koszt wytworzenia jednej jednostki produktu. Są to koszty całkowite podzielone przez wielkość produkcji.Koszty krańcowe-koszt wytworzenia jednej dodatkowej jednostki produktu.Utarg –wyrażony w pieniądzu przychd przedsiębiorstwa ze sprzedaży pewnej ilości dbr po cenie rynkowej. Dzielimy go na:

-całkowity-przychd wyr. w pieniądzu

-przeciętny-utarg całkowity podzielony przez wielkość produkcji(czyli średnia cena!)

-krańcowy-w konkurencji doskonałej jest to dodatkowy utarg ze sprzedaży dodatkowej jedn. produktu po cenie rynkowej. Dla konk.niedoskonałej-wynika z takiego obniżenia ceny, aby można było sprzedać jedną jedn.więcejKonkurencję dzielimy na:

-cenową-prod. tańsze znajdą więcej klientw

-niecenową-towar lepszy przy tej samej cenie4 rodzaje konkurencji:

-Konkurencja doskonała-występuje bardzo duża liczba podmiotw sprzedających i kupujących. Żaden nie ma wpływu na cenę. Cena jest wynikiem gry rynkowej. Na tym rynku znajdują się dobra, ktre są w 100%substytutami

Nie ma sposobu na przyciągnięcie klienta, np. w Polsce jest to rynek płodw rolnych.

-Monopol pełny-jedno przedsiębiorstwo, ktre wytwarza produkt lub usługę, ktre nie posiadają na rynku substytutw. Występuje nieograniczona liczba konsumentw. Kontrola cen jest bardzo duża a reklama zbyteczna. Najczęściej występuje w sektorze usług publicznych np. dostawa wody.

-Konkurencja monopolistyczna-występuje wielu producentw, ich produkty są bliskimi substytutami. Istotna jest konkurencja poza cenowa. Można zauważyć istotny stopień kontroli i narzucania cen. Np. rynek pasty do zębw.

-Oligopol-jest niewielu producentw(od 2 do kilkunastu) i pojawia się spore zrżnicowanie produktw. Kontrola cen jest zauważalna. Duża konkurencji pozacenowej.Np.rynek motoryzacyjny.Zysk = utarg całkowity-koszt całkowity.

Maksymalizacja zyskw

1. Zwiększenie przychodw

2. Zmniejszenie kosztw

3.Maksymalizacja przychodw i zmniejszenie kosztw.

Najpopularniejsza metoda to restrukturyzacja.

Przedsiębiorca-osoba fizyczna lub prawna oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, ktre prowadzą działalność zarobkową.

Przediębiorstwo-3 aspekty:

Rzeczowy-zespł składnikw materialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych.

W jego skład wchodzi:firma(nazwa), znaki towarowe, księgi handlowe, nieruchomości i ruchomości, patenty i wzory użytkowe, zobowiązania i obciążenia związane z prowadzeniem przedsiembiorstwa, prawa wynikające z najmu i dzierżawy lokali

Czynnościowy-wskazuje, że przedsiembiorstwo jest prowadzone przez przedsiębiorce.

Podmiotowy-przedsiembiorstwo jest podmiotem praw i obowiązkw wynikających z prowadzenia dział.gosp.na własny rachunek, ryzyko i odpowiedzialność.

Rodzaje przedsiębiorstw:

-państwowe

-prywatne(spłki)np. cywilne, z o.o, akcyjne

-spłdzielcze

Cele:maksymalizacja zyskw, trafienie w potrzeby klientw i zaspokojenie ich, cel marketingowy.

Majątek trwały-w jego skład wchodzą:

-Finansowy majątek trwały-udziały w innych podmiotach gospodarczych.

-Środki trwałe-dzielimy je na własne i obce(trwale wykorzystywane na podst. Umw)

-Wartości niematerialne i prawne-nabyte przez jednostki prawa majątkowe nadające się do gosp. wykorzystania np. znaki towarowe itp.

Monopson-jedyny nabywca, odpowiednik monopolu w dziedzinie zakupu.

Monopsonista może zatem wyznaczyć ceny dla siebie najkorzystniejsze.


Przykadowe prace

Wdrażanie SOP

Wdrażanie SOP 1. PRZYGOTOWANIE I WDRAŻANIE SOP Ocenianie pracownikw powinno być traktowane jako jeden z najważniejszych składnikw polityki i gospodarki kadrami. Przeprowadzenie oceny rzetelnie i zgodnie z założeniami oraz w sposb jawny i otwarty przyczyni się do rozwoju umie...

Arystokracja w Lalce

Arystokracja w Lalce Arystokracja w Lalce Oto panorama tej warstwy społecznej, zaczerpnięta z rozdziału 5 pierwszego tomu, gdy Wokulski, zakochując się w Izabeli, poznaje ten zamknięty świat: Ten świat wiecznej wiosny, gdzie szeleściły jedwabie, rosły tylko rzeźb...

Kultura i jej wpływ na życie społeczne

Kultura i jej wpływ na życie społeczne Kultura jest to całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości gromadzony, utrwalany i wzbogacany w ciągu dziejw, przekazywany z pokolenia na pokolenie. W skład tak pojętej kultury wchodzą nie tylko wytwory materialne i instytucje s...

Budżet Państwa

Budżet Państwa Przedmiot Finanse Gdynia, dnia 04 listopada 2003r Budżet jest rdzeniem finansw publicznych i nerwem Państwa. W strukturze jego dochodw i wydatkw zawarty jest program rządzenia Państwem. Sporządzany jest on na rok. Budżet jako najważniejszy plan finansowy, wymaga au...

Bohater romantyczny i jego poprzednicy. Werter, Giaur, Gustaw – porwnanie. Werteryzm, bajronizm.

Bohater romantyczny i jego poprzednicy. Werter, Giaur, Gustaw – porwnanie. Werteryzm, bajronizm. Bohater romantyczny i jego poprzednicy. Werter, Giaur, Gustaw- porwnanie. Werteryzm, bajronizm. Bohater romantyczny i jego poprzednicy: Jest on gwałtowny, uczuciowy, ma poczucie własnej indywidualności, w...

Kierunki poglądw ekonomicznych wspłczesnych Noblistw 2000-2005r.

Kierunki poglądw ekonomicznych wspłczesnych Noblistw 2000-2005r. KIERUNKI POGLĄDW EKONOMICZNYCH WSPŁCZESNYCH NOBLISTW W LATACH 2000-2005 Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii to najbardziej prestiżowe wyrżnienie przyznawane przez Krlewską Szwedzką Akademię Nauk uczonym zajmu...

Sport

Sport Jede interessiert sich fur Spot . Sport ist sehr gut fur unsere Gesundheit. Ich mag rennen und schwimmen. Ich schwimme einmaj in der Woche. Das Schwimmen ist wirklich eine gutr Ubung fur den ganzen Korper. Ich renne von Zeit zu Zeit an der frischen Luft. Ich will leistungsfahig sein. Abends fahre ich Rad. Und ich spaziere...

Istota adwentu w życiu chrześcijanina

Istota adwentu w życiu chrześcijanina Adwent Słowo adwent pochodzi od łacińskiego słowa adventus i oznacza przyjście. Dla starożytnych rzymian słowo to oznaczało oficjalny przyjazd cezara. Dla chrześcijan oznacza radosny czas przygotowania na przyjście Pana, a wi&#...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry