• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ści...

Nawigacja

Ściąga mikroekonomia-koszty,utarg,maksymalizacja zyskw,rodzaje konkurencji itp.Ściąga mikroekonomia-koszty,utarg,maksymalizacja zyskw,rodzaje konkurencji itp.
Koszty dzielimy na:

-Krtkookresowe-technologia wytwarzania się nie zmienia się Dzielimy je na:

a)stałe-nie zależą od wielkości produkcji

np. zakup budynkw, pensja administracji itp.

b)zmienne-ich wielkość zależy od wielkości produkcji, rosną wraz z wzrostem produkcji

np. koszty surowcw, energii, wody itp.

-Długookresowe-technologia wytwarzania nie zmienia się, można dowolnie zmieniać podaż.

Można wyrżnić tylko koszty zmienne, bo zmieniająca się podaż i technologia powoduje, że koszty stałe należy traktować jako zmienne.Koszty całkowite = koszty stałe + zmienneKoszty przeciętne(jednostkowe)-koszt wytworzenia jednej jednostki produktu. Są to koszty całkowite podzielone przez wielkość produkcji.Koszty krańcowe-koszt wytworzenia jednej dodatkowej jednostki produktu.Utarg –wyrażony w pieniądzu przychd przedsiębiorstwa ze sprzedaży pewnej ilości dbr po cenie rynkowej. Dzielimy go na:

-całkowity-przychd wyr. w pieniądzu

-przeciętny-utarg całkowity podzielony przez wielkość produkcji(czyli średnia cena!)

-krańcowy-w konkurencji doskonałej jest to dodatkowy utarg ze sprzedaży dodatkowej jedn. produktu po cenie rynkowej. Dla konk.niedoskonałej-wynika z takiego obniżenia ceny, aby można było sprzedać jedną jedn.więcejKonkurencję dzielimy na:

-cenową-prod. tańsze znajdą więcej klientw

-niecenową-towar lepszy przy tej samej cenie4 rodzaje konkurencji:

-Konkurencja doskonała-występuje bardzo duża liczba podmiotw sprzedających i kupujących. Żaden nie ma wpływu na cenę. Cena jest wynikiem gry rynkowej. Na tym rynku znajdują się dobra, ktre są w 100%substytutami

Nie ma sposobu na przyciągnięcie klienta, np. w Polsce jest to rynek płodw rolnych.

-Monopol pełny-jedno przedsiębiorstwo, ktre wytwarza produkt lub usługę, ktre nie posiadają na rynku substytutw. Występuje nieograniczona liczba konsumentw. Kontrola cen jest bardzo duża a reklama zbyteczna. Najczęściej występuje w sektorze usług publicznych np. dostawa wody.

-Konkurencja monopolistyczna-występuje wielu producentw, ich produkty są bliskimi substytutami. Istotna jest konkurencja poza cenowa. Można zauważyć istotny stopień kontroli i narzucania cen. Np. rynek pasty do zębw.

-Oligopol-jest niewielu producentw(od 2 do kilkunastu) i pojawia się spore zrżnicowanie produktw. Kontrola cen jest zauważalna. Duża konkurencji pozacenowej.Np.rynek motoryzacyjny.Zysk = utarg całkowity-koszt całkowity.

Maksymalizacja zyskw

1. Zwiększenie przychodw

2. Zmniejszenie kosztw

3.Maksymalizacja przychodw i zmniejszenie kosztw.

Najpopularniejsza metoda to restrukturyzacja.

Przedsiębiorca-osoba fizyczna lub prawna oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, ktre prowadzą działalność zarobkową.

Przediębiorstwo-3 aspekty:

Rzeczowy-zespł składnikw materialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych.

W jego skład wchodzi:firma(nazwa), znaki towarowe, księgi handlowe, nieruchomości i ruchomości, patenty i wzory użytkowe, zobowiązania i obciążenia związane z prowadzeniem przedsiembiorstwa, prawa wynikające z najmu i dzierżawy lokali

Czynnościowy-wskazuje, że przedsiembiorstwo jest prowadzone przez przedsiębiorce.

Podmiotowy-przedsiembiorstwo jest podmiotem praw i obowiązkw wynikających z prowadzenia dział.gosp.na własny rachunek, ryzyko i odpowiedzialność.

Rodzaje przedsiębiorstw:

-państwowe

-prywatne(spłki)np. cywilne, z o.o, akcyjne

-spłdzielcze

Cele:maksymalizacja zyskw, trafienie w potrzeby klientw i zaspokojenie ich, cel marketingowy.

Majątek trwały-w jego skład wchodzą:

-Finansowy majątek trwały-udziały w innych podmiotach gospodarczych.

-Środki trwałe-dzielimy je na własne i obce(trwale wykorzystywane na podst. Umw)

-Wartości niematerialne i prawne-nabyte przez jednostki prawa majątkowe nadające się do gosp. wykorzystania np. znaki towarowe itp.

Monopson-jedyny nabywca, odpowiednik monopolu w dziedzinie zakupu.

Monopsonista może zatem wyznaczyć ceny dla siebie najkorzystniejsze.


Przykadowe prace

Analiza wierszy K. C. Norwida: "W Weronie" i "Coś ty Atenom zrobił Sokratesie".

Analiza wierszy K. C. Norwida: "W Weronie" i "Coś ty Atenom zrobił Sokratesie". "Coś ty Atenom zrobił Sokratesie" - W wierszu tym poeta wspomina wielkich ludzi, ktrzy za życia byli niedoceniani . Natomiast po śmierci ich zwłoki przenoszone są do innych grobw. Utwr ten powstał w zwi...

Recenzja z "Pianisty"

Recenzja z "Pianisty" O tym filmie głośno było jeszcze na długo przed premierą. Nie tylko z powodu osoby reżysera, postaci tak znanej jak i kontrowersyjnej, ale i trudnej tematyki, jaką odważnie podejmuje. W dzisiejszych czasach, kiedy ludzie pragną odciąć się o...

Być sobą za wszelką cenę,czy poddać sie ?

Być sobą za wszelką cenę,czy poddać sie ? Codziennie podejmujemy decyzje, te ważne i mniej ważne. Jednakże każda z nich podejmowana w innych okolicznościach. Bywa tak, że robimy coś wbrew sobie, pod presja. Nie umiemy się sprzeciwić albo udajemy kogo&...

Czy represyjny system wychowawczy dawał lepsze rezultaty niż dzisiejszy bardzo liberalny? Uzasadnij.

Czy represyjny system wychowawczy dawał lepsze rezultaty niż dzisiejszy bardzo liberalny? Uzasadnij. Moim zdaniem system represyjny na pewno bardzo silnie oddziaływał na psychikę człowieka i pod maską strachu taka osoba mogła zrobić wszystko co jej kazano, bez zastanawiania się n...

Konflikt dążeń i sumienia. Rozwiń temat na przykładzie aktu VII sceny I "Makbeta"

Konflikt dążeń i sumienia. Rozwiń temat na przykładzie aktu VII sceny I "Makbeta" W życiu każdego człowieka nastają momenty, w ktrych musimy podejmować decyzje. Niekiedy są one bardzo ważne i decydują o naszej przeszłości. Zdarza się, że nie wy...

Mendelejew- Twrca wielkiego układu okresowego

Mendelejew- Twrca wielkiego układu okresowego Dymitr Mendelejew urodził się w 1834 roku w Tobolsku na Syberii jako ostatnie, siedemnaste dziecko Iwana Pawłowicza i Marii Dmitrejewny Mendelejeww. Ojciec jego był nauczycielem literatury, a matka pochodziła z rodu kupieckiego i była wła...

Grudzień 1970r. na Wybrzezu, jego tło i nastepstwa

Grudzień 1970r. na Wybrzezu, jego tło i nastepstwa Temat: Grudzień 1970 r. na Wybrzeżu, jego tło i następstwa Grudzień 1970 roku był bez wątpienia jednym z najważniejszych i zarazem najtragiczniejszych momentw w całych dziejach Polskiej Rzeczpospolitej L...

Technologia w życiu człowieka

Technologia w życiu człowieka Technologia w życiu człowieka Od zarania dziejw ludzkości mamy do czynienia z walką o dominację, czyli o władzę. W pierwszych latach rozwoju człowieka zwyciężał ten, kto miał więcej siły fizycznej, z czasem nad...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry