• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ści...

Nawigacja

Ściąga mikroekonomia-koszty,utarg,maksymalizacja zyskw,rodzaje konkurencji itp.Ściąga mikroekonomia-koszty,utarg,maksymalizacja zyskw,rodzaje konkurencji itp.
Koszty dzielimy na:

-Krtkookresowe-technologia wytwarzania się nie zmienia się Dzielimy je na:

a)stałe-nie zależą od wielkości produkcji

np. zakup budynkw, pensja administracji itp.

b)zmienne-ich wielkość zależy od wielkości produkcji, rosną wraz z wzrostem produkcji

np. koszty surowcw, energii, wody itp.

-Długookresowe-technologia wytwarzania nie zmienia się, można dowolnie zmieniać podaż.

Można wyrżnić tylko koszty zmienne, bo zmieniająca się podaż i technologia powoduje, że koszty stałe należy traktować jako zmienne.Koszty całkowite = koszty stałe + zmienneKoszty przeciętne(jednostkowe)-koszt wytworzenia jednej jednostki produktu. Są to koszty całkowite podzielone przez wielkość produkcji.Koszty krańcowe-koszt wytworzenia jednej dodatkowej jednostki produktu.Utarg –wyrażony w pieniądzu przychd przedsiębiorstwa ze sprzedaży pewnej ilości dbr po cenie rynkowej. Dzielimy go na:

-całkowity-przychd wyr. w pieniądzu

-przeciętny-utarg całkowity podzielony przez wielkość produkcji(czyli średnia cena!)

-krańcowy-w konkurencji doskonałej jest to dodatkowy utarg ze sprzedaży dodatkowej jedn. produktu po cenie rynkowej. Dla konk.niedoskonałej-wynika z takiego obniżenia ceny, aby można było sprzedać jedną jedn.więcejKonkurencję dzielimy na:

-cenową-prod. tańsze znajdą więcej klientw

-niecenową-towar lepszy przy tej samej cenie4 rodzaje konkurencji:

-Konkurencja doskonała-występuje bardzo duża liczba podmiotw sprzedających i kupujących. Żaden nie ma wpływu na cenę. Cena jest wynikiem gry rynkowej. Na tym rynku znajdują się dobra, ktre są w 100%substytutami

Nie ma sposobu na przyciągnięcie klienta, np. w Polsce jest to rynek płodw rolnych.

-Monopol pełny-jedno przedsiębiorstwo, ktre wytwarza produkt lub usługę, ktre nie posiadają na rynku substytutw. Występuje nieograniczona liczba konsumentw. Kontrola cen jest bardzo duża a reklama zbyteczna. Najczęściej występuje w sektorze usług publicznych np. dostawa wody.

-Konkurencja monopolistyczna-występuje wielu producentw, ich produkty są bliskimi substytutami. Istotna jest konkurencja poza cenowa. Można zauważyć istotny stopień kontroli i narzucania cen. Np. rynek pasty do zębw.

-Oligopol-jest niewielu producentw(od 2 do kilkunastu) i pojawia się spore zrżnicowanie produktw. Kontrola cen jest zauważalna. Duża konkurencji pozacenowej.Np.rynek motoryzacyjny.Zysk = utarg całkowity-koszt całkowity.

Maksymalizacja zyskw

1. Zwiększenie przychodw

2. Zmniejszenie kosztw

3.Maksymalizacja przychodw i zmniejszenie kosztw.

Najpopularniejsza metoda to restrukturyzacja.

Przedsiębiorca-osoba fizyczna lub prawna oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, ktre prowadzą działalność zarobkową.

Przediębiorstwo-3 aspekty:

Rzeczowy-zespł składnikw materialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych.

W jego skład wchodzi:firma(nazwa), znaki towarowe, księgi handlowe, nieruchomości i ruchomości, patenty i wzory użytkowe, zobowiązania i obciążenia związane z prowadzeniem przedsiembiorstwa, prawa wynikające z najmu i dzierżawy lokali

Czynnościowy-wskazuje, że przedsiembiorstwo jest prowadzone przez przedsiębiorce.

Podmiotowy-przedsiembiorstwo jest podmiotem praw i obowiązkw wynikających z prowadzenia dział.gosp.na własny rachunek, ryzyko i odpowiedzialność.

Rodzaje przedsiębiorstw:

-państwowe

-prywatne(spłki)np. cywilne, z o.o, akcyjne

-spłdzielcze

Cele:maksymalizacja zyskw, trafienie w potrzeby klientw i zaspokojenie ich, cel marketingowy.

Majątek trwały-w jego skład wchodzą:

-Finansowy majątek trwały-udziały w innych podmiotach gospodarczych.

-Środki trwałe-dzielimy je na własne i obce(trwale wykorzystywane na podst. Umw)

-Wartości niematerialne i prawne-nabyte przez jednostki prawa majątkowe nadające się do gosp. wykorzystania np. znaki towarowe itp.

Monopson-jedyny nabywca, odpowiednik monopolu w dziedzinie zakupu.

Monopsonista może zatem wyznaczyć ceny dla siebie najkorzystniejsze.


Przykadowe prace

O zasadzie sprzecznosci u Arystotelesa.

O zasadzie sprzecznosci u Arystotelesa. Arystoteles formułuje zasadę sprzeczności w znaczeniu ontologicznym, logicznym i psychologicznym, choć nigdzie wyraźnie nie odrżnia tych znaczeń. Zasada ontologiczna: Arystoteles w Metafizyce określa ją tak: To samo nie może zaraze...

Geotechnika

Geotechnika ANALIZA MAKROSKOPOWA Badania makroskopowe mają na celu wstępne określenie rodzaju gruntu i niektrych jego cech fizycznych bez pomocy przyrządw. Badania te wykonuje się w terenie i w laboratorium. Wykonuje się je zawsze bez względu na ostateczny zakres dokumentacji badawczej...

Blaski i cienie promieniotworcosci

Blaski i cienie promieniotworcosci Witam wszystkich!!:))W zalczniku macie-moim zdaniem-niezla prace na temat promieniotworczosci!!Prosze o komrentarze!!!!3majcie sie-Agata!! :D Blaski i cienie promieniotwrczości Atomy tworzące materię są w większości stabilne, lecz niekt...

Rozrachunek renesansowego poety z filozofią stoicką

Rozrachunek renesansowego poety z filozofią stoicką Filozofia stoicka powstała w III wieku przed naszą erą w Atenach. Głosiła ona, że to co jest zgodne z rozumem jest zgodne z naturą, a to, co z nią zgodne, jest dobre i rozpoznanie tego jest cnotą. Dla stoikw cnota stanowi&...

Podanie między firmami

Podanie między firmami ,,WINDOW spłka z.o.o Warszawa, 17.06.2006r Warszawa ul. Powstańcw 17/2 (022) 44 14 358 636 636 363 e-mail: www.window.pl Do Zarządu firmy ,,OK-NO MAX Piaseczno, ul. Ludowa 2 PODANIE Zwracam się z prośbą o dostarcze...

Propozycje zbawcze w III części Dziadw.

Propozycje zbawcze w III części Dziadw. III część Dziadw powstała w roku 1832 w Dreźnie po upadku powstania listopadowego. Wieść o wybuchu powstania zastała Adama Mickiewicza w Rzymie. Był to grudzień 1830 roku, w kwietniu następnego roku poeta przyjechał do...

Notatka o Marii Skłodowskiej - Curie

Notatka o Marii Skłodowskiej - Curie Maria Skłodowska-Curie (ur. 7 listopada 1867 r. w Warszawie, zm. 4 lipca 1934 r. w Passy) – fizyk i chemik, narodowości polskiej. Obywatelka polska i francuska, większość życia spędziła we Francji, tam też rozwinęła swoj&...

Budowa płuc

Budowa płuc BUDOWA PŁUC Płuca zbudowane są z pęcherzykw płucnych w ktrych zachodzi wymiana gazowa między krwia o powietrzem.Każdy pęcherzyk otoczony jest gęsta ścianą naczyń krwionośnych włosowatych. Błona okrywajaca płuca zwana jest bł...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry