• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ścia...

Nawigacja

Ściaga do bierzmowaniaŚciaga do bierzmowania
WIARA,

postawa psychiczna wyznawców religii polegająca na przeświadczeniu o prawdziwości zawartych w jej doktrynie twierdzeń i o ich szczególnej wartości egzystencjalnej dla jednostki ludzkiej i społeczeństwa; wg chrześcijaństwa — postawa człowieka wobec Boga, który objawia mu samego siebie jako osobę oraz ujawnia swą zbawczą wolę.BÓG,

bóstwo, najdoskonalsza istota duchowa będąca Stwórcą, najwyższym Sędzią i Panem wszelkiego stworzenia; główny przedmiot kultu religijnego i ostateczny cel człowieka; w religiach monoteistycznych mocno akcentowany aspekt osobowy Boga (w chrześcijaństwie 3 osoby w Trójcy Świętej); centralne pojęcie w refleksji teologicznej i w niektórych systemach filozoficznych; w religiach politeistycznych — panteony bogów z głównym bogiem na czele.BÓG OJCIEC,

w teologii chrześcijańskiej pierwsza Osoba Boska w Trójcy Św.; Ojciec Jezusa Chrystusa i Ojciec wszystkich stworzeń.BIERZMOWANIE,

jeden z sakramentów, który udoskonala łaskę chrztu, utwierdza w wierze, umacnia więź z Kościołem i włącza w pełni daną osobę w posłannictwo Kościoła.GRZECH,

w religiach monoteistycznych termin oznaczający złamanie nakazu lub zakazu ustanowionego przez Boga; w chrześcijaństwie świadome i dobrowolne sprzeciwienie się woli Boga, które wymaga nawrócenia i pokuty; grzech pierworodny — grzech popełniony przez pierwszych rodziców Adama i Ewę, obciążający całą ludzkość.KRZYWOPRZYSIĘSTWO,

złożenie fałszywych zeznań pod przysięgą.SAKRAMENT,

w chrześcijaństwie ustanowiony przez Chrystusa widzialny znak, przez który człowiek uzyskuje łaskę Bożą; Kościoły katolicki, starokatolicki i prawosławny uznają 7 sakramentów (chrzest, pokuta, komunia święta, bierzmowanie, małżeństwo, kapłaństwo, namaszczenie chorych); Kościoły protestanckie tylko 2 sakramenty (chrzest i komunię świętą).MSZA,

w Kościele katolickim i prawosławnym główny akt kultu, w którym uobecniana jest ofiara Jezusa Chrystusa na krzyżu; najważniejszą częścią mszy jest liturgia eucharystyczna jako ofiara chleba i wina (ofiarowanie, przeistoczenie, komunia).KALENDARZ KOŚCIELNY,

oparty na systemie słonecznym (długość roku) i księżycowym, wyznaczającym datę Wielkanocy i zależnych od niej świąt; dzieli rok na okresy liturgiczne i 7-dniowe tygodnie; daty dzienne określa imionami świętych lub nazwami świąt stałych i ruchomych.PIEKŁO,

w kosmologii i eschatologii wielu religii (zoroastryzm, judaizm, chrześcijaństwo, islam i inne) miejsce czasowej lub wiecznej kary pozagrobowej; zwykle przedstawiane obrazowo jako kraina podziemna, siedziba złych duchów i dusz potępionych; w teologii chrześcijańskiej skutek całkowitego zerwania z Bogiem.NIEBO, teol.

stan zbawienia ludzi pojednanych z Bogiem przez Jezusa Chrystusa (wg dawnej teologii — miejsce, gdzie przebywają zbawieni); niebo jest obcowaniem zbawionych z Bogiem.DUCH ŚWIĘTY,

w teologii chrześcijańskiej trzecia Osoba Boska w Trójcy Świętej; święto na pamiątkę zesłania Ducha Świętego — Pięćdziesiątnica (Zielone Święta).ŚWIATOPOGLĄD,

zespół ogólnych przekonań i twierdzeń (składających się na spójny i całościowy obraz), dzięki którym człowiek tłumaczy istotę świata, wyjaśnia rację jego istnienia, stara się zrozumieć siebie i innych oraz ustalić cel i sens swego życia.


Przykładowe prace

Realizacja praw człowieka we współczesnym świecie

Realizacja praw człowieka we współczesnym świecie Moim zdaniem we współczesnym świecie prawa człowieka nie są w pełni realizowane. Jednym z praw jest prawo do wyboru religii. Każdy może sobie wybrać wiarę. W życiu codziennym jednak ponosi skutki swego wyboru. Gd...

Recenzja Książki "Groby Cheronei" A.Krawczuka

Recenzja Książki "Groby Cheronei" A.Krawczuka Aleksander Krawczuk ,,Groby Cheronei? Książka ,,Groby Cheronei? jest dziełem wybitnego polskiego historyka Aleksandra Krawczuka. W swoich książkach próbuje on ukazać nam świat starożytny. Z pod jego pióra wyszły między inny...

Streszczenie - Cejloński słoń i bengalski tygrys

Streszczenie - Cejloński słoń i bengalski tygrys „Cejloński słoń i bengalski tygrys” Tomek wraz z ojcem i załogą statku „Aligator” płynęli na wyspę Cejlon, ponieważ stamtąd mieli zabrać cejlońskiego słonia i bengalsk...

Rodzaje stosunków prawnych w prawie polskim.

Rodzaje stosunków prawnych w prawie polskim. STOSUNEK PRAWNY Między żyjącymi gromadnie ludźmi dochodzi nieustannie do kontaktów. Ludzie nawiązują znajomości i przyjaźnie, świadczą sobie usługi łączy ich członkostwo jednego klubu sportowego, jazda...

Wakacyjny list miłosny

Wakacyjny list miłosny Toruń 24.01.2005r. Kochany Andrzejku!!!!!!!!!!! Pisze ten list, ponieważ bardzo długo się nie widzieliśmy i strasznie tęsknię do Ciebie! Ach, najdroższy, kiedy się znów zobaczymy? Gdy myślę o Tobie moje serce zaczyna bić cor...

Prawo pracy zagadnienia na egzamin

Prawo pracy zagadnienia na egzamin 1. Praca jako przedmiot stosunków zobowiązaniowych Stosunek pracy jest zobowiązaniem, którego treścią jest świadczenie przez pracownika pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym prze pracoda...

Archaizm okres archaiczny cechy

Archaizm okres archaiczny cechy Okres archaiczny: a)malarstwo wazowe:geometryczny(waza dipylońska) przedstawienia abstrakcyjne i figuralne b)orientalizujący(flora i fauna) c)styl czerwono figurowy, d) styl czarno figurowy porzadki architektoniczne: dorycki-nie posiada bazy[podstawy],trzon ostro &...

Sommes-nous manipuls par les mdias?

Sommes-nous manipuls par les mdias? Les mdias nous accompagnent depuis toujours. La tl, la radio la presse et rcemment Internet qui sont les principales sources d'information ? la monde. L'homme - plein d'orgueil et de joie d'avoir acc?s aux informations courantes - se rendra compte dans un moment que sa vie et ses propres opin...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry