• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Ślu...

Nawigacja

Ślub konkordatowy.Ślub konkordatowy.
Podpisany 28 lipca 1993r. a ratyfikowany 25 marca 1998r. Konkordat pomiędzy stolica apostolską, a Rzeczpospolitą Polską stwarza narzeczonym możliwość zawarcia małżeństwa kanonicznego, ktre może wywołać skutki cywilne,takie jakie posiada małżeństwo zgodne z prawem polskim. Przyjęte rozwiązanie stanowi pewne nowum w stosunku do obowiązującego prawa polskiego. Oznacza bowiem iż od samej chwili zawarcia małżeństwo kanoniczne wywiera te same skutki jakie pociąga za sobą zawarcia małżeństwa cywilnego.Wywarcie jednak skutkw cywilnych nie następuje automatycznie.Wymaga spełnienia trzech warunkw:
a)pomiędzy stronami nie zachodzą przeszkody przewidziane w prawie polskim.
b)przy zawieraniu małżeństwa strony złożą zgodne oświadczenie woli, o tym że chcą poprzeć ślub kościelny, uzyskać także skutki cywilne.
c)fakt zawarcia małżeństwa został wpisany do akt stanu cywilnego-na wniosek przekazany do Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 5 dni od zawarcia małżeństwa. Termin ten ulega przedłużeniu, gdy nie został dotrzymany z powodu tzw. siły wyższej, do czasu ustania tej przyczyny. Przepisy prawa polskiego i kanonicznego przewidują dwie procedury zawarcia małżeństwa konkordatowego:
a)forma zwyczajna
b)forma nadzwyczajna.


Przykadowe prace

Walory turystyczne miasta Częstochowy

Walory turystyczne miasta Częstochowy Ponad czterysta lat temu Grzegorz z Sambora napisał: "Niewielka Częstochowa, ale wszystkie miasta Całego świata swoim znaczeniem przerasta. W pisaniu niniejszej pracy posłużyłem się następującymi źrdłami: ...

Przebieg działań zbrojnych 1942 – 1945

Przebieg działań zbrojnych 1942 – 1945 Atak na Pearl Harbor był początkiem wojny na Dalekim Wsch. Japończycy nie mieli szans na długotrwałe walki USA, więc przyjeli strategię jak najszybszego opanowania jak najwiekszych obszarw. W wyniku inwazji pod ich panowaniem znalazł...

Przemoc w rodzine

Przemoc w rodzine Przemoc w rodzinie i możliwości przemocy. Na wstępie mojego referatu chciałabym dokonać charakterystyki przemocy w rodzinie. Środowisko rodzinne powinno dawać schronienie i poczucie bezpieczeństwa, oraz być oazą ciepła i miłości jednak...

Ubstwo i bezrobocie - referat, przyczyny, skutki, dane statystyczne, charakterystyka

Ubstwo i bezrobocie - referat, przyczyny, skutki, dane statystyczne, charakterystyka Bezrobocie to zjawisko społeczne, polegające na tym, że część ludzi zdolnych do pracy nie znajduje zatrudnienia z rżnych powodw. Stanowi to jeden z trudniejszych problemw społeczno-gospodarczych. Od da...

Rodzaje umw o pracę

Rodzaje umw o pracę Zgodnie z nowym brzmieniem art. 22 k.p. przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do osobistego wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania...

Oskarżenie Antygony z rodu Labdakidw - przemwienie.

Oskarżenie Antygony z rodu Labdakidw - przemwienie. Wysoki sądzie, szanowna ławo przysięgłych. Żyjemy w czasach, gdy anarchia i samowola są na porządku dziennym. Każdy z nas spotyka się z objawami lekceważenia oglnie przyjętego prawa. Zaczyna się zwykle n...

Unia polsko-litewska

Unia polsko-litewska UNIA POLSKO LITEWSKA W KREWIE 1385r. ? Przyczyny układu krewskiego Poprzez układ z Litwą Polska chciała przede wszystkim zjednoczyć siły w walce z za-grożeniem jakie obu państwom stwarzał Zakon Krzyżacki. Ustalenie pokojowych sto-sunkw polsko-litewskic...

Wpływ ideologii oświecenia na kształtowanie się nowożytnych państw i społeczeństw Europy i świata

Wpływ ideologii oświecenia na kształtowanie się nowożytnych państw i społeczeństw Europy i świata Rozwj gospodarki i techniki w XVIII-wiecznej Europie stał się rwnież przyczyną nieustannego postępu nauki. Okres ten w dziejach kultury nazywany jest oświe...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry