• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Śred...

Nawigacja

Średniowiecze.Średniowiecze.
Średniowiecze:Epoka historii i kultury europejskiej, między starożytnością a czasami nowożytnymi. Nazwy tej używano już w XVI w. Początek jej wiąże się najczęściej z r. 476 n.e., tj. z upadkiem cesarstwa zachodnio rzymskiego, schyłek zaś z wydarzeniami XV w. (1453 upadek cesarstwa bizantyńskiego, 1492 odkrycie Ameryki). W średniowieczu poszukuje się początkw literatur narodowych większości krajw europejskich i określa daty początkowe według zachowanych zabytkw w języku łacińskim i w językach narodowych, wyjątkowo tylko badacze powołują się na zabytki tradycji ustnej, zapisane dopiero w pźniejszych stuleciach.Zachowane dokumenty polskiego piśmiennictwa w języku łacińskim sięgają XII w. Są to:* historiografia: kronika Galla Anonima(XII w.), kronika Wincentego zwanego Kadłubkiem (XIII w.), kronika Janka z Czarnkowa (XIII w.), Historia Polonica Jana Długosza

* pisma polityczne Pawła Włodkowica i Jana Ostroroga

* poezja łacińskojęzyczna; pieśni kościelne i satyry (XIII w.)Przełom XIV i XV w. to początki piśmiennictwa w języku polskim. Powstaje:* Psałterz floriański (czyli tekst Pisma św.)

* Biblia krlowej Zofii zwana też Biblią szaroszpatacką

* inne teksty religijne: kazania (tzw. Kazania świętokrzyskie i Kazania gnieźnieńskie), apokryfy (np. Rozmyślania przemyskie), żywoty świętych

* pieśni religijne, m.in.: najstarsza Chrystus z martwych wstał jest (zapisana 1365), najsłynniejsza Bogurodzica (powstała prawd. w poł. XIII w.)

* świeckie pieśni okolicznościowe i satyryczne (Satyra na leniwych chłopw, Pieśń o zamordowaniu Andrzeja Tęczyńskiego)

* dialog Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią.Polska literatura średniowieczna realizowała charakterystyczne dla epoki wzorce moralizatorskie.


Przykadowe prace

Recenzja "Wesela" reż. Andrzej Wajda

Recenzja "Wesela" reż. Andrzej Wajda Jednego Wajda był pewien - że potrafi sfilmować zakończenie "Wesela" Wyspiańskiego. Więc zaczęli film (1972r) od tańca Chochoła, w plenerze. Trwało to prawie trzy tygodnie. A Jednak reżyser nie był filmem usatysfakcjonow...

Moja ocena demokracji szlacheckiej

Moja ocena demokracji szlacheckiej Europa wieku XVI i XVII to przed wszystkim zlepek rozwijających się i prężnie funkcjonujących państw. Trudno jest porwnywać jedno państwo do drugiego, pod względem jego rozwoju i struktury wewnętrznej, ponieważ trzeba byłoby rozpatrzy...

Geneza państwa, definicja państwa, władza państwowa, legitymizacja władzy, aparat państwowy, legitymizm.

Geneza państwa, definicja państwa, władza państwowa, legitymizacja władzy, aparat państwowy, legitymizm. GENEZA PANSTWA PODEJSCIE AUTONOMICZNE- założenie ze organizacja państwowa powstała w pewnym etapie rozwoju społeczeństwa w wyniku działalno...

Czy bogowie greccy są podobni do ludzi? Analiza na podstawie fragmentu utworu Iliady Homera.

Czy bogowie greccy są podobni do ludzi? Analiza na podstawie fragmentu utworu Iliady Homera. W utworze Iliada autorstwa Homera opisany jest kawałek dnia bogini greckiej Hery, crki Tetydy i Oceanu. Analizują podany fragment Iliady, można stwierdzić, czy bogowie greccy są podobni do ludzi. Hera, j...

Tattoos und Ringe

Tattoos und Ringe Liebe Anja, vielen Dank fur deinen netten Brief. Ich bin froh, dass du mir verschreiben. In meiner Schule ist moglich, Tattoos und Ringe tragen. Ich denke, es sollte moglich sein, weil tolerant und ich Totowierung mag. Aber ich finde, das in der Schule die Tatowierungplatze mussen abgedeck werden. Vielen Ma...

Krzyżacy

Krzyżacy KRZYŻACY, właśc. Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, przyjęta w Polsce nazwa niem. zakonu rycerskiego, w Niemczech zw. Zakonem Niem.; zał. 1190 w Palestynie i przekształcony 1198 w zakon rycerski; gł. jego zadaniem miała być...

Dziedziczenie cech

Dziedziczenie cech Każda komrka (każdy organizm) ma cechy, ktre dziedziczy po komrce macierzystej (organizmie macierzystym). Jeśli organizm powstał w wyniku rozmnażania bezpłciowego, to dziedziczy te same cechy, jakie miał osobnik rodzicielski. Jeśli zaś powstał w wyniku rozmn...

Mierzenie efektywności i jej przypisywanie

Mierzenie efektywności i jej przypisywanie Oglnym celem pomiaru efektywności jest dokonanie oceny i porwnanie wynikw rżnych strategii inwestycyjnych pasywnych oraz aktywnych jak i wybr odpowiedniej ilości aktyww wolnych od ryzyka. Pasywna strategia inwestycyjna w ujęciu klasycznym polega na inwest...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry