• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Śred...

Nawigacja

Średniowiecze.Średniowiecze.
Średniowiecze:Epoka historii i kultury europejskiej, między starożytnością a czasami nowożytnymi. Nazwy tej używano już w XVI w. Początek jej wiąże się najczęściej z r. 476 n.e., tj. z upadkiem cesarstwa zachodnio rzymskiego, schyłek zaś z wydarzeniami XV w. (1453 upadek cesarstwa bizantyńskiego, 1492 odkrycie Ameryki). W średniowieczu poszukuje się początkw literatur narodowych większości krajw europejskich i określa daty początkowe według zachowanych zabytkw w języku łacińskim i w językach narodowych, wyjątkowo tylko badacze powołują się na zabytki tradycji ustnej, zapisane dopiero w pźniejszych stuleciach.Zachowane dokumenty polskiego piśmiennictwa w języku łacińskim sięgają XII w. Są to:* historiografia: kronika Galla Anonima(XII w.), kronika Wincentego zwanego Kadłubkiem (XIII w.), kronika Janka z Czarnkowa (XIII w.), Historia Polonica Jana Długosza

* pisma polityczne Pawła Włodkowica i Jana Ostroroga

* poezja łacińskojęzyczna; pieśni kościelne i satyry (XIII w.)Przełom XIV i XV w. to początki piśmiennictwa w języku polskim. Powstaje:* Psałterz floriański (czyli tekst Pisma św.)

* Biblia krlowej Zofii zwana też Biblią szaroszpatacką

* inne teksty religijne: kazania (tzw. Kazania świętokrzyskie i Kazania gnieźnieńskie), apokryfy (np. Rozmyślania przemyskie), żywoty świętych

* pieśni religijne, m.in.: najstarsza Chrystus z martwych wstał jest (zapisana 1365), najsłynniejsza Bogurodzica (powstała prawd. w poł. XIII w.)

* świeckie pieśni okolicznościowe i satyryczne (Satyra na leniwych chłopw, Pieśń o zamordowaniu Andrzeja Tęczyńskiego)

* dialog Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią.Polska literatura średniowieczna realizowała charakterystyczne dla epoki wzorce moralizatorskie.


Przykadowe prace

"Jestem Papkin, lew Płnocy..." - charakterystyka bohatera

"Jestem Papkin, lew Płnocy..." - charakterystyka bohatera Papkin spełnia w "Zemście" rolę szczeglną. Czytelnik od razu dostrzega, że jest postacią najmniej serio, najbardziej przerysowaną. Choć od jego osoby nigdy nie zaczynają się żadne działania, to jest kluczo...

Prywatyzacja - charakterystyka

Prywatyzacja - charakterystyka Prywatyzacja, proces przekazywania majątku państwowego podmiotom prywatnym, przekształcania gospodarki państwowej w gospodarkę prywatną, ograniczania roli państwa w gospodarce. Proces prowadzący do zmiany kontroli nad gospodarką i zmiany własności...

Using some of the theories of leadership we have discussed in class which theory do you personally subscribe to any and why?

Using some of the theories of leadership we have discussed in class which theory do you personally subscribe to any and why? Leadership is concerned with the vision and mission of a leader. Future goals as well as personal traits and behaviour are important approaches to understand and creating a leader. To fulfill their role,...

Renesans- wiadomości oglne o epoce

Renesans- wiadomości oglne o epoce Renesans - okres w historii Europy obejmujący przede wszystkim wiek XV i XVI, okres w historii kultury europejskiej określany często jako "odrodzenie sztuk i nauk" i koncepcja historiozoficzna odnosząca się do historii kultury włoskiej od Dantego do roku 1520...

Porwnaj rżne sposoby widzenia sztuki malarskiej przedstawione w przywołanych fragmentach Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.

Porwnaj rżne sposoby widzenia sztuki malarskiej przedstawione w przywołanych fragmentach Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W utworze pt. ?Pan Tadeusz? Adam Mickiewicz pojawia się wiele przejaww sztuki malarskiej. Przykładowo na zamku Horeszkw znajdują się obrazy, na ktrych widnieją portrety...

Adopcja

Adopcja 1. ADOPCJA Termin ?adopcja? jest rwnoznaczny z określeniem ?przysposobienie?. Przez przysposobienie należy rozumieć powstały z woli osb zainteresowanych taki stosunek prawny, jaki istnieje pomiędzy rodzicami a dzieckiem. Jest to więc stosunek rodzicielski, w ramach ktrego powstaj...

Elektrolity

Elektrolity Elektrolity – substancje, ktrych roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny np. NaCl, HCl NaOHNieelektrolity – substancje, ktrych roztwory wodne nie przewodzą prądu elektrycznego np. cukier, alkohol.Dysocjacja elektrolityczna – rozpad elektrolitw na jony w wyniku oddziały...

Szkice węglem- streszczenie

Szkice węglem- streszczenie Wjt wsi Burak kłci się ze swoim pisarzem – Zołzikiewiczem. Pźniej pisarz namawia wjta, by umieścili na liście rekrutw miejscowego chłopa – Rzepę, by pozbyć się go ze wsi. Burak jednak boi się konsekwencji – byłob...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry