• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Śro...

Nawigacja

Środki artystyczneŚrodki artystyczne


Środki artystyczneEpitety- określają rzeczowniki- przymiotnika; działają na wyobraźnię

np. drewniana szafa,

biały ptakPorwnanie- udowadnia pewne właściwości rzeczy, zjawisk itp. na podstawie jakiegoś podobieństwa; łączniki jak, jakby, niby, jako, na kształt

np. wszystko przepasane jakby wstęgą,

wdział więc, jak mgł najprędzejPrzenośnia- (metafora) łączy wyrazy i zmienia ich znaczenie

np. pola malowane zbożem,

bursztynowy świerzopApostrofa- bezpośredni zwrot do kogoś lub czegoś z prośbą o coś

np. Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną...

Wszak to me zaręczyny, zagrajże Jankielu...Anafora- powtarzanie tego samego wyrazu lub zwrotu na początku kilku kolejnych zdań, wersw, strof

np. Gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg biała

Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała;Na piasku: bez trzewika była i pończoszki;

Na piasku drobnym, suchym, białym na kształt śnieguPersonifikacja- (uosobienie) nadaje zjawiskom przyrody, zwierzętom, rzeczom, roślinom cechy jedynie ludzkie

np. Tu kapusta, sędziwie schylając łysiny,

Siedzi i zda się dumać o losach jarzynyAntropomorfizm- przypisywanie przyrodzie żywej i martwej ludzkich cech i motyww postępowania; wyobrażanie sobie bogw na podobieństwo człowieka

np. Gdzieniegdzie otyłego widać brzuch harbuza,

Wtoczył się jak gość między buraki czerwoneOnomatopeja- (dźwiękonaśladownictwo) naśladowanie rozmaitych odgłosw za pomocą dźwiękw mowy

np. jęczy,

sykPeryfraza- zastąpienie nazwy lub wyrażenia przez rozbudowany rwnoważnik znaczeniowy

Przerzutnia- rozdzielenie zdania lub cząstki składowej między koniec jednego wersu i początek drugiego

Animizacja- (ożywienie) nadaje przedmiotom i zjawiskom cechy istot żywych

np. w domu dostatek mieszka i porządek,

ciche grusze siedząOksymoron- zestawienie wyrażeń o przeciwnym znaczeniu, pełniące funkcje metafory lub paradoksu

Epifora- powtarzanie tego samego wyrazu lub zwrotu na końcu kilku kolejnych wersw, zdań, zwrotek

np. Wciąż tę zdradziecką strunę, melodyję zmąca,

Muzyk bieży do prymw, urywa takt, zmąca,Przykadowe prace

Wiedźmin

Wiedźmin "Wiedźmin" Reż. Marek Brodzki Dystr. VISION Film "Wiedźmin" Marka Brodzkiego, oparty na motywach opowiadań Andrzeja Sapkowskiego, na ekrany kin wszedł w piątek, 9 listopada 2001 r. Godzina 19:00. Chwila podekscytowania w kolejce po bilety przed leszczyński...

Podobieństwa i rżnice pomiędzy połączeniami spawanymi, lutowanymi i zgrzewanymi.

Podobieństwa i rżnice pomiędzy połączeniami spawanymi, lutowanymi i zgrzewanymi. Połączenia części maszyn. Jest to jedna z podstawowych grup elementw maszyn. Połączenia części maszyn dzieli się na: nierozłączne, w ktrych części zł&#...

Biografia - Św. Hieronim

Biografia - Św. Hieronim Święty Hieronim urodził się w ok. 347 r. w Strudonie w Dalmacji (obszar dzisiejszej Chorwacji) Pochodził z zamożnej rodziny. W latach 360-367 zdobył wszechstronne wykształcenie, studiując w Rzymie literaturę grecką i łacińską...

Kształtowanie i rozwj osobowości dzieci i młodzieży

Kształtowanie i rozwj osobowości dzieci i młodzieży Pojęcie osobowości Część definicji to typowe definicje operacyjne zawierające umowne określenia pojęcia osobowości adekwatne do opracowanych narzędzi. Inne można nazwać defin...

Igrzyska Olimpijskie - Porownanie igrzysk starożytnych, a teraźniejszych.

Igrzyska Olimpijskie - Porownanie igrzysk starożytnych, a teraźniejszych. Za Twrcę Igrzysk olimpijskich uchodzi Herakles. Igrzyska odbywały się w Olimpii, mieście na Płwyspie Peloponeskim, w cztero letnim cyklu. Igrzyskami w Olimpii ku czci ZEUSA zainteresowane były wszystkie polis greck...

Realizm i fikcja w "Potopie".

Realizm i fikcja w "Potopie". Historia w"Potopie" to przede wszystkim umieszczenie akcji w latach 1655 - 1656, a więc okresie najazdu Szwedw na Polskę. Centralnym wydarzeniem jest w powieści obrona Jasnej Gry, choć wydarzeń potwierdzonych historycznie jest znacznie więcej, by wymienić cho...

Ocena ideałw bohaterw literackich. Jakie postawy wobec świata proponuje literatura średniowiecza.

Ocena ideałw bohaterw literackich. Jakie postawy wobec świata proponuje literatura średniowiecza. Czas przemija , człowiek rodzi się , żyje, mijają mu minuty , godziny, dni, miesiące, lata , aż w końcu strudzony swym życiem , w ktrym dążył do czegoś , ...

Chrześcijaństwo w Polsce

Chrześcijaństwo w Polsce Chrześcijaństwo zbliżało się do Polski dwoma drogami: a) od południowego wschodu, z Bizancjum, przez Morawy, dokąd w roku 863 na wezwanie księcia Rościsława przybyli dwaj uchodzący za braci mnisi greccy: Konstanty (tuż przed ś...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry