• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Śro...

Nawigacja

Środki masowego przekazu w kontekście czwartej władzyŚrodki masowego przekazu w kontekście czwartej władzy
Pracę przygotowała Kamila F. Politologia UZ

Angielscy parlamentarzyści nazywając dawniej "czwartą władzą" chcieli w ten sposb uzupełnić montes?kiuszwską trjcę (władza ustawodawcza, wła?dza wykonawcza i władza sądownicza). Nie ma między historykami pełnej zgody co do autor?stwa tego pojęcia. Thomas Carlyle przypisywał je (w 1841 r.) Edmundowi Burke, ktry w jed?nym ze swych wystąpień parlamentarnych z lat osiemdziesiątych XVIII wieku miał zwrcić się do dziennikarzy zasiadających na ławach pra?sowych: wy jesteście czwartą władzą w krle?stwie. Mimo mozolnych poszukiwań, sformuło?wania tego jednak nie znaleziono w żad?nym dziele Burkego. Czterdzieści lat pźniej, w 1828 r. inny parlamentarzysta angielski, Tho?mas B. Macaulay, w eseju o konstytucjonaliz?mie użył - jako własnego - identycznego sfor?mułowania: a fourth estate in the realm.
Nie jest to wszakże kontrowersja o zasadni?czym znaczeniu, choć przemowę Burkego od publikacji Macaulaya dzielą nie tylko dziesiątki lat, ale także wydarzenia, ktre w sposb zasad?niczy zmieniły oblicze Europy. Istotny, jak się wydaje, jest fakt, że w obu przypadkach rzecz działa się w Anglii i że zarwno Burke, jak i Ma?caulay przyznawali prasie rolę autonomiczną, uzupełniającą konstytucyjne organy władzy. W podtekście omawianego sformułowania tkwiło przeświadczenie, iż prasa może wywierać realny wpływ na kształtowa?nie decyzji państwowych. Takie właśnie libera?listyczne ujęcie zakładało, iż prasa jest czynni?kiem kontrolującym inne organy państwa przez fakt informowania publiczności o działaniach, ktre one podejmują, rozszerzanie w ten sposb wiedzy obywatela i umożliwianie mu stałego wspłuczestnictwa w życiu publicznym kraju. Wspłczesne realia stają się potwierdzeniem ,że teza Burkego i Macaulaya nie posiada uniwersalnego charakteru . Czwarta władza jest uważana jako wiodąca rola środkw masowego przekazu oraz opinii publicznej w życiu politycznym państwa. Czwarta władza ma nie mniejsze znaczenie od władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. W państwach demokratycznych jest określeniem wolnej prasy (mediw masowych, środkw masowej komunikacji, środkw przekazu społecznego). Ustawiana jest w szeregu obok władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, gdyż siła prasy jest tak wielka, że może kreować rzeczywistość społeczną i polityczną. Poza tym spełnia funkcję kontrolną poprzednich trzech władz, by zapobiegać do nadużyciom i korupcji. By spełniać tak ważną funkcję czy, jak pisali XIX-wieczni twrcy , dla zreali?zowania swej "misji" lub "przeznaczenia" media musiałaby nie tylko mieć pełną swobodę wy?powiedzi w każdej sprawie, lecz także - co waż?niejsze - zachować rzeczywistą niezależność od jakichkolwiek formalnych czy nieformalnych ośrodkw, grup lub instytucji mogących poprzez prasę realizować własne cele.


Przykadowe prace

Cząsteczki

Cząsteczki 1. Założenia teorii: Demokryta i Daltona. 2. Atom i cząsteczka. 3. Struktura cząsteczki. 4. Cząsteczki homo atomowe. 5. Cząsteczki hetero atomowe. Ad. 1. Demokryt uważał, że materia składa się z małych, niepodzielnych cząstek. Określi&...

Autorytety i idole wspłczesnej młodzieży.

Autorytety i idole wspłczesnej młodzieży. Niedawno omawialiśmy z klasą powieść Kamienie na szaniec Kamińskiego, w ktrej występowały osoby, ktre można określić mianem autorytetu. Autorytet to osoba godna naśladowania, a czwrka głwnych bohaterw wł...

Jan Twardowski "Sprawiedliwość"

Jan Twardowski "Sprawiedliwość" Sprawiedliwość to postępowanie zgodne z moralnością, bezstronnością, obiektywne. Jan Twardowski w wierszu sprawiedliwość przedstawia nieco inne rozumienie tego pojęcia. Według niego jest to rżnorodność i nierwno"...

Hiszpania w końcu panowania Filipa II w relacji Anonima

Hiszpania w końcu panowania Filipa II w relacji Anonima WSTĘP W dawnych czasach chcąc wybrać się w podrż należało liczyć się z niebezpieczeństwami i niedogodnościami związanymi z tym przedsięwzięciem. Podrż, ktrą dzisiaj moż...

W jakim stopniu słowa Mickiewicza "szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie" odnieść można do życia samego poety?

W jakim stopniu słowa Mickiewicza "szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie" odnieść można do życia samego poety? Adam Mickiewicz żył i tworzył w okresie romantyzmu. Był to okres, w ktrym Polska - wymazana z mapy Europy - został...

Geneza konfliktu polsko – szwedzkiego u schyłku XVI wieku

Geneza konfliktu polsko – szwedzkiego u schyłku XVI wieku Wybuch konfliktu polsko – szwedzkiego u schyłku XVI wieku ma przede wszystkim charakter dynastyczny. 19 Sierpnia 1587 wybrano krlem Rzeczypospolitej Zygmunta III Wazę, następcę tronu szwedzkiego. Nadzieje, jakie wiązano z jego...

"Lalka" jako powieść o ludzkiej egzystencji.

"Lalka" jako powieść o ludzkiej egzystencji. Każda żywa istota dożywsza sędziwych lat, zastanawia się nad sensem swojego życia. Budzą się wtedy w człowieku refleksie i odżywają wspomnienia minionych lat. Lat, ktre minęły bezpowrotnie, ktre już nigd...

Ruch jednostajnie prostoliniowy

Ruch jednostajnie prostoliniowy 1. Ruch Ruchem nazywamy zmianę położenia jednego ciała względem innych ciał. Ruch jest pojęciem względnym. Nie można mwić o ruchu nie mając co najmniej dwch ciał do porwnania. To samo ciało może być rwn...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry