• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Śro...

Nawigacja

Środowisko naturalne Italii- powstanie rzymuŚrodowisko naturalne Italii- powstanie rzymu
ŚRODOWISKO NATURLANE ITALII

POWSTANIE RZYMU1. Warunki dla rolnictwa.

Italia miała bardzo dobre warunki dla rozwoju rolnictwa. Co prawda środkiem płwyspu biegły gry- Apeniny, lecz południe, zachodnie wybrzeże i nizina nadpadańska (na płnocy) nadawały się dzięki żyzności gleb do uprawy zboża, oliwek i winnej latorośli.2. Bogactwa naturalne.

Jedynie w Etrurii (ziemie leżące na płnoc od Rzymu, zamieszkałe przez Etruskw) i na wyspie Elbie istniały złoża rudy żelaza, na pozostałych terenach brakowało rud metali.3. Ludność Italii

W II tys. p.n.e na tereny Italii przybyły ludy indoeuropejskie tzw. ITALIKOWIE, ktrzy zajęli całą środkową i południową Italię. Przybyli pźniej ILIRIOWIE opanowali południowo-wschodni cypel Italii, a Etruskowie, lud o niejasnym pochodzeniu (większość historykw przypuszcza, że przywędrowali oni z Azji Mniejszej) zajął Italię środkową, na płnoc od Tybru. Wreszcie w wyniku Wielkiej Kolonizacji na południu Italii powstało szereg miast greckich m.in. Tarent, Neapol, Kapua.4. Powstanie Rzymu.

Rzym powstał na siedmiu wzgrzach nad Tybrem, ok. 20 km od ujścia rzeki. Osada powstała na szlaku handlowym, łączącym miasta etruskie z miastami greckimi, co przyczyniło się do jej rozwoju. Za datę założenia Rzymu przyjmuje się rok 753 p.n.e (wg Legendy rzymskiej w tym roku ROMULUS rozpoczął budowę miasta), lecz badania archeologiczne udowodniły, że osada istniała już w X w.p.n.e.5. Podział dziejw Rzymu.

a) okres krlewski 753-509/508 p.n.e

b) okres republiki 509/508-27 p.n.e

c) okres cesarstwa 27 p.n.e-476 n.e

- pryncypat 27 p.n.e- 284 n.e

- dominat 284-4766. Konflikty społeczne w początkach Republiki Rzymskiej.

W pierwszym okresie istnienia republiki ludność Rzymu dzieliła się na dwie warstwy:

- PATRYCJUSZY- ludność bogata, arystokracja

- PLEBEJUSZY- ludność uboga

Ludność upośledzona- plebejusze podjęła walkę o pełnię praw politycznych oraz poprawę swej sytuacji ekonomicznej. W wyniku trwającej dwa wieki walki (V-IV w.p.n.e) plebejusze uzyskali szereg korzyści:

- dla obrony praw- plebejuszy utworzono urząd TRYBUNW LUDOWYCH

- w 449 r.p.n.e zostały spisane prawa (tzw. PRAWO XII TABLIC), dzięki czemu można było kontrolować działalność urzędnikw

- plebejuszy dopuszczono do sprawowania urzędu konsula (IV w.p.n.e)


Przykadowe prace

Roman Ingarden - biografia

Roman Ingarden - biografia Filozof polski. Uczeń Edmunda Husserla. Najznakomitszy przedstawiciel fenomenologii w Polsce. Czasem określany jako twrca drugiej szkoły fenomenologicznej". Urodził się 5 lutego 1893 roku w Krakowie. Studia filozoficzne odbył na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie ...

Podmioty gospodarcze sektora prywatnego

Podmioty gospodarcze sektora prywatnego Do sektora prywatnego należą: - spłdzielnie, będące własnością członkw tworzących organizację spłdzielczą - jednostki stanowiące własność organizacji społecznych (np. stowarzyszeń i organizacj...

Charakterystyka bohaterw "W pustyni i w puszczy"

Charakterystyka bohaterw "W pustyni i w puszczy" Staś Tarkowski - głwny bohater, ma 14 lat. Był nazywany dzieckiem pustyni, ponieważ urodził się i wychował w Port Saidzie. Staś był wyższy i silniejszy niż zwykle bywają chłopcy w jego wieku. Był zdoln...

U progu kapitalizmu fabrycznego i ekonomii klasycznej

U progu kapitalizmu fabrycznego i ekonomii klasycznej Tło epoki. Kapitalizm rodzi się dość wcześnie w niektrych miastach płnocnych Włoch, ale w całej Europie rozpowszechnia się dopiero w XVI wieku. Początkowo obejmuje głwnie Niemcy i Hiszpanię a od końca XV wieku d...

Występowanie, otrzymywanie, właściwości wodoru

Występowanie, otrzymywanie, właściwości wodoru H- wodr, pierwiastek jednowartościowy, H2- cząsteczka wodoru, MatH- 1u MczH2- 2u MH- 1g MH2- 2g 1. Występowanie - 0,88% masy skorupy ziemskiej to wodr, najlżejszy z gazw - 90% masy Słońca - w stanie wo...

Biografia - Leona Kruczkowskiego autora Niemcw

Biografia - Leona Kruczkowskiego autora Niemcw Leon Kruczkowski – prozaik, publicysta, eseista, poeta i dramatopisarz. Urodził się 28 czerwca 1900 roku w Krakowie. W tym mieście studiował chemię w Wyższej Szkole Przemysłowej. Po ukończeniu nauki pracował w przemyśle, by&...

Prawo-podstawy

Prawo-podstawy Prawo, system norm prawnych, związanych genetycznie i funkcjonalnie z działalnością państwa, ktry dzieli się na poszczeglne działy, m.in. prawo: karne, cywilne, administracyjne, rodzinne, pracy, finansowe, procesowe cywilnei karne. Działy te wchodzą w skła...

Walka, opr, przetrwanie czy wspłpraca? Elity społeczeństwa polskiego wobec władzy w latach 1945-1989. Dokonaj charakterystyki epoki.

Walka, opr, przetrwanie czy wspłpraca? Elity społeczeństwa polskiego wobec władzy w latach 1945-1989. Dokonaj charakterystyki epoki. Polska po II wojnie światowej była pod względem politycznym, gospodarczym i strategicznym uzależniona od ZSRR. Konferencja w Jałcie na Krymie (od 4-11...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry