• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Św....

Nawigacja

Św. Maria MagdalenaŚw. Maria Magdalena
Święta Maria MagdalenaWedług biblijnej relacji Maria pochodziła z Magdalii - "wieży ryb" nad Jeziorem Galilejskim, ok. 4 km na płnocny zachd od Tyberiady. Jezus wyrzucił z niej siedem złych duchw (Mk 16, 9; Łk 8, 2). Odtąd włącza się ona do grona Jego słuchaczy i wraz z innymi niewiastami troszczy się o wędrujących z Nim ludzi.

Po raz drugi wspominają o niej Ewangeliści pisząc, że była ona obecna podczas ukrzyżowania i śmierci Jezusa (Mk 15, 40; Mt 27, 56; J 19, 25) oraz zdjęcia Go z krzyża i pogrzebu. Maria Magdalena była jedną z trzech niewiast, ktre udały się do grobu, aby namaścić ciało Ukrzyżowanego, ale grb znalazły pusty (J 20, 1). Kiedy Magdalena ujrzała kamień od grobu odwalony, przerażona, że Żydzi zbezcześcili ciało ukochanego Zbawiciela, wyrzucając je z grobu w niewiadome miejsce, pobiegła do Apostołw i powiadomiła ich o tym. Potem sama ponownie wrciła do grobu Pana Jezusa. Zmartwychwstały Jezus ukazał jej się jako ogrodnik (J 20, 15). Ona pierwsza powiedziała Apostołom o Chrystusie, że On żyje (Mk 16, 10; J 20, 18).Nie wiemy, co św. Łukasz miał na myśli, kiedy napisał o Marii Magdalenie, że Pan Jezus wypędził z niej siedem złych duchw. Św. Grzegorz I Wielki utożsamiał Marię Magdalenę z jawnogrzesznicą, o ktrej na innym miejscu pisze tenże Ewangelista (Łk 7, 36-50), jak też z Marią, siostrą Łazarza, o ktrej pisze św. Jan, że podobnie jak jawnogrzesznica u św. Łukasza, obmyła nogi Pana Jezusa wonnymi olejkami (J 11, 2). Wspłcześni bibliści, idąc za pierwotną tradycją i za ojcami Kościoła na Wschodzie, uważają jednak, że imię Maria miały trzy niewiasty nie mające ze sobą bliższego związku. Dotąd tak w liturgicznych tekstach, jak też w ikonografii Marię Magdalenę zwykło się przedstawiać w roli Łukaszowej jawnogrzesznicy, myjącej nogi Pana Jezusa. Najnowsza reforma kalendarza liturgicznego wyraźnie odrżnia Marię Magdalenę od Marii, siostry Łazarza, ustanawiając ku ich czci osobne dni wspomnienia. Marię Magdalenę nieraz utożsamiano także z Marią Egipcjanką, nierządnicą (V w.), ktra po nawrceniu miała żyć jako pustelnica nad Jordanem.

Kult św. Marii Magdaleny jest powszechny w Kościele tak na Zachodzie, jak i na Wschodzie. Ma swoje sanktuaria, do ktrych od wiekw licznie podążają pielgrzymi. W Efezie pokazywano jej grb i bazylikę wystawioną nad nim ku jej czci. Kiedy zaś Turcy zawładnęli miastem, miano jej relikwie przenieść z Efezu do Konstantynopola za cesarza Leona Filozofa (886-912). Kiedy krzyżowcy opanowali Konstantynopol (1202-1261), mieli przenieść relikwie Marii Magdaleny do Francji, do Vezelay, gdzie do dnia dzisiejszego doznają czci. We Francji jest jeszcze jedno sanktuarium św. Marii Magdaleny, w La Saint Baume, gdzie według legendy miała mieszkać przez 30 lat w jaskini jako pustelnica i pokutnica, kiedy ją w dziurawej łdce na pełne morze wywieźli Żydzi.Maria Magdalena jest patronką zakonw kobiecych; Prowansji, Sycylii, Neapolu; dzieci, ktre mają trudności z chodzeniem, fryzjerw, kobiet, osb kuszonych, ogrodnikw, studentw i więźniw.W ikonografii św. Maria Magdalena przedstawiana jest według tradycji, ktra utożsamiła ją z innymi Mariami. Ukazywana w długiej szacie z nakrytą głową; w bogatym książęcym wschodnim stroju lub jako pokutnica, ktrej ciało osłaniają długie włosy; w malarstwie barokowym ukazywana bez odzieży lub płnago. Jej atrybutami są: dyscyplina, instrumenty muzyczne, krucyfiks, księga - znak jej misyjnej działalności, naczynie z olejkiem, kadzielnica, gałązka palmowa, czaszka, włosiennica, zwierciadło.


Przykadowe prace

Postępowanie sądowe

Postępowanie sądowe POSTĘPOWANIE SĄDOWE JURYSDYKCJA KRAJOWA- określa właściwość sądw w obrębie danego państwa, reguluje ona kwestie ktry sąd powinien rozpatrywać sprawy z tak zwanym elementem obcym (zagranicznym-obce obywatelstwo, zawarcie umow...

Szkic literacki - "Władca Pierścieni" J.R.R. Tolkiena

Szkic literacki - "Władca Pierścieni" J.R.R. Tolkiena "Radość pierwsza dla tych, ktrzy tego jeszcze nie czytali; powtrna dla takich, ktrzy do tego wrcą" 1, takimi słowami określił "Władcę Pierścieni" Johna Ronalda Reuela Tolkiena Andrzej Drawicz. Emocje towarzyszące...

Biznes Plan

Biznes Plan mgr Bożena Piśmienna POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE ZAOCZNE ZAWOD: TECHNIK ADMINISTRACJI I AGENT CELNY Małgorzata Kownacka Semestr III 2004/2005 Praca semestralna z Gospodarki i gospodarowania 1. Biznes plan FIRMA HANDLOWA "Orader" ...

Elektryczność statyczna prąd elektryczny

Elektryczność statyczna prąd elektryczny Elektryczność-to dziedzina fizyki i techniki obejmująca zagadnienia związane z oddziaływaniem ładunkw elektrycznych: będących w spoczynku (elektrostatyka) będących w ruchu (elektromagnetyzm) Ciała...

Co to są podmioty i środki pracy?

Co to są podmioty i środki pracy? Środki pracy, część kapitału rzeczowego (realnego) uczestnicząca w procesie produkcji, obejmująca dobra materialne, przy pomocy ktrych człowiek oddziałuje na przedmioty pracy w celu wytworzenia produktw zaspokajających jego potrzeby. ...

Chemia Kosmetyczna- cz.1 Tlenki

Chemia Kosmetyczna- cz.1 Tlenki Temat: tlenki - tlenkami nazywamy związki chemiczne będące połączeniami tlenu z innymi pierwiastkami chemicznymi - tlenki można otrzymać przez utlenianie pierwiastkw, rozkład soli i wodorotlenkw. - Tlenki litowcw (Na, K) i berylowcw (Mg, Ca) reaguj...

Sprawdzian z układw rwnań i rozwiązanie

Sprawdzian z układw rwnań i rozwiązanie PRACA KLASOWA Z MATEMATYKI UKŁADY RWNAŃ 1. Rozwiąż układy dowolną metodą: 2x+y=5 x-y=1 y+z=6 2y-0,5z=7 8x-5=y y+x=4 ___/3 p. 2. Rozwiąż zadanie używając układu rwna ...

Przyczyny i skutki unii polsko-litweskiej

Przyczyny i skutki unii polsko-litweskiej Bezpotomna śmierć Kazimierza Wielkiego w 1370 r. zahamowała wzrost znaczenie państwa polskiego. Tron objął, desygnowany nań już przedtem, krl węgierski Ludwik, zwany na Węgrzech Wielkim, siostrzeniec ostatniego Piasta. Krl Ludwik, chc&#...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry