• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: "Św...

Nawigacja

"Święta Jadwiga ""Święta Jadwiga "
ŚWIĘTA JADWIGAJadwiga Andegaweńska, crka Ludwika Wielkiego, krla Węgier

i Polski, oraz Elżbiety Bośniaczki, przyszła na świat na Węgrzech . Pobyt

w znakomitym środowisku kulturalnym dworu w Budzie sprawił , iż Jadwiga posiadła umiejętność czytania , znajomość językw obcych, zamiłowanie

do lektury, muzyki, sztuki i nauki.

Za cenę przywilejw szlachta polska zgadzała się na objęcie tronu przez jedną z crek Ludwika Węgierskiego. Jednak wskutek wojny domowej Grzymalitw z Nałęczami w Wielkopolsce Jadwiga przybyła do polski dopiero

w 1384 r. Jej starsza siostra, Maria została krlową Węgier.

Dnia 16 października 1384 r. w katedrze wawelskiej Jadwiga została ukoronowana na krla Polski. Przez parę lat , samodzielnie sprawowała władzę monarszą , a po ślubie z Jagiełłą nadal wywierała wpływ na rządy. Jeszcze

w 1378 r. czteroletnia Jadwiga, zgodnie ze zwyczajem owych czasw ,

została poślubiona arcyksięciu Wilhelmowi Habsburgowi. Szesnastoletni arcyksiążę przybył latem 1385 r. do Krakowa, by dopełnić tego małżeństwa. Jadwiga miała wtedy niecałe dwanaście lat, co uważano za właściwy wiek

do rozpoczęcia pożycia małżeńskiego. Ale małżeństwo Andegawenki

z Habsburgami było sprzeczne z polską racją stanu: groziło podporządkowaniem interesw Krlestwa Polskiego polityce obcej dynastii. Rysowała się konieczność zawarcia przez Polskę unii z Litwą. Potężny zakon krzyżacki usadowiony nad Bałtykiem, u ujścia Wisły, Niemna i Dźwiny, zagrażał politycznej i gospodarczej suwerenności obu państw.

Unię miało przypieczętować małżeństwo wielkiego księcia Litwy Jagiełły

z polską monarchinią. Tymczasem Jadwiga, niechętna związkowi z człowiekiem , ktrego uważała za pogańskiego barbarzyńcę, spotykała się potajemnie

z Wilhelmem. Gdy panowie polscy , zapobiegając tym schadzkom , polecili zamknąć wrota zamku na Wawelu , Jadwiga wzięła siekierkę i prbowała sama wyrąbać wrota , zniechęcił ja od tego rycerz Dymitr z Goraja .

W 1385r. została zawarta unia polsko – litewska w Krewie ,

a w następnym roku Jadwiga odwołała dziecięce śluby z Wilhelmem i wyraził zgodę na małżeństwo z Jagiełłą. Gdy wielki Książe przybył w granice Krlestwa , Jadwiga wysłała mu naprzeciw swojego zaufanego dworzanina , by powitał dostojnego gościa, a zarazem dokładnie mu się przyjrzał. Posłaniec zaproszony przez Jagiełłę do łaźni , mgł zdać Jadwidze rzetelną relację i rozwiać pogłoski o rzekomo szpetnym wyglądzie Litwina . Związek ze starszym o około 20 lat panem młodym był dla Jadwigi aktem poświęcenia i rezygnacji

z dziewczęcych marzeń o szczęściu i miłości . Młoda dziewczyna , władająca biegle pięcioma językami , właścicielka pokaźnej biblioteki , miała zawrzeć małżeństwo z niepiśmiennym Litwinem . Ale zapoczątkowany dzięki jej poświęceniu związek Polski z Litwą przetrwał cztery stulecia , aż do rozbiorw.

Jadwiga zapisała się w pamięci potomnych rwnież jako odnowicielka Akademii Krakowskiej dzięki hojnej darowiźnie w postaci cennych szat oraz klejnotw. Ofiaro dawczyni unikała zbytku , ubierała się skromnie , a w okresie wielkiego postu nosiła , na znak pokuty , włosiennicę. Nie oznaczało to jednak , ze odsunęła się od bieżącego życia i otaczającego świata .

W 1387 r. Jadwiga stała na czele polskiej wyprawy na Ruś Czerwoną. Wyprawa ta umożliwiła usunięcie z tamtejszych zamkw załg węgierskich

i przywrcenie polskiego panowania .

Krlowa prowadzała też dość rozległą korespondencję zagraniczną –

z papieżem , z władcami europejskimi , a zwłaszcza z Krzyżakami , skutecznie odpierając ich roszczenia .

Z biegiem lat Jadwiga mniej uwagi poświęcała sprawom państwowym – rządy przejął Jagiełło .

Czas wypełniały jej głwnie modlitwa i działalność dobroczynna .Droga do świętości :Proces kanonizacji Jadwigi rozpoczęto już w pierwszym ćwierćwieczu XV wieku, , jeszcze za życia Jagiełły . Sprawę podejmowano na już na soborach

w Konstancji(1414-1418) i w Bazylei (1431-1437). Niestety , proces kanonizacji zakończono dopiero w XX wieku. Ogłoszono ją błogosławioną ,

a w 1997 r. świętą. Jej święto obchodzone jest przez Kościł 17 lipca.Dokonania Jadwigi:z jej polecenia dokonano tłumaczenia na polski Biblii i dzieł religijnych,

niedługo przed śmiercią Jadwiga pomogła w odnowieniu uczelni krakowskiej – na ten cel przeznaczyła swoją biżuterie i krlewskie kosztowności,

przez swj ślub z Jagiełłą doprowadziła do chrystianizacji Litwy,

za jej wstawiennictwem u papieża powstała diecezja w Wilnie,

fundowała kapłanom naczynia i szaty liturgiczne,

zakładała szpitale, pomagała chorym i biednym,

wielokrotnie broniła chłopw w sporach z magnaterią polską i z samym krlem,

dzięki niej na krakowskim uniwersytecie powstał Wydział Teologiczny,

wielokrotnie zażegnywała konflikt z zakonem krzyżackim.Nic dziwnego że cały nard widział w niej opiekunkę i orędowniczkę.

A duchowni niemal od razu po jej śmierci rozpoczęli działania mające na celu oficjalne wpisanie Jadwigi w poczet świętych. Potwierdzały to cuda o ktrych głośno było nie tylko w Krakowie.
Przykadowe prace

Przedstaw szanse i zagrożenia wynikające z faktu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wypowiedź uzasadnij odwołując się do materiałw źrdłowych

Przedstaw szanse i zagrożenia wynikające z faktu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wypowiedź uzasadnij odwołując się do materiałw źrdłowych Zastanawiając się nad członkostwem Polski w Unii Europejskiej, zadajemy sobie pytanie, jakie przyniesie nam ono korzy...

Zagadnienia makro i mikro ekonomiczne

Zagadnienia makro i mikro ekonomiczne ZAGADNIENIA EKONOMICZNE. 1. Bezrobocie, jego przyczyny, skutki i rodzaje. Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym, polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z...

Terroryzm jako zjawisko społeczne wspłczesnego świata. Przyczyny, działalność, skutki w sferze politycznej, społecznej i gospodarczej.

Terroryzm jako zjawisko społeczne wspłczesnego świata. Przyczyny, działalność, skutki w sferze politycznej, społecznej i gospodarczej. Na początku należałoby się zastanowić nad tym, czym w ogle jest terroryzm. Nie istnieje jedna definicja terroryzmu. Oglnie mianem te...

Biografia - Adam Małysz.

Biografia - Adam Małysz. POLSKI ORZEŁ Z WISŁY Adam Małysz jest czołowym polskim skoczkiem narciarskim. Urodził się 3 grudnia 1977 roku w Wiśle. Karierę skoczka zaczął, gdy miał 7 lat. Trenował go jedo wujek Jan Szturc. Następnie po sukcesach junio...

Św.Franciszek - "Dlaczego zdaniem poety otaczający nas świat udziela nam lekcji pokory?"

Św.Franciszek - "Dlaczego zdaniem poety otaczający nas świat udziela nam lekcji pokory?" Święty Franciszek pochodził z Asyżu, był synem bogatego kupca, toteż sądzono, iż przejmie on w przyszłości rodzinny interes. Stało się jednak zupełnie inaczej. F...

Odziały wojsk polskich w I Wojnie Światowej

Odziały wojsk polskich w I Wojnie Światowej W okresie I Wojny Światowej ziemie polskie okupowane były przez trzech zaborcw, Rosję, Niemcy i Austro–Węgry. Polscy żołnierze nie chcieli walczyć między sobą, będąc w mundurach rżnych zaborcw. W dni...

Barok - charakterystyka epoki

Barok - charakterystyka epoki Jest to epoka literacka między odrodzeniem a oświeceniem, obejmująca w zasadzie wiek XVII, choć także zjawiska z końca XVI i I połowy XVIII wieku. Termin "barok" zapożyczono z historii sztuki, gdzie stosowany był dla określenia dziwactwa i nieregular...

"Człowiek nie jest stworzony do klęski. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać"

"Człowiek nie jest stworzony do klęski. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać" Człowiek nie jest stworzony do klęski. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać. Człowiek nie jest stworzony do klęski. Człowieka można zniszczy&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry