• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: "Świ...

Nawigacja

"Święta Jadwiga ""Święta Jadwiga "
ŚWIĘTA JADWIGAJadwiga Andegaweńska, córka Ludwika Wielkiego, króla Węgier

i Polski, oraz Elżbiety Bośniaczki, przyszła na świat na Węgrzech . Pobyt

w znakomitym środowisku kulturalnym dworu w Budzie sprawił , iż Jadwiga posiadła umiejętność czytania , znajomość języków obcych, zamiłowanie

do lektury, muzyki, sztuki i nauki.

Za cenę przywilejów szlachta polska zgadzała się na objęcie tronu przez jedną z córek Ludwika Węgierskiego. Jednak wskutek wojny domowej Grzymalitów z Nałęczami w Wielkopolsce Jadwiga przybyła do polski dopiero

w 1384 r. Jej starsza siostra, Maria została królową Węgier.

Dnia 16 października 1384 r. w katedrze wawelskiej Jadwiga została ukoronowana na króla Polski. Przez parę lat , samodzielnie sprawowała władzę monarszą , a po ślubie z Jagiełłą nadal wywierała wpływ na rządy. Jeszcze

w 1378 r. czteroletnia Jadwiga, zgodnie ze zwyczajem owych czasów ,

została poślubiona arcyksięciu Wilhelmowi Habsburgowi. Szesnastoletni arcyksiążę przybył latem 1385 r. do Krakowa, by dopełnić tego małżeństwa. Jadwiga miała wtedy niecałe dwanaście lat, co uważano za właściwy wiek

do rozpoczęcia pożycia małżeńskiego. Ale małżeństwo Andegawenki

z Habsburgami było sprzeczne z polską racją stanu: groziło podporządkowaniem interesów Królestwa Polskiego polityce obcej dynastii. Rysowała się konieczność zawarcia przez Polskę unii z Litwą. Potężny zakon krzyżacki usadowiony nad Bałtykiem, u ujścia Wisły, Niemna i Dźwiny, zagrażał politycznej i gospodarczej suwerenności obu państw.

Unię miało przypieczętować małżeństwo wielkiego księcia Litwy Jagiełły

z polską monarchinią. Tymczasem Jadwiga, niechętna związkowi z człowiekiem , którego uważała za pogańskiego barbarzyńcę, spotykała się potajemnie

z Wilhelmem. Gdy panowie polscy , zapobiegając tym schadzkom , polecili zamknąć wrota zamku na Wawelu , Jadwiga wzięła siekierkę i próbowała sama wyrąbać wrota , zniechęcił ja od tego rycerz Dymitr z Goraja .

W 1385r. została zawarta unia polsko – litewska w Krewie ,

a w następnym roku Jadwiga odwołała dziecięce śluby z Wilhelmem i wyraził zgodę na małżeństwo z Jagiełłą. Gdy wielki Książe przybył w granice Królestwa , Jadwiga wysłała mu naprzeciw swojego zaufanego dworzanina , by powitał dostojnego gościa, a zarazem dokładnie mu się przyjrzał. Posłaniec zaproszony przez Jagiełłę do łaźni , mógł zdać Jadwidze rzetelną relację i rozwiać pogłoski o rzekomo szpetnym wyglądzie Litwina . Związek ze starszym o około 20 lat panem młodym był dla Jadwigi aktem poświęcenia i rezygnacji

z dziewczęcych marzeń o szczęściu i miłości . Młoda dziewczyna , władająca biegle pięcioma językami , właścicielka pokaźnej biblioteki , miała zawrzeć małżeństwo z niepiśmiennym Litwinem . Ale zapoczątkowany dzięki jej poświęceniu związek Polski z Litwą przetrwał cztery stulecia , aż do rozbiorów.

Jadwiga zapisała się w pamięci potomnych również jako odnowicielka Akademii Krakowskiej dzięki hojnej darowiźnie w postaci cennych szat oraz klejnotów. Ofiaro dawczyni unikała zbytku , ubierała się skromnie , a w okresie wielkiego postu nosiła , na znak pokuty , włosiennicę. Nie oznaczało to jednak , ze odsunęła się od bieżącego życia i otaczającego świata .

W 1387 r. Jadwiga stała na czele polskiej wyprawy na Ruś Czerwoną. Wyprawa ta umożliwiła usunięcie z tamtejszych zamków załóg węgierskich

i przywrócenie polskiego panowania .

Królowa prowadzała też dość rozległą korespondencję zagraniczną –

z papieżem , z władcami europejskimi , a zwłaszcza z Krzyżakami , skutecznie odpierając ich roszczenia .

Z biegiem lat Jadwiga mniej uwagi poświęcała sprawom państwowym – rządy przejął Jagiełło .

Czas wypełniały jej głównie modlitwa i działalność dobroczynna .Droga do świętości :Proces kanonizacji Jadwigi rozpoczęto już w pierwszym ćwierćwieczu XV wieku, , jeszcze za życia Jagiełły . Sprawę podejmowano na już na soborach

w Konstancji(1414-1418) i w Bazylei (1431-1437). Niestety , proces kanonizacji zakończono dopiero w XX wieku. Ogłoszono ją błogosławioną ,

a w 1997 r. świętą. Jej święto obchodzone jest przez Kościół 17 lipca.Dokonania Jadwigi:ˇ z jej polecenia dokonano tłumaczenia na polski Biblii i dzieł religijnych,

ˇ niedługo przed śmiercią Jadwiga pomogła w odnowieniu uczelni krakowskiej – na ten cel przeznaczyła swoją biżuterie i królewskie kosztowności,

ˇ przez swój ślub z Jagiełłą doprowadziła do chrystianizacji Litwy,

ˇ za jej wstawiennictwem u papieża powstała diecezja w Wilnie,

ˇ fundowała kapłanom naczynia i szaty liturgiczne,

ˇ zakładała szpitale, pomagała chorym i biednym,

ˇ wielokrotnie broniła chłopów w sporach z magnaterią polską i z samym królem,

ˇ dzięki niej na krakowskim uniwersytecie powstał Wydział Teologiczny,

ˇ wielokrotnie zażegnywała konflikt z zakonem krzyżackim.Nic dziwnego że cały naród widział w niej opiekunkę i orędowniczkę.

A duchowni niemal od razu po jej śmierci rozpoczęli działania mające na celu oficjalne wpisanie Jadwigi w poczet świętych. Potwierdzały to cuda o których głośno było nie tylko w Krakowie.
Przykładowe prace

Sarmatyzm

Sarmatyzm Sarmatyzm prąd kulturowy polskiego baroku. Ukształtował się w drugiej połowie XVI wieku jako legenda o pochodzeniu szlachty polskiej od starożytnego plemienia mężczyzn Sarmatów znad Morza Czarnego. Mit sarmacki określił rychło ideologię szlachty, a w XVII wiek...

Pedagogika specjalna- Superpedagogika

Pedagogika specjalna- Superpedagogika Przyczyny głuchoty, klasyfikacje jednostek z wadą słuchu Surdopedagogika – dział pedagogiki specjalnej zajmujący się nauczaniem i wychowaniem jednostek z wadami słuchu i zaburzeniami mowy wynikającymi z wad słuchu. Głuchota R...

Odwołując się do ideologii pozytywistycznej, zanalizuj na podstawie fragmentu Lalki Bolesława Prusa poglądy Wokulskiego na temat Paryża

Odwołując się do ideologii pozytywistycznej, zanalizuj na podstawie fragmentu Lalki Bolesława Prusa poglądy Wokulskiego na temat Paryża Pozytywiści żyjący w XVIII wieku, odeszli od intuicji na rzecz rozumu i doświadczenia. Ich działalność przede opierała si&#...

Popyt i podaż na rynkach oraz instrumenty nimi sterujące

Popyt i podaż na rynkach oraz instrumenty nimi sterujące Rynek jest jednym z najczęściej używanych słów, a jego rola w gospodarce jest nieoceniona. Najogólniej można powiedzieć, że rynek to miejsce. Na którym spotykają się kupujący i sprzedający w celu zawarci...

NATO

NATO Przyczyną powstania Sojuszu Północnoatlantyckiego była ekspansyjna polityka Związku Radzieckiego . Po II wojnie światowej zachodni alianci rozpoczęli proces stopniowej redukcji swoich arsenałów militarnych i zmniejszania liczebności armii co wiązało się z olbrzy...

Analiza i interpretacja wiersza Adama Mickiewicza pt. " Burza"

Analiza i interpretacja wiersza Adama Mickiewicza pt. " Burza" Adam Mickiewicz ?Burza? (z sonetów krymskich) Treść: Zdarto żagle, ster prysnął, ryk wód, szum zawiei, Głosy trwożnej gromady, pomp złowieszcze jęki, Ostatnie liny majtkom wyrwały się ręki, S ...

Designer Clothing

Designer Clothing Designer clothes usually costs way more, even if they just like the design most likely they are buying it to show that they can afford it. Some girls like attention. Designer clothes are high-end clothes that most people can't afford. Celebrities mostly wear them and high-class people wear them. Some people...

Bilbo Baggins (hobbit) - charakterystyka

Bilbo Baggins (hobbit) - charakterystyka Bilbo Baggins był hobbitem - stworzeniem podobnym do człowieka, mniejszym od krasnoluda, lecz większym od liliputa. Mieszkał on we wspaniałej norze, odziedziczonej po swoich rodzicach. Jeśli już o nich mowa, to byli oni dość różni:...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry