• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: "Św...

Nawigacja

"Święta Jadwiga ""Święta Jadwiga "
ŚWIĘTA JADWIGAJadwiga Andegaweńska, crka Ludwika Wielkiego, krla Węgier

i Polski, oraz Elżbiety Bośniaczki, przyszła na świat na Węgrzech . Pobyt

w znakomitym środowisku kulturalnym dworu w Budzie sprawił , iż Jadwiga posiadła umiejętność czytania , znajomość językw obcych, zamiłowanie

do lektury, muzyki, sztuki i nauki.

Za cenę przywilejw szlachta polska zgadzała się na objęcie tronu przez jedną z crek Ludwika Węgierskiego. Jednak wskutek wojny domowej Grzymalitw z Nałęczami w Wielkopolsce Jadwiga przybyła do polski dopiero

w 1384 r. Jej starsza siostra, Maria została krlową Węgier.

Dnia 16 października 1384 r. w katedrze wawelskiej Jadwiga została ukoronowana na krla Polski. Przez parę lat , samodzielnie sprawowała władzę monarszą , a po ślubie z Jagiełłą nadal wywierała wpływ na rządy. Jeszcze

w 1378 r. czteroletnia Jadwiga, zgodnie ze zwyczajem owych czasw ,

została poślubiona arcyksięciu Wilhelmowi Habsburgowi. Szesnastoletni arcyksiążę przybył latem 1385 r. do Krakowa, by dopełnić tego małżeństwa. Jadwiga miała wtedy niecałe dwanaście lat, co uważano za właściwy wiek

do rozpoczęcia pożycia małżeńskiego. Ale małżeństwo Andegawenki

z Habsburgami było sprzeczne z polską racją stanu: groziło podporządkowaniem interesw Krlestwa Polskiego polityce obcej dynastii. Rysowała się konieczność zawarcia przez Polskę unii z Litwą. Potężny zakon krzyżacki usadowiony nad Bałtykiem, u ujścia Wisły, Niemna i Dźwiny, zagrażał politycznej i gospodarczej suwerenności obu państw.

Unię miało przypieczętować małżeństwo wielkiego księcia Litwy Jagiełły

z polską monarchinią. Tymczasem Jadwiga, niechętna związkowi z człowiekiem , ktrego uważała za pogańskiego barbarzyńcę, spotykała się potajemnie

z Wilhelmem. Gdy panowie polscy , zapobiegając tym schadzkom , polecili zamknąć wrota zamku na Wawelu , Jadwiga wzięła siekierkę i prbowała sama wyrąbać wrota , zniechęcił ja od tego rycerz Dymitr z Goraja .

W 1385r. została zawarta unia polsko – litewska w Krewie ,

a w następnym roku Jadwiga odwołała dziecięce śluby z Wilhelmem i wyraził zgodę na małżeństwo z Jagiełłą. Gdy wielki Książe przybył w granice Krlestwa , Jadwiga wysłała mu naprzeciw swojego zaufanego dworzanina , by powitał dostojnego gościa, a zarazem dokładnie mu się przyjrzał. Posłaniec zaproszony przez Jagiełłę do łaźni , mgł zdać Jadwidze rzetelną relację i rozwiać pogłoski o rzekomo szpetnym wyglądzie Litwina . Związek ze starszym o około 20 lat panem młodym był dla Jadwigi aktem poświęcenia i rezygnacji

z dziewczęcych marzeń o szczęściu i miłości . Młoda dziewczyna , władająca biegle pięcioma językami , właścicielka pokaźnej biblioteki , miała zawrzeć małżeństwo z niepiśmiennym Litwinem . Ale zapoczątkowany dzięki jej poświęceniu związek Polski z Litwą przetrwał cztery stulecia , aż do rozbiorw.

Jadwiga zapisała się w pamięci potomnych rwnież jako odnowicielka Akademii Krakowskiej dzięki hojnej darowiźnie w postaci cennych szat oraz klejnotw. Ofiaro dawczyni unikała zbytku , ubierała się skromnie , a w okresie wielkiego postu nosiła , na znak pokuty , włosiennicę. Nie oznaczało to jednak , ze odsunęła się od bieżącego życia i otaczającego świata .

W 1387 r. Jadwiga stała na czele polskiej wyprawy na Ruś Czerwoną. Wyprawa ta umożliwiła usunięcie z tamtejszych zamkw załg węgierskich

i przywrcenie polskiego panowania .

Krlowa prowadzała też dość rozległą korespondencję zagraniczną –

z papieżem , z władcami europejskimi , a zwłaszcza z Krzyżakami , skutecznie odpierając ich roszczenia .

Z biegiem lat Jadwiga mniej uwagi poświęcała sprawom państwowym – rządy przejął Jagiełło .

Czas wypełniały jej głwnie modlitwa i działalność dobroczynna .Droga do świętości :Proces kanonizacji Jadwigi rozpoczęto już w pierwszym ćwierćwieczu XV wieku, , jeszcze za życia Jagiełły . Sprawę podejmowano na już na soborach

w Konstancji(1414-1418) i w Bazylei (1431-1437). Niestety , proces kanonizacji zakończono dopiero w XX wieku. Ogłoszono ją błogosławioną ,

a w 1997 r. świętą. Jej święto obchodzone jest przez Kościł 17 lipca.Dokonania Jadwigi:z jej polecenia dokonano tłumaczenia na polski Biblii i dzieł religijnych,

niedługo przed śmiercią Jadwiga pomogła w odnowieniu uczelni krakowskiej – na ten cel przeznaczyła swoją biżuterie i krlewskie kosztowności,

przez swj ślub z Jagiełłą doprowadziła do chrystianizacji Litwy,

za jej wstawiennictwem u papieża powstała diecezja w Wilnie,

fundowała kapłanom naczynia i szaty liturgiczne,

zakładała szpitale, pomagała chorym i biednym,

wielokrotnie broniła chłopw w sporach z magnaterią polską i z samym krlem,

dzięki niej na krakowskim uniwersytecie powstał Wydział Teologiczny,

wielokrotnie zażegnywała konflikt z zakonem krzyżackim.Nic dziwnego że cały nard widział w niej opiekunkę i orędowniczkę.

A duchowni niemal od razu po jej śmierci rozpoczęli działania mające na celu oficjalne wpisanie Jadwigi w poczet świętych. Potwierdzały to cuda o ktrych głośno było nie tylko w Krakowie.
Przykadowe prace

Soplicowo po bitwie.

Soplicowo po bitwie. Soplicowo zostało zdobyte. Sędzia i wszyscy mieszkańcy soplicowskiego dworu zostali uwięzieni w swych komnatach. Przed każdą z nich Hrabia ustawił straże pilnujące więźniw. Szlachta znudzona i głodna poczęła plądrować dwr, zabi...

Problem walki narodowo - wyzwoleńczej w twrczości Adama Mickiewicza.

Problem walki narodowo - wyzwoleńczej w twrczości Adama Mickiewicza. Utwory polskich romantykw są nacechowane dużym patriotyzmem ze względu na sytuację w jakiej znalazła się Polska po roku 1918. Z pośrd utworw Mickiewicza należy wymienić: "Grażynę", "Konrada Wa...

Koncepcje patriotyzmu i służby ojczyźnie w polskiej literaturze pozytywizmu

Koncepcje patriotyzmu i służby ojczyźnie w polskiej literaturze pozytywizmu Upadek powstania styczniowego to tragedia narodowa, przekreślenie nadziei na odzyskanie niepodległości na drodze zbrojnej. Jest to także klęska romantycznej ideologii wybicia się Polski na niepodległo"...

Pedagogika pracy jako dyscyplina pedagogiczna

Pedagogika pracy jako dyscyplina pedagogiczna Pedagogika pracy jest dyscypliną naukowa, ktra zajmuje się wpływem pracy i rozmaitych jej rodzajw na kształtowanie się osobowości w procesie wychowania, a więc pedagogicznymi aspektami relacji; człowiek – wychowanie – praca. O j...

Motywy literackie - wędrwka, podrż.

Motywy literackie - wędrwka, podrż. MOTYWY LITERACKIE WĘDRWKA, PODRŻ Wędrwka-przemieszczanie się z miejsca na miejsce, najczęściej pieszo; zmierzanie w jakimś określonym kierunku; odwiedzanie po kolei wielu miejsc. Podrż-przebywać drogę do odleg...

Wo wrde ich studieren, wenn ich eine Austauschschlerin wre.

Wo wrde ich studieren, wenn ich eine Austauschschlerin wre. Wenn ich eine Austauschschlerin wre, wrde ich am liebsten in Neuseeland studieren. Es gibt viele Grnde, ich versuche die wichtigste jetzt zu prsentieren. Die wichtigste Sache fr mich ist Schulsystem. Obwohl ich kein neuseelndes Schulsystem kenne, bin ich sicher...

Panegiryk w formie listu na cześć Ronaldinha

Panegiryk w formie listu na cześć Ronaldinha Warszawa 19.09.2006 Cześć Andrzej, piszę do ciebie, ponieważ byłem niedawno na stadionie FC Barcelony i spotkałem się z Ronaldinhem. Jest to najlepszy piłkarz na świecie. W każdym meczu popisuje się wspania&#...

Rosja czasw Piotra I Wielkiego a Francja Ludwika XIV- praca porwnawcza

Rosja czasw Piotra I Wielkiego a Francja Ludwika XIV- praca porwnawcza Przełom wiekw XVII i XVIII był w historii Europy okresem szczeglnym. Całkiem niedawno zakończyła się krwawa i długa wojna trzydziestoletnia (1618-1648), prowadzona przez największe mocarstwa Europy Zachodniej: Rze...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry