• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Świ...

Nawigacja

Święto Niepodległości.Święto Niepodległości.


Narodowe Święto Niepodległości – najważniejsze polskie święto narodowe, obchodzone co roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.Znaczenie daty

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym i wybr 11 listopada jest dość arbitralny. Uzasadnieniem może być zbiegnięcie się wydarzeń w Polsce z końcem I wojny światowej na świecie (tego samego dnia miała miejsce kapitulacja Niemiec na froncie zachodnim).

5 listopada 1916 – wydanie aktu gwarantującego powstanie Krlestwa Polskiego, w bliżej nieokreślonych jeszcze granicach

14 stycznia 1917 – rozpoczęcie działalności przez Tymczasową Radę Stanu

12 listopada 1917 – przejęcie obowiązkw głowy państwa przez Radę Regencyjną

7 października 1918 – ogłoszenie niepodległości Polski przez Radę Regencyjną

25 października 1918 – powołanie rządu Jzefa Świeżyńskiego

z 6 na 7 listopada 1918 – powstanie w Lublinie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele

10 listopada – przyjazd Jzefa Piłsudskiego do Warszawy

11 listopada 1918 – przekazanie przez Radę Regencyjną władzy nad podległym jej wojskiem Jzefowi Piłsudskiemu. Tego dnia, po pertraktacjach marszałka z Centralną radą żołnierską wojska niemieckie zaczęły się wycofywać z Krlestwa Polski (zakończyły to 19.11). W nocy rozbrojono rwnież niemiecki garnizon stacjonujący w Warszawie.

14 listopada 1918 – rozwiązanie Rady Regencyjnej i przekazanie przez Radę Regencyjną swoich uprawnień na rzecz Jzefa Piłsudskiego

22 listopada 1918 – podpisanie dekretu o podstawach ustrojowych państwa polskiego

27 grudnia 1918 – wybuch powstania wielkopolskiego w Poznaniu

Ustanowienie świętaDzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym dopiero ustawą z kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości.Dzieje obchodwDo czasu wybuchu II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa razy – w roku 1937 i 1938.W latach 1939–1944 – podczas okupacji hitlerowskiej oficjalne lub jawne świętowanie, podobnie jak i każde inne przejawy polskości, było niemożliwe.W roku 1945 władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły dzień 22 lipca – datę podpisania Manifestu PKWN, jako Narodowe Święto Odrodzenia Polski.Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada przywrcono, ustawą Sejmu IX kadencji (jeszcze PRL), 21 lutego 1989 roku (w trakcie obrad Okrągłego Stołu).W czasach komunizmu wielokrotnie organizowane w całym kraju przez opozycję manifestacje patriotyczne były tego dnia brutalnie tłumione przez oddziały ZOMO, a ich uczestnicy aresztowani przez Służbę Bezpieczeństwa.Dzień ten jest dniem wolnym od pracy. Głwne obchody, z udziałem najwyższych władz państwowych, odbywają się w Warszawie na placu Jzefa Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

10 listopada 1918 Piłsudski przybył do Warszawy, gdzie na dworcu przywitali go m.in. członek Rady Regencyjnej, książę Zdzisław Lubomirski oraz dowdca Komendy Naczelnej POW, Adam Koc. Rada przewidywała funkcję ministra spraw wojskowych dla Piłsudskiego w gabinecie Jzefa Świeżyńskiego, pomimo iż dominowali w nim endecy. Sam zainteresowany nic o tym nie wiedział, jednak gdy przybył do Warszawy, Świeżyński był już zdymisjonowany. W tym czasie powstawały lokalne ośrodki władzy polskiej na terenach wszystkich zaborw: lewicowy rząd ludowy Daszyńskiego w Lublinie (popierany przez POW), Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie (Wincenty Witos), Rada Narodowa na Śląsku Cieszyńskim, poznańska Naczelna Rada Ludowa (m.in. Wojciech Korfanty). Dzięki temu tworzyły się struktury polskiej państwowości. Piłsudski zagwarantował niemieckim żołnierzom bezpieczny powrt do objętej rewolucją ojczyzny, dzięki czemu udało się zażegnać pierwsze niebezpieczeństwo dla przyszłej niepodległości. 11 listopada Piłsudskiemu została powierzona przez Radę Regencyjną misja utworzenia rządu narodowego. Postanowił on sprowadzić do Warszawy lubelski rząd Daszyńskiego, ale pomimo to wiedział, iż "Nie ma stronnictwa, czy partii, ktra by mogła powiedzieć, że własnymi siłami da radę wszystkim trudnościom."[1] Z tego powodu uznał za konieczne włączenie w skład rządu przedstawicieli także innych stronnictw. Nie było to jednak łatwe, ponieważ Piłsudski kojarzony był przede wszystkim jako działacz lewicowy.14 listopada Rada Regencyjna zakończyła swoją działalność, przekazując w ręce Komendanta swe obowiązki. Stał się więc faktycznie dyktatorem, ktrego pierwszym zadaniem było zadbanie o utworzenie rządu. Na czele gabinetu miał początkowo stanąć Ignacy Daszyński, jednak ten nie podołał zadaniu i formowanie rządu rozpoczął Jędrzej Moraczewski. Jego skład był zbliżony do rządu lubelskiego - rozpoczął on urzędowanie 18 listopada, a Piłsudski zajął w nim stanowisko ministra spraw wojskowych. Jednak po przybraniu przez niego tytułu Naczelnika Państwa (tytuł ten sięgał swoim rodowodem do czasw insurekcji kościuszkowskiej), a przez to tymczasowego wykonywania obowiązkw głowy państwa, zrezygnował ze stanowiska w gabinecie Moraczewskiego.

Jzef Klemens Piłsudski (ur. 5 grudnia 1867 w Zułowie pod Wilnem, zm. 12 maja 1935 w Warszawie) – polski działacz niepodległościowy, mąż stanu, dowdca wojskowy; od 1920 pierwszy Marszałek Polski, Naczelnik Państwa do 1922, dwukrotny premier Polski (1926-1928 i 1930), twrca tzw. rządw sanacyjnych w II Rzeczypospolitej wprowadzonych w 1926, w wyniku przeprowadzonego przez siebie zamachu stanu.Nosił pseudonimy: Wiktor, Mieczysław, Ziuk; pźniej powszechnie zwany Dziadkiem lub Marszałkiem, a przez swych dawnych żołnierzy Komendantem.Jzef Piłsudski, herbu Kościesza urodził się 5 grudnia 1867 roku na Litwie, w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Ojciec, rwnież Jzef, był podczas powstania 1863 r. komisarzem Rządu Narodowego na powiat kowieński, matka – Maria z Billewiczw – pochodziła ze znanego rodu litewskiego herbu Mogiła.W wyniku nieudanych inwestycji ojca, a w końcu pożaru, rodzina zmuszona była opuścić dom rodzinny i przenieść się do Wilna w 1874 roku. Piłsudski uczęszczał tam do I gimnazjum, mieszczącego się w budynkach uniwersyteckich. Razem z bratem, Bronisławem już poddawani tam byli prbom intensywnej rusyfikacji, oparcie znajdując jednak w rodzinie, gdzie dzieciom zapewniano patriotyczne wychowanie. W 1882 roku m.in. obaj bracia założyli kłko samokształceniowe o nazwie Spjnia, zajmujące się sprowadzaniem z Warszawy polskich książek (także prace Darwina czy Comte'a, rwnież publikacje socjalistyczne - np. "Proletariat").Studia w CharkowieJzef Piłsudski jako uczeńWe wrześniu 1884 roku zmarła od lat ciężko chora matka Piłsudskiego. Rok pźniej Jzef zdał maturę (najlepsze oceny z historii (czwrka) i geografii (piątka), najsłabsze - z językw, z wyjątkiem francuskiego). Jesienią potem rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie Charkowskim. Tam zaczął działalność konspiracyjną w niepodległościowych organizacjach studenckich, trafiając szerokie kręgi osb kojarzonych z rewolucyjną organizacją rosyjską Narodna Wola (uczestniczył w kilku jej spotkaniach). 2 i 3 marca 1886 roku brał udział w studenckiej demonstracji z okazji 25. rocznicy uwłaszczenia, znajdując się potem wśrd ponad 150 zatrzymanych przez policję carską. Po zaliczeniu I roku, prbował przenieść się wiosną 1886 roku na uniwersytet w Dorpacie, jednak tam odmwiono mu przyjęcia dokumentw z powodu jego uprzedniej działalności studenckiejm.in.


Przykadowe prace

Podstawy politologii

Podstawy politologii 1. Pojęcie polityki Polityka jest to ogł działań związanych z dążeniem do zdobycia i utrzymania władzy, jej wykonywaniem oraz wytyczaniem kierunkw rozwoju państwa w rżnych dziedzinach. Pojęcie to wywodzi się z języka greckiego ...

Trudne wybory bohaterw romantycznych.

Trudne wybory bohaterw romantycznych. Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki to jedni z najwybitniejszych pisarzy polskich doby romantyzmu.W swych utworach stworzyli budzące po dziś dzień podziw postacie wspaniałych romantycznych bohaterw.Głwnym bohaterem utworu "Konrad Wallenrod" jest Litwin,porwany...

Polscy emigranci w Anglii

Polscy emigranci w Anglii Aż połowa Polakw na Wyspach nie zamierza w najbliższej przyszłości wracać. Pracują głwnie fizycznie. Ich średnie zarobki to 7,5 tys. zł miesięcznie na rękę -wynika z pierwszych badań nad emigracją. Takie wnioski płyn...

Finansowanie oświaty przez gminy w Polsce na przykładzie Gminy Iwanowice

Finansowanie oświaty przez gminy w Polsce na przykładzie Gminy Iwanowice Spis treści Spis treści 1 Wstęp 2 Rozdział I. Oświata jako dobro społeczne. 4 1. Znaczenie oświaty w zaspokajaniu potrzeb człowieka. 4 2. Zarys historyczny rozwoju oświaty na ziemiach polskich. 6 ...

Znaczenie zarządzania Biznes planu

Znaczenie zarządzania Biznes planu Znaczenie zarządzania BP. Zarządzenie zawiera informacje o ekipie sterującej firmą przedstawiając kierownictwo, strukturę organizacyjną i politykę personalną. Jedną z ważnych rzeczy tej części BP jest prezentacja osb ktre odgr...

Homeostaza na poziome organizmu

Homeostaza na poziome organizmu Praca kontrolna nr 2 z biologii Homeostaza na poziomie organizmu Homeostaza - jest to zespł mechanizmw zapewniających stałość pewnego dynamicznego układu. Określenie to odnosi się także do stanu takiej dynamicznej rwnowagi. W naukac...

Niemieckie słwka - przetłumaczone

Niemieckie słwka - przetłumaczone brać-nehmen blisko-nahr brauchen-potrzebować ciepło-warm ćwiczyć-uben ciemny-dunkel dosyć-genug opowiadać-erzehlen gorzki-bitter jasny-hell ktry-welcher każdy-jeder kwaśny-sauer lubi...

Rynek Turystyczny

Rynek Turystyczny RYNEK TURYSTYCZNY Definicje rynku: 1. Rynek turystyczny jest to zbir aktualnych lub potencjalnych nabywcw produktu turystycznego 2. Rynek turystyczny jest to ogł stosunkw wymiennych towarowo-pieniężnych między instytucjami i osobami sprzedającymi dobra oraz usługi ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry