• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Świ...

Nawigacja

Święto Odzyskania NiepodległościŚwięto Odzyskania Niepodległości
Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości – najważniejsze polskie święto narodowe, obchodzone co roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

Znaczenie datyObchody Narodowego Święta Niepodległości

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym i wybr 11 listopada jest dość arbitralny. Uzasadnieniem może być zbiegnięcie się wydarzeń w Polsce z końcem I wojny światowej na świecie (tego samego dnia miała miejsce kapitulacja Niemiec).

• 5 listopada 1916 – wydanie aktu gwarantującego powstanie Krlestwa Polskiego, w bliżej nieokreślonych jeszcze granicach

• 14 stycznia 1917 – rozpoczęcie działalności przez Tymczasową Radę Stanu

• 12 listopada 1917 – przejęcie obowiązkw głowy państwa przez Radę Regencyjną

• 7 października 1918 – ogłoszenie niepodległości Polski przez Radę Regencyjną

• 25 października 1918 – powołanie rządu Jzefa Świeżyńskiego

• z 6 na 7 listopada 1918 – powstanie w Lublinie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele

• 10 listopada – przyjazd Jzefa Piłsudskiego do Warszawy

• 11 listopada 1918 – przekazanie przez Radę Regencyjną władzy nad podległym jej wojskiem Jzefowi Piłsudskiemu

• 14 listopada 1918 – rozwiązanie Rady Regencyjnej i przekazanie przez Radę Regencyjną swoich uprawnień na rzecz Jzefa Piłsudskiego

• 22 listopada 1918 – podpisanie dekretu o podstawach ustrojowych państwa polskiego

• 27 grudnia 1918 – wybuch powstania wielkopolskiego w PoznaniuUstanowienie święta

Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym dopiero ustawą z kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości.

Dzieje obchodw

Do czasu wybuchu II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa razy – w roku 1937 i 1938.

W latach 1939–1944 – podczas okupacji hitlerowskiej oficjalne lub jawne świętowanie, podobnie jak i każde inne przejawy polskości, było niemożliwe.

W roku 1945 władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły dzień 22 lipca – datę podpisania Manifestu PKWN, jako Narodowe Święto Odrodzenia Polski.

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada przywrcono, ustawą Sejmu IX kadencji (jeszcze PRL), 21 lutego 1989 roku (w trakcie obrad Okrągłego Stołu).

Dzień ten jest dniem wolnym od pracy. Głwne obchody, z udziałem najwyższych władz państwowych, odbywają się w Warszawie na placu Jzefa Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Święto Odzyskania Niepodległości - Najważniejsze polskie święto narodowe związane z odzyskaniem w 1918 roku , po 123 latach zaborw, niepodległości.Tło historyczne

W XVIII w. silna niegdyś Rzeczpospolita zaczęła się chylić ku upadkowi co doprowadziło do trzech rozbiorw Polski, ostatni trzeci rozbir trwał od roku 1975, przez 123 lata, aż do 1918 roku kiedy to , 11 listopada, Rada Regencyjna (organ sprawujący władzę nad Krlestwem Polskim) przekazała władzę nad wojskiem, Jzefowi Piłsudzkiemu, ktry dzień wcześniej powrcił z internowania w Magdeburgu, a w trzy dni pźniej rozwiązała się, przekazując mu pełną władzę ustanowiając go Naczelnikiem Państwa. Powstała Druga Rzeczpospolita.Święto Niepodległości i obchody

Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym po raz pierwszy dopiero w 1937 roku. W latach 1939-44 podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 do 1989 roku, w czasie rządw komunistycznych obchodzenie święta 11 listopada było zakazane. Dopiero w roku 1989, ustawą Sejmu, przywrcono obchody tego święta, od tego roku Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem państwowym a dzień 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.

Święto obchodzone jest w całym kraju lecz najważniejsze obchody odbywają się w Warszawie na placu Jzefa Piłsudzkiego pod Grobem Nieznanego Żołnierza.

11 listopada 1918 roku w miejscowości Compiegne, na płnocny-wschd od Paryża, przedstawiciele Niemiec podpisali rozejm, ktry oznaczał zakończenie I wojny światowej. Wcześniej rozpadło się państwo Habsburgw – Austro-Węgry. Symptomy te stały się sygnałem do działań niepodległościowych dla Polakw; w Krakowie powstała Polska Komisja Likwidacyjna, w Lublinie rząd Ignacego Daszyńskiego. Rozbrajano garnizony niemieckie stacjonujące na terenach tzw.Kongreswki . 10 listopada do Warszawy powrcił z internowania Komendant I Brygady Legionw Polskich Jzef Piłsudski. Powrcił jako mąż opatrznościowy a Rada Regencyjna przekazała mu pełnię władzy państwowej i zdecydowała o przekazaniu naczelnego dowdztwa nad wojskiem.Do roku 1921 trwały walki o granice Rzeczypospolitej i dopiero w następnych latach pojawiły się pierwsze formy świętowania odzyskania niepodległości, przy czym koncentrowano się bardziej na przypominaniu sukcesw militarnych niż politycznych. Odsłaniano pomniki bohaterom walk o niepodległość Ojczyzny, wręczano sztandary jednostkom wojskowym, odbywały się defilady i rewie wojskowe. W listopadzie 1925 roku nastąpiło złożenie prochw Nieznanego Żołnierza pod arkadami Pałacu Saskiego. Uroczystości odbywały się na terenie całego kraju, szczeglnie uroczyście obchodzono je we Lwowie, połączone ze świętowaniem takiej samej rocznicy obrony miasta. W 1934 roku po raz ostatni defiladę na Polu Mokotowskim w Święto Niepodległości odebrał Marszałek Piłsudski. Do 1936 r. 11 listopada był głwnie świętem wojska. Dopiero 11 listopada w 1937 roku obchodzony był jako święto państwowe - Dzień Niepodległości.W latach wojny i okupacji Polacy na wojennym wychodźstwie zachowali obyczaj i tradycję narodowego świętowania 11 listopada. Na ziemiach obu okupacji Polskie Państwo Podziemne starało się upamiętnić ten dzień na miarę możliwości. Po zakończeniu II wojny światowej święto 11 listopada było jeszcze świętowane, ale już od 1946 r. zastąpiło je święto 22 lipca. Mimo to w wielu środowiskach dzień ten był obchodzony w dalszym ciągu jako rocznica odzyskania niepodległości. W 1989 roku Sejm odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej restytuował dzień 11 listopada jako Narodowe Święto Niepodległości.W dniu 11 listopada 1918 r. marszałek francuski F. Foch w imieniu państw sprzymierzonych podyktował delegacji niemieckiej warunki zakończenia działań wojennych. Niemcy podpisały rozejm. Było to w wagonie kolejowym niedaleko Compiegne pod Paryżem. W ten sposb zakończyła się I wojna światowa. Brały w niej udział 33 państwa; w czasie jej trwania zmobilizowano 70 milionw ludzi, 10 milionw poniosło śmierć, a prawie 20 milionw zostało rannych. Upadły 3 cesarstwa, zniszczono dorobek, na ktry pracowały całe pokolenia. Po wojnie zawarto nowe traktaty pokojowe, zmieniły się granice państwowe oraz formy rządw.Dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem w dziejach Europy, ale przede wszystkim w dziejach Polski. Po 123 latach niewoli narodowej i powstańczych zryww wolnościowych Polska odzyskała niepodległość. Nadeszła upragniona wolność. Dnia 10 listopada 1918 r. do kraju powrcił Jzef Piłsudski, od lipca 1917 r. internowany przez Niemcw w Magdeburgu. 11 listopada Rada Regencyjna przekazała mu naczelne dowdztwo polskich sił zbrojnych. W Warszawie rozpoczęło się, trwające już w innych miastach, rozbrajanie wojsk okupacyjnych.Dzień 11 listopada został ustanowiony - ustawą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 1937 r. - polskim świętem narodowym i pozostawał oficjalnie świętem państwowym RP do roku 1944. W roku 1945 komunistyczne władze PRL jako święto państwowe ustanowiły dzień 22 lipca. Święto Niepodległości, obchodzone w dniu 11 listopada, zostało przywrcone przez Sejm RP dopiero w roku 1989. W tym dniu Polska oddaje też hołd marszałkowi J. Piłsudskiemu, spoczywającemu w krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonw w podziemiach Katedry Wawelskiej.Ten szczeglny dzień skłania do refleksji na temat patriotyzmu. W godnym i uroczystym przeżyciu tego święta pomaga nam udział w liturgii Eucharystycznej, tym bardziej, że w tym roku wypada ono w niedzielę. Centralne obchody Święta Niepodległości odbywają się w Warszawie i są transmitowane przez radio i telewizję. Oglądamy wwczas wspaniałe defilady wojskowe, słuchamy przemwień ważnych osobistości i widzimy, jak oficjalne delegacje składają kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza. W tym dniu - jak co roku - ks. Prymas w Bazylice Archikatedralnej na Starym Mieście, a ks. Biskup Polowy w Katedrze Wojska Polskiego w Warszawie odprawiają Mszę św. za Ojczyznę. Modlitwy za poległych w obronie Ojczyzny zanoszone są też w innych świątyniach w kraju i poza jego granicami. Organizowane są także uroczyste apele żołnierskie i harcerskie, pod pomnikami bohaterw narodowych składane są kwiaty i palone są znicze na grobach żołnierzy. Gmachy państwowe, domy oraz ulice dekorowane są polskimi flagami. Dzień ten staje się dla wielu osb lekcją patriotyzmu.11 listopada 1918 r. - przekazanie przez Radę Regencyjną Jzefowi Piłsudskiemu władzy wojskowej.

Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości Polski.Pierwsza wojna światowa zakończyła się 11 listopada 1918 r. z chwilą podpisania przez Niemcy rozejmu w lasku Compigne pod Paryżem. Był to przełomowy moment nie tylko w dziejach całej Europy, ale i Polski.Dzień wcześniej powrcił do Warszawy Jzef Piłsudski, komendant I Brygady Legionw, internowany od lipca 1917 r. przez Niemcw w Magdeburgu. Przed domem, w ktrym mieszkał, zebrały się tłumy, a do mieszkania zaczęli przychodzić przedstawiciele rżnych stronnictw i partii.

"Byli znajomi i podkomendni zaczęli się tłoczyć w mieszkaniu na Moniuszki, ktre mu doraźnie znaleziono, chcąc go przywitać i oddać się do jego dyspozycji. Nareszcie po południu udało mu się wyrwać z Warszawy i przyjechać do nas, na Pragę. Wiadomość, że przyjedzie do mnie rozeszła się lotem ptaka. Wobec tego, że była to niedziela, robotnicy wylegli z domw i pełni radości czekali na ulicach, ktrymi musiał przejeżdżać. Przed domem, w ktrym mieszkałam, zebrał się tłum. Kiedy nadjechał, entuzjazm był niesamowity. Ja na spotkanie z pokoju swego nie wyszłam, tylko czekałam w mieszkaniu. Nie lubiłam nigdy okazywać swoich uczuć wobec innych. " (Aleksandra Piłsudska, "Wspomnienia", Warszawa 1989).Na wieść o powrocie Piłsudskiego, Ignacy Daszyński wraz z całym rządem 11 listopada przyjechał do Warszawy. Tego samego dnia Jzef Piłsudski otrzymał z rąk Rady Regencyjnej władzę wojskową i rozpoczął konsultacje z przedstawicielami stronnictw politycznych w sprawie utworzenia koalicyjnego rządu. 14 listopada, nowym dekretem Rada Regencyjna postanowiła się rozwiązać i całą władze w państwie przekazała Piłsudkiemu, ustanawiając urząd naczelnika państwa.11 listopada na ulicach wszystkich miast panowała euforia z powodu rodzącej się niepodległości.

"Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. (. . .) Kto tych krtkich dni nie przeżył, kto nie szalał z radości w tym czasie wraz z całym narodem, ten nie dozna w swym życiu największej radości. Cztery pokolenia czekały, piąte się doczekało. Od rana do wieczora gromadziły się tłumy na rynkach miast; robotnik, urzędnik porzucał pracę, chłop porzucał rolę i leciał do miasta, na rynek, dowiedzieć się, przekonać się, zobaczyć wojsko polskie, polskie napisy, orły na urzędach, rozczulano się na widok kolejarzy, ba, na widok polskich policjantw i żandarmw. " ("Powstawanie II Rzeczypospolitej. Wybr dokumentw").

Podobna atmosfera panowała w stolicy.

"Warszawa żyła w tych dniach na ulicach. (. . .) Gdy 11 listopada, w historycznym daniu zawieszenia broni, wyszedłem rano na miasto, ulica miała wygląd jakiś zupełnie inny niż zwykle: ludzie poruszali się szybko, każdy patrzył z ciekawością naokoło, każdy czegoś wyczekiwał, zawiązywały się rozmowy między ludźmi nieznajomymi. Niemcw spotykało się niewielu i nie mieli już tak butnych min jak poprzednio, większość z nich miała już na mundurach czerwone rewolucyjne kokardki, dyscyplina rozluźniła się, widziało się i czuło się już zupełną dezorganizację tej karnej armii. Ludność samorzutnie zaczęła rozbrajać żołnierzy, ktrzy podawali się temu przeważnie bez protestu. " (M. Jankowski, "11 listopada 1918 r. " [w: ] Warszawa w pamiętnikach pierwszej wojny światowej, Warszawa 1971).Dzień 11 listopada ustanowiono pźniej Świętem Niepodległości Polski.

Pierwsza wojna światowa zakończyła się 11 listopada 1918 r. z chwilą podpisania przez Niemcy rozejmu w lasku Compigne pod Paryżem. Był to przełomowy moment nie tylko w dziejach całej Europy, ale i Polski. 11 listopada 1918 r. - nastapiło przekazanie przez Radę Regencyjną Jzefowi Piłsudskiemu władzy wojskowej. Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości Polski.Zanim nadeszły te przełomowe dni w pierwszej połowie listopada 1918 roku, ktre zadecydowały o odzyskaniu przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli, musiało nastąpić wiele korzystnych dla sprawy polskiej zmian w sytuacji międzynarodowej. W lutym 1917 roku został obalony carat, a nowy rząd republikański, pod wpływem Piotrogrodzkiej Rady Delegatw Robotniczych i Żołnierskich uznał, aczkolwiek z pewnymi zastrzeżeniami, prawo narodu polskiego do samostanowienia o własnym losie. Jeszcze wcześniej, bo w styczniu tegoż roku prezydent USA Thomas W. Wilson wypowiedział się- na krtko przed przystąpieniem Stanw Zjednoczonych do wojny- za utworzeniem niepodległej Polski z dostępem do morza. Z kolei wkrtce po zwycięstwie rewolucji proletariackiej – październik 1917 roku – ogłoszona została Deklaracja Praw Narodw Rosji, przewidująca możliwość samookreślenia, aż do oderwania się, i utworzenia samodzielnego państwa . W czerwcu 1918 roku na rzecz niepodległości Polski wypowiedziały się zachodnio-europejskie państwa Ententy. Dodajmy także, ze państwa centralne - Niemcy i Austro-Węgry – usiłowały rozgrywać kartę polską, co najpierw znalazło wyraz w tzw. Akcie 5 listopada 1916 roku i utworzenia Tymczasowej Rady Stanu, a następnie w powołaniu Rady Regencyjnej i powolnego wobec nich rządu.

Militarne klęski Niemcw na froncie zachodnim w 1918 roku poprzedziły wybuch rewolucji – zarwno w cesarstwie niemieckim, jak i w Austro-Węgrzech – będąc echem radzieckiego Października. W rezultacie doprowadziło to do sytuacji niezwykle dla Polakw korzystnej, ktrej nikt na początku nie mgł przewidzieć. Oto bowiem państwa centralne podbiły Rosję, a z kolei same zostały podbite przez siły Ententy: Francję, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone. Wysiłki samych Polakw oraz ich politycznych reprezentacji w kraju i na Zachodzie – nie należy także zapominać o korzystnych następstwach działań naszych formacji zbrojnych naszej armii – doprowadziły do tego, że sprawa niepodległości Polski znalazła szersze uznanie i poparcie wśrd narodw.

Pod koniec października 1918 na terenie Galicji i Śląska Cieszyńskiego powstały zalążki polskiej administracji narodowej. W Krakowie działała Polska Komisja Likwidacyjna, w ktrej reprezentowane były wszystkie galicyjne stronnictwa, a w Cieszynie – Rada Narodowa, mająca charakter lokalnego rządu. 7 listopada w wyzwolonym od Austryjakw Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej pod przewodnictwem Ignacego Daszyńskiego ; manifest tego rządu proklamował powstanie państwa jako republiki demokratycznej. 10 listopada po powrocie z więzienia w Magdeburgu Jzef Piłsudski, ktremu Rada Regencyjna przekazała zwierzchnictwo nad wojskiem, a następnie własne prerogatywy polityczne. Rwnież rząd lubelski oddał się do dyspozycji Piłsudskiego i ustąpił na jego żądanie, aby dać mu możliwość utworzenia gabinetu opartego na szerszej podstawie. W kraju trwało rozbrajanie wojsk niemieckich i austryjackich, powstawało Wojsko Polskie powołując pod swe sztandary byłych legionistw, konpiratorw, z Polskiej Organizacji Wojskowej, żołnierzy Polskiej Siły Zbrojnej podlegającej dotąd Radzie Regencyjnej, a także Polakw z armii byłych państw zaborczych.RODZIŁA SIĘ POLSKA NIEPODLEGŁA!

11 listopada obchodzimy Dzień Niepodległości. W tym roku jest to 84. rocznica przekazania władzy przez Radę Regencyjną Jzefowi Piłsudskiemu.7 października 1918 r. Rada Regencyjna (tymczasowa forma najwyższej władzy w Krlestwie Polskim, utworzona w listopadzie 1917 roku przez okupujące Krlestwo Polskie Austro-Węgry i Niemcy) proklamowała niepodległość Polski, a 11 listopada 1918 przekazała władzę wojskową Jzefowi Piłsudskiemu. 14 listopada Jzef Piłsudski został zamianowany Tymczasowym Naczelnikiem Państwa Polskiego.

16 listopada 1918 roku Jzef Piłsudski wysłał depeszę do USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Niemiec, datowaną na 11 listopada, informującą o powstaniu niepodległego państwa polskiego. Napisano w niej: "Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, ktra przez 140 lat ciążyła nad losami Polski. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą nam swojej pomocy i bratniego poparcia".

11 listopada był świętem narodowym w latach 1937-1939. Po wojnie przywrcono ten dzień jako święto państwowe dopiero w 1989 roku.

O pierwszych dniach wolności odzyskanej w 1918 roku niewiele można przeczytać w kronikach szkolnych i księdze parafialnejBrak jakichkolwiek informacji we wspomnieniach mieszkańcw. Widocznie 11 listopada 1918 roku był dniem niewiele rżniącym się od pozostałych i nic szczeglnego tutaj się nie zdarzyło. Kronika Szkoły w Żegocinie wspomina krtko: " W tym roku rozpadła się Austria, a powstała niepodległa, zjednoczona Polska". Niewiele zapisano też w "Liber Memorabilum" parafii w Żegocinie: "W roku 1918 zbudowano most na potoku na drodze do cmentarza przy pomocy włoskich i rosyjskich jeńcw wojennych kosztem 5129 koron, ktre zebrano z dobrowolnych ofiar".


Przykadowe prace

Rachunkowość żrdła pochodzenia majątku

Rachunkowość żrdła pochodzenia majątku AKTYWA AKTYWA TRWAŁE– składniki trwale związane z jednostką. Jednostka osiąga korzyści ekonomiczne w okresie dłuższym niż 1 rok. I.WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE: - autorskie prawa majątkowe, pr...

Na ile skuteczne są wg ciebie działania organizacji międzynarodowych?

Na ile skuteczne są wg ciebie działania organizacji międzynarodowych? Skuteczność stratergii bezpieczeństwa zależy w dużym stopniu od harmonijnego działania wszystkich instytucji państwowych. Jeżeli ludzie nie chcę ze sobą wspłpracować, misja nie zostan...

Liryzm i groteska w wierszach Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

Liryzm i groteska w wierszach Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Liryzm oraz groteska to środki artystyczne występujące w poezji oraz prozie, ktre często możemy spotkać przy omawianiu literatury romantyzmu, pozytywizmu, czy dwudziestolecia międzywojennego. Oba zjawiska estetyczne w...

Cykl rozwojowy włośnia krętego

Cykl rozwojowy włośnia krętego Cykl rozwojowy włośnia krętego: Włosień kręty jest jednym z najgroźniejszych pasoźytw. Samica od 2-5mm, samiec do 1,5mm. Po zjedzeniu nie zbadanego sanitarnie mięsa świni domowej lub dzika, w ktrym znajdują się otorbione l...

Anatomia

Anatomia Anatomia- to nauka o budowie ludzkiego ciała. Fizjologia- bada wszelkie procesy życiowe ludzkiego organizmu. Wiedza o funkcjonowaniu i właściwościach organizmu jest szczeglnie ważna dla fryzjera ze względu na charakter czynności zawodowych i otoczenie, w jakim przebywa. Fryzj...

Podstawy prawoznastwa - ściąga

Podstawy prawoznastwa - ściąga NORMA PRAWNA - to najmniejszy stanowiący sensowną całość element prawa. Stworzona na podstawie przepisw prawnych, ustanowiona przez kompetentny organ władzy w odpowiednim trybie, generalna (nie jest skierowana do jednego, ściśle oznaczonego ...

Temat ludobjstwa poruszany w literaturze wojennej i powojennej

Temat ludobjstwa poruszany w literaturze wojennej i powojennej Ludobjstwo, najcięższy grzech ludzkości jest tematem niezliczonej ilości dzieł. Wstrząsające historie anonimowych śmierci całych rzesz ludzkich dogłębnie poruszyło wrażliwość świadkw, ...

Poezja Adama Mickiewicza

Poezja Adama Mickiewicza Adam Mickiewicz jest najwybitniejszym poetą polskiego romantyzmu. Potrafił on z olbrzymią siłą i mocą oddziaływać na nard oraz pokazywać mu nową, acz nieznaną drogę dalszego postępowania. Jego postępowe myśli miały karmi...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry