• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Świ&...

Nawigacja

Święty Franciszek z AsyżuŚwięty Franciszek z Asyżu
Święty Franciszek urodził się w Asyżu pod koniec 1181 lub na początku 1182 roku, jako syn bogatego kupca Piotra Bernardone i jego żony Piki. Na chrzcie otrzymał imię Jan, ktre po powrocie ojca z podrży handlowej do Francji zostało zastąpione imieniem Francesco - Franciszek.Pierwszą formację religijną otrzymał od bardzo pobożnej matki. Święty nauczył się czytać i pisać w szkole parafialnej Św. Jerzego w Asyżu, a następnie uzupełnił swoje skromne wykształcenie elementami rachunku, poezji i muzyki. Zdobył także znikomą znajomość języka francuskiego (prowansalskiego) i zapoznał się z poematami o czynach bohaterskich i z legendami rycerskimi. Franciszek, mając bystry umysł i dobrą pamięć, zdobędzie pźniej przez czytanie i rozważanie oględną kulturę religijną.Ojciec Franciszka rozszerzał aż za granicę obszar swojego handlu, co było typowe dla średniego stanu społeczeństwa włoskiego tego okresu, stanu znajdującego się w cywilnym i politycznym wznoszeniu się, żądnego dobrobytu i wolności aż po zdobycie tytułu szlacheckiego, by zrwnać się z większymi, ktrzy growali nad tłumem ubogich i mniejszych. I Franciszek, obficie obdarzony inteligencją, ambicją i przedsiębiorczością, osobiście prbował w pierwszym dwudziestopięcioleciu swego życia w świecie (1182-1205) tych wszystkich drg wzniesienia się i chwały światowej.Mając lat 14 został przydzielony do sklepu ojca, by zaprawiać się w sztuce kupieckiej (ok. 1196). Wykonywał tę sztukę z przezornością, z uwagą na zarobki, mimo, że mając bardzo lekką rękę w ich wydawaniu, nie sprawdził się jako dobry ich kustosz. Istotnie, syn pierworodny (miał tylko jednego, młodszego, brata Anioła), obwołany krlem biesiad i krlem młodzieży asyskiej, rozrzutnie gospodarował bogactwami ojca, ubierał się w sposb osobliwy i jaskrawy, brał udział w zabawach i śpiewach na wieczornych spotkaniach z przyjaciłmi. Rodzice jednak tolerowali z pobłażliwością jego książęce wydatki. Ze względu na swoje dobre przymioty naturalne i moralne, szlachetność słowa i szlachetność sposobu bycia, hojność wobec ubogich oraz ze względu na szczeglną prawość obyczajw był podziwiany przede wszystkim przez matkę i przez swoich przyjacił.Franciszek był żywym obserwatorem, jeśli nie uczestnikiem, zdobywania wolności obywatelskiej w walce przeciw wasalowi cesarskiemu z miasteczka Spoleto (1198). Jako dwudziestoletni młodzieniec wziął czynny udział w wojnie komunalnej Asyżu przeciw Perugii (listopad 1202). Wskutek klęski asyżan dostał się do niewoli, gdzie zaczęła się dokonywać jego wewnętrzna przemiana. Uwolniony po roku i doświadczony długą chorobą (1204), zaczął patrzeć inaczej na świat - wydawał mu się on obcy i inny. Po jakimś czasie jednak odzyskał rwnowagę, a zafascynowany nowymi snami o chwale, postanowił udać się do Apulii po zdobycie tytułu rycerskiego (1205). Podrż Franciszka, została wszelako przerwana w Spoleto, gdzie w czasie snu Pan zaprosił go, by poszedł za panem bardziej szlachetnym. Franciszek usłyszał wwczas we śnie słowa: Komu lepiej służyć: Panu, czy jego słudze? Zrozumiał wtedy, że wielkość, do ktrej dąży nie jest tą wielkością, ktra jest mu przeznaczona.Z przepowiednią, że stanie się wielkim księciem powrcił do Asyżu. Wnet usunął się z towarzystwa przyjacił, spędzając czas na długich modlitwach w samotnej grocie. Przezwycięża swj skrajny wstręt do trędowatych i zauważa w nich tak samo dzieci jednego Ojca. Częstym miejscem jego modlitwy jest kościłek San Damiano, gdzie spędza większość swojego czasu. Właśnie w tym kościele głos z krucyfiksu nad ołtarzem zaprosił go do naprawienia Kościoła, ktry się rozwalał. Franciszek usunął się na jakiś czas z życia publicznego do Św. Damiana i w charakterze oblata oddał się pod ochronę Kościoła. Gdy zrozumiał cel swojego powołania zrzekł się przed biskupem asyskim Gwidonem całego swojego majątku, ktry odziedziczył po ojcu. Jest to moment doskonałego nawrcenia Franciszka, jak określą pierwsi biografowie (pierwsze miesiące 1206). Przyobleczony w ubogą tunikę w kształcie krzyża ogłosił się heroldem wielkiego Krla i przez dwa lata prowadził życie pokutnicze i pustelnicze. Oddał się modlitwom i pełnił niskie posługi, także przez krtki czas w klasztorze benedyktyńskim (S. Verecondo w Villingegno, Gubbio). Dosłownie przyjmując zaproszenie Ukrzyżowanego zaangażował się następnie w materialną odbudowę trzech kościłkw znajdujących się w okolicy Asyżu: S. Damiano, S. Pietro della Spina i S. Maria degli Angeli, zwanego Porcjunkulą. Podczas tego okresu Franciszek poruszył cały Asyż. U jednych budził wstręt, a podziw u innych, wciąż czekając na jakieś nowe boskie oświecenie, ktre otrzymał wkrtce po ostatnim odnowieniu kościoła. Będąc w Porcjunkuli usłyszał Ewangelię o rozesłaniu apostołw i o ich ubstwie (ok. 24 II 1208). Po Mszy świętej poprosił kapłana o wytłumaczenie tego fragmentu. W jego świetle rozpoznał z radością własne powołanie i misję. Realizując dosłownie te wskazania, natychmiast przywdział inny ubir: tunika w formie krzyża, przepasana białym sznurem. Za pozwoleniem biskupa zaczął wtedy nawoływać do pokuty.Swoją postawą pobudzał wielu ludzi do refleksji nad swoim życiem. Przyłączają się do niego dwaj szanowani asyżanie: szlachetnie urodzony i bogaty Bernard z Quintavalle oraz doktor prawa Piotr Catani (16 IV 1208). W tym samym roku dołączył się do nich młody Idzi pochodzący z warstwy plebejskiej (23 IV) oraz ośmiu następnych towarzyszy. Grupę, w jej sposobie życia wsplnego i apostolskiego, aprobował w roku następnym (1209) papież Innocenty III. Powstał pierwszy zakon Braci Mniejszych (Franciszkanie). Tymczasem z chwilą ustnego zatwierdzenia pierwszej formula vitae oraz z uzyskaniem od papieża pozwolenia na nieskrępowane głoszenie pokuty przez niego i innych Franciszek rozpoczyna długotrwałe apostolstwo wędrownego, ludowego i pokutnego przepowiadania, wyposażony we wszelkie charyzmaty łaski boskiej i poparcie władzy kościelnej. Wszystkie kazania poprzedzał pozdrowieniem pokoju: Niech Pan obdarzy was pokojem. Jego proste, żarliwe i dociekliwe słowo wszystkim przywoływało wspomnienie o Stwrcy i Jego przykazaniach, sprawiedliwość i miłosierdzie Boga. Bardzo charakterystycznym rysem franciszkowego przepowiadania, ktry bardzo często powtarza się w jego pismach, jest bardzo głęboki szacunek dla wszystkich kapłanw, nie pomijając kapłanw-grzesznikw, przez wzgląd na godność ich święceń oraz cześć dla Kościoła. Nauczał rwnież szacunku i czci dla wszystkich, bogaczy i panw, sług i ubogich, dobrych i złych. Mając upoważnienie apostolskie przemawiał do wszystkich ze szczerym słowem i z odwagą, głosząc prawdę bez upiększeń czy pochlebstw, tak że nawet mężowie wykształceni, cieszący się sławą i godnością, słuchali go ze zbożną bojaźnią. Duchowieństwo, zakonnicy i świeccy przybywali, aby go słuchać, dostrzegając w nowym ewangeliście niemal człowieka z innego świata, nowe światło posłane z nieba na ziemię dla oświecenia i porwania wszystkich ku sprawom Bożym.Tak więc Franciszek przemierzył w ciągu przeszło piętnastu lat, od 1208 do 1224, większą część Włoch. Pełen żaru misyjnego i pragnienia męczeństwa wśrd Saracenw dwukrotnie wyruszył poza Włochy, w kierunku Syrii w 1212, a wkrtce potem przez Francję i Hiszpanię ku Maroku (1214); jednak za pierwszym razem z powodu burzy znalazł się na brzegach dalmatyńskich, a za drugim wskutek choroby został zmuszony do powrotu z Hiszpanii. Wysławszy swoich zakonnikw pod przewodem br. Eliasza do prowincji Syrii i Palestyny (1217) oraz pierwszych pięciu misjonarzy męczennikw do Maroka (1219), Franciszek udał się 24 VI 1219 drogą morską na Bliski Wschd i stanął przed sułtanem Egiptu, Melek-el-Kamelem, ktry przyjął go przychylnie i wysłuchał. Święty wprawdzie nie uzyskał nawrcenia sułtana czy też męczeństwa dla siebie, jednakże swoim gestem Franciszek dał chrześcijaństwu przykład pierwszego, pokojowego i apostolskiego zetknięcia się z Saracenami. Rwnocześnie wysłanie pierwszych braci misjonarzy do Afryki i na Wschd otwierało w istocie wielką historię misji katolickich w świecie.W drodze powrotnej do Włoch (1220), opatrznościowej dla Zakonu, Franciszek podjął apostolstwo słowa. W roku następnym, przychylając się do wyrażanych mu od dawna w rżnych miejscach życzeń, dawał przepisy chrześcijańskiego życia, indywidualnego i społecznego, dla ludzi świeckich, żyjących w świecie, ktrzy pragnęli postępować według jego nauczania w duchu Ewangelii: powstał Trzeci Zakon Pokutnikw albo Tercjarzy (Florencja i Poggibonsi, 1221) jako odrębne braterstwo wśrd innych odosobnionych i wsplnotowych grup Pokutnikw tego okresu.Aby wreszcie przedstawić sobie i ludowi bardziej konkretnie i naocznie tajemnicę Bożego Narodzenia, mając szczeglne pozwolenie papieża, Święty w otoczeniu licznego tłumu przy grocie w Greccio, kasztelu położonym w dolinie reatyńskiej, zapragnął w nocy 24 XII 1223 obchodzić święto Narodzenia Pana i posługiwać jako diakon przy uroczystej Mszy wobec plastycznej i żywej sceny Żłbka. Franciszek miał święcenia diakonatu, jednak z pokory nie dążył do przyjęcia kapłaństwa.Święty po powrocie ze Wschodu, już schorowany, dawszy zakonowi aktywne kierownictwo wikariusza w osobie br. Eliasza z Asyżu (12217) i Regułę ostateczną (29 XI 1223), kierował się odtąd ku ostatniemu etapowi swego życia; przeżywał częstsze wzniesienia mistyczne i dążył do serdeczniejszego uczestnictwa i podobieństwa z Ukrzyżowanym.Latem 1224 z takimi uczuciami usunął się na grę Alwernię, gdzie spędzał czas na długich modlitwach, rozważaniach i postach. Tam blisko uroczystości Podwyższenia Krzyża (14 IX) ukazał mu się sam Chrystus ukrzyżowany w postaci serafina skrzydlatego i ognistego, ktry wycisnął na jego ciele żywe stygmaty Męki Pańskiej: otwarte i krwawiące rany, z cielesnymi gwoźdźmi o długich i zakrzywionych ostrzach, na rękach i stopach oraz w boku.Z Alwerni Święty powrcił do Asyżu jako żywy obraz Jezusa ukrzyżowanego. Ostatnie dwa lata swojego życia przeżywał w przewlekłych męczarniach, dotknięty ponadto ciężką chorobą oczu, ktrej nabawił się na Wschodzie. Przyjmując pokornie nalegania protektora Zakonu, kard. Hugolina, Święty poddał się bolesnemu, zabiegowi przypalania oczu u lekarzy dworu papieskiego w Rieti (1225), ktry jednak nie przynisł pożądanego efektu; przezwyciężywszy śmiertelny kryzys w kwietniu następnego roku (1226) Franciszek podjął powolnymi etapami, przez Sienę i Kortonę, drogę do Asyżu. Przebywał najpierw w pałacu biskupa asyskiego. Przy końcu września przeniesiono go do Porcjunkuli. Tu też zakończył swoje życie w sobotę wieczorem 3 X 1226, w wieku około 45 lat. Nazajutrz, w niedzielę rano, w uroczystej procesji duchowieństwo i lud przenieśli jego ciało do kościłka Św. Jerzego w obrębie murw miejskich. Tu przechowywano je przez mniej więcej cztery lata i tu rwnież 16 VII 1228 Święty został kanonizowany. Następnie 25 V 1230 ciało przeniesiono na Wzgrze Rajskie, do nowej wspaniałej bazyliki Św. Franciszka, ktrą wzniesiono z woli Grzegorza IX i dzięki zasługom br. Eliasza dla grobu Świętego.Bazylika jest pierwszą świątynią jego kultu i jego chwały na ziemi. Wraz z przyległym do niej Świętym Konwentem została ogłoszona głową i matką całego zakonu Minorytw (Grzegorz IX, 22 IV 1230). Opiekują się nią Bracia Mniejsi Konwentualni, ktrzy przez wzgląd na cześć powszechną i czysty geniusz Świętego zatroszczyli się rwnież o wygląd zewnętrzny całego monumentalnego zespołu, przyozdabiając go cennymi dziełami wszystkich odradzających się sztuk włoskich.


Przykadowe prace

Alkiny, weglowodory aromatyczne

Alkiny, weglowodory aromatyczne ALKINY: CnH2n-2 *są aktywne chemicznie, ponieważ posiadają wiązania ? Metody otrzymywania 1 laboratoryjna 3C + CaO ? (T)CaC2 + CO CaC2 + H2O ? (C2H5OH)C2H2 + Ca(OH) 2 2 przemysłowa 2CH4 ? (T) C2H2 + 3H2 Wł. fizyczne *bezbarwny gaz lże...

Organizacja turystyki

Organizacja turystyki OMWIENIE POJĘCIA ORGANIZACJA TURYSTYKI Termin organizacja w turystyce używany jest w trzech znaczeniach: Jako cecha rzeczy i procesw, ktre uważamy za zorganizowane, stąd pojęcie organizacja wczasw pracowniczych, organizacja kolonii i obozw, organizacja usług, or...

Rzecz o legendach bieszczadzkich

Rzecz o legendach bieszczadzkich Nazwa Bieszczady oznaczało od wiekw nie tyle gry, co pas pograniczny oddzielający Polskę i Ruś od położonych na południe Węgier. W staropolskiej literaturze można podobno odnaleźć określenia jak bieszczadź łez, co oz...

Analiza i interpretacja "Przypowieści o robotnikach w winnicy"

Analiza i interpretacja "Przypowieści o robotnikach w winnicy" Przypowieść o robotnikach w winnicy pochodzi z Ewangelii Mateusza. Oto mamy kilku robotnikw, ktrzy zostali zatrudnieni za jednego denara dziennie każdy. Kiedy doszło do wypłaty, ci, ktrzy zostali zatrudnieni najwcześnie...

Życie i działalność św. Pawła

Życie i działalność św. Pawła Paweł z Tarsu (Saul lub Szaweł) urodził się ok. 10. roku po Chrystusie i legitymował się obywatelstwem rzymskim. Działalność rozpoczął ok. 33 roku naszej ery i trwała ona do momentu jego stracenia w Rzymie (po...

Kalorie

Kalorie TABELA KALORII I PRODUKTW Produkt Ilosc Kcal PIECZYWO bagietka 1 sztuka 225 grahamka 1 sztuka 125 kajzerka 1 sztuka 120 bulka pszenna z makiem 1 sztuka 135 bulka pszenna paryska 1 kromka 60 bulka pszenna wroclawska 1 kromka 65 chleb graham 1 kromka 84 chleb pszenny 1 kromka 128 ...

Biografia - Pablo Picasso.

Biografia - Pablo Picasso. Picasso Pablo, właściwie Pablo Ruiz Picasso (1881-1973), malarz, grafik, rzeźbiarz hiszpański, jeden z najwybitniejszych twrcw sztuki nowoczesnej i największej indywidualności w sztuce XX w. O wielkiej sile oddziaływania na kilka pokoleń artystw reprezentuj&...

Komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA to psychologiczny proces, dzięki ktremu jednostka przekazuje i otrzymuje informacje w bezpośrednim kontakcie z inną osobą. Jest to proces, ktry zachodzi nieustannie, bowiem przez cały czas swoją postawą ciała, mimiką, gestyku...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry