• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Świ...

Nawigacja

Świadomość narodowaŚwiadomość narodowa
ŚWIADOMOŚĆ NARODOWAŚwiadomość narodowa- są to prezentowane przez ludzi postawy i zachowania w związku z danym państwem. Jest to poczucie o jednej wsplnocie, że wszyscy jesteśmy jednakowi, mamy te same korzenie, historie i wsplnotę tradycyjną.

Na przestrzeni dziejw świadomość narodowa przybierała rżne formy zarwno pozytywne jak i negatywne. Do najbardziej pozytywnej postawy należy patriotyzm definiowany jako: szacunek i umiłowanie ojczyzny, gotowość do poświęcenia się dla niej i narodu, stawianie dobra własnego kraju ponad interesy partykularne bądź osobiste. Poczucie silnej więzi emocjonalnej i społecznej z narodem, jego kulturą i tradycją.

Patriotyzm to postawa wyrażająca się w wypełnianiu podstawowych konstytucyjnych obowiązkw obywatelskich, takich jak służba wojskowa i obrona ojczyzny, wierność dla kraju, troska o wsplne dobro i dbałość o stan środowiska naturalnego, przestrzeganie prawa, gotowość do ponoszenia wszelkich ciężarw i świadczeń, w tym też płacenia podatkw. Patriotyzm łączy się z szacunkiem dla innych narodw. Rozrżnia się patriotyzm lokalny –miłość do stron rodzinnych, do miejsca urodzenia i wychowania, miejsca zamieszkania, oraz patriotyzm regionalny – przywiązanie do krainy, dzielnicy kraju.W zależności od sytuacji historycznej i gospodarczej kraju społeczeństwo wyraża swj patriotyzm w rżnych formach i wzorach zachowań. W okresie romantyzmu patriotyzm pojmowano jako walkę z zaborcą o wolność ojczyzny, nawet, jeśli ta walka z reguły była na niepowodzenie. W okresie pozytywizmu dominowała postawa patrioty pracującego dla dobra narodu nawet za cenę ogromnej pracy. W czasie II wojny światowej patriotyzm często przybierał formę bohaterskich czynw walce z okupantem. Na podziw zasługuje zryw

patriotyczny, jakim było powstanie Warszawskie.. W najnowszej historii Polski największym patriotą jest Lech Wałęsa. To dzięki jego odwadze i za jego przykładem prawie cały nard wystąpił przeciw władzy ludowej podporządkowanej Związkowi Radzieckiemu. Ryzykując własnym życiem Wałęsa i jego wspłtowarzysze wystąpili w obronie narodu polskiego, chociaż mieli świadomość tego, iż wcześniejsze prby odzyskiwania wolności były krwawo tłumione. Patriotyzm rżni się od nacjonalizmu tym, iż stanowi tylko takie przywiązanie do ojczyzny i narodu, ktre nie jest wrogie innym narodom i nie dąży do ich poniżenia.

Nacjonalizm pojmowany jako: ideologia i ruch polityczny, a także postawa społeczno-polityczna, podporządkowujące interesy innych narodw interesom własnego. Według tej ideologii wszelkie działania polityczne podejmowane są w celu podniesienia siły własnego narodu, a także oceniane przez pryzmat jego dobra i interesw.

W historii najtrafniejszym przykładem nacjonalizmu były Niemcy w latach 30. Po dojściu Hitlera do władzy jego polityka podporządkowana była wyłącznie stworzeniu potęgi niemieckiego państwa. Cel ten osiągano poprzez zwalczanie wszelkich oporw także wśrd opozycji niemieckiej zbrojeniom i wreszcie atakom zbrojnym wymierzonym przeciw państwom europejskim. Panowało oglne przekonanie wśrd Niemcw o wyższości rasy aryjskiej i narodu niemieckiego nad innymi narodami.

Skrajną postawą nacjonalizmu jest szowinizm pojmowany jako bezkrytyczne umiłowanie, własnego narodu połączone z wyolbrzymianiem jego zalet i umniejszaniem wad. Towarzyszy mu pogarda i nienawiść wobec innych narodw.

Przeciwieństwem nacjonalizmu jest kosmopolityzm pochodzący od greckiego kosmopolites (obywatel świata). Cechuje się postawą ludzi, ktrych ojczyzną jest cały świat, nie istnieją państwa ani granice, więzi narodowe i historia nie mają znaczenia. Stanowisko także prowadzi do zaniku świadomości narodowej i własnej kultury. Jest to cecha negatywna i w tym przypadku można się posłużyć przykładami nam wspłczesnymi. Przejmujemy obyczaje, zwyczaje i święta zupełnie obce nam kulturowo. Szczeglnie dla ludzi młodych nieważne są losy kraju, utożsamiamy się z innymi krajami zwłaszcza bogatszymi.Kolejną postawą negatywna jest ksenofobia, ktra wyraża strach przed tym, co obce. Cechuje się wrogością i niechęcią wobec ludzi obcych rasowo i kulturowo często wynika z niezrozumienia odrębności innych kultur i poczucia wyższości własnego narodu, z braku tolerancji. Zjawisko to występuje także w Polsce. Jakże często słyszy się opinie i to nawet politykw i osb zasługujących na autorytet, wyrażające się lekceważąco i obraźliwie o innych krajach. W Polsce istnieje także ksenofobia lokalna a więc wymyślanie i poniżanie ludzi z innych regionw kraju np. (Gorole, Hanysy).Do najbardziej negatywnych postaw należy rasizm- doktryna głosząca, że ludzie dzielą się na rasy nie tylko ze względu na cechy somatyczne (budowa ciała, kolor skry, kształt czaszki), ale i psychiczne. Rasy są nierwnej wartości, "wyższe" i "niższe. Rasizm to był handel niewolnikami, unicestwianie Żydw, Cyganw w czasie ostatniej wojny. W Ameryce nawet w latach powojennych rasizm był chroniony prawem. Z pogarda traktowano Murzynw, chociaż w czasie wojny żołnierze byli traktowani jako Amerykanie. Nielubianą sławą okryła się organizacja, Ku-Klux-Klan, ktrej członkowie nie wahali się nawet przed podpaleniami. Ludność murzyńska mieszkała w wydzielonych dzielnicach, dzieci uczęszczały do wyznaczanych szkł. Niestety także w Polsce daje się słyszeć pogardliwe opinie o ludziach innych ras: Żłtki, Czarnuchy. W prasie wielu obcokrajowcw skarży się na niewłaściwe traktowanie ich przez Polakw, dotyczy to zwłaszcza małżeństw mieszanych narażonych na kpiny i pogardę.Nie ma narodw idealnych, w każdym społeczeństwie istnieją osoby czy grupy osb nacechowane negatywnymi postawami wobec innych. Powinniśmy brać przykład zarwno z historii jak i czasw nam wspłczesnych uczyć się właściwego postępowania i kształtować właściwe poglądy. Osoba, ktra skupia w sobie wszystkie cechy pozytywne jest nie wątpliwie papież Jan Paweł II. Jest Polakiem szczyci się tym ale rwnocześnie potrafi wytknąć wady narodowe. Potępia wszelkie przejawy agresji, nietolerancji między narodami nawołuje do pokoju, zgody, szacunku i wzajemnej tolerancji


Przykadowe prace

Ściąga z epok

Ściąga z epok Malutka ściąga z epok.. prawie same hasła.. :] najlepiej wydrukować w rozmiarze czcionki "5" Antyk -Założenie Rzymu: 753r.p.n.e przez romulua i remusa Poezja Wergiliusza-sławę przyniosła mu nie ukończona eneida Wiara- wielu bogw Słynne Budynki- ...

Zastosowanie soli w życiu codziennym

Zastosowanie soli w życiu codziennym Sole. Są to związki o wzorze oglnym MnRm, Mn(HkR)m lub [M(OH)k]nRm, przy czym M oznacza metal, a R -resztę kwasową.. Otrzymywanie. Sole można otrzymywać wieloma sposobami, wśrd ktrych najważniejszym i są: 1. zasada + kwas = sl +...

Charakterystyka Klary

Charakterystyka Klary Klara jest wychowanicą Cześnika Raptusiewicza. Niewiele więcej wiemy o niej. Na przykład nie dowiadujemy się, co się stało z jej rodzicami i dlaczego wychowuje ją Cześnik. Wiemy, że jest zakochana w synu Rejenta, odwiecznym wrogu stryja. Spotyka si...

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia Istota i rodzaje ubezpieczen. Ludziom i posiadanym przez nich dobrom zagrazaja rozne wydazenia losowe, ktore moga spowodowac smierc, uszczerbek na zdrowiu lub ubytek albo strate majatku. Wywoluje to uzasadniona sklonnosc do tworzenia wspolnych zasobow przeznaczonych na wyrownanie powstalych szkod materialnych lub na l...

Zasada pomocniczości

Zasada pomocniczości Jednym z wyzwań, przed ktrymi staje obecnie Unia Europejska, jest konieczność ponownego przemyślenia roli i znaczenia zasady pomocniczości w pracach instytucji wsplnotowych. Zasadę pomocniczości (subsydiarności) we wsplnotowym porządku prawnym ustan...

Mj projekt oszczędności wody

Mj projekt oszczędności wody Mj projekt oszczędności wody. Aby oszczędzić wodę można: Używać zmywarki. Na mycie naczyń pod bieżącą wodą, po posiłku rodzinnym zużywamy od 40-60 litrw wody, natomiast na zmywarkę od 14-20 lit...

Analiza rynku transportowego w Polsce

Analiza rynku transportowego w Polsce Spis treści Rozdział I: Transport w gospodarce narodowej 2 1.1. Podstawowe pojęcia transportowe 2 1.2. Funkcje transportu w gospodarce 5 1.3. Potrzeby transportowe i źrdła ich powstawania 8 1.4. Kryteria klasyfikacji i podział transport...

Zagadnienia- chemia

Zagadnienia- chemia Mi to bardzo pomogło na początku liceum aby przypomnieć sobie informacje podstawowe. Sole są związkami chemicznymi o oglnym wzorze chemicznym MnRm, gdzie M oznacza metal, a R resztę kwasową. np. azotowy(V) - azotan(V). Wodorotleki-to związki chemiczne zb...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry