• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Świ...

Nawigacja

Światło - informacje oglne - ściagaŚwiatło - informacje oglne - ściaga
ŚWIATŁO – PROMIENIOWANIE ODBIERANE ZMYSŁEM WZROKUŹRDŁA ŚWIATŁA – CIAŁA WYSYŁAJĄCE PROMIENIOWANIE ŚWIETLNEPRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W PRŻNI – 300 000 km/s

W PRZEZROCZYSTYM OŚRODKU JEDNORODNYM ŚWIATŁO ROZCHODZI SIĘ WZDŁUŻ LINII PROSTYCH, KTRE NAZYWAMY PROMIENIAMI ŚWIETLNYMICIAŁA NIEPRZEZROCZYSTE TO TAKIE, PRZEZ KTRE NIE PRZECHODZI PROMIENIOWANIE ŚWITLNE

JEŻELI NA DRODZE PADANIA PROMIENI ŚWIETLNYCH ZNAJDUJE SIĘ CIAŁO NIEZPRZEZROCZYSTE, TO POWSTAJE ZA NIM OBSZAR CIENIA.ZAĆMIENIE SŁOŃCA WYSTĘPUJE WTEDY, GDY NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI PADA CIEŃ KSIĘŻYCA.ZAĆMIENIE KSIĘŻYCA WYSTĘPUJE WTEDY, GDY ZNAJDZIE SIĘ ON W OBSZARZE PŁCIENIA I CIENIA ZIEMI.KĄTEM PADANIA NAZYWAMY KĄT, JAKI TWORZY PROMIEŃ PADAJĄCY Z PROSTĄ PROSTOPADŁĄ DO POWIERZCHNI ODBIJAJĄCEJ W PUNKCIE PADANIA.KĄTEM ODBICIA NAZYWAMY KĄT, JAKI TWORZY PROMIEŃ ODBITY Z PROSTĄ PROSTOPADŁĄ DO POWIERZCHNI ODBIJAJĄCEJ W PUNKCIE ODBICIA.KĄT ODBICIA JEST RWNY KĄTOWI PADANIA.ZWIERCIADŁA, KTRYCH POWIERZCHNIĘ ODBIJAJĄCĄ ŚWIATŁO STANOWI CZĘŚĆ POWIERZCHNI KULI NAZYWAMY ZWIERCIADŁAMI KULISTYMI.OBRAZ UTWORZONY PRZEZ PROMIENIE ŚWIATŁA ODBITE OD ZWIERCIADŁA KULISTEGO WKLĘSŁEGO ZALEŻY OD ODLEGŁOŚCI PRZEDMIOTU OD ZWIERCIADŁA.ZWIERCIADŁOKULISTE WYPUKŁE, TO ZWIERCIADŁO, KTREGO POWIERZCHNIĘ ODBIJAJĄCĄ STANOWI ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ POWIERZCHNI KULI.W ZWIERCIADLE KULISTYM WYPUKŁYM OTRZYMUJEMY OBRAZ POMNIEJSZONY, NIEODWRCONY (PROSTY).ZJAWISKO ZMIANY KIERUNKU ROZCHODZENIA SIĘ ŚWIATŁA PRZY PRZECHODZENIU PRZEZ GRANICĘ DWCH OŚRODKW PRZEZRICZYSTYCH NAZYWAMY ZAŁAMANIEM ŚWIATŁA.

JEŻELI SWIATŁO PRZECHODZI Z OŚRODKA O WIĘKSZEJ PRĘDKOSĆI ROZCHODZENIA SIĘ DO OŚRODKA, W KTRYM JEGO PRĘDKOŚĆ JEST MNIEJSZA, TO KĄT ZAŁAMANIA JEST MNIEJSZY OD KĄTA PADANIA.KĄT PADANIA, PRZY KTRYM KĄT ZAŁAMANIA B=90 STOPNI NAZYWAMY KĄTEM GRANICZNYM agR DLA DANEGO OŚRODKA.CAŁKOWITE WEWNĘTRZNE ODBICIE WYSTĘPUJE NA GRANICY DWCH OŚRODKW PRZEZROCZYSTYCH, GDY ŚWIATŁO W DRUGIM OŚRODKU ROZCHODZI SIĘ Z WIĘKSZĄ PRĘDKOŚCIĄ NIŻ W PIERWSZYM I KĄT PADANIA JEST WIĘKSZY OD KĄTA GRANICZNEGO.ROZDZIELENIE ŚWIATŁA BIAŁEGO NA BARWY, Z KTRYCH ONO SIĘ SKŁADA, NAZYWAMY ROZSZCZEPIENIEM ŚWIATŁA.ZDOLNOŚCIĄ SKUPIAJĄCĄ SOCZEWKI NAZYWAMY ODWROTNOŚĆ JEJ OGNISKOWEJ.ZDOLNOŚĆ SKUPIAJĄCĄ OBLICZAMY ZE WZORU Z=1/fJEDNOSTKĄ ZDOLNOŚCI SKUPIAJĄCEJ SOCZEWKI JEST DIOPRIA 1D=1/mPOWIĘKSZENIEM NAZYWAMY ILORAZ WYSOKOŚCI UZYSKANEGO OBRAZU I WYSOKOŚCI PRZEDMIOTU. POWIĘKSZENIE OBLICZMY ZE WZORU: p=h2/h1OKO LUDZKIE JEST UKŁADEM OPTYCZNYM, KTRY ZAŁAMUJE PROMIENIE ŚWIETLNE, ODBIERA BARWNY OBRAZ I PRZEKAZUJE SYGNAŁY NERWOWE DO MZGU.AKOMODACJA JEST TO ZDOLNOŚĆ PRZYSTOSOWANIA Się OKA DO WYRAŹNEGO WIDZENIA PRZEDMIOTW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W RŻNEJ ODLEGŁOŚCI.


Przykadowe prace

Przemwienie Antygony do ludu Teb

Przemwienie Antygony do ludu Teb Mieszkańcy Teb! Zanim zostanie wykonany wyrok, pragnę z całego serca serca wyjaśnić wam, dlaczego nie zastosowałam się do krlewskiego prawa. Przyznaję, że złamałam zakaz władcy, grzebiąc mojego brata, jednak nie żałuj&#...

Fernsehen

Fernsehen Das Fernsehen spielt eine positive Rolle in unserem Leben. Als das Fernsehen vor 100 Jahren entdeckt wurde, hatte es zum Ziel nur um die Leute zu amsieren. Damals konnte man Filme nur in einem speziellen Kinomobil fernsehen. Jeder von uns kennt sicherlich die bekannten Stummfilme mit Charlie Chaplin. Als das Zw...

Miejsce turystyki w systemie potrzeb człowieka

Miejsce turystyki w systemie potrzeb człowieka Miejsce turystyki w systemie potrzeb człowieka W celu określenia miejsca turystyki w systemie potrzeb człowieka musimy na początku te potrzeby określić i z hierarchizować. Potrzeby człowieka usystematyzował A. H. Maslo...

sciaga z Chemii- mala

sciaga z Chemii- mala to jest sciagawka z teorii Proton- cząstka elementarna zawierająca ładunek dodatni ,masę 1u. Atom składa się z jądra i krążących wokł neutronw, jądro ma ładunek +,zbudowany z protonw i neutronw. Neutron- cząstka elektrycznie oboj&...

Ściąga z układw

Ściąga z układw UKŁAD POKARMOWY -ŚLINIANKI: przyuszne, podrzuchwowe, podjęzykowe -ŚLINA: woda, mucyna (białko), ptialina -enzym, bakteriobjczy lizozym (ph ok. 7) -KWAS ŻOŁĄDKOWY: H2O, HCl, pepsyna (nieczyn. pepsynogen), chymozyna (podpuszczka), lipaza żoł...

Zagadnienia z psychologii społecznej

Zagadnienia z psychologii społecznej Zagadnienie z psychologii społecznej 1. Deprywacja sensoryczna Brak lub znaczne ograniczenie dopływu bodźcw do narządw zmysłw; długotrwała powoduje zmiany i zaburzenia psychiczne. 2. Socjalizacja Proces, w wyniku ktrego ...

Charakterystyka ojca Laurentego

Charakterystyka ojca Laurentego Ojciec Laurenty to franciszkanin występujący w tragedii Williama Szekspira pt. Romeo i Julia. Z tekstu wynika, iż charakteryzował się skromnością i: jako mnich mieszkał w swojej celi, a także hodował zioła w ogrodzie. Laurenty b...

Wpływ Chemii Na Człowieka

Wpływ Chemii Na Człowieka Wpływ Chemii na człowieka Farby poliuretanowe - produkowane są na bazie żywic poliuretanowych. Mogą być jedno- lub dwuskładnikowe. Jednoskładnikowe utwardzają się pod wpływem wilgoci z powietrza, dwuskładnikowe wymagają doda...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry