• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Świ...

Nawigacja

Świetlice środowiskoweŚwietlice środowiskowe
Świetlice środowiskoweŚwietlice- placwki te są przeznaczone szczeglnie dla uczniw z zaburzeniami zachowania i dysfunkcjonalnym środowiskiem rodzinnym. Obejmują one uczniw szkł podstawowych i ponad podstawowych. Wychowankw do świetlic przyjmuje się na prośbę rodzicw lub wniosek szkoły, pogotowia opiekuńczego, sądu, a także osb prawnych i fizycznych, ktre uznają potrzebę udzielania pomocy przez taką placwkę. Warunkiem przyjęcia jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub pogotowia opiekuńczego.

Świetlice i kluby otaczają dzieci i młodzież opieką wychowawczą, tworzą warunki do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień, wyrwnują braki wychowawcze rodziny i eliminują zaburzenia zachowania.

Cel głwny:Podjęcie wobec dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i znajdujących się w trudnej sytuacji socjalnej działalności z zakresu przeciw działania patologią społecznym.Cele szczegłowe:1- Wspieranie wychowawczej roli rodziny w integralnym rozwoju dziecka w jej naturalnym środowisku,

2- Wyrwnanie dysproporcji edukacyjnych i wychowawczych u podopiecznych,

3- Rozwinięcie u wychowankw umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życia codziennego i rozwiązywanie konfliktw,

4- Wzmacnianie u wychowankw poczucia własnej wartości,

5- Profilaktyka uzależnień,

6- Wyrabianie i utrwalanie u wychowankw prawidłowych nawykw higieny,

7- Dożywianie dzieci i młodzieży.Adresaci:Sieć Świetlic Środowiskowych jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat uczęszczających do szkł na terenie miasta Kielce. W wyjątkowych przypadkach do placwki mogą być przyjmowane rwnież dzieci młodsze. Decyzję podejmuje jednorazowo kierownik placwki. Dzieci i młodzież mogą zgłaszać się do placwki same lub być kierowane przez pedagogw szkolnych lub pracownikw socjalnych. Każdorazowo przy przyjęciu dziecka do placwki rodzice są zobowiązani do rozmowy z wychowawcą prowadzącym w celu przeprowadzenia wywiadu i wypełnienia karty informacyjnej.Zadania placwki:1- Działalność edukacyjna i reedukacyjna, mająca na celu wyrwnanie dysproporcji w poziomie wiedzy i umiejętności poszczeglnych wychowankw,

2- Działalność wychowawcza skierowana przede wszystkim do dzieci zaniedbywanych i zagrożonych uzależnieniem,

3- Działalność wychowawczo- motywująca wyrabiająca u dzieci postawy prospołeczne, a także asertywność i dbałość o rozwj własnych talentw i zainteresowań,

4- Dbałość o zdrowie i prawidłowy rozwj fizyczny wychowankw,

5- Dożywianie dzieci i młodzieży.Rodzaje zajęć prowadzonych w sieci świetlic:1- Działania edukacyjne:

- pomoc w odrabianiu lekcji,

- zajęcia reedukacyjne,

- zajęcia rewalidacyjne,

- gry i zabawy świetlicowe rozwijające myślenie logiczne,

- zajęcia muzyczne,

- zajęcia plastyczne,

- zajęcia informatyczne.

2- Działania profilaktyczne:

- zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotykw i nikotyny,

- ćwiczenia umiejętności odmawiania oraz radzenia sobie w sytuacjach zmuszania i przymuszania,

- nauka techniki rozładowywania stresu,

- wyrabianie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego,

- trening mediacji konfliktw, aktywnego słuchania.

3- Działania wychowawcze:

- praca na rzecz placwki ( dbanie o czystość, przygotowanie dekoracji ),

- nauka zasad zachowania się w rżnych sytuacjach.

- organizowanie i aktywizowanie wychowankw do udziału w konkursach i zawodach,

- organizowanie imprez okolicznościowych do wychowankw i ich rodzin,

- rozwijanie u wychowankw ducha wolontariatu poprzez udział w rżnego rodzaju akcjach charytatywnych,

- nauka wspłdziałania w grupie.

4- Działania opiekuńcze i wspłpraca z rodziną:

- aktywna wspłpraca wychowankw z instytucjami wspierającymi rodzinę,

- prowadzenie rozmw indywidualnych i zajęć grupowych z rodzicami wychowankw dotyczących właściwego modelu wychowania,

- systematyczne dożywianie dzieci i młodzieży,

- zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć.Teraz przedstawię program zajęć wychowawczo- profilaktycznych Spjrz inaczej’’, napisany na potrzeby świetlicy środowiskowej Cztery kąty do ktrej zaglądam jako wolontariuszka.Celem zajęć jest budowanie pozytywnego obrazu siebie, uczenie się rozpoznawania i nazywania uczuć. Ponadto uczestnik zajęć nabywa wiedzę niezbędną do pokonywania sytuacji problemowych i poznaje skuteczne sposoby radzenia sobie z problemami. Program zawiera ostrzeżenie przed szkodliwym wpływem nikotyny i alkoholu na życie i zdrowie człowieka.ZAJĘCIA 1TEMAT: WPROWADZENIE DO ZAJĘĆ, WZAJEMNE POZNANIE SIĘ OSB PROWADZĄCYCH I UCZESTNIKW ZAJĘĆ. INTEGRACJA GRUPY.METODA: burza mzgw, krąg uczuć, dyskusja, gry i zabawy.

MATERIAŁY: arkusze papieru, flamastry.PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1- Ustalenie sposobu przywitania się z uczestnikami zajęć,

2- Wzajemne poznanie się dzieci i prowadzących ( zabawa w Łańcuch imion’’),

3- Zabawa Zgadnij o kogo chodzi’’,

4- Ustalenie zasad i norm wsplnych spotkań,

5- Zabawa Śmieszne kroki’’,

6- Ustalenie sposobu pożegnania się uczestnikw zajęć,

7- Pożegnanie.

ZAJĘCIA 2TEMAT: POSTRZEGANIE SIEBIE I ROZUMIENIE SWOICH UCZUĆ.METODA: rysunek, dyskusja, krąg uczuć, gry i zabawy.

MATERIAŁY: arkusze papieru, kredki, flamastry, nożyczki, karta pracy.PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1- Powitanie,

2- Dyskusja- Jaki jestem?

3- Wykonywanie rysunkw postaci uwzględniając swoje pozytywne strony,

4- Zabawa Węzeł ,

5- Dyskusja: co to są potrzeby, podział potrzeb, sposoby zaspokajania potrzeb,

6- Karta potrzeb ,

7- Zabawa Zwierzęta ,

8- Pożegnanie.Partnerzy:- Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach

- Miejski Zespł Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kielcach

- Sąd Rejonowy

- Kuratorzy Sądu Rodzinnego

- Pedagodzy szkolni


Przykadowe prace

Przedwiośnie jako dyskusja o kształcie państwa polskiego.

Przedwiośnie jako dyskusja o kształcie państwa polskiego. "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego jest jego najwybitniejszą powieścią powstałą w latach Polski niepodległej. Powstała w 1924 roku w okresie rosnącego bezrobocia, słabej gospodarki i terroru k...

Typy XX-wiecznych systemw ekonomicznych

Typy XX-wiecznych systemw ekonomicznych Typy XX-wiecznych systemw ekonomicznych Krzywa możliwości produkcyjnych przedstawia dostępne wybory. Nie mwi jednak nic o sposobie dokonywania tych wyborw. Sposb dokonywania wyborw wyznaczony jest przez panujący system ekonomiczny. System ekonomiczny to zesp&#...

Pan Samochodzik i Templariusze ocena postaci

Pan Samochodzik i Templariusze ocena postaci Literacki Pan Samochodzik przejął wiele cech Zbigniewa Nienackiego (właściwie Zbigniewa Tomasza Nowickiego). Imię Tomasz jest drugim imieniem autora, natomiast inicjały nazwiska bohatera N.N. kojarzą się z nazwiskiem i pseudonimem pisarza...

Aspekty prawne i moralne dotyczące przerywania ciąży

Aspekty prawne i moralne dotyczące przerywania ciąży Aborcja - polega na spowodowaniu śmierci dziecka poczętego i zakończeniu ciąży u jego matki, w następstwie podjętych z premedytacją działań. Dziecko poczęte jest dla lekarza drugim obok matki pacjentem. Sztu...

Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung Carl Gustav Jung urodził się 26 lipca 1875 r., w małej Szwajcarskiej wiosce – Kebwil. Jego tata Paul Jung, był miejscowym pastorem. Carl był otoczony dość liczną, nieźle wykształconą rodziną, w ktrej nie brakowało zarwno duchownych jak i ...

W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę

W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę Albert Camus Temat jest na tyle rozległy, że w moich skromnych rozważaniach skupię się na jednej tylko, ale moim zdaniem najwa&...

Terroryzm

Terroryzm TERRORYZM Ostatnio, zwłaszcza po 11 września, w masmediach bardzo dużo mwi się o szeroko pojętym terroryzmie. Ludzie zaczęli nagle zwracać dość dużą uwagę na wszelkie prby dezorganizacji życia zarwno państwowego jak i publicznego na św...

Myśli polityczna I Rzeczpospolitej

Myśli polityczna I Rzeczpospolitej Wiek XVI nazywany złotym wiekiem w czasach, gdy wcześniejsze stulecia widziano w ciemnych barwach, był w rzeczywistości kontynuacją rozkwitu polskiej polityki, gospodarki i kultury poprzedniego okresu, natomiast w osiągnięciach złotego wieku t...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry