• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Źr...

Nawigacja

Źrdła energii gwiazdŹrdła energii gwiazd
Źrdłem promieniowania gwiazd, a więc i Słońca, są reakcje jądrowe, w ktrych jądra pierwiastkw chemicznych cięższych budowane są z jąder pierwiastkw lżejszych. Wyzwala się przy reakcjach tego rodzaju energia wiązania poszczeglnych składnikw jąder atomowych przechodząc w energię wiązania poszczeglnych składnikw jąder atomowych przechodząc w energię promieniowania. Protony i neutrony w jądrach atomowych związane są bardzo dużymi siłami jądrowymi. Jeżeli do jądra atomowego dołączona zostanie jakaś cząstka, np. proton lub neutron, powstanie wtedy nowe jądro atomowe. Szczeglnie istotnymi reakcjami są te, gdzie w jądro uderzają protony. Aby mogły one pokonać odpychanie elektrostatyczne muszą mieć wielkie prędkości, inaczej mwiąc reakcje takie występować mogą tylko w wysokich temperaturach. Dlatego noszą one nazwę reakcji termojądrowych. Proton przenikając do jądra atomowego zostaje związany z pozostałymi składnikami jądra, protonami i neutronami, siłami jądrowymi. Powstający podczas reakcji tego rodzaju nadmiar energii bywa emitowany w postaci kwantu promieni gamma, bądź uniesiony przez wyrzuconą z jądra cząstkę elementarną (proton, neutron, elektron, bądź pozyton). Część energii bywa unoszona przez cząstki neutrino, ktrym przypisuje się masy zerowe.Przy wyzwalaniu energii podczas reakcji tego rodzaju można uwzględnić prawo Einsteina, wyrażające się wzorem:

E = m0c2,

gdzie m0 jest masą spoczynkową cząstki, c – prędkością światła, a E – całkowitą energią cząstki o masie m0. Przy procesie powstawania jąder atomowych z cząstek elementarnych , ktremu towarzyszy emisja energii, masa nowo powstającego jądra powinna być mniejsza od sumy mas poszczeglnych jego składnikw. Tak jest w przypadku jądra helu.Już w roku 1915 Harkins wysunął przypuszczenie, że we wnętrzu gwiazdy budowany jest hel z wodoru, a tę samą możliwość przewidywał Eddington w roku 1920. Dopiero jednak około roku 1940 poznano reakcje termojądrowe, ktre mogą prowadzić do syntezy helu z wodoru i tym samym mogą być źrdłem energii promieniowania gwiazd.

Znamy dwa rodzaje reakcji termojądrowych, przy ktrych z czterech jąder atomowych wodoru powstaje jądro helu. Pierwszy rodzaj nosi nazwę protonowo-protonowego (cykl p-p) i zachodzi w temperaturach niższych. Jest to zasadnicze źrdło promieniowania Słońca. Cykl ten zachodzi w temperaturach nie wyższych niż 15-16 milionw stopni.

W wyższych temperaturach może występować bardziej złożony cykl węglowo-azotowy (cykl C-N), wykryty w roku 1939 przez amerykańskiego fizyka Bethe’go.

W cyklu węglowo-azotowym dla pełnej efektowności wymagana jest temperatura 18,5 milionw stopni. We wnętrzu gwiazd głwnego ciągu występują prawdopodobnie oba cykle budowy helu z wodoru, cykl p-p i cykl C-N.

Z chwilą, gdy wodr we wnętrzu gwiazdy zostanie zużyty do tego stopnia, że synteza helu z wodoru staje się mało efektywnym źrdłem promieniowania gwiazdy, tworzy się w środku gwiazdy jądro helowe o temperaturze powyżej 100 mln stopni i zaczyna się budowa cięższych pierwiastkw chemicznych z cząstek ?, przy czym najbardziej prawdopodobna jest reakcja nosząca nazwę 3?, w ktrej z trzech jąder atomowych helu powstaje jądro atomowe węgla.Omwię teraz źrdła energii Słońca. Strumień energii płynący z wnętrza Słońca ku jego powierzchni pokrywa straty, jakie Słońce ponosi na skutek stałego wysyłania w przestrzeń promieniowania. To promieniowanie jest bardzo duże i ma moc 3,9 * 1033 ergw/s [jednostka mocy, energii i ciepła; 1 erg = 10-7J]. Żeby Słońce mogło pracować z niezmienną mocą musi ono mieć masę przeszło 4 milionw ton. O tym, że Słońce promieniuje od bardzo dawna, wiemy z badań pokładw geologicznych, świadczących, że Ziemia w ciągu całego swego istnienia otrzymywała od Słońca energię w niezmiennej w przybliżeniu ilości. Ziemia zaś istnieje już od około 4,5 miliarda lat, a więc w Słońcu powinny istnieć źrdła energii zapewniające mu nie ulegającą poważniejszym zmianom moc promieniowania w tak długim przedziale czasu. Już w XIX wieku wypowiadano rżne hipotezy co do źrdeł energii Słońca. Największym powodzeniem wtedy cieszyła się teoria kontrakcyjna, czyli teoria kurczenia się, wypowiedziana przez Helmoltza. Zgodnie z tą teorią Słońce miało się stale kurczyć, a podczas kurczenia zmniejszałaby się jego energia potencjalna przechodząc częściowo w energię cieplną. Część tej energii byłaby zużywana na podniesienie temperatury we wnętrzu Słońca, a część pokrywałaby straty ponoszone przez Słońce na skutek promieniowania. Jednak kurczenie Słońca nie może dostarczyć energii na tak długie odstępy czasu, jak tego wymaga wiek Ziemi, gdybyśmy bowiem założyli, że Słońce miało kiedyś rozmiary tak wielkie jak cały układ planetarny i skurczyło się do rozmiarw obecnych, to grna granica wieku Słońca wyniosłaby zaledwie 20 milionw lat. Gdy nie były jeszcze znane metody wyznaczania wieku Ziemi, czas ten wydawał się dostatecznie długi. Z chwilą jednak poznania wieku Ziemi, taki krtki okres życia Słońca stał się nie do przyjęcia i trzeba było szukać wydajniejszych źrdeł energii.

Dostatecznie wydajne źrdła energii promieniowania słonecznego znajdujemy dopiero w przemianach termojądrowych we wnętrzu Słońca. Wystarczy tylko jedna dziesiąta masy Słońca, aby dzięki reakcjom termojądrowym wytworzyć dostateczną ilość energii, ktra pokryłaby straty jakie Słońce ponosi na skutek promieniowania. Synteza helu z wodoru we wnętrzu Słońca sprawia, że helu tam przybywa, a wodoru ubywa. Z biegiem czasu powinna się w Słońcu wytworzyć jądro helowe. Słońce, ktrego wiek liczy się na jakieś 5 miliardw lat, ma znikomo małe takie jądro. Jednak będzie ono wzrastać wraz ze spadkiem zawartości wodoru we wnętrzu Słońca. Przypuszczalnie w środku tej gwiazdy już wypaliło się około 25% wodoru. Gdy wodoru zostanie tam tylko 1%, wodorowe reakcje termojądrowe nie zdołają utrzymać temperatury i ciśnienia, potrzebnych do zrwnoważenia naporu grawitacyjnego gazw słonecznych, centralne obszary zaczną się kurczyć, przy czym temperatura ich wzrośnie powyżej 100 milionw stopni. Nastąpi wtedy nowy etap rozwoju Słońca. Przypuszczalnie dla Słońca stanie się to za jakieś 5 miliardw lat, do tego zaś czasu zmiany w energii promieniowania Słońca będą stosunkowo nieznaczne, czyli Ziemia ma zapewniony przypływ energii ze Słońca w dotychczasowych rozmiarach jeszcze w ciągu około 5 miliardw lat. Po upływie tego czasu ilość energii przychodzącej ze Słońca na Ziemię gwałtownie wzrośnie.


Przykadowe prace

Wojny Polski z sąsiadami

Wojny Polski z sąsiadami WOJNY POLSKI Z SĄSIADAMI 1.Rosja-przyczyny: *dążenie państw moskiewskich do zjednoczeniaziem ruskich *pretensje i najazdy na wschodnie terytoria Litwy *walka o Inflanty *chęć zdobycia terytoriw z dostępem do Morza Bałtyckiego *wkroczenie...

Biografia - Notka biograficzna- Henryk Sienkiewicz i jego twrczość

Biografia - Notka biograficzna- Henryk Sienkiewicz i jego twrczość HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) – matka marzyła, że zostanie lekarzem, ale ku jej rozpaczy syn – student Szkoły Głwnej – przenisł się na wydział filologiczny. Z powodu ciężkich w...

Zakładam własne przedsiębiorstwo ( biznes plan).

Zakładam własne przedsiębiorstwo ( biznes plan). 1.Streszczenie planu. Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie polegające na uruchomieniu zakładu, w ktrym będą remontowane samochody ciężarowe i osobowe. W dzisiejszych czasach warunki drogowe ( zarwno stan nawi...

Filozofia pozytywizmu.

Filozofia pozytywizmu. 1. AUGUST COMTE (1798-1857) - francuski filozof, sformułował założenia filozofii pozytywnej (z łac. positivus-oparty, podparty). Wiedza pozytywna, w ujęciu Comte'a, to wiedza pewna, ścisła, pożyteczna, dotycząca tylko spraw rzeczywistych, nie urojonych. Tak...

Berlin

Berlin Hauptstadt Berlin ist politisches Entscheidungszentrum Deutschlands und Nachrichtenzentrum. Politik und Diplomatie bringen der Stadt neue Internationalitt. Am Sitz von Regierung und Parlament konzentrieren sich deutsche und internationale Verbnde von Wirtschaft und Gesellschaft. Fernseh-, Rundfunk- und Zeitungs...

Omwienie – Nie-Boska komedia Zygmunta Krasińskiego

Omwienie – Nie-Boska komedia Zygmunta Krasińskiego Treść utworu Część I Anioł Strż nakazuje, aby Mężowi zjawiła się oblubienica i była dobrą żoną. Chr Złych Duchw przygotowuje widma (Dziewicę, Sławę i naturę),...

Teoria ekonomii a polityka ekonomiczna. Wzajemne relacje i uwarunkowania.

Teoria ekonomii a polityka ekonomiczna. Wzajemne relacje i uwarunkowania. Aby rozpocząć analizę pomiędzy samą teorią ekonomii a jej praktycznym zastosowaniem w gospodarowaniu, należy wyjaśnić samo znaczenie słowa ekonomia i polityka ekonomiczna. Ekonomia to nauka o gospodaro...

Wielkanoc

Wielkanoc Wielkanoc (Pascha) - najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie (obok Bożego Narodzenia) upamiętniające śmierć krzyżową i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Poprzedzający ją tydzień, stanowiący okres wspominania najważniejszych...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry