• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Źród...

Nawigacja

Źródła i przyczyny zaburzeń rozwojowych.Źródła i przyczyny zaburzeń rozwojowych.


1.uwarunkowania biologiczne

- chromosomopatie (różnorakie anomalie dotyczące składu oraz podziału chromosomów płciowych: żeńskich (XX) i męskich (XY);

- embriopatie (wszystkie uszkodzenia powstałe w okresie życia wewnątrzmacicznego);

rodzaje embriopati:

• wirusowa, spowodowana wirusem grypy, odry, świnki, ospy wietrznej, żółtaczki zakaźnej, różyczki, malarii;

• toksoplazmoza wywołana przez pierwotniak o nazwie toxplazma gondii;

• aktyniczna wywołana promieniami ultrafioletowymi, promieniami RTG, elementami radioaktywnymi, izotopami oraz wyładowaniami energii atomowej;

• toksyczna spowodowana m.in. lekami używkami, barbituranami, solami metali ciężkich, benzenem i jego pochodnymi, tlenkiem węgla, związkami azotu, siarki i aldehydami;

• weneryczna spowodowana kiłą;

• niedożywieniowa wywołana niedoborem witaminy A oraz B2 a także zaburzeniami metabolicznymi;

• hemolityczna spowodowana konfliktem serologicznym między matką a jej płodem;

- urazy czaszki spowodowane dysproporcją miedzy wymiarami kości miednicy kobiety rodzącej a główką płodu;

- zaburzenia w krążeniu łożyskowym i płodowym wskutek tzw. Psucia się tętna płodu lub okręcenia się pępowiny wokół szyjki dziecka;

- mechaniczne uszkodzenia czaszki (np. wskutek wadliwie użytych kleszczy);

- zapalenie mózgu i opon mózgowych;

- wcześniactwo (ciąża trwająca ponad 28 dni, ale krócej niż 37 tygodni; waga ciała 1000g, lecz mniejsza niż 2500g; długość ciała mniejsza niż 48 cm);

2.)uwarunkowania społeczne i pedagogiczne

- nieprawidłowa struktura rodziny;

- niekorzystne układy właściwości psychicznych obojga rodziców:

• despotyczna, agresywna matka i tzw. ojciec nieobecny;

• lękowo nastawiona, perfekcjonistyczna matka – surowy, rygorystyczny ojciec;

• nadmiernie opiekuńcza matka – ojciec chłodny uczuciowo lub tez ojciec agresywny, groźny;

- wadliwe oddziaływanie wychowawcze rodziców

• wychowanie nadmiernie pobłażliwe (liberalne);

• wychowanie surowe rygorystyczne (autokratyczne);

• wychowanie demokratyczne z tendencjami anarchistycznymi;

- błędy wychowawcze popełniane przez rodziców stosunku do dzieci poważnie chorych (np. z mikrouszkodzeniami układu nerwowego, somatycznie słabymi i fizycznie mało wydolnymi lub autystycznymi);

- nieprawidłowe oddziaływanie dydaktyczno-wychowawcze szkoły i środowiska społeczno-kulturowego;

3.)Biopsychiczne:

- zły stan zdrowia:

• zaburzenia sensoryczne (tzw. derywacja sensoryczna);

• dysfunkcje narządów ruchu;

• choroby somatyczne (np. anemia, angina reumatyzm, choroby serca;

• deficyty rozwojowe w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych;

• dysleksja, dysgrafia, dysortografia (trudności w nauce czytania i pisania);

• zaburzenia tempa i rytmu psychoruchowego itp.

- upośledzenie umysłowe (oligofrenie):

• lekkie (debilizm) >;

• umiarkowane >;

• znaczne (głębszy imbecylizm) >;

- autyzm dziecięcy:

• upośledzenie rozwoju związków społecznych;

• upośledzenie komunikacji interpersonalnej;

• ograniczona aktywność zainteresowania i zainteresowania poznawcze

- specyficzne zaburzenia rozwojowe:

• rozwojowe zaburzenia czytania, pisania, artykulacji, ekspresji mowy, percepcji mowy, sprawności ruchowej;

- zaburzenia godzące w związki społeczne:

• zaburzenia uwagi z nadaktywnością;

• zaburzenia zachowania;

• zaburzenia typu opozycyjno-prowokującego (przekorne, negatywistyczne, buntownicze);

-zaburzenia lękowe:

• lęk separacyjny;

• nadmierna lękliwość;

• zaburzenia typu unikającego;

• zaburzenia obsesyjno-kompulsywne;

• fobie;

- zaburzenia odżywiania:

• anorexia nervosa ( jadłowstręt psychiczny );

• brak apetytu;

• skłonność do zjadania rzeczy nie jadalnych;

- zaburzenia wydalania:

• czynnościowe zanieczyszczanie się moczem (enuresis);

• czynnościowe zanieczyszczanie się kałem (encopresis);

- zaburzenia tożsamości płciowej;

- zaburzenia przejawiające się tikami:

• tiki proste (mruganie, grymas twarzy, chrząkanie, ruch przedramienia, warczenie);

• tiki złożone (gestykulacja, skakanie, uderzanie siebie, powtarzanie słów lub zdań);

• koprolalia (wypowiadanie słów nieakceptowanych społecznie, często obscenicznych);

• przejściowe zaburzenia tikowe (mruganie, tiki wokalne);

• przewlekłe zaburzenia tikowe (obejmują zazwyczaj więcej niż trzy grupy mięśniowe, są bardziej nasilone);

• choroba Gilles de la Tourette’a – choroba tikowa (przejawia się zarówno licznymi tikami motorycznymi, jak i wokalnymi, występującymi wiele razy w ciągu dnia);

- zaburzenia mowy:

• jąkanie;

• mowa bezładna;

• mutyzm wybiórczy (odmowa mówienia w określonych sytuacjach na niektóre tematy);

- reaktywne zaburzenie więzi społecznych (przejawy ubogiego rozwoju emocjonalnego i fizycznego);

- ograniczenie zaburzenia psychicznego wskutek urazów, infekcji, zatruć, niedoborów witamin:

• przymglenie świadomości;

• majaczenia (iluzje, omamy);

- zaburzenia związane z nadużywaniem środków psychoaktywnych takich jak: alkohol, pochodne opium, leki nasenne, leki uspakajające i przeciwlękowe, amfetaminy, konopie indyjskie, halucynogeny, środki wziewne, fencyklidyna, kofeina, nikotyna;

- zaburzenia występujące po urazie psychicznym (reakcje stresowe);

- zaburzenia przystosowawcze:

• reakcje lękowe (trema, zdenerwowanie);

• reakcje depresyjne (przygnębienie, płaczliwość, poczucie beznadziejności);

• zaburzenia zachowania;

• różnorodne zaburzenia emocji i zachowania;

• obniżenie aktywności społecznej i naukowej;

- zaburzenia rozwoju występujące głównie u osób dorosłych:

• schizofrenia paranoidalna (urojenia, omamy-halucynacje);

• schizofrenia hebefreniczna (spłycenie lub pustka afektywna, nieadekwatność, niewłaściwość afektu w stosunku do sytuacji; zachowanie bezcelowe i chaotyczne, podobnie jak mowa, w której nie ma związków);

• schizofrenia katatoniczna (osłupienie, spadek reaktywności na bodźce z otoczenia, mutyzm – brak reakcji słownych, negatywizm, sztywność, podniecenie, przyjmowanie dziwnych postaw);

• schizofrenia prosta (spowolnienie ruchowe, brak inicjatywy, bladość, ubóstwo mowy i mimiki, brak kontaktów z ludźmi, bezczynność lub działanie bezcelowe, postawa samozaabsorbowania);

• choroba afektywna – psychoza maniakalno-depresyjna (zespół maniakalny i depresyjny);

• aktywność samobójcza;

• nerwice lękowe;

• nerwice obsesyjno-kompulsywne;

• nerwice fobiczne (fobie);

• nerwice konwersyjne, mające postać czynnościowej głuchoty, ślepoty, porażeń, drżeń, bezgłosu, drgawek, niedowładów, wymiotów, przeczulicy;

• nerwice hipochondryczne (lęk i przekonanie o istnieniu jakiejś poważnej choroby);

• nerwice neurasteniczne (poczucie zmęczenia, wyczerpania, drażliwość, przygnębienie, zaburzenie snu, zaburzenie koncentracji uwagi).

Przykładowe prace

Alfred Sisley - życiorys

Alfred Sisley - życiorys Alfred Sisley (1839-1899) zapisał się w historii sztuki jako jeden z najwybitniejszych pejzażystów drugiej połowy XIX wieku. Z jego płócien bije niezwykła świeżość. Przyroda na obrazach Sisleya otulona promieniami słońca i pogrąż...

W świecie olimpijskich bóstw i kręgu miłości ewangelickiej

W świecie olimpijskich bóstw i kręgu miłości ewangelickiej Religia jest tym co człowiek nosi w sercu, jest odpowiedzią na wszystkie nurtujące nas pytania , jest sensem każdego ludzkiego życia. Stanowi ona rzeczywistą relację między człowiekiem a bogiem od którego c...

Przyczyne bezrobocia w Polsce.

Przyczyne bezrobocia w Polsce. Wstęp Bezrobotny – jest to człowiek, który chce pracować i aktywnie szuka pracy, ale nie może otrzymać zatrudnienia przy istniejących stawkach płac. Stopa bezrobocia – jest miarą bezrobocia , ale oblicza się ją jako stosunek lic...

Was macht deine Familie besonders gern? Co Twoja rodzina robi najchetniej.

Was macht deine Familie besonders gern? Co Twoja rodzina robi najchetniej. Meine Familie und ich wohne in einer kleinen Stadt.Ich habe auch die GroSSeltern , sie wohnen macht so wie - etwa 10 km von auf dem Lande. Am Wochenende besuchen wir unsere Groseltern. Meine Mutti mag im Garten arbeiten.Sie hilft der Oma bei den Blum...

Fapuryści

Fapuryści Nie wiadomo kiedy powstała kultura fapurystów. To co o niej wiemy pochodzi z dzienników z II poł. XVII wieku. Opisy wskazują na to że dominującą rolę odgrywali mężczyźni. Młode dziewczęta były oddawane najczęściej starszym mężczy...

Odżywianie heterotrofów

Odżywianie heterotrofów Sposób odżywiania dzieli organizmy na dwie wielkie grupy. Są to autotrofy i heterotrofy. AUTOTROFY to organizmy samożywne. Nie potrzebują do odżywiania gotowych związków organicznych, ponieważ ich potrzeby pokarmowe są całkowicie zaspokajane przez odpowied...

Charakterystyka Petroniusza

Charakterystyka Petroniusza Jednym z głównych bohaterów powieści Henryka Sienkiewicza pt. "Quo Vadis" jest Petroniusz. Jest on rzymskim poetą. Wywierał bardzo duży wpływ na cezara Nerona. Stał się wyrocznią w sprawach dobrego smaku i wartości artystycznych stąd przydo...

Die Sommerferien

Die Sommerferien Diese Ferien hab’ ich bei meiner Tante in Deutschland, in gypten, und an der Ostsee im Ferienlager verbracht. Im Juni bin ich mit meinen Eltern und mit meinem Bruder zur Tante Ida, die im Gebirge in Bayern wohnt, gefahren. Im Wagen hab’ ich ein interessantes Buch gelesen und Musik gehrt. Idas Haus h...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry