• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Źród...

Nawigacja

Źródła i przyczyny zaburzeń rozwojowych.Źródła i przyczyny zaburzeń rozwojowych.


1.uwarunkowania biologiczne

- chromosomopatie (różnorakie anomalie dotyczące składu oraz podziału chromosomów płciowych: żeńskich (XX) i męskich (XY);

- embriopatie (wszystkie uszkodzenia powstałe w okresie życia wewnątrzmacicznego);

rodzaje embriopati:

• wirusowa, spowodowana wirusem grypy, odry, świnki, ospy wietrznej, żółtaczki zakaźnej, różyczki, malarii;

• toksoplazmoza wywołana przez pierwotniak o nazwie toxplazma gondii;

• aktyniczna wywołana promieniami ultrafioletowymi, promieniami RTG, elementami radioaktywnymi, izotopami oraz wyładowaniami energii atomowej;

• toksyczna spowodowana m.in. lekami używkami, barbituranami, solami metali ciężkich, benzenem i jego pochodnymi, tlenkiem węgla, związkami azotu, siarki i aldehydami;

• weneryczna spowodowana kiłą;

• niedożywieniowa wywołana niedoborem witaminy A oraz B2 a także zaburzeniami metabolicznymi;

• hemolityczna spowodowana konfliktem serologicznym między matką a jej płodem;

- urazy czaszki spowodowane dysproporcją miedzy wymiarami kości miednicy kobiety rodzącej a główką płodu;

- zaburzenia w krążeniu łożyskowym i płodowym wskutek tzw. Psucia się tętna płodu lub okręcenia się pępowiny wokół szyjki dziecka;

- mechaniczne uszkodzenia czaszki (np. wskutek wadliwie użytych kleszczy);

- zapalenie mózgu i opon mózgowych;

- wcześniactwo (ciąża trwająca ponad 28 dni, ale krócej niż 37 tygodni; waga ciała 1000g, lecz mniejsza niż 2500g; długość ciała mniejsza niż 48 cm);

2.)uwarunkowania społeczne i pedagogiczne

- nieprawidłowa struktura rodziny;

- niekorzystne układy właściwości psychicznych obojga rodziców:

• despotyczna, agresywna matka i tzw. ojciec nieobecny;

• lękowo nastawiona, perfekcjonistyczna matka – surowy, rygorystyczny ojciec;

• nadmiernie opiekuńcza matka – ojciec chłodny uczuciowo lub tez ojciec agresywny, groźny;

- wadliwe oddziaływanie wychowawcze rodziców

• wychowanie nadmiernie pobłażliwe (liberalne);

• wychowanie surowe rygorystyczne (autokratyczne);

• wychowanie demokratyczne z tendencjami anarchistycznymi;

- błędy wychowawcze popełniane przez rodziców stosunku do dzieci poważnie chorych (np. z mikrouszkodzeniami układu nerwowego, somatycznie słabymi i fizycznie mało wydolnymi lub autystycznymi);

- nieprawidłowe oddziaływanie dydaktyczno-wychowawcze szkoły i środowiska społeczno-kulturowego;

3.)Biopsychiczne:

- zły stan zdrowia:

• zaburzenia sensoryczne (tzw. derywacja sensoryczna);

• dysfunkcje narządów ruchu;

• choroby somatyczne (np. anemia, angina reumatyzm, choroby serca;

• deficyty rozwojowe w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych;

• dysleksja, dysgrafia, dysortografia (trudności w nauce czytania i pisania);

• zaburzenia tempa i rytmu psychoruchowego itp.

- upośledzenie umysłowe (oligofrenie):

• lekkie (debilizm) >;

• umiarkowane >;

• znaczne (głębszy imbecylizm) >;

- autyzm dziecięcy:

• upośledzenie rozwoju związków społecznych;

• upośledzenie komunikacji interpersonalnej;

• ograniczona aktywność zainteresowania i zainteresowania poznawcze

- specyficzne zaburzenia rozwojowe:

• rozwojowe zaburzenia czytania, pisania, artykulacji, ekspresji mowy, percepcji mowy, sprawności ruchowej;

- zaburzenia godzące w związki społeczne:

• zaburzenia uwagi z nadaktywnością;

• zaburzenia zachowania;

• zaburzenia typu opozycyjno-prowokującego (przekorne, negatywistyczne, buntownicze);

-zaburzenia lękowe:

• lęk separacyjny;

• nadmierna lękliwość;

• zaburzenia typu unikającego;

• zaburzenia obsesyjno-kompulsywne;

• fobie;

- zaburzenia odżywiania:

• anorexia nervosa ( jadłowstręt psychiczny );

• brak apetytu;

• skłonność do zjadania rzeczy nie jadalnych;

- zaburzenia wydalania:

• czynnościowe zanieczyszczanie się moczem (enuresis);

• czynnościowe zanieczyszczanie się kałem (encopresis);

- zaburzenia tożsamości płciowej;

- zaburzenia przejawiające się tikami:

• tiki proste (mruganie, grymas twarzy, chrząkanie, ruch przedramienia, warczenie);

• tiki złożone (gestykulacja, skakanie, uderzanie siebie, powtarzanie słów lub zdań);

• koprolalia (wypowiadanie słów nieakceptowanych społecznie, często obscenicznych);

• przejściowe zaburzenia tikowe (mruganie, tiki wokalne);

• przewlekłe zaburzenia tikowe (obejmują zazwyczaj więcej niż trzy grupy mięśniowe, są bardziej nasilone);

• choroba Gilles de la Tourette’a – choroba tikowa (przejawia się zarówno licznymi tikami motorycznymi, jak i wokalnymi, występującymi wiele razy w ciągu dnia);

- zaburzenia mowy:

• jąkanie;

• mowa bezładna;

• mutyzm wybiórczy (odmowa mówienia w określonych sytuacjach na niektóre tematy);

- reaktywne zaburzenie więzi społecznych (przejawy ubogiego rozwoju emocjonalnego i fizycznego);

- ograniczenie zaburzenia psychicznego wskutek urazów, infekcji, zatruć, niedoborów witamin:

• przymglenie świadomości;

• majaczenia (iluzje, omamy);

- zaburzenia związane z nadużywaniem środków psychoaktywnych takich jak: alkohol, pochodne opium, leki nasenne, leki uspakajające i przeciwlękowe, amfetaminy, konopie indyjskie, halucynogeny, środki wziewne, fencyklidyna, kofeina, nikotyna;

- zaburzenia występujące po urazie psychicznym (reakcje stresowe);

- zaburzenia przystosowawcze:

• reakcje lękowe (trema, zdenerwowanie);

• reakcje depresyjne (przygnębienie, płaczliwość, poczucie beznadziejności);

• zaburzenia zachowania;

• różnorodne zaburzenia emocji i zachowania;

• obniżenie aktywności społecznej i naukowej;

- zaburzenia rozwoju występujące głównie u osób dorosłych:

• schizofrenia paranoidalna (urojenia, omamy-halucynacje);

• schizofrenia hebefreniczna (spłycenie lub pustka afektywna, nieadekwatność, niewłaściwość afektu w stosunku do sytuacji; zachowanie bezcelowe i chaotyczne, podobnie jak mowa, w której nie ma związków);

• schizofrenia katatoniczna (osłupienie, spadek reaktywności na bodźce z otoczenia, mutyzm – brak reakcji słownych, negatywizm, sztywność, podniecenie, przyjmowanie dziwnych postaw);

• schizofrenia prosta (spowolnienie ruchowe, brak inicjatywy, bladość, ubóstwo mowy i mimiki, brak kontaktów z ludźmi, bezczynność lub działanie bezcelowe, postawa samozaabsorbowania);

• choroba afektywna – psychoza maniakalno-depresyjna (zespół maniakalny i depresyjny);

• aktywność samobójcza;

• nerwice lękowe;

• nerwice obsesyjno-kompulsywne;

• nerwice fobiczne (fobie);

• nerwice konwersyjne, mające postać czynnościowej głuchoty, ślepoty, porażeń, drżeń, bezgłosu, drgawek, niedowładów, wymiotów, przeczulicy;

• nerwice hipochondryczne (lęk i przekonanie o istnieniu jakiejś poważnej choroby);

• nerwice neurasteniczne (poczucie zmęczenia, wyczerpania, drażliwość, przygnębienie, zaburzenie snu, zaburzenie koncentracji uwagi).

Przykładowe prace

Optymizmu można się nauczyć- M. Seligman

Optymizmu można się nauczyć- M. Seligman PRZEMIANA: OD PESYMIZMU DO OPTYMIZMU By stać się optymistą należy nauczyć się zestawu technik, które umożliwiają skuteczną rozmowę z samym sobą w chwilach niepowodzeń. Kryterium decydującym o tym, ...

Pozytywizm - Asnyk, Sienkiewicz, Prus, Orzeszkowa, Konopnicka.

Pozytywizm - Asnyk, Sienkiewicz, Prus, Orzeszkowa, Konopnicka. 1. Adam Asnyk - piewca postępu, krytyk wstecznictwa, poeta delikatności uczuć i mądrej refleksji nad światem. Tematy poezji Adama Asnyka: ? Liryka miłosna – przedstawia uczucie niespełnione, niedopowiedziane, pierwsz...

Which people do you know who work in old bureaucratic way? Which people seem to be moving ahead with fresh thinking? In what ways do you see yourself as a possible leader in your work life? How do you

Which people do you know who work in old bureaucratic way? Which people seem to be moving ahead with fresh thinking? In what ways do you see yourself as a possible leader in your work life? How do you relate to change? Are you threatened by it or does it Leadership is a way of thinking and living. Leaders are people who motiv...

Historia w wybranych utworach literackich różnych epok i w wierszach

Historia w wybranych utworach literackich różnych epok i w wierszach Wielu twórców literatury pojmowało historię jako siłę niszczącą człowieka. Takie katastroficzne rozumienie historii stało się szczególnie popularne w epoce romantyzmu. Adam Mickiewicz w Sonetach krymskich pod...

Rola pamiętnika Joanny Podborskiej w "Ludziach bezdomnych" Stefana Żeromskiego.

Rola pamiętnika Joanny Podborskiej w "Ludziach bezdomnych" Stefana Żeromskiego. Joanna Podborska- bohaterka "Ludzi bezdomnych" Stefana Żeromskiego, przedstawiona została na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony poznajemy ją oczami Judyma: "Doktor ujrzał tylko jej białe czoło otoczone c...

Społeczeństwo polskie w XVI wieku-rozwój

Społeczeństwo polskie w XVI wieku-rozwój Wiek XVI (rozwój) : -szlachta: w XVI wieku ziemie polskie zamieszkiwało około 8 milionów ludności z czego 10% stanowiła szlachta. Miała ona najwyższe znaczenie w kraju szczególnie pod względem politycznym. Jej procentowa ilość by&...

Badanie zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego

Badanie zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ŹRÓDŁA INFORMACJI I METODY 1. Wstęp???????????????????????????????????3 2. Ustawowe granice zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego??????????.....

ROZLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA 2004 R.

ROZLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA 2004 R. Do 2 maja 2005 r. musisz złożyć roczne zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2004 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37). Zeznanie roczne (bez rachunków i innych dowodów) wraz z wykazaną ewentualn...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry