• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Źród...

Nawigacja

Źródła i przyczyny zaburzeń rozwojowych.Źródła i przyczyny zaburzeń rozwojowych.


1.uwarunkowania biologiczne

- chromosomopatie (różnorakie anomalie dotyczące składu oraz podziału chromosomów płciowych: żeńskich (XX) i męskich (XY);

- embriopatie (wszystkie uszkodzenia powstałe w okresie życia wewnątrzmacicznego);

rodzaje embriopati:

• wirusowa, spowodowana wirusem grypy, odry, świnki, ospy wietrznej, żółtaczki zakaźnej, różyczki, malarii;

• toksoplazmoza wywołana przez pierwotniak o nazwie toxplazma gondii;

• aktyniczna wywołana promieniami ultrafioletowymi, promieniami RTG, elementami radioaktywnymi, izotopami oraz wyładowaniami energii atomowej;

• toksyczna spowodowana m.in. lekami używkami, barbituranami, solami metali ciężkich, benzenem i jego pochodnymi, tlenkiem węgla, związkami azotu, siarki i aldehydami;

• weneryczna spowodowana kiłą;

• niedożywieniowa wywołana niedoborem witaminy A oraz B2 a także zaburzeniami metabolicznymi;

• hemolityczna spowodowana konfliktem serologicznym między matką a jej płodem;

- urazy czaszki spowodowane dysproporcją miedzy wymiarami kości miednicy kobiety rodzącej a główką płodu;

- zaburzenia w krążeniu łożyskowym i płodowym wskutek tzw. Psucia się tętna płodu lub okręcenia się pępowiny wokół szyjki dziecka;

- mechaniczne uszkodzenia czaszki (np. wskutek wadliwie użytych kleszczy);

- zapalenie mózgu i opon mózgowych;

- wcześniactwo (ciąża trwająca ponad 28 dni, ale krócej niż 37 tygodni; waga ciała 1000g, lecz mniejsza niż 2500g; długość ciała mniejsza niż 48 cm);

2.)uwarunkowania społeczne i pedagogiczne

- nieprawidłowa struktura rodziny;

- niekorzystne układy właściwości psychicznych obojga rodziców:

• despotyczna, agresywna matka i tzw. ojciec nieobecny;

• lękowo nastawiona, perfekcjonistyczna matka – surowy, rygorystyczny ojciec;

• nadmiernie opiekuńcza matka – ojciec chłodny uczuciowo lub tez ojciec agresywny, groźny;

- wadliwe oddziaływanie wychowawcze rodziców

• wychowanie nadmiernie pobłażliwe (liberalne);

• wychowanie surowe rygorystyczne (autokratyczne);

• wychowanie demokratyczne z tendencjami anarchistycznymi;

- błędy wychowawcze popełniane przez rodziców stosunku do dzieci poważnie chorych (np. z mikrouszkodzeniami układu nerwowego, somatycznie słabymi i fizycznie mało wydolnymi lub autystycznymi);

- nieprawidłowe oddziaływanie dydaktyczno-wychowawcze szkoły i środowiska społeczno-kulturowego;

3.)Biopsychiczne:

- zły stan zdrowia:

• zaburzenia sensoryczne (tzw. derywacja sensoryczna);

• dysfunkcje narządów ruchu;

• choroby somatyczne (np. anemia, angina reumatyzm, choroby serca;

• deficyty rozwojowe w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych;

• dysleksja, dysgrafia, dysortografia (trudności w nauce czytania i pisania);

• zaburzenia tempa i rytmu psychoruchowego itp.

- upośledzenie umysłowe (oligofrenie):

• lekkie (debilizm) >;

• umiarkowane >;

• znaczne (głębszy imbecylizm) >;

- autyzm dziecięcy:

• upośledzenie rozwoju związków społecznych;

• upośledzenie komunikacji interpersonalnej;

• ograniczona aktywność zainteresowania i zainteresowania poznawcze

- specyficzne zaburzenia rozwojowe:

• rozwojowe zaburzenia czytania, pisania, artykulacji, ekspresji mowy, percepcji mowy, sprawności ruchowej;

- zaburzenia godzące w związki społeczne:

• zaburzenia uwagi z nadaktywnością;

• zaburzenia zachowania;

• zaburzenia typu opozycyjno-prowokującego (przekorne, negatywistyczne, buntownicze);

-zaburzenia lękowe:

• lęk separacyjny;

• nadmierna lękliwość;

• zaburzenia typu unikającego;

• zaburzenia obsesyjno-kompulsywne;

• fobie;

- zaburzenia odżywiania:

• anorexia nervosa ( jadłowstręt psychiczny );

• brak apetytu;

• skłonność do zjadania rzeczy nie jadalnych;

- zaburzenia wydalania:

• czynnościowe zanieczyszczanie się moczem (enuresis);

• czynnościowe zanieczyszczanie się kałem (encopresis);

- zaburzenia tożsamości płciowej;

- zaburzenia przejawiające się tikami:

• tiki proste (mruganie, grymas twarzy, chrząkanie, ruch przedramienia, warczenie);

• tiki złożone (gestykulacja, skakanie, uderzanie siebie, powtarzanie słów lub zdań);

• koprolalia (wypowiadanie słów nieakceptowanych społecznie, często obscenicznych);

• przejściowe zaburzenia tikowe (mruganie, tiki wokalne);

• przewlekłe zaburzenia tikowe (obejmują zazwyczaj więcej niż trzy grupy mięśniowe, są bardziej nasilone);

• choroba Gilles de la Tourette’a – choroba tikowa (przejawia się zarówno licznymi tikami motorycznymi, jak i wokalnymi, występującymi wiele razy w ciągu dnia);

- zaburzenia mowy:

• jąkanie;

• mowa bezładna;

• mutyzm wybiórczy (odmowa mówienia w określonych sytuacjach na niektóre tematy);

- reaktywne zaburzenie więzi społecznych (przejawy ubogiego rozwoju emocjonalnego i fizycznego);

- ograniczenie zaburzenia psychicznego wskutek urazów, infekcji, zatruć, niedoborów witamin:

• przymglenie świadomości;

• majaczenia (iluzje, omamy);

- zaburzenia związane z nadużywaniem środków psychoaktywnych takich jak: alkohol, pochodne opium, leki nasenne, leki uspakajające i przeciwlękowe, amfetaminy, konopie indyjskie, halucynogeny, środki wziewne, fencyklidyna, kofeina, nikotyna;

- zaburzenia występujące po urazie psychicznym (reakcje stresowe);

- zaburzenia przystosowawcze:

• reakcje lękowe (trema, zdenerwowanie);

• reakcje depresyjne (przygnębienie, płaczliwość, poczucie beznadziejności);

• zaburzenia zachowania;

• różnorodne zaburzenia emocji i zachowania;

• obniżenie aktywności społecznej i naukowej;

- zaburzenia rozwoju występujące głównie u osób dorosłych:

• schizofrenia paranoidalna (urojenia, omamy-halucynacje);

• schizofrenia hebefreniczna (spłycenie lub pustka afektywna, nieadekwatność, niewłaściwość afektu w stosunku do sytuacji; zachowanie bezcelowe i chaotyczne, podobnie jak mowa, w której nie ma związków);

• schizofrenia katatoniczna (osłupienie, spadek reaktywności na bodźce z otoczenia, mutyzm – brak reakcji słownych, negatywizm, sztywność, podniecenie, przyjmowanie dziwnych postaw);

• schizofrenia prosta (spowolnienie ruchowe, brak inicjatywy, bladość, ubóstwo mowy i mimiki, brak kontaktów z ludźmi, bezczynność lub działanie bezcelowe, postawa samozaabsorbowania);

• choroba afektywna – psychoza maniakalno-depresyjna (zespół maniakalny i depresyjny);

• aktywność samobójcza;

• nerwice lękowe;

• nerwice obsesyjno-kompulsywne;

• nerwice fobiczne (fobie);

• nerwice konwersyjne, mające postać czynnościowej głuchoty, ślepoty, porażeń, drżeń, bezgłosu, drgawek, niedowładów, wymiotów, przeczulicy;

• nerwice hipochondryczne (lęk i przekonanie o istnieniu jakiejś poważnej choroby);

• nerwice neurasteniczne (poczucie zmęczenia, wyczerpania, drażliwość, przygnębienie, zaburzenie snu, zaburzenie koncentracji uwagi).

Przykładowe prace

Antoine de Saint-Exupery – ,,Mały Książe

Antoine de Saint-Exupery – ,,Mały Książe Uważam, że książką, którą poleciłabym zarówno dziecku, jak i dorosłemu jest Mały Książę , do której wracam bardzo często. Szczególnie moją uwagę przyciągała zawsze posta...

Antyk i Biblia - wszystko

Antyk i Biblia - wszystko BIBLIA “MIŁOŚĆ I WARTOŚCI Biblia jest to zbiór ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Biblia uznana jest za Pismo Święte, zawiera odwieczne pytania człowieka o powstanie świata i rodzaju ludzkiego, wprowadza pojęcie dobra i zła, nag...

Wykorzystując znany mit o Prometeuszu oraz załączony tekst Z. Herberta " Stary Prometeusz" przedstaw i oceń ideę poświęcenia się jednostki dla dobra ogółu

Wykorzystując znany mit o Prometeuszu oraz załączony tekst Z. Herberta " Stary Prometeusz" przedstaw i oceń ideę poświęcenia się jednostki dla dobra ogółu. Idea poświęcenia jest wartością cenną, jednak rzadko spotykaną. W dzisiajszym świecie, kt...

La meteo- prognoza pogody

La meteo- prognoza pogody Bonjour, je m'appelle Beate Duval. Je voudrais vous presenter la meteo pour aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes le 25 septembre. C'est l'automne et il fait tres chaud. nous devons user le soleil. Et maintenant nous regardons quel temps heterogne nous sommes. Je commance du Nord. Dans le Nord il fait t...

Nazewnictwo wybranych klas związków organicznych

Nazewnictwo wybranych klas związków organicznych NAZEWNICTWO WYBRANYCH KLAS ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH 1 ALKANY Pierwsze cztery nierozgałęzione alkany mają nazwy zwyczajowe: metan, etan, propan, butan. Nazwy wyższych członów szeregu homologicznego składają się z rdzenia liczebn...

Preferowane sposoby spędzania czasu przez studentów

Preferowane sposoby spędzania czasu przez studentów Czym jest czas wolny od pracy , obowiązków , dla zwykłego człowieka ? Czy jest jakby ucieczką od otaczającej rzeczywistości i szukaniem swego spełnienia , gdzieś daleko w nieodkrytym a zarazem tajemniczym miejscu czy może ...

Jeden z bohaterów opowiadania Marka Hłaski powiedział, że we współczesnym swiecie nie ma miejsca dla prawdziwej miłosci.

Jeden z bohaterów opowiadania Marka Hłaski powiedział, że we współczesnym swiecie nie ma miejsca dla prawdziwej miłosci. Tristan i Izolda byli sredniowieczną parą kochanków, których historia kończy się tragicznie. Dla tych bohaterów najważniejsza była miłosć. Spoty...

Wybrane niemetale i ich najważniejsze związki

Wybrane niemetale i ich najważniejsze związki Azot: 90% znajduje się w atmosferze (78% powietrza) 10% to azotany i związki organiczne pokłady azotanów V to saletry (sodowa- Chile, potasowa- Indie, wapniowa- Norwegia) azot atmosferyczny jest w znacznym stopniu bierny w łuku atmosfery...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry