• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Źród...

Nawigacja

Źródła i przyczyny zaburzeń rozwojowych.Źródła i przyczyny zaburzeń rozwojowych.


1.uwarunkowania biologiczne

- chromosomopatie (różnorakie anomalie dotyczące składu oraz podziału chromosomów płciowych: żeńskich (XX) i męskich (XY);

- embriopatie (wszystkie uszkodzenia powstałe w okresie życia wewnątrzmacicznego);

rodzaje embriopati:

• wirusowa, spowodowana wirusem grypy, odry, świnki, ospy wietrznej, żółtaczki zakaźnej, różyczki, malarii;

• toksoplazmoza wywołana przez pierwotniak o nazwie toxplazma gondii;

• aktyniczna wywołana promieniami ultrafioletowymi, promieniami RTG, elementami radioaktywnymi, izotopami oraz wyładowaniami energii atomowej;

• toksyczna spowodowana m.in. lekami używkami, barbituranami, solami metali ciężkich, benzenem i jego pochodnymi, tlenkiem węgla, związkami azotu, siarki i aldehydami;

• weneryczna spowodowana kiłą;

• niedożywieniowa wywołana niedoborem witaminy A oraz B2 a także zaburzeniami metabolicznymi;

• hemolityczna spowodowana konfliktem serologicznym między matką a jej płodem;

- urazy czaszki spowodowane dysproporcją miedzy wymiarami kości miednicy kobiety rodzącej a główką płodu;

- zaburzenia w krążeniu łożyskowym i płodowym wskutek tzw. Psucia się tętna płodu lub okręcenia się pępowiny wokół szyjki dziecka;

- mechaniczne uszkodzenia czaszki (np. wskutek wadliwie użytych kleszczy);

- zapalenie mózgu i opon mózgowych;

- wcześniactwo (ciąża trwająca ponad 28 dni, ale krócej niż 37 tygodni; waga ciała 1000g, lecz mniejsza niż 2500g; długość ciała mniejsza niż 48 cm);

2.)uwarunkowania społeczne i pedagogiczne

- nieprawidłowa struktura rodziny;

- niekorzystne układy właściwości psychicznych obojga rodziców:

• despotyczna, agresywna matka i tzw. ojciec nieobecny;

• lękowo nastawiona, perfekcjonistyczna matka – surowy, rygorystyczny ojciec;

• nadmiernie opiekuńcza matka – ojciec chłodny uczuciowo lub tez ojciec agresywny, groźny;

- wadliwe oddziaływanie wychowawcze rodziców

• wychowanie nadmiernie pobłażliwe (liberalne);

• wychowanie surowe rygorystyczne (autokratyczne);

• wychowanie demokratyczne z tendencjami anarchistycznymi;

- błędy wychowawcze popełniane przez rodziców stosunku do dzieci poważnie chorych (np. z mikrouszkodzeniami układu nerwowego, somatycznie słabymi i fizycznie mało wydolnymi lub autystycznymi);

- nieprawidłowe oddziaływanie dydaktyczno-wychowawcze szkoły i środowiska społeczno-kulturowego;

3.)Biopsychiczne:

- zły stan zdrowia:

• zaburzenia sensoryczne (tzw. derywacja sensoryczna);

• dysfunkcje narządów ruchu;

• choroby somatyczne (np. anemia, angina reumatyzm, choroby serca;

• deficyty rozwojowe w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych;

• dysleksja, dysgrafia, dysortografia (trudności w nauce czytania i pisania);

• zaburzenia tempa i rytmu psychoruchowego itp.

- upośledzenie umysłowe (oligofrenie):

• lekkie (debilizm) >;

• umiarkowane >;

• znaczne (głębszy imbecylizm) >;

- autyzm dziecięcy:

• upośledzenie rozwoju związków społecznych;

• upośledzenie komunikacji interpersonalnej;

• ograniczona aktywność zainteresowania i zainteresowania poznawcze

- specyficzne zaburzenia rozwojowe:

• rozwojowe zaburzenia czytania, pisania, artykulacji, ekspresji mowy, percepcji mowy, sprawności ruchowej;

- zaburzenia godzące w związki społeczne:

• zaburzenia uwagi z nadaktywnością;

• zaburzenia zachowania;

• zaburzenia typu opozycyjno-prowokującego (przekorne, negatywistyczne, buntownicze);

-zaburzenia lękowe:

• lęk separacyjny;

• nadmierna lękliwość;

• zaburzenia typu unikającego;

• zaburzenia obsesyjno-kompulsywne;

• fobie;

- zaburzenia odżywiania:

• anorexia nervosa ( jadłowstręt psychiczny );

• brak apetytu;

• skłonność do zjadania rzeczy nie jadalnych;

- zaburzenia wydalania:

• czynnościowe zanieczyszczanie się moczem (enuresis);

• czynnościowe zanieczyszczanie się kałem (encopresis);

- zaburzenia tożsamości płciowej;

- zaburzenia przejawiające się tikami:

• tiki proste (mruganie, grymas twarzy, chrząkanie, ruch przedramienia, warczenie);

• tiki złożone (gestykulacja, skakanie, uderzanie siebie, powtarzanie słów lub zdań);

• koprolalia (wypowiadanie słów nieakceptowanych społecznie, często obscenicznych);

• przejściowe zaburzenia tikowe (mruganie, tiki wokalne);

• przewlekłe zaburzenia tikowe (obejmują zazwyczaj więcej niż trzy grupy mięśniowe, są bardziej nasilone);

• choroba Gilles de la Tourette’a – choroba tikowa (przejawia się zarówno licznymi tikami motorycznymi, jak i wokalnymi, występującymi wiele razy w ciągu dnia);

- zaburzenia mowy:

• jąkanie;

• mowa bezładna;

• mutyzm wybiórczy (odmowa mówienia w określonych sytuacjach na niektóre tematy);

- reaktywne zaburzenie więzi społecznych (przejawy ubogiego rozwoju emocjonalnego i fizycznego);

- ograniczenie zaburzenia psychicznego wskutek urazów, infekcji, zatruć, niedoborów witamin:

• przymglenie świadomości;

• majaczenia (iluzje, omamy);

- zaburzenia związane z nadużywaniem środków psychoaktywnych takich jak: alkohol, pochodne opium, leki nasenne, leki uspakajające i przeciwlękowe, amfetaminy, konopie indyjskie, halucynogeny, środki wziewne, fencyklidyna, kofeina, nikotyna;

- zaburzenia występujące po urazie psychicznym (reakcje stresowe);

- zaburzenia przystosowawcze:

• reakcje lękowe (trema, zdenerwowanie);

• reakcje depresyjne (przygnębienie, płaczliwość, poczucie beznadziejności);

• zaburzenia zachowania;

• różnorodne zaburzenia emocji i zachowania;

• obniżenie aktywności społecznej i naukowej;

- zaburzenia rozwoju występujące głównie u osób dorosłych:

• schizofrenia paranoidalna (urojenia, omamy-halucynacje);

• schizofrenia hebefreniczna (spłycenie lub pustka afektywna, nieadekwatność, niewłaściwość afektu w stosunku do sytuacji; zachowanie bezcelowe i chaotyczne, podobnie jak mowa, w której nie ma związków);

• schizofrenia katatoniczna (osłupienie, spadek reaktywności na bodźce z otoczenia, mutyzm – brak reakcji słownych, negatywizm, sztywność, podniecenie, przyjmowanie dziwnych postaw);

• schizofrenia prosta (spowolnienie ruchowe, brak inicjatywy, bladość, ubóstwo mowy i mimiki, brak kontaktów z ludźmi, bezczynność lub działanie bezcelowe, postawa samozaabsorbowania);

• choroba afektywna – psychoza maniakalno-depresyjna (zespół maniakalny i depresyjny);

• aktywność samobójcza;

• nerwice lękowe;

• nerwice obsesyjno-kompulsywne;

• nerwice fobiczne (fobie);

• nerwice konwersyjne, mające postać czynnościowej głuchoty, ślepoty, porażeń, drżeń, bezgłosu, drgawek, niedowładów, wymiotów, przeczulicy;

• nerwice hipochondryczne (lęk i przekonanie o istnieniu jakiejś poważnej choroby);

• nerwice neurasteniczne (poczucie zmęczenia, wyczerpania, drażliwość, przygnębienie, zaburzenie snu, zaburzenie koncentracji uwagi).

Przykładowe prace

Biografia - Andrzej Frycz Modrzewski

Biografia - Andrzej Frycz Modrzewski Andrzej Frycz Modrzewski herbu Jastrzębiec, Andreas Fricius Modrevius (ur. 20 września 1503 roku w Wolborzu – zm. 1572 w Wolborzu) – polski twórca i pisarz polityczny okresu renesansu, znany w owym czasie również za granicą, sekretarz królewski, wyznawca ...

Pojęcie budżetu

Pojęcie budżetu Budżetu to roczny plan (zestawienie ) dochodów i wydatków władzy publicznej. Ustawa o finansach publicznych wprowadza bardziej rozbudowaną definicję: Budżet państwa jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów: organów: władzy państwowej, kon...

Komiks.

Komiks. Komiks to z reguły opowiadanie utworzone przez połączenie kilku lub więcej obrazków składających się na jakąś historię. Z reguły obrazki są zaopatrzone w tekst narratora lub wypowiedzi postaci. Ponieważ pierwsze paski komiksowe, publikowane w gazetach, ...

Amnesty Iternational

Amnesty Iternational Czym jest Amnesty International? Jest ogólnoświatowym ruchem ludzi działających na rzecz praw człowieka. Jej członkowie dobrowolnie poświęcają swój czas i energię. Podstawową formą działalności AI jest prowadzenie kampanii. AI bada, dokumentuje...

Sieć

Sieć Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej. Decyzje dotyczące szerokości pasma są jednymi z najważniejszych, które trzeba podjąć podczas projektowania sieci. W niniejszym module omówiono znaczenie szerokości pasma, wyjaśniono sposoby j...

Filozofia grecka

Filozofia grecka Sokrates (469-399 p.n.e.), filozof grecki. Źródłem wiedzy o życiu i poglądach Sokratesa są Dialogi jego ucznia Platona oraz pisma Ksenofonta. W kwestiach politycznych był zwolennikiem demokracji. W etyce, która stanowiła główną dziedzinę jego zainteresowa&...

Streszczenie - Główny wątek powieści

Streszczenie - Główny wątek powieści Pierwsze spotkanie Zbyszka i Danusi miało miejsce w Tynieckiej Gospodzie "Pod Lutym Turem".Była to miłość od pierwszego wejrzenia,dlategoZbyszko ślubował Danusi trzy hełmy z pawimi piórami.Następnie w drodze do Krakowa młody r...

Adam Mickiewicz "Dziady" część III.

Adam Mickiewicz "Dziady" część III. Dziady drezdeńskie zostały napisane wiosną 1832 roku pod wrażeniem klęski powstania listopadowego. Dotyka dylematów narodowego sumienia. Osnową były wydarzenia historyczne. Mickiewicz nie uczestniczył w powstaniu, więc nie pisał ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry