• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Źr...

Nawigacja

Źrdła prawaŹrdła prawa


Źrdła prawaŹrdła prawa są to akty normatywne stanowione przez upoważnione organy władzy i administracji państwowej, a także organy samorządw terytorialnych zawierające normy prawne lub stanowiące istotny składnik właściwego uchwycenia treści normy prawnej. Mimo znacznego zrżnicowania, akty normatywne stanowią system pod pojęciem ktrego rozumiemy logicznie uporządkowaną i wzajemnie ze sobą powiązaną całość. System aktw normatywnych jest uporządkowany według dwch kryteriw: podmiotu (organu) prawodawczego i rodzaju aktu normatywnego. Ujęte według tych kryteriw akty normatywne pozwalają na ustalenie ich hierarchii, ktra dla naszego prawa przedstawia się następująco:Konstytucja - jest to ustawa zasadnicza zajmująca naczelne miejsce w hierarchii aktw ustawodawczych. Wyrżnia się ona spośrd innych aktw normatywnych tym, że jej uchwalenie, jak rwnież wprowadzenie zmian do jej treści wymaga zgody dwch trzecich co najmniej połowy oglnej liczby postw obecnych w czasie głosowania.W swojej treści zawiera normy prawne dotyczące zasad ustroju politycznego i społeczno-ekonomicznego państwa. Ustala podstawy organizacyjne aparatu państwowego, reguluje sposb powoływania, skład i zakres działania organw państwa i samorządw terytorialnych, określa podstawowe prawa i obowiązki obywateli.Wydane z upoważnienia Konstytucji inne akty normatywne nie mogą być w swojej treści z nią sprzeczne.Ustawa - jest aktem normatywnym, uchwalanym przez Sejm i zatwierdzanym przez Senat. Wymaga też podpisu prezydenta. Brak zatwierdzenia ze strony Senatu względnie zgłaszane przez niego poprawki, powodują powrt ustawy do Sejmu i ponowne głosowanie. Poprawki senatu są odrzucane przez Sejm bezwzględną większością głosw, natomiast poprawki, nie odrzucone bezwzględną większością głosw są poprawkami przez sejm przyjętymi. Ustawy uchwalane są na wniosek Prezydenta, Senatu, Rady Ministrw, komisji sejmowych lub 15 posłw.Rozporządzenie - jest aktem normatywnym Prezydenta, naczelnych i centralnych organw administracji państwowej, a mianowicie: Rady Ministrw, poszczeglnych (lub kilku) ministrw i rwnorzędnych kierownikw urzędw centralnych. Rozporządzenia mogą być wydawane wyłącznie na podstawie upoważnienia wynikającego z przepisu ustawy (delegacja ustawowa) i stanowią bardziej szczegłowe rozwinięcie przepisw zawartych w ustawach. Warunkami ważności rozporządzenia są: wyraźnie w konkretnej ustawie sformułowana delegacja ustawowa do wydawania rozporządzenia; zgodność treści rozporządzenia z przepisami ustawy i utrzymanie jej w granicach udzielonego upoważnienia.Przykadowe prace

Perfectionnez votre francais, les idiomes , expressions figees- traduction en francais et parfois en polonais

Perfectionnez votre francais, les idiomes , expressions figees- traduction en francais et parfois en polonais c’est a se mettre a genoux – beau, on l’admire glisser par terre avoir quelqu’un sur le dos – devoir s’occuper de quelqu’un, l’avoir a sa charge laius – dis...

Charakterystyka szkodliwych motyli

Charakterystyka szkodliwych motyli Owady rżnej wielkości , z dwoma parami skrzydeł o nielicznych poprzecznych żyłkach. Całe ciało pokryte mają włoskami. Włoski wyrastające poza obręb skrzydła tworzą strzępinę. Głowa z dużymi oczami zł...

Wspłczesne systemy ekonomiczne - USA

Wspłczesne systemy ekonomiczne - USA SYSTEM EKONOMICZNY USA 1). Uwagi wstępne. Stany Zjednoczone Ameryki Płnocnej są ciagle najpotężniejszym i najbogatszym krajem świata.Odgrywają kluczowa rolę w gospodarce oraz w polityce światowej,a także w kształtowaniu wz...

Niepowodzenia szkolne

Niepowodzenia szkolne Niepowodzenia szkolne Niemierko, Między oceną szkolną a dydaktyką . - przyczyny i przejawy - rodzaje i skutki niepowodzeń szkolnych - profilaktyka, diagnoza i terapia pedagogiczna Niepowodzenia szkolne - sytuacje, w ktrych występują wyraźne roz...

Dlaczego biblia jest tak ważna w życiu każdego chrześćijanina

Dlaczego biblia jest tak ważna w życiu każdego chrześćijanina Biblia jest najważniejszym źrdłem naszej kultury. Z niej wyrasta światopogląd, system wartości i ocen każdego chrześciajnina. Jest ona autorytetem religijnym. Zawiera kodeks moralny(Dziesięć P...

Rola Soni w wewnętrznej przemianie Raskolnikowa

Rola Soni w wewnętrznej przemianie Raskolnikowa Rodion Raskolnikow, głwny bohater lektury Fiodora Dostojewskiego pt. Zbrodnia i kara był człowiekiem odstręczająco dumnym, zamknięty w sobie: jakby miał coś do ukrywania. Niektrzy koledzy mieli wrażenie, że patrzy na nich wsz...

Systemy ubezpieczeń

Systemy ubezpieczeń System ubezpieczeń System * zbir elementw powiązanych ze sobą w taki sposb, że stanowią one całość zdolną do funkcjonowania w określony sposb * zbir elementw wraz z relacjami zachodzącymi pomiędzy nimi Organizacja systemu * orga...

Europa w XVIII i XIX wieku.

Europa w XVIII i XIX wieku. Europa w XVIII i XIX w. Temat: Ekspansja kolonialna państw europejskich. Wojna o niepodległość stanw zjednoczonych. XV-XVI – denominującymi postępami kolonialnymi są : Hiszpania i Portugalia. W XVII wieku sytuacja zaczyna się zmieniać, His...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry