• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Źr...

Nawigacja

Źrdła prawaŹrdła prawa


Źrdła prawaŹrdła prawa są to akty normatywne stanowione przez upoważnione organy władzy i administracji państwowej, a także organy samorządw terytorialnych zawierające normy prawne lub stanowiące istotny składnik właściwego uchwycenia treści normy prawnej. Mimo znacznego zrżnicowania, akty normatywne stanowią system pod pojęciem ktrego rozumiemy logicznie uporządkowaną i wzajemnie ze sobą powiązaną całość. System aktw normatywnych jest uporządkowany według dwch kryteriw: podmiotu (organu) prawodawczego i rodzaju aktu normatywnego. Ujęte według tych kryteriw akty normatywne pozwalają na ustalenie ich hierarchii, ktra dla naszego prawa przedstawia się następująco:Konstytucja - jest to ustawa zasadnicza zajmująca naczelne miejsce w hierarchii aktw ustawodawczych. Wyrżnia się ona spośrd innych aktw normatywnych tym, że jej uchwalenie, jak rwnież wprowadzenie zmian do jej treści wymaga zgody dwch trzecich co najmniej połowy oglnej liczby postw obecnych w czasie głosowania.W swojej treści zawiera normy prawne dotyczące zasad ustroju politycznego i społeczno-ekonomicznego państwa. Ustala podstawy organizacyjne aparatu państwowego, reguluje sposb powoływania, skład i zakres działania organw państwa i samorządw terytorialnych, określa podstawowe prawa i obowiązki obywateli.Wydane z upoważnienia Konstytucji inne akty normatywne nie mogą być w swojej treści z nią sprzeczne.Ustawa - jest aktem normatywnym, uchwalanym przez Sejm i zatwierdzanym przez Senat. Wymaga też podpisu prezydenta. Brak zatwierdzenia ze strony Senatu względnie zgłaszane przez niego poprawki, powodują powrt ustawy do Sejmu i ponowne głosowanie. Poprawki senatu są odrzucane przez Sejm bezwzględną większością głosw, natomiast poprawki, nie odrzucone bezwzględną większością głosw są poprawkami przez sejm przyjętymi. Ustawy uchwalane są na wniosek Prezydenta, Senatu, Rady Ministrw, komisji sejmowych lub 15 posłw.Rozporządzenie - jest aktem normatywnym Prezydenta, naczelnych i centralnych organw administracji państwowej, a mianowicie: Rady Ministrw, poszczeglnych (lub kilku) ministrw i rwnorzędnych kierownikw urzędw centralnych. Rozporządzenia mogą być wydawane wyłącznie na podstawie upoważnienia wynikającego z przepisu ustawy (delegacja ustawowa) i stanowią bardziej szczegłowe rozwinięcie przepisw zawartych w ustawach. Warunkami ważności rozporządzenia są: wyraźnie w konkretnej ustawie sformułowana delegacja ustawowa do wydawania rozporządzenia; zgodność treści rozporządzenia z przepisami ustawy i utrzymanie jej w granicach udzielonego upoważnienia.Przykadowe prace

Bohaterka postawa Polakw przyczyniła się do zwycięstwa w II wojnie światowej

Bohaterka postawa Polakw przyczyniła się do zwycięstwa w II wojnie światowej 1.Wstęp: -Agresja Niemiec na Polskę, obrona Westerplatte, upadek Oksywia, przyczyny porażki, kapitulacja Warszawy 28 września; -Teza: Bohaterska postawa okupowanego narodu polskiego przyczyniła si...

Człowiek – obawa, nadzieja, odpowiedzialność.

Człowiek – obawa, nadzieja, odpowiedzialność. Wstęp Żyjemy w społeczeństwie, gdzie nawet prawda, że 2 x 2 = 4 nie jest dla wszystkich oczywista. Dziś niejednokrotnie dekadencja posunęła się już tak daleko, że ludzie (a nawet społecznośc...

Wykłady z dydaktyki oglnej

Wykłady z dydaktyki oglnej wykład 24.03.2007r. na ostatnich zajęciach (pod koniec kwietnia) test zaliczeniowy. HISTORIA DYDAKTYKI ? dadaskalion – szkoła, klasa ? didasko – nauczać, uczyć się ? didaktikos – wyuczony, wykształcony Przeds...

Ernest Hemingway - biografia

Ernest Hemingway - biografia Człowiek nie jest stworzony do klęski. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać. Autorem tego cytatu jest Ernest Miller Hemingway, jeden z najpopularniejszych w Polsce amerykańskich pisarzy. Żył w latach 1899 – 1961. Widł ruchliwe, ...

Czasowniki francuskie (ok.350) przetlumaczone na język polski.

Czasowniki francuskie (ok.350) przetlumaczone na język polski. A absoudre – odpuścić grzechy, rozgrzeszyć abstenir - powstrzymać się accourir - przybiec, nadbiec accueillir - powitać, przyjąć acheter – kupić, kupować acqurir – nabyć ...

Rekcja czasownika

Rekcja czasownika Sich gewohnen an A- przyzwyczaić się do czegoś Sich beschaftigen mit D- zajmować się czymś Arbeiten an D- pracować nad Sich erinnern an A- przypominać sobie coś Erzahlen von D- opowiadać o Sich freuen auf/uber A- cieszyć się na przyszłoś...

Lalka- powieść o miłości - panorama społeczna- narodziny polskiego kapitalizmu

Lalka- powieść o miłości - panorama społeczna- narodziny polskiego kapitalizmu POWIEŚĆ PANORAMA SPOŁECZNA - ukazuje obraz społeczeństwa Polskiego, wewnetrzenie zhierarchizowane, zrżnicowane i podzielone w drugiej połowie XIX wieku. - obraz arystokracji, bużu...

Sprbuj dokonać analizy kultury osobistej (i zawodowej) znanej postaci lub twojego przyjaciela.

Sprbuj dokonać analizy kultury osobistej (i zawodowej) znanej postaci lub twojego przyjaciela. Ze względu na to, że w temacie nie ma wzmianki, iż mam dokonać analizy kultury osobistej i zawodowej wyłącznie żyjącej osoby, postanowiłam napisać o nieżyjącym już ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry