• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Źr...

Nawigacja

Źrdła prawaŹrdła prawa


Źrdła prawaŹrdłami prawa nazywamy inaczej wszystkie akty prawne, zawierajace konkretne przepisy.

Źrdła prawa są to zatem akty stanowione przez organy państwowe,ktre w treści swej zawierają normy prawne albo stanowią element niezbędny do odczytania obowiązujacej normy prawnej. Dlatego też mwiąc o źrdłach prawa w tym znaczeniu , określamy je najczęściej mianem aktw prawodawczych (normatywnych) tj. aktw , ktre w treści swj zawierają normy prawne lub ich części skaładowe.

Mwiąc o aktach prawodawczych takich jak np. ustawy, rozporządzenia lub uchwały, mamy na myśli dokumenty, w ktrych te normy zostały zapisane. Źrdła prawa są u nas w poważnym stopniu zrużnicowane. Nie jest to rzeczą przypadku. Rżnego rodzaju akty normatywne stanowią pewień logicznie uporządkowany i wzajemnie powiązany system. Jest on uporzątkowany według dwch uzupełniających się kryteriw podziału.

Pierwsze kryterium to kryterium podmiotowe, a więc podział doskonały w zależności od tego. Kto wydał dany akt normatywny.

Drugie kryterium – nazywamy je przedmiotowym - decyduje o ustytuowaniu danego aktu normatywnego w systemie źrdeł prawa według tego, co aktem tym może być regulowane. Dokonany na podstawie tych dwch kryteriw podział systemu źrdeł prawa polskiego pozwala nam określić pewną hierarchię aktw normatywnych.HIERARCHIA ŹRDEŁ PRAWAKONSTYTUCJAUSTAWY Umowy międzynarodoweDekrety

Rozporządzenia Rady

MinistrwUchwały Rady

MinistrwUchwały i zarządzenia Zarządzenia

porządkowe rad narodowych ministrwZarządzenia i zarządzenia

porządkowe wojewodw.

gmin oraz prezydentw

miastAkty stanowione przez organy Akty stanowione przez Akty z upoważnienia

władzy państwowej organy administracji państ. ustawy stanowione przez

organizacje społeczne

Przykadowe prace

Animator rekreacji i jego rola w pracy z grupą

Animator rekreacji i jego rola w pracy z grupą ANIMATOR REKREACJI I JEGO ROLA W PRACY Z GRUPĄ. 1. SYLWETKA INSTRUKTORA REKREACJI Wiedza, umiejętności, podstawowe czynności. WIEDZA HUMANISTYCZNA – pozwalająca poznawać potrzeby ludzi oraz rozumieć związki i...

Socjologia I rok u Sitka na UW

Socjologia I rok u Sitka na UW LISTA ZAGADNIEŃ DO EGZAMINU ZE WSTĘPU DO SOCJOLOGII (ROK AKADEMICKI 2004/2005) 1. Wewnętrzne warunki uprawiania socjologii. 2. Zewnętrzne warunki uprawiania socjologii. 3. Wymiary uspołecznienia homo sapiens. 4. Potoczne koncepcje struktury spo&#...

Charakterystyka Maryli Cuthbert

Charakterystyka Maryli Cuthbert Jedna z ważniejszych postaci występujących w "Ani z Zielonego Wzgrza". Kobieta, pięćdziesięcioletnia, ktra wraz z bratem Mateuszem zgodziła się wziąć Anię na wychowanie "Być może stara panna nie zna się ...

Kara śmierci - I część referatu

Kara śmierci - I część referatu Za każdym razem, kiedy polską opinię publiczną porazi wiadomość o kolejnej makabrycznej zbrodni, w społeczeństwie odżywają dyskusje na temat walki z przestępczością: ścigania, sądzenia i wreszcie ...

Aleksander Wielki wybitny wdz i polityk

Aleksander Wielki wybitny wdz i polityk Aleksander Wielki jako wybitny polityk i wdz. W historii świata było wielu wybitnych i znakomitych władcw, takich jak np.Hanibal,Juliusz Cezar, Napoleon a jednym z nich był Aleksander Macedoński zwany Wielkim za swoje wybitne osiągnięcia. Syn Fil...

Biografia - Jan z Czarnkowa

Biografia - Jan z Czarnkowa Jan z Czarnkowa (ok.1320-1387) podkanclerz, archidiakon gnieźnieński. Słynny kronikarz. Studiował prawo, ale mwi się także, że studiował na jednym z włoskich uniwersytetw. Zajmował się gromadzeniem materiałw historycznych. Był cz...

Dwie prby wyjaśnienia sensu ludzkiego cierpienia i wiary. Interpretacja fragmentow dwch kazań księdza Paneloux, bohatera Dżumy A. Camus.

Dwie prby wyjaśnienia sensu ludzkiego cierpienia i wiary. Interpretacja fragmentow dwch kazań księdza Paneloux, bohatera Dżumy A. Camus. Dwie prby wyjaśnienia sensu ludzkiego cierpienia i wiary. Interpretacja fragmentw dwch kazań księdza Paneloux, bohatera ?Dżumy? A. Camus. Powie&#...

Kim była Hypatia?

Kim była Hypatia? HYPATIA urodziła się prawdopodobnie około 370 roku. Niewiele wiadomo o jej dzieciństwie, ale prawdopodobnie, chcąc dać jej solidne wykształcenie, uczył ją ojciec, ktremu pomagała przy pisaniu oraz wykładach z filozofii i matematyki, ktre w tradycji ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry