• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Źr...

Nawigacja

Źrdła prawa administracyjnegoŹrdła prawa administracyjnego


ŹRDŁA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA:

? KONSTYTUCJA ? jest w hierarchii źrdeł prawa najważniejszym aktem ustawowym (ustawa zasadnicza) wszystkie inne źrdła prawa muszą być zgodne z konstytucją. W konstytucji zawarta jest zasada trjpodziału władz:
- Ustawodawcza (sejm, senat, parlament),
- Wykonawcza (prezydent, rząd),
- Sądownicza (sądy, trybunały).
Konstytucja upoważnia terenowe organy administracji rządowej i organy jednostki samorządu terytorialnego do wydawania aktw prawa miejscowego obowiązujących w poszczeglnych jednostkach podziału terytorialnego państwa.

? USTAWY ? regulują wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem administracji a także określają prawa i obowiązki obywateli w stosunku do administracji. Sejm uchwala ustawy z większą większością głosw w obecności co najmniej ustawowej liczbie posłw. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, senatowi, prezydentowi, Radzie Ministrw oraz grupie 100 000 tys. Obywateli mających prawo wybierania do sejmu.

? RATYFIKOWANE UMOWY MIĘDZYNARODOWE ? umowy są zatwierdzane przez uprawniony organ i oznacza to ostateczną zgodę na związanie się państwa umową międzynarodową. W Polsce organem uprawnionym do zatwierdzania jest Prezydent. Jeżeli umowy dotyczą:
- pokoju, sojuszy, układw wojskowych i politycznych,
- członkostwa Polski w organizacji międzynarodowej,
- znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym to ratyfikacja tych umw wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.

? ROZPORZĄDZENIA ? są wydawane przez organy wskazanych w konstytucji na podstawie szczegłowego upoważnienia zawartego w ustawie, upoważnienie to powinno określać organ właściwy do jego wydania oraz zakres spraw, ktre musza być uregulowane. Rozporządzenia wydaje Prezydent, Rada Ministrw, Prezes Rady Ministrw, Ministrowie kierujący działami administracji rządowej, obrona zawodowa, KRRiTV
Rozporządzenia z mocy ustawy może je wydawać Prezydent jeżeli w czasie stanu wojennego sejm nie może zebrać się na posiedzenie wwczas Prezydent na wniosek Rady Ministrw może wydać takie rozporządzenie, określa ono zasady działania organw władzy publicznej oraz zakres w jakim mogą zostać ograniczone, wolności i prawa człowieka w czasie stanu wojennego.


AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO:
Są to przepisy obowiązujące na oznaczonej części terytorium państwa, wydane na podstawie ustawowego upoważnienia przez uprawnione organy. Organami tymi są: - Sejmik Wojewdztwa, - Wojewoda, - Rada Gminy albo Rada Powiatu.

NIEFORMALNE ŹRDŁA PRAWA ? zwyczaje, orzecznictwo sądowe, doktryna prawnicza, normy i zasady moralne i etyczne.Przykadowe prace

Co to jest popyt i podaż.

Co to jest popyt i podaż. Co to jest popyt? Popyt to zainteresowanie danym dobrem (ilość nabywana) przy danej jego cenie ceteris paribus i w danym czasie. Na popyt wpływają także czynniki niecenowe. Głwnym czynnikiem determinującym popyt jest cena danego dobra. Na popyt na dane...

Ściganie i karanie za zbrodnie wojenne

Ściganie i karanie za zbrodnie wojenne Zbrodnie wojenne, określone zostały w 1919 roku w traktacie wersalskim. Wszystko, co narusza prawa i zwyczaje wojenne a także bulwersujące międzynarodową moralność i powagę traktatw. Szsty artykuł w Statucie Międzynarodowego Try...

Chrześcijaństwo Islam Buddyzm

Chrześcijaństwo Islam Buddyzm Chrześcijaństwo podobnie jak Islam jest religią monoteistyczną, czyli wiarą w Jednego Boga, tylko, że chrześcijanie wierzą w Boga w Trzech osobach Boskich (Bg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty), a muzułmanie tylko w jednego Bo...

"Wieża" Gustawa Herlinga - Grudzińskiego.

"Wieża" Gustawa Herlinga - Grudzińskiego. Kompozycja opowiadania: 1. Opowiadanie ma kompozycję szkatułkową, ktra świadczy o splataniu się losw bohaterw: trędowatego, Sycylijczyka, narratora. Wszyscy są obcy, samotni, cierpią. 2. Opowiadanie jest rekonstrukcją zd...

"Zwierzęta Sawanny"

"Zwierzęta Sawanny" Przeczytałam książkę pod tytułem Zwierzęta Sawanny . Bardzo mnie ona zaciekawiła, gdyż zawiera wiele interesujących informacji o zwierzętach zamieszkujących Sawannę. Dowiedziałam się, że serce żyrafy jest wielkie...

Podejmowanie działalności gospodarczej

Podejmowanie działalności gospodarczej Podejmowanie działalności gospodarczej Na moment rozpoczęcia działalności gospodarczej składa się wiele czynności. W pierwszej kolejności nasze kroki kierujemy do Urzędu Gminy lub Urzędu Miejskiego w celu otrzyma...

Miłość narzeczeńska i małrzeńska taka jaka powinna być na podstawie " Hymnu o miłości" z I Listu do Koryntian (13 rozdział)

Miłość narzeczeńska i małrzeńska taka jaka powinna być na podstawie " Hymnu o miłości" z I Listu do Koryntian (13 rozdział) Wspłczesny świat propaguje dość kontrowersyjny obraz miłości, miłości ktra jest jedynie zaspokojeniem żą...

Interpretacja wiersza "Żagluga" Adama Mickiewicza

Interpretacja wiersza "Żagluga" Adama Mickiewicza Adam Mickiewicz "Żagluga" Sonet Żegluga składa się z dwch części: opisowej i refleksyjnej. Ma stałą budowę: pierwsza i druga zwrotka po cztery, trzecia i czwarta po trzy. Część opisową można ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry