• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Źr...

Nawigacja

Źrdła prawa administracyjnegoŹrdła prawa administracyjnego


ŹRDŁA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA:

? KONSTYTUCJA ? jest w hierarchii źrdeł prawa najważniejszym aktem ustawowym (ustawa zasadnicza) wszystkie inne źrdła prawa muszą być zgodne z konstytucją. W konstytucji zawarta jest zasada trjpodziału władz:
- Ustawodawcza (sejm, senat, parlament),
- Wykonawcza (prezydent, rząd),
- Sądownicza (sądy, trybunały).
Konstytucja upoważnia terenowe organy administracji rządowej i organy jednostki samorządu terytorialnego do wydawania aktw prawa miejscowego obowiązujących w poszczeglnych jednostkach podziału terytorialnego państwa.

? USTAWY ? regulują wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem administracji a także określają prawa i obowiązki obywateli w stosunku do administracji. Sejm uchwala ustawy z większą większością głosw w obecności co najmniej ustawowej liczbie posłw. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, senatowi, prezydentowi, Radzie Ministrw oraz grupie 100 000 tys. Obywateli mających prawo wybierania do sejmu.

? RATYFIKOWANE UMOWY MIĘDZYNARODOWE ? umowy są zatwierdzane przez uprawniony organ i oznacza to ostateczną zgodę na związanie się państwa umową międzynarodową. W Polsce organem uprawnionym do zatwierdzania jest Prezydent. Jeżeli umowy dotyczą:
- pokoju, sojuszy, układw wojskowych i politycznych,
- członkostwa Polski w organizacji międzynarodowej,
- znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym to ratyfikacja tych umw wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.

? ROZPORZĄDZENIA ? są wydawane przez organy wskazanych w konstytucji na podstawie szczegłowego upoważnienia zawartego w ustawie, upoważnienie to powinno określać organ właściwy do jego wydania oraz zakres spraw, ktre musza być uregulowane. Rozporządzenia wydaje Prezydent, Rada Ministrw, Prezes Rady Ministrw, Ministrowie kierujący działami administracji rządowej, obrona zawodowa, KRRiTV
Rozporządzenia z mocy ustawy może je wydawać Prezydent jeżeli w czasie stanu wojennego sejm nie może zebrać się na posiedzenie wwczas Prezydent na wniosek Rady Ministrw może wydać takie rozporządzenie, określa ono zasady działania organw władzy publicznej oraz zakres w jakim mogą zostać ograniczone, wolności i prawa człowieka w czasie stanu wojennego.


AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO:
Są to przepisy obowiązujące na oznaczonej części terytorium państwa, wydane na podstawie ustawowego upoważnienia przez uprawnione organy. Organami tymi są: - Sejmik Wojewdztwa, - Wojewoda, - Rada Gminy albo Rada Powiatu.

NIEFORMALNE ŹRDŁA PRAWA ? zwyczaje, orzecznictwo sądowe, doktryna prawnicza, normy i zasady moralne i etyczne.Przykadowe prace

Sprawozdanie z pojedynku Zbyszka z Rotgierem.

Sprawozdanie z pojedynku Zbyszka z Rotgierem. Historia ta rozpoczyna się w zimie, gdy Rotgier, brat Zygfryda, przyjeżdża do Płocka ze skargą na Juranda. Krzyżak słysząc że Polacy oskarżają go o kłamstwo, wyzwał każdego ktry sprzeciwia się jego słowo...

Korzystając z przesłań morlanych zawartych w "Dziadach" cz. II odpowiedz na pytanie: Co to znaczy być prawdziwym człowiekim?

Korzystając z przesłań morlanych zawartych w "Dziadach" cz. II odpowiedz na pytanie: Co to znaczy być prawdziwym człowiekim? "Dziadw" cz. II ma formę ludowego obrzedu, polegającego na wywaoływaniu duchw, z ktrych ciepień zebrani wyciągają nauki moralne. Jako pierwsze w...

Stylizacje językowe

Stylizacje językowe Stylizacja - świadome nadanie wypowiedzi za pomocą odpowiednio dobranych środkw językowych - cech charakterystycznych dla stylu innego niż ten, ktry jest włąściwy samemu autorowi. Stylizacja polega więc na naśladowaniun pewnego wzorca, ktrym może...

Mleko

Mleko Skład chemiczny Mleko pochodzi od rżnych zwierząt hodowlanych. W produkcji światowej na mleko krowie przypada ponad 90% produkcji. W mniejszych ilościach jest otrzymywane mleko bawole, mleko kozie i owcze. W Polsce produkuje się głwnie mleko krowie i w znacznie mniejszej iloś...

Mein Tag- Mj dzień

Mein Tag- Mj dzień Mein Tag Ich bin Agnieszka. Ich versuche euch meinen normalen Tag zu beschreiben. Ich stehe jeden Tag um 6:00 Uhr auf. Nur Wochenende stehe ich spter auf. Ich mache meine Toilette. Dann esse ich sandwiches und trinke Tee zur mein Frhstck. Nach dem Frhstck ziehe ich mich schnell an. Ich nehme meine Schu...

Papiery wartościowe

Papiery wartościowe Papiery wartościowe są to dokumenty, ktre stwierdzają istnienie określonego prawa majątkowego, ktrego realizacja możliwa jest jedynie poprzez okazanie tych dokumentw bądź ich zwrot. Maja one przede wszystkim charakter finansowy, lecz występują r...

Zjawisko Fotoelektryczne - wzory

Zjawisko Fotoelektryczne - wzory Zjawiskiem fotoelektrycznym zewnętrznym nazywamy emiję elektronw z ciała oświetlanego promieniowniem elektromagnetycznym. 1.Dla danej fotokatody ilość emitowanych fotoelektronw jest proporcjonalna do natężenia padającego na fotokatodę ś...

Recenzja filmu "Marsz pingwinw"

Recenzja filmu "Marsz pingwinw" Marsz pingwinw to tytuł filmu, ktry miałam okazję obejrzeć podczas realizacji programu edukacji filmowej. Jest to obraz dokumentalny, opowiadający o ciężkim życiu pingwinw cesarskich, żyjących na mroźnej pustyni arktycznej. Wyre&...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry