• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Źr...

Nawigacja

Źrdła prawa administracyjnegoŹrdła prawa administracyjnego


ŹRDŁA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA:

? KONSTYTUCJA ? jest w hierarchii źrdeł prawa najważniejszym aktem ustawowym (ustawa zasadnicza) wszystkie inne źrdła prawa muszą być zgodne z konstytucją. W konstytucji zawarta jest zasada trjpodziału władz:
- Ustawodawcza (sejm, senat, parlament),
- Wykonawcza (prezydent, rząd),
- Sądownicza (sądy, trybunały).
Konstytucja upoważnia terenowe organy administracji rządowej i organy jednostki samorządu terytorialnego do wydawania aktw prawa miejscowego obowiązujących w poszczeglnych jednostkach podziału terytorialnego państwa.

? USTAWY ? regulują wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem administracji a także określają prawa i obowiązki obywateli w stosunku do administracji. Sejm uchwala ustawy z większą większością głosw w obecności co najmniej ustawowej liczbie posłw. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, senatowi, prezydentowi, Radzie Ministrw oraz grupie 100 000 tys. Obywateli mających prawo wybierania do sejmu.

? RATYFIKOWANE UMOWY MIĘDZYNARODOWE ? umowy są zatwierdzane przez uprawniony organ i oznacza to ostateczną zgodę na związanie się państwa umową międzynarodową. W Polsce organem uprawnionym do zatwierdzania jest Prezydent. Jeżeli umowy dotyczą:
- pokoju, sojuszy, układw wojskowych i politycznych,
- członkostwa Polski w organizacji międzynarodowej,
- znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym to ratyfikacja tych umw wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.

? ROZPORZĄDZENIA ? są wydawane przez organy wskazanych w konstytucji na podstawie szczegłowego upoważnienia zawartego w ustawie, upoważnienie to powinno określać organ właściwy do jego wydania oraz zakres spraw, ktre musza być uregulowane. Rozporządzenia wydaje Prezydent, Rada Ministrw, Prezes Rady Ministrw, Ministrowie kierujący działami administracji rządowej, obrona zawodowa, KRRiTV
Rozporządzenia z mocy ustawy może je wydawać Prezydent jeżeli w czasie stanu wojennego sejm nie może zebrać się na posiedzenie wwczas Prezydent na wniosek Rady Ministrw może wydać takie rozporządzenie, określa ono zasady działania organw władzy publicznej oraz zakres w jakim mogą zostać ograniczone, wolności i prawa człowieka w czasie stanu wojennego.


AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO:
Są to przepisy obowiązujące na oznaczonej części terytorium państwa, wydane na podstawie ustawowego upoważnienia przez uprawnione organy. Organami tymi są: - Sejmik Wojewdztwa, - Wojewoda, - Rada Gminy albo Rada Powiatu.

NIEFORMALNE ŹRDŁA PRAWA ? zwyczaje, orzecznictwo sądowe, doktryna prawnicza, normy i zasady moralne i etyczne.Przykadowe prace

Ekonomia - ściąga

Ekonomia - ściąga RYNEK ? proces, przy pomocy ktrego kupujący i sprzedający określają, co chcą kupić lub sprzedaż i na jakich warunkach. PRZEDSIĘBIORCA ? osoba zajmująca się działalnością gosp., ktra odkrywa potencjalne zyskowne możliwośc...

Zastosowanie izotopw. Wykorzystanie promieniotwrczości naturalnej i sztucznej w życiu człowieka.

Zastosowanie izotopw. Wykorzystanie promieniotwrczości naturalnej i sztucznej w życiu człowieka. Reaktory jądrowe wytwarzają olbrzymie ilości izotopw promieniotwrczych. Izotopy promieniotwrcze powstają z nuklidw nie radioaktywnych poddanych głwnie działaniu neutronw, ktre wn...

Biografia - Kazimierz Pułaski.

Biografia - Kazimierz Pułaski. Kazimierz Pułaski - bohater polski i amerykański - urodził się 4 marca 1747 roku w Winiarach pod Warką. W księdze kościelnej urodzin znajdującej się w kościele Świętego Krzyża, umieszczony jest zapis z 14 marca stwierdzają...

Kosmogonia biblijna i mityczna – porwnanie.

Kosmogonia biblijna i mityczna – porwnanie. Jest świat. Ale jak powstał? Możemy się tego dowiedzieć czytając literaturę astronomiczną, historyczną ... Można rwnież zajrzeć do Biblii lub Mitologii Jana Parandowskiego, ktre także opowiadają o stworzeniu...

Fazy cyklu menstruacyjnego

Fazy cyklu menstruacyjnego Cykl menstruacyjny – to cykliczne fizjologiczne zmiany w organizmie kobiety, wywołane zmianą poziomu hormonw płciowych. Jeden cykl trwa przeciętnie 28 dni. Fazy cyklu menstruacyjnego - Faza menstruacji – krwawienia miesiączkowego trwa przeciętnie 4-5...

"Prawnicy rządzą światem???"- esej

"Prawnicy rządzą światem???"- esej Z zawodem adwokata łączy się ochrona statusu prawnego jednostki w państwie, obrona wolności, majątku, czci obywatela. Takie są podstawowe i klasyczne zadania zawodu adwokata, niezależnie od tego, czy zawd jest wykonywany w postaci ...

Nowe i stare nazewnictwo związkw chemicznych

Nowe i stare nazewnictwo związkw chemicznych NAZEWNICTWO TLENKW NIEMETALI I METALI. Nowe nazewnictwo tlenkw niemetali i metali jest ujednolicone. Do słowa ‘tlenek’ dodajemy nazwę pierwiastka w formie rzeczownikowej, a w nawiasie piszemy wartościowość tego pierwiastka w tlenku j...

Alfred Liebfeld Henry Ford - Legenda i rzeczywistość

Alfred Liebfeld Henry Ford - Legenda i rzeczywistość Henry Ford urodził się w Springwell Township w hrabstwie Wayne w amerykańskim stanie Michigan 30 lipca 1863 jako pierworodny z szstki potomstwa Williama i Mary Fordw. Dorastał na dość bogatej farmie rodzinnej, spędzają...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry