• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Żród...

Nawigacja

Żródła finansowania działalności bankowejŻródła finansowania działalności bankowej
Źródła finansowania działalności bankowej

Możemy je podzielić na 3 główne grupy:

1. Kapitały własne banku

2. Depozyty pozyskane od klientów

3. Emisja papierów wartościowychKapitał własny to wyrażone w pieniądzu fundusze własne podmiotu gospodarczego będące odpowiednikiem majątku stanowiącego jego własność.

Jednym z podstawowych wymogów stawianych założycielom banku jest zgromadzenie kapitału, którego wielkość powinna być dostosowana do rozmiarów i zakresu prowadzonej działalności. Minimalna kwota kapitału założycielskiego nie może wynosić mniej niż równowartość w złotych 5 mln EURO.

Wielkość kapitału własnego:

? określa jego pozycję na rynku,

? w wielu przypadkach decyduje o wiarygodności finansowej.

Większe zasoby finansowe umożliwiają zwiększenie zaangażowania finansowego banku w operacje aktywne. Wysoki kapitał umożliwia także pokrycie ewentualnych strat bez zachwiania dotychczasowej działalności banku. Kapitały własne banku stanowią zazwyczaj mniej niż 10% sumy pasywów banku.Fundusze własne banku są :

? elementem koniecznym do uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej,

? z reguły są tanim źródłem finansowania działalności bankowej,

? skala działalności prowadzonej przez bank zależy od wielkości posiadanego kapitału własnego,

? kapitał w odpowiedniej wysokości stanowi bufor bezpieczeństwa banku, pozwala zatem na zachowanie wypłacalności

? czynnikiem określającym wielkość oraz potencjał banku.

? odpowiedni poziom kapitałów własnych banku jest jednym z elementów decydujących o bezpieczeństwie powierzanych mu depozytów.

? najistotniejszym elementem w procesie tworzenia regulacji ostrożnościowych,

? służą do przejściowego wyrównywania poniesionych strat a także są bazą do podziału zysku.

Ustawa Prawo Bankowe Art. 128. ust. 1.

Bank jest obowiązany utrzymywać:

1) fundusze własne na poziomie nie niższym niż równowartość w złotych kwoty 5 mln Euro przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu sprawozdawczym, z tym że wkłady niepieniężne nie mogą przekroczyć 15 % funduszy zasadniczych banku,

3) współczynnik wypłacalności (relacja funduszy własnych banku do aktywów i pozycji pozabilansowych) na poziomie co najmniej 8 %, a bank rozpoczynając działalność operacyjna na poziomie co najmniej 15 % przez pierwsze 12 miesięcy działalności, a przez następne 12 miesięcy działalności - co najmniej 12 %.

Następną grupę zobowiązań banku stanowią depozyty klientów. Najważniejsze z nich to depozyty innych banków - tzw. banków korespondentów oraz depozyty ludności i przedsiębiorstw. Depozyty innych jednostek odgrywają znacznie mniejszą rolę. Wkłady mogą również pochodzić od banków zagranicznych i zagranicznych jednostek prywatnych. Z doświadczenia wynika, że wkłady dwóch ostatnich grup klientów są znacznie mniej stabilne, aniżeli wkłady wewnętrzne.


Przykładowe prace

Język polskiej polityki

Język polskiej polityki Język polityki i polityków Język jest jednym z narzędzi służącym do uprawiania polityki, jest także opisem polityki. Poświęca mu się wiele tekstów od emocjonalnych wypowiedzi potocznych, przez wyraźnie perswazyjnie nacechowaną publicystyk...

Pojęcie i klasyfikacja ubezpieczeń

Pojęcie i klasyfikacja ubezpieczeń Ludzie, a także siły wytwórcze i środki konsumpcji, są narażone na różne sytuacje występujące w życiu oraz niebezpieczeństwa klęsk żywiołowych i wypadków. Właściwe gospodarowanie wymaga więc stosowania ś...

Lata 90- Czas Wielkich Przemian

Lata 90- Czas Wielkich Przemian Lata 90. w Polsce to czas wielkich przemian społeczno-gospodarczych, okres, w którym nadzieje związane z gospodarką wolnorynkową spotkały się z twardymi prawami kapitalizmu. Wtedy to z jednej strony nastąpił dynamiczny rozwój handlu ulicznego i zaczę&#...

Stosunki polsko - krzyżackie.

Stosunki polsko - krzyżackie. Zakon krzyżacki wyłonił się ze zreorganizowanego w 1190 roku niemieckiego bractwa szpitalnego, które powstało w Jerozolimie przed 1145 rokiem. Nowy zakon rycerski o nazwie : Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie miał ...

Biografia Aleksandra Fredry

Biografia Aleksandra Fredry Krótkie podsumowanie życia Fredro Aleksander był hrabią urodzonym 20 czerwca 1793 w Surochowie koło Jarosławia, którą wówczas dzierżawił jego ojciec. Zmarł 15 lipca 1876 w Lwowie. Był najwybitniejszym komediopisarzem polskim, poetą i pami...

"Kamienie na szaniec" - działania w Małym Sabotażu.

"Kamienie na szaniec" - działania w Małym Sabotażu. Działania w Małym Sabotażu: 1. Tłuczenie szyb fotografom (Alek) 2. Akcja w kinach - slogany, ulotki dla młodzieży (Rudy) 3. Akcja przeciw Paprockiemu - czytelnikowi gazet niemieckich -> wysyłanie listwó...

Abstrakcjonizm

Abstrakcjonizm Abstrakcjonizm jest to termin w najszerszym zakresie znaczenia określa każdy rodzaj sztuki nie naśladującej form obserwowanych w naturze. Najczęściej używany w węższym zakresie jako jeden z kierunków w sztuce XX w., który odrzuca tradycyjną koncepcje sztuki mimety...

Verdrngen deiner Meinung nach Supermrkte kleine Geschfte? Begrnde deine Meinung.

Verdrngen deiner Meinung nach Supermrkte kleine Geschfte? Begrnde deine Meinung. Seit ein paar Jahren gibt es Super- und Hypermrkete. Frher hatten die Leute auf Mrkten, in kleinen Lebensmittelgeschften oder in Delikatessen-Lden eingekauft. In gro?e Supermrkte gingen sie nur aus Neugier, spter wegen der tollen Sonderangebote. D...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry