• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Życ...

Nawigacja

Życie codzienne Polakw pod zaboramiŻycie codzienne Polakw pod zaborami
Życie codzienne Polakw pod zaboramiW 1795r. w wyniku trzeciego rozbioru Polska znika z mapy świata na 123 lata. Jednak nie było to rwnoznaczne ze zniknięciem Polakw - żyli oni pod panowaniem zaborcw: Rosji, Prus i Austrii. Dominujące miejsce w wczesnej świadomości Polakw zajmowała problematyka niewoli i walki o niepodległość

Życie w poszczeglnych zaborach rżniło się od siebie, tak jak rżniły się poszczeglne zabory. Najlepiej, pod względem gospodarczym było w zaborze pruskim. Władze Prus przeprowadziły tam wiele reform. Najważniejszą z nich było uwłaszczenie, czyli nadanie ziemi na własność chłopu. Wraz z zapotrzebowaniem na produkty rolne wprowadzono płodozmian, zaczęto stosować nawozy sztuczne, a bogatsi gospodarze kupowali maszyny rolnicze. Pojawiały się tu młyny, gorzelnie i cukrownie. Rozwijały się miasta. Rozwj gospodarczy istotnie zmienił warunki życia.

W zaborze Rosyjskim szczeglnie rozwiną się przemysł. Powstawały zakłady włkiennicze – znane nawet Chinach, a także zakłady przemysłu metalowego, hutniczego i kopalnie węgla. W wyniku rozwoju przemysłowego doszło do rozwoju miast. Warszawa stała się miastem nowoczesnym ze swoją kanalizacją, oświetleniem gazowym ulic, centralą telefoniczną i elektrownią. W wyniku rozwoju włkiennictwa rozwinęła się Łdź. Jednak rozwj gospodarczy nie sprzyjał polskiemu robotnikowi. Robotnicy pracowali długo ( 12 – 14 godz.)

za niską płacę. Nie dbano o ich bezpieczeństwo i higenę w wyniku, czego często wychodziło do wypadkw.

Najbardziej pod względem gospodarczym zacofana była Galicja, czyli ziemie zaboru austriackiego. Gospodarstwa chłopskie, mimo iż uwłaszczone to były w bardzo złej sytuacji. Sytuacja ta jeszcze się pogarszała w wyniku rozdrabniania gospodarstw. Taka sytuacja była przyczyną licznych emigracji. Polacy emigrowali głwnie do Stanw Zjednoczonych, Francji, Belgii, Dani, Brazylii. Galicja przodowała jednak nad innymi zaborami w sferze oświaty i kultury. Przyczyną tego było przyzwolenie władz austriackich na posługiwanie się językiem polskim jako urzędowym. Artyści tworzyli bez przeszkd. Pozwolenie na działalność miały Uniwersytety Krakowski i Lwowski. Miast te skupiały w sobie polską młodzież.

Zupełnie gorzej sprawa oświaty wyglądała w pozostałych zaborach. W zaborze pruskim Polakw germanizowano (obowiązkowo uczono ich języka niemieckiego) a Rosyjskim rusyfikowano. Zabraniano na rozwj polskiej kultury. Język zaborcy stawał się językiem urzędowym. Lekcje prowadzono w języku także zaborcw. Wobec takiej polityki, zaborcy spotykali się z sprzeciwem Polakw. Polacy organizowali tzw. Tajne nauczanie, czyli w domach prywatnych, kościołach organizowano tajne szkoły, gdzie uczono języka polskiego, polskiej historii, geografii. Zajęcia sportowe były prowadzone w Towarzystwie gimnastycznym,, Sokł’’(1866). Najsłynniejszym buntem przeciwko germanizacji był strajk dzieci we Wrześni (1901).

Siłą łączącą Polakw we wszystkich zaborach był patriotyzm i walka o niepodległość. Nard polski był ożywiany wolnościowymi ideami Wielkiej Rewolucji Francuskiej.(1789r. ). Początkowo, więc, staneli oni pod bronią u boku Napoleona. Polacy swoje nadzieje na odzyskanie niepodległości nie pokładali tylko w cesarzu Francji, ale i sami organizowali spiski patriotyczne i występowali zbrojnie przeciwko zaborcom. Wyrazem niezaakceptowania narodowej niewoli były tajne organizacje i powstania narodowe. W tym celu powstały takie organizacja jak: Związek Przyjacił ,,Panta Koina’’, Związek Filomatw, Zgromadzenie Filaretw, Towarzystwo Patriotyczne. Życie Polakw pod zaborami to ciągła walka o niepodległość, dlatego też doszło do powstań: Powstania Listopadowego (1831), Powstanie Krakowskie (1846), Powstanie Styczniowe (1863). Polacy jednak, mimo wielkiego zaangażowania przegrali je wszystkie.

W tym czasie o Polskości i Polakach głośno rozpisywali się poeci polscy: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Aleksander Fredro, Zygmunt Krasicki, Cyprian Norwid. Czytanie ich utworw często było zakazywane ze względu na patriotyczny charakter tych dzieł.


Przykadowe prace

"Inny Świat "Gustawa Herlinga Grudzińskiego

"Inny Świat "Gustawa Herlinga Grudzińskiego Inny Świat. Książka ta, nosząca podtytuł Zapiski sowieckie, jest zapisem doświadczeń, przeżyć i przemyśleń autora z okresu jego pobytu w więzieniach w Grodnie, Witebsku i Leningradzie oraz w obozie w Jercewie, aż...

Historia hotelarstwa

Historia hotelarstwa Historia hotelarstwa Zakłady noclegowe nigdy by nie powstały bez potrzeby ich tworzenia ? a ona bez potrzeby podrżowania, ktre pociąga za sobą brak własnego kąta do spania. Wszak człowiek to nie ślimak. Nawet zwierzęta poszukują schronienia, ...

REWOLUCJA 1905 - 1906 NA ZIEMIACH POLSKICH.

REWOLUCJA 1905 - 1906 NA ZIEMIACH POLSKICH. Kiedy w 1904 r. zaczęła się wojna rosyjsko - japońska, polskie środowiska polityczne nie mogły pozostać obojętne. Społeczeństwo polskie zaboru rosyjskiego, choć pozbawione możliwości jawnego życia politycznego, by...

Oceń stosunek Polakw do innych narodw

Oceń stosunek Polakw do innych narodw Według podanej tabeli można stwierdzić że Polacy najbardziej lubią Włochw, Hiszpanw i Czechw. Natomiast w stosunku do czterech spośrd trzydziestu dwch uwzględnionych w badaniu narodw ponad połowa Polakw deklaruje niechęć, a...

Streszczenie - Robinson Kruzoe

Streszczenie - Robinson Kruzoe Do roku 1654 mieszkał w angielskim mieście Hull. Robinson był zawsze marzycielskim młodzieńcem. Marzył o podrżach morskich i o byciu marynarzem. Lecz jego ojciec nie zgadzał się by jego syn podrżował po świecie, ponieważ już...

Niezależność dziennikarska w III RP

Niezależność dziennikarska w III RP Wraz z rokiem 1989 znikły ustrojowe ograniczenia wolności mediw. Wreszcie, po kilkudziesięciu latach PRL-owskiego modelu politycznej dyspozycji i ideologicznej lojalności , w Polsce mogła zacząć się formować wolna prasa oraz niezale...

Ustosunkuj się do stwierdzenia, że Dulska jest wśrd nas.

Ustosunkuj się do stwierdzenia, że Dulska jest wśrd nas. Od najdawniejszych czasw ludzkiej cywilizacji istnieją zasady życia w społeczeństwie, określony zbir praw, przywilejw oraz zasad, według, ktrych powinniśmy się kierować. Zasady te nie są obowiązkow...

Pierwotniaki

Pierwotniaki Rozmnażanie: Rozmnażają się bezpłciowo (przez podział komrki podłużny bądź poprzeczny) lub płciowo na rżne sposoby, czasem przechodzą złożone cykle rozwojowe. Oddychanie: Wymiana gazowa zachodzi na powierzchni całego cia&#...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry