• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Życ...

Nawigacja

Życie codzienne Polakw pod zaboramiŻycie codzienne Polakw pod zaborami
Życie codzienne Polakw pod zaboramiW 1795r. w wyniku trzeciego rozbioru Polska znika z mapy świata na 123 lata. Jednak nie było to rwnoznaczne ze zniknięciem Polakw - żyli oni pod panowaniem zaborcw: Rosji, Prus i Austrii. Dominujące miejsce w wczesnej świadomości Polakw zajmowała problematyka niewoli i walki o niepodległość

Życie w poszczeglnych zaborach rżniło się od siebie, tak jak rżniły się poszczeglne zabory. Najlepiej, pod względem gospodarczym było w zaborze pruskim. Władze Prus przeprowadziły tam wiele reform. Najważniejszą z nich było uwłaszczenie, czyli nadanie ziemi na własność chłopu. Wraz z zapotrzebowaniem na produkty rolne wprowadzono płodozmian, zaczęto stosować nawozy sztuczne, a bogatsi gospodarze kupowali maszyny rolnicze. Pojawiały się tu młyny, gorzelnie i cukrownie. Rozwijały się miasta. Rozwj gospodarczy istotnie zmienił warunki życia.

W zaborze Rosyjskim szczeglnie rozwiną się przemysł. Powstawały zakłady włkiennicze – znane nawet Chinach, a także zakłady przemysłu metalowego, hutniczego i kopalnie węgla. W wyniku rozwoju przemysłowego doszło do rozwoju miast. Warszawa stała się miastem nowoczesnym ze swoją kanalizacją, oświetleniem gazowym ulic, centralą telefoniczną i elektrownią. W wyniku rozwoju włkiennictwa rozwinęła się Łdź. Jednak rozwj gospodarczy nie sprzyjał polskiemu robotnikowi. Robotnicy pracowali długo ( 12 – 14 godz.)

za niską płacę. Nie dbano o ich bezpieczeństwo i higenę w wyniku, czego często wychodziło do wypadkw.

Najbardziej pod względem gospodarczym zacofana była Galicja, czyli ziemie zaboru austriackiego. Gospodarstwa chłopskie, mimo iż uwłaszczone to były w bardzo złej sytuacji. Sytuacja ta jeszcze się pogarszała w wyniku rozdrabniania gospodarstw. Taka sytuacja była przyczyną licznych emigracji. Polacy emigrowali głwnie do Stanw Zjednoczonych, Francji, Belgii, Dani, Brazylii. Galicja przodowała jednak nad innymi zaborami w sferze oświaty i kultury. Przyczyną tego było przyzwolenie władz austriackich na posługiwanie się językiem polskim jako urzędowym. Artyści tworzyli bez przeszkd. Pozwolenie na działalność miały Uniwersytety Krakowski i Lwowski. Miast te skupiały w sobie polską młodzież.

Zupełnie gorzej sprawa oświaty wyglądała w pozostałych zaborach. W zaborze pruskim Polakw germanizowano (obowiązkowo uczono ich języka niemieckiego) a Rosyjskim rusyfikowano. Zabraniano na rozwj polskiej kultury. Język zaborcy stawał się językiem urzędowym. Lekcje prowadzono w języku także zaborcw. Wobec takiej polityki, zaborcy spotykali się z sprzeciwem Polakw. Polacy organizowali tzw. Tajne nauczanie, czyli w domach prywatnych, kościołach organizowano tajne szkoły, gdzie uczono języka polskiego, polskiej historii, geografii. Zajęcia sportowe były prowadzone w Towarzystwie gimnastycznym,, Sokł’’(1866). Najsłynniejszym buntem przeciwko germanizacji był strajk dzieci we Wrześni (1901).

Siłą łączącą Polakw we wszystkich zaborach był patriotyzm i walka o niepodległość. Nard polski był ożywiany wolnościowymi ideami Wielkiej Rewolucji Francuskiej.(1789r. ). Początkowo, więc, staneli oni pod bronią u boku Napoleona. Polacy swoje nadzieje na odzyskanie niepodległości nie pokładali tylko w cesarzu Francji, ale i sami organizowali spiski patriotyczne i występowali zbrojnie przeciwko zaborcom. Wyrazem niezaakceptowania narodowej niewoli były tajne organizacje i powstania narodowe. W tym celu powstały takie organizacja jak: Związek Przyjacił ,,Panta Koina’’, Związek Filomatw, Zgromadzenie Filaretw, Towarzystwo Patriotyczne. Życie Polakw pod zaborami to ciągła walka o niepodległość, dlatego też doszło do powstań: Powstania Listopadowego (1831), Powstanie Krakowskie (1846), Powstanie Styczniowe (1863). Polacy jednak, mimo wielkiego zaangażowania przegrali je wszystkie.

W tym czasie o Polskości i Polakach głośno rozpisywali się poeci polscy: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Aleksander Fredro, Zygmunt Krasicki, Cyprian Norwid. Czytanie ich utworw często było zakazywane ze względu na patriotyczny charakter tych dzieł.


Przykadowe prace

Biografia - Katarzyna Grochola i jej twrczość

Biografia - Katarzyna Grochola i jej twrczość Kim właściwie jest Katarzyna Grochola? Pisarka, dziennikarka, scenarzystka. Urodziła się w 1957 roku w Krotoszynie. Zanim zajęła się literaturą pracowała m. in. jako salowa, korektorka, aktorka, dyrektor składu celnego...

Obliczenia molowe

Obliczenia molowe m = n • M m – masa substancji (g) n – liczba moli (mol) M – masa molowa (g / mol) N = n • NA N – liczba cząstek materialnych(at.) n - liczba moli (mol) NA – liczba Avogarda 6,023•1023 atomw / mol 1u = 1,66•10-24 kg mol – ...

Alkany (właściwości, szereg homologiczny)

Alkany (właściwości, szereg homologiczny) 1. Budowa cząsteczki metanu Wszystkie wiązania w cząsteczce metanu są rwnocenne. Każde z nich jest utworzone dzięki parze wsplnych elektronw. Jeden z elektronw tworzących to wiązanie pochodzi od atomu węgla, drugi za...

Stosunek Administracyjno - Prawny

Stosunek Administracyjno - Prawny POJĘCIE STOSUNKU ADMINISTRACYJNEGO. Termin ?Stosunek prawny? odnoszony jest do rżnego rodzaju stosunku między rżnymi podmiotami. Gdy podmiot administracyjny występuje wobec innego podmiotu np. wobec obywatela, gdy żąda od niego jakiegoś świa...

Das Wohnen in einer kleinen Stadt.

Das Wohnen in einer kleinen Stadt. Das Wohnen in einer kleinen Stadt hat eigene Nachteile und Vorteile. Die Bewohner kleiner Stdten und Drfern schtzen die Ruhe und die frishe Luft. Leider gibt es auch negative Seiten, zum Beispiel: man hat Probleme mit Ausbildung, denn es gibt hier keine Universitten und keine Hochschulen. Man ...

Artysta jako bohater dzieła literackiego XX wieku (dylematy sztuki).

Artysta jako bohater dzieła literackiego XX wieku (dylematy sztuki). Nowa epoka, jaką było XX-lecie międzywojenne, przyniosła inne spojrzenie na literaturę i na rolę twrcy. Dlatego artyści stają się często bohaterami dzieł literackich zarwno w poezji, jak i w prozie. ...

Czy chciałbyś żyć w Nowym wspaniałym świecie?

Czy chciałbyś żyć w Nowym wspaniałym świecie? W dzisiejszym świecie jest bardzo wiele rzeczy, z ktrych nie jesteśmy zadowoleni. Wciąż na coś utyskujemy, coś nas martwi. Jednak, kiedy dobrze się nad tym zastanowić, stwierdzamy, że to my sami niszczymy te...

Kreuzwortratsel zum Oster - Krzyzowka wielkanocna

Kreuzwortratsel zum Oster - Krzyzowka wielkanocna odpowiedzi: 1. OSTERSONNTAG 2.WASSERGUSS 3.SITTEN 4.OSTERKORBCHEN 5.OSTEREI 6.WEIHEN 7.FRUHLING 8.HAHNCHEN 9.OSTERLAMM 10.WACHT 11.OSTERHASE 12.OSTERFEST 13.GIEBEN szablon krzyzowki znajduje sie w załaczniku

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry