• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: 7 cudw ...

Nawigacja

7 cudw świata7 cudw świata
7 CUDW STAROŻYTNEGO ŚWIATASiedem cudw starożytnego świata to siedem przykładw dzieł sztuki i szczytowych osiągnięć architektury, szczeglnie cenionych przez starożytnych Grekw. Kanon doskonałości, na podstawie, ktrego wyrżniono siedem cudw świata-zmieniał się. Jednak mianem siedmiu cudw starożytnego świata obecnie określa się:

? Piramida Cheopsa ok. 2560 p.n.e

? Świątynia Artemidy w Efezie ok. 560 p.n.e

? Kolos Rodyjski w Rodos z ok.281 p.n.e

? Latarnia Morska w Faros z ok. 280 p.n.e

? Wiszące ogrody Semiramidy w Babilonie

? Posąg Zeusa w Olimpii

? Mauzoleum w HalikarnasiePIRAMIDA CHEOPSA

Piramida Cheopsa oraz stające obok niej piramidy Chefrena i Mykerinosa to najbardziej znany zespł piramid. Obok piramidy Chefrena postawiono monumentalny pomnik sfinksa. Zabytki te znajdują się w Gizie, w Egipcie. Postawiona została na sztucznie wyrwnanym terenie, zmierzone rżnice poziomu wynoszą do 2,0 cm. Piramida zorientowana jest zgodnie z kierunkami świata. Boki jej są zwrcone dokładnie na płnoc, południe, wschd i zachd. Wielkie bloki kamienne, ważące po 2,5 tony (największe nawet około 15,0 t) zostały ustawione z wielką precyzją. Cała budowla składa się z ponad 23 mln takich blokw. Obłożona delikatnym wapieniem z Tury. Niestety z tej obudowy już nic nie zostało. Ścięty wierzchołek piramidy spowodował, że jej wysokość zmalała do około 137,0 m. Wejście do piramidy znajduje się w płnocnej ścianie. Przejście niskim korytarzem prowadzi do położnej na wysokości 42,0 m nad poziomem terenu komnaty krlewskiej – komory grobowej. Wewnątrz piramidy wybudowano jeszcze dwie komory grobowe. Jedna poniżej poziomu terenu, druga powyżej poziomu podstawy. Obok piramidy znaleziono barkę pogrzebową.

Wymiary po wybudowaniu:

• wysokość do wierzchołka- 146,64m

• długości bokw:

o zachodni- 230,357m

o wschodni- 230,391m

o płnocny-230,251m

o południowy- 230,454m

• Kąt nachylenia ściany bocznej do podłoża- 5152'

• Położenie - 2958'51'' N 319'00'' E

ŚWIĄTYNIA ARTEMIDY W EFEZIE

Świątynia Artemidy w Efezie znana jest rwnież pod nazwą Artemizjonu. Stanowiła największą ozdobę Efezu w Azji Mniejszej (obecnie Turcja). Była to olbrzymia (110 m na 55 m) świątynia, zbudowana przez krla Lidii Krezusa w VI wieku p.n.e. Ukończenie budowli zajęło 120 lat. W roku 356 p.n.e. świątynię spalił szewc Herostrates, by zyskać rozgłos i sławę. Została odbudowana w IV wieku p.n.e., ale uległa ponownie zniszczeniu w czasie najazdu Gotw w III wieku p.n.e. W roku 1869 ekspedycja zorganizowana przez British Museum odkryła miejsce, gdzie znajdowała się świątynia. Niektre elementy wystroju efeskiego Artemizjonu można obecnie obejrzeć w tym muzeum.

Oryginalny posąg Artemidy, niestety nie zachowany, był wykonany ze złota, srebra, kości słoniowej i czarnego kamienia (zobacz: chryzelefantyna). Można się jedynie domyślać, jak wyglądał, na podstawie opisw i zachowanej kopii. Warto zwrcić uwagę na niezwykły sposb przedstawienia bogini, przypominający bardziej rzeźby egipskie niż greckie.

KOLOS RODYJSKI

Olbrzymich rozmiarw posąg Heliosa wybudowany na wyspie Rodos przez Charesa z Lindos. Monument wykonano z brązu, metalu i ustawiono u wejścia do portu. Posąg miał ponad 30 m wysokości i ok.70 ton wagi i upamiętniał zwycięstwo Rodyjczykw nad Demetriuszem Poliorketesem.

Niektre wyobrażenia posągu Heliosa na Rodos ukazują go w rozkroku nad wejściem do portu - statki miałyby wtedy przepływać pod posągiem. Uważa się, że nie jest to własciwy obraz - według niektrych taka konstrukcja nie była możliwa ze względw technicznych.

Posąg uległ zniszczeniu ok. 225 roku p.n.e., w czasie trzęsienia ziemi. Leżał w wodzie aż do VII wieku, kiedy to został przez Arabw podzielony na części i wywieziony, według tradycji, na kilkuset wielbłądach.LATARNIA MORSKA W FAROSLatarnia morska w Faros, została zbudowana ok. 280 p.n.e. - 279 p.n.e. na podstawie planw architekta Sostratosa i na polecenie Ptolemeusza I, ukończona podczas rządw jego syna Ptolemeusza II. Przypuszcza się, że pomysłodawcą budowy latarni był sam Aleksander Macedoński.

Latarnia znajdowała się na przybrzeżnej wysepce Faros, ktra mając sztuczne połączenie ze stałym lądem, stanowiła część wejścia do portu w Aleksandrii w Egipcie. Była to wieża o wysokości 100 - 120 m. Miała dolny cokł o przekroju kwadratu, na nim wznosił się kolejny, ośmiokątny i trzeci o przekroju owalnym. Latarnia zwieńczona była kopułą wspartą na ośmiu kolumnach. Na niej ustawiony był posąg Posejdona o wysokości około 7 m. W tamtych czasach była to najwyższa budowla na ziemi o podstawie mniejszej od jej wysokości. Jej wizerunek zachował się też na monetach i malowidłach.Po zmierzchu rozpalano na latarni ogień. Chrust był dostarczany na szczyt wieży na grzbietach osłw, a potem przez tragarzy. Odbijane metalowymi lustrami światło widoczne było z kilkudziesięciu kilometrw i znakomicie ułatwiało nawigację żeglarzom zdążającym do Aleksandrii. Prawdopodobnie już w II wieku runęła najwyższa część latarni. W IX wieku jej dolna część została zaadaptowana na meczet o nietypowej orientacji - wzdłuż osi płnoc-południe. Latarnia uległa uszkodzeniu przez trzęsienia ziemi w latach 1303 i 1323, wieża została ostatecznie zniszczona przez trzęsienie w 1375 roku. Pozostałe po niej ruiny zniknęły, kiedy w roku 1480 sułtan Egiptu użył ich do budowy fortu. Obecnie na fundamentach latarni znajduje się Muzeum Morskie.WISZĄCE OGRODY SEMIRAMIDYWiszące ogrody krlowej Semiramidy zbudowano rzekomo (jak sama nazwa wskazuje) dla krlowej Semiramidy, prawdopodobnie za czasw Nabuchodonozora II, około roku 600 p.n.e. Był to zespł ogrodw dworskich, wbrew nazwie niewiszących" (nazwa wzięła się prawdopodobnie stąd, że z daleka wyglądały jak zawieszone w powietrzu), lecz założonych na sztucznych tarasach w taki sposb, że drzewa były widoczne z zewnątrz ponad murami miejskimi. Co do ich istnienia nie ma jednak absolutnej pewności. Opisywali je przede wszystkim Grecy historycy i m.in. Strabo i Didorus Siculus. Niestety, wykopaliska przeprowadzone w miejscu ich hipotetycznego położenia nie potwierdziły ich bajkowego wyglądu, a jedynie wykazały obecność pozostałości rozległego pałacu Nabuchodonozora IIPOSĄG ZEUSA OLIMPIJSKIEGO

Olbrzymi posąg siedzącego na tronie Zeusa dłuta Fidiasza został wykonany za pomocą techniki chryzelefantyny po roku 430 p.n.e. Dotrwał jedynie do roku 426 n.e, a znany jest z rzymskiej kopii.

Posąg przedstawia Zeusa siedzącego w płaszczu na tronie i trzymającego w jednej ręce berło, a w drugiej posążek Nike. Podstawa posągu 6,5m x 1 m, wysokość ok. 13 m. Posąg zbudowany z drewnianych desek przymocowanych do wielkiego drewnianego rusztowania, pokryty kością słoniową (tors boga) i złotem (jego szata). Fidiasz wyobrażał siedzącego na tronie Zeusa w płaszczu i wieńcu oliwnym, ze statuetką Nike na prawej dłoni i berłem w lewej - symbol jedności cywilizacji greckiej. Zniszczony został w 426 lub 465 roku n.e.MAUZOLEUM W HALIKARNASIE

Mauzoleum w Halikarnasie (obecnie Bodrum w południowo-zachodniej Turcji) był to grobowiec Mauzolosa, perskiego władcy Karii wzniesiony został ok. 350 p.n.e. Zbudowany z białego marmuru na planie prostokąta (obwd ok. 125 m), ograniczony 36 kolumnami. Na wysokim cokole został umieszczony joński peripteros zwieńczony schodkową piramidą z kwadrygą na szczycie, na ktrym znajdują się trzy reliefowe fryzy dłuta Skopasa, Leocharesa, Bryaksisa oraz posągi w interkolumnach. Stał nienaruszony przez 19 wiekw [w większości zasypany] aż do 1522 roku, kiedy to rozebrali go krzyżowcy, budując z jego marmurw zamek św. Piotra, dla obrony przed Sulejmanem.

Część z zabytkw mauzoleum, między innymi, grecka rzeźba portretowa, znajduje się w British Museum w Londynie.

gdyby ktos chciał zdjecia to pisać na e-mail lawa140@interia.pl


Przykadowe prace

Mieszaniny

Mieszaniny 1.Rodzaje mieszanin substancji. a)Mieszanina jednorodna-to mieszanina ktrej skaldnikw nie można zobaczyc golym okiem ani za pomoca przyrządw optycznych np.woda z octem b)Mieszanina niejednorodna-to mieszanina ktrej skladniki mozna zobaczyc golym okiem lub za pomoca przyrzadw optycznych np...

Faust

Faust Epoka Przełom klasycyzmu i romantyzmu Sam dramat rwnież zawiera partie charakterystyczne dla obu epok. Dzieło Jeden z najważniejszych tekstw kultury europejskiej. Miejsce akcji podzielone jest na przestrzeń realną i symboliczną, do ktrej należy niebo. Miejsca zmien...

Podatki.

Podatki. Podatki: obowiązkowe i bezzwrotne świadczenia pieniężne pobierane przez państwo lub inne instytucje publiczne do tego uprawnione(podatek od nieruchomości pobierany przez urząd gminy) Głwnym źrdłem wpływw budżetowych budżetowych Polsce są poda...

Recenzja książki Mieczysława Jastruna zatytułowanej "Mickiewicz".

Recenzja książki Mieczysława Jastruna zatytułowanej "Mickiewicz". ? Widzę go, tu jakby stał przede mną, ale słw nie mam dość celnych, aby go pani marszałkowej odmalować. On sam siebie sportretował najtrafniej w Wallenrodzie. Pani pamięta te wiersze: ...

Analiza wiersza Juliana Przybosia "Pki my żyjemy"

Analiza wiersza Juliana Przybosia "Pki my żyjemy" W utworze Juliana Przybosia pt. "Pki my żyjemy" podmiot liryczny w sposb bezpośredni mwi o swoich uczuciach. Wiersz przedsiawia człowieka będącego na wojnie, pod ostrzałem. Jest to niezwykle prawdziwy obraz walki. Utwr jest wierszem woln...

Czek i transfer pieniadza - referat

Czek i transfer pieniadza - referat Fed włączony w system rozliczania czekw i świadczenie pewnych innych usług finansowych- od 1980 roku w znacznym stopniu na zasadzie kosztw- korzyści- na rzecz instytucji finansowych kraju. Załżmy, wypisujemy czek dla mamy, wiemy, że w wyniku tej...

Czego nie wiemy właśnie trzeba nam, to co wiemy, nie potrafimy wykorzystać (- Faust, motyw wiedzy, motyw pazerności)

Czego nie wiemy właśnie trzeba nam, to co wiemy, nie potrafimy wykorzystać (- Faust, motyw wiedzy, motyw pazerności) Człowiek dąży do rżnych celw. Często utopijnych i niepotrzebnych. Wszystko, na czym bazuje, jest tylko marną pomocą w odnalezieniu odpowiedzi na zada...

Biografia - List w butelce" - Jahnna N.Malcolm

Biografia - List w butelce" - Jahnna N.Malcolm Opowiada to o losach pewnej nastolatki- Quinn i jej przyjaciłki- Rose. Pewnego dnia Quinn na plaży znajduje butelkę wyrzuconą przez morze, a w butelce widnieje list napisany przez jakieś dziecko. Quinn jest troche zaskoczona ale chce odkryć ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry