• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: 7 cudw ...

Nawigacja

7 cudw świata7 cudw świata
7 CUDW STAROŻYTNEGO ŚWIATASiedem cudw starożytnego świata to siedem przykładw dzieł sztuki i szczytowych osiągnięć architektury, szczeglnie cenionych przez starożytnych Grekw. Kanon doskonałości, na podstawie, ktrego wyrżniono siedem cudw świata-zmieniał się. Jednak mianem siedmiu cudw starożytnego świata obecnie określa się:

? Piramida Cheopsa ok. 2560 p.n.e

? Świątynia Artemidy w Efezie ok. 560 p.n.e

? Kolos Rodyjski w Rodos z ok.281 p.n.e

? Latarnia Morska w Faros z ok. 280 p.n.e

? Wiszące ogrody Semiramidy w Babilonie

? Posąg Zeusa w Olimpii

? Mauzoleum w HalikarnasiePIRAMIDA CHEOPSA

Piramida Cheopsa oraz stające obok niej piramidy Chefrena i Mykerinosa to najbardziej znany zespł piramid. Obok piramidy Chefrena postawiono monumentalny pomnik sfinksa. Zabytki te znajdują się w Gizie, w Egipcie. Postawiona została na sztucznie wyrwnanym terenie, zmierzone rżnice poziomu wynoszą do 2,0 cm. Piramida zorientowana jest zgodnie z kierunkami świata. Boki jej są zwrcone dokładnie na płnoc, południe, wschd i zachd. Wielkie bloki kamienne, ważące po 2,5 tony (największe nawet około 15,0 t) zostały ustawione z wielką precyzją. Cała budowla składa się z ponad 23 mln takich blokw. Obłożona delikatnym wapieniem z Tury. Niestety z tej obudowy już nic nie zostało. Ścięty wierzchołek piramidy spowodował, że jej wysokość zmalała do około 137,0 m. Wejście do piramidy znajduje się w płnocnej ścianie. Przejście niskim korytarzem prowadzi do położnej na wysokości 42,0 m nad poziomem terenu komnaty krlewskiej – komory grobowej. Wewnątrz piramidy wybudowano jeszcze dwie komory grobowe. Jedna poniżej poziomu terenu, druga powyżej poziomu podstawy. Obok piramidy znaleziono barkę pogrzebową.

Wymiary po wybudowaniu:

• wysokość do wierzchołka- 146,64m

• długości bokw:

o zachodni- 230,357m

o wschodni- 230,391m

o płnocny-230,251m

o południowy- 230,454m

• Kąt nachylenia ściany bocznej do podłoża- 5152'

• Położenie - 2958'51'' N 319'00'' E

ŚWIĄTYNIA ARTEMIDY W EFEZIE

Świątynia Artemidy w Efezie znana jest rwnież pod nazwą Artemizjonu. Stanowiła największą ozdobę Efezu w Azji Mniejszej (obecnie Turcja). Była to olbrzymia (110 m na 55 m) świątynia, zbudowana przez krla Lidii Krezusa w VI wieku p.n.e. Ukończenie budowli zajęło 120 lat. W roku 356 p.n.e. świątynię spalił szewc Herostrates, by zyskać rozgłos i sławę. Została odbudowana w IV wieku p.n.e., ale uległa ponownie zniszczeniu w czasie najazdu Gotw w III wieku p.n.e. W roku 1869 ekspedycja zorganizowana przez British Museum odkryła miejsce, gdzie znajdowała się świątynia. Niektre elementy wystroju efeskiego Artemizjonu można obecnie obejrzeć w tym muzeum.

Oryginalny posąg Artemidy, niestety nie zachowany, był wykonany ze złota, srebra, kości słoniowej i czarnego kamienia (zobacz: chryzelefantyna). Można się jedynie domyślać, jak wyglądał, na podstawie opisw i zachowanej kopii. Warto zwrcić uwagę na niezwykły sposb przedstawienia bogini, przypominający bardziej rzeźby egipskie niż greckie.

KOLOS RODYJSKI

Olbrzymich rozmiarw posąg Heliosa wybudowany na wyspie Rodos przez Charesa z Lindos. Monument wykonano z brązu, metalu i ustawiono u wejścia do portu. Posąg miał ponad 30 m wysokości i ok.70 ton wagi i upamiętniał zwycięstwo Rodyjczykw nad Demetriuszem Poliorketesem.

Niektre wyobrażenia posągu Heliosa na Rodos ukazują go w rozkroku nad wejściem do portu - statki miałyby wtedy przepływać pod posągiem. Uważa się, że nie jest to własciwy obraz - według niektrych taka konstrukcja nie była możliwa ze względw technicznych.

Posąg uległ zniszczeniu ok. 225 roku p.n.e., w czasie trzęsienia ziemi. Leżał w wodzie aż do VII wieku, kiedy to został przez Arabw podzielony na części i wywieziony, według tradycji, na kilkuset wielbłądach.LATARNIA MORSKA W FAROSLatarnia morska w Faros, została zbudowana ok. 280 p.n.e. - 279 p.n.e. na podstawie planw architekta Sostratosa i na polecenie Ptolemeusza I, ukończona podczas rządw jego syna Ptolemeusza II. Przypuszcza się, że pomysłodawcą budowy latarni był sam Aleksander Macedoński.

Latarnia znajdowała się na przybrzeżnej wysepce Faros, ktra mając sztuczne połączenie ze stałym lądem, stanowiła część wejścia do portu w Aleksandrii w Egipcie. Była to wieża o wysokości 100 - 120 m. Miała dolny cokł o przekroju kwadratu, na nim wznosił się kolejny, ośmiokątny i trzeci o przekroju owalnym. Latarnia zwieńczona była kopułą wspartą na ośmiu kolumnach. Na niej ustawiony był posąg Posejdona o wysokości około 7 m. W tamtych czasach była to najwyższa budowla na ziemi o podstawie mniejszej od jej wysokości. Jej wizerunek zachował się też na monetach i malowidłach.Po zmierzchu rozpalano na latarni ogień. Chrust był dostarczany na szczyt wieży na grzbietach osłw, a potem przez tragarzy. Odbijane metalowymi lustrami światło widoczne było z kilkudziesięciu kilometrw i znakomicie ułatwiało nawigację żeglarzom zdążającym do Aleksandrii. Prawdopodobnie już w II wieku runęła najwyższa część latarni. W IX wieku jej dolna część została zaadaptowana na meczet o nietypowej orientacji - wzdłuż osi płnoc-południe. Latarnia uległa uszkodzeniu przez trzęsienia ziemi w latach 1303 i 1323, wieża została ostatecznie zniszczona przez trzęsienie w 1375 roku. Pozostałe po niej ruiny zniknęły, kiedy w roku 1480 sułtan Egiptu użył ich do budowy fortu. Obecnie na fundamentach latarni znajduje się Muzeum Morskie.WISZĄCE OGRODY SEMIRAMIDYWiszące ogrody krlowej Semiramidy zbudowano rzekomo (jak sama nazwa wskazuje) dla krlowej Semiramidy, prawdopodobnie za czasw Nabuchodonozora II, około roku 600 p.n.e. Był to zespł ogrodw dworskich, wbrew nazwie niewiszących" (nazwa wzięła się prawdopodobnie stąd, że z daleka wyglądały jak zawieszone w powietrzu), lecz założonych na sztucznych tarasach w taki sposb, że drzewa były widoczne z zewnątrz ponad murami miejskimi. Co do ich istnienia nie ma jednak absolutnej pewności. Opisywali je przede wszystkim Grecy historycy i m.in. Strabo i Didorus Siculus. Niestety, wykopaliska przeprowadzone w miejscu ich hipotetycznego położenia nie potwierdziły ich bajkowego wyglądu, a jedynie wykazały obecność pozostałości rozległego pałacu Nabuchodonozora IIPOSĄG ZEUSA OLIMPIJSKIEGO

Olbrzymi posąg siedzącego na tronie Zeusa dłuta Fidiasza został wykonany za pomocą techniki chryzelefantyny po roku 430 p.n.e. Dotrwał jedynie do roku 426 n.e, a znany jest z rzymskiej kopii.

Posąg przedstawia Zeusa siedzącego w płaszczu na tronie i trzymającego w jednej ręce berło, a w drugiej posążek Nike. Podstawa posągu 6,5m x 1 m, wysokość ok. 13 m. Posąg zbudowany z drewnianych desek przymocowanych do wielkiego drewnianego rusztowania, pokryty kością słoniową (tors boga) i złotem (jego szata). Fidiasz wyobrażał siedzącego na tronie Zeusa w płaszczu i wieńcu oliwnym, ze statuetką Nike na prawej dłoni i berłem w lewej - symbol jedności cywilizacji greckiej. Zniszczony został w 426 lub 465 roku n.e.MAUZOLEUM W HALIKARNASIE

Mauzoleum w Halikarnasie (obecnie Bodrum w południowo-zachodniej Turcji) był to grobowiec Mauzolosa, perskiego władcy Karii wzniesiony został ok. 350 p.n.e. Zbudowany z białego marmuru na planie prostokąta (obwd ok. 125 m), ograniczony 36 kolumnami. Na wysokim cokole został umieszczony joński peripteros zwieńczony schodkową piramidą z kwadrygą na szczycie, na ktrym znajdują się trzy reliefowe fryzy dłuta Skopasa, Leocharesa, Bryaksisa oraz posągi w interkolumnach. Stał nienaruszony przez 19 wiekw [w większości zasypany] aż do 1522 roku, kiedy to rozebrali go krzyżowcy, budując z jego marmurw zamek św. Piotra, dla obrony przed Sulejmanem.

Część z zabytkw mauzoleum, między innymi, grecka rzeźba portretowa, znajduje się w British Museum w Londynie.

gdyby ktos chciał zdjecia to pisać na e-mail lawa140@interia.pl


Przykadowe prace

Futurysci

Futurysci Futuryści są przeciwnikami przeszłości, całą uwagę skierowują na przyszłość; krytykują wszystko, co tradycyjne i logiczne, przełamują zasady, ktre ograniczają swobodę tworzenia; kult cywilizacji, techniki i nowoczesności; też now...

Zanieczyszczenie wd

Zanieczyszczenie wd Niezastąpiona i niezbędna do życia na ziemi jest woda. Oddziałuje ona na skorupę ziemską w sposb twrczy lub niszczycielski. W życiu społeczeństwa woda jest surowcem i siłą, służy do wykorzystywania zasobw przyrody, jest niezastąpiona w...

Na podstawie zacytowanych pieśni (Carmina I 9 i Carmina I 11) Horacego określ, jakie postawy wobec życia zawarł w nich autor (odwołaj się do kontekstu kulturowego i filoz

Na podstawie zacytowanych pieśni (Carmina I 9 i Carmina I 11) Horacego określ, jakie postawy wobec życia zawarł w nich autor (odwołaj się do kontekstu kulturowego i filozoficznego) Znany poeta rzymski Horacy w Pieśni 9 i 11 z Carminy I mwi o tym, że należy żyć chwilą (...

Podział strukturalny tragedii wg Arystotelesa

Podział strukturalny tragedii wg Arystotelesa Arystoteles wyodrębnia dwie kategorie istnienia utworu poetyckiego. Są nimi jakość i ilość. Spośrd nich najważniejsza jest jakość. Składniki ilościowe, czyli kompozycyjne stanowią o formie tragedii, jej strukt...

Jan Paweł II

Jan Paweł II W chwili porodu matka poprosiła akuszerkę, by otworzyła okno. Z pobliskiego kościoła dobiegały dźwięki odprawianego właśnie nabożeństwa majowego. Przy ich akompaniamencie urodził się przyszły papież Jan Paweł II. Przyszed&...

Na czym polegał tragizm Edypa?

Na czym polegał tragizm Edypa? “Krl Edyp Sofoklesa to klasyczna tragedia grecka z okresu renesansu, ktra przywołuje jeden z najważniejszych mitw genealogicznych - mit o rodzie Labdakidw. Tematem tej tragedii jest los Edypa, człowieka obciążonego klątwą, ktremu nie udaje się...

Mikołaj Kopernik

Mikołaj Kopernik ur. 19 lutego 1473r. w Toruniu zm. 24 maja 1543r. w Tomborku Mikołaj Kopernik nie był tylko uczonym, ktry długie lata pswiecił badaniom prowadzonym w zaciszu fromborskiej pracowni. Stanowił przykład wszechstronnie wykształconego człowieka renesansu. ...

"Harry Potter i Książę Płkrwi" - recenzja filmu

"Harry Potter i Książę Płkrwi" - recenzja filmu Film "Harry Potter i Książę Płkrwi"na podstawie książki angielskiej pisarki Joanne Kathleen Rowling o tym samym tytule wszedł na ekrany polskich kin w nocy z 23 na 24 lipca 2009. Był to z całą pewnością ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry