• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Absoluty...

Nawigacja

Absolutyzm - rosja prusy francjaAbsolutyzm - rosja prusy francja


Absolutyzm w Prusach

Fryderyk Wilhelm Hohenzollern - Wielki Elektor Branderburgii oraz książę pruski zbudował zręby potęgi państwa Prusy. Umiał doprowadzić do tego, że pokj westfalski w 1648 roku przynisł mu m. in. Magdeburgię i Pomorze Szczecińskie. Korzystając z uwikłania Rzeczypospolitej Obojga Narodw w konflikt ze Szwedami wyzwolił się z zależności lennej względem niej na mocy traktatw welawsko-bydgowskich w 1657 roku. Jego następca rwnież Fryderyk, ogłosił się w 1701 r. krlem w Prusach jako Fryderyk I. Przybrał za swe godło czarnego orła. Potem nie odznaczył się więcej niczym szczeglnym dla rozwoju państw. Zaś jego syn Fryderyk Wilhelm I na zawsze określił drogę rozwoju, ktrą poszły Prusy. Drogą tą była wojna. I nie bez powodu władca ten nazywany był "krlem sierżantem". Rozbudował armię. Wprowadził powszechny obowiązek służby wojskowej. Zmniejszył odziedziczony po ojcu dwr. Ograniczył wydatki na zbędne w jego mniemaniu, kulturę i naukę, by zaoszczędzone pieniądze mc przeznaczać na wojsko. W tym samym zresztą celu zwiększył podatki. Zreformował administrację. Powołał trzy Generalne Dyrektoriaty: Domen, Finansw i Wojny. Utworzył Tajną Radę Stanu. Zaś dla usprawnienia polityki zagranicznej stworzył Ministerstwo Gabinetowe. Ujednolicił administrację lokalną, aby swemu państwu złożonemu wszak z przypadkowo połączonych części nadać bardziej jednolity charakter. Doprowadził do utraty znaczenia rejencji na rzecz kamer. Władzę na szczeblu lokalnym powierzał mianowanym przez siebie starostom - landratom spośrd kandydatw, ktrych wysunął sejmik szlachecki danego powiatu Kreistag. Miasta, także nie pozostały niezależne. Wybierani przez krla radcy skarbowi przejęli kontrolę nad administracją miast. Poprawił za to los chłopw ograniczając im pańszczyznę. Uczynił tak, by się przyczynić do rozwoju gospodarki towarowej, ktra dawała większe dochody niż tradycyjna. Najwięcej na jego rządach skorzystała szlachta. Jedynie ona uzyskała prawo do brania udziału w życiu całkowitego posłuszeństwa rozkazom władcy. Ponadto jej dobra obłożono podatkami. Żeby umocnić swe znaczenie krl nie zwoływał sejmw krajowych i marginalizował sejmiki lokalne. Prowadził politykę merkantylistyczną. Podporządkował życie społeczne i gospodarkę potrzebom armii. Służyło w niej 4% poddanych i cierpiało tzw. "pruski dryl".

W 1740 r. Prusy zyskały swego najwybitniejszego władcę - Fryderyka II rządzącego w latach 1740 - 1786.Zasiadając na tron miał opinię "krla - filozofa". Interesował się bowiem filozofią, starożytnością i muzyką.Przykadowe prace

Biografia Bolesława Prusa"

Biografia Bolesława Prusa" Urodził się 20 sierpnia 1847 r. w Żabczu pod Hrubieszowem, zmarł 19 maja 1912r. w Warszawie. Naprawdę nazywał się Aleksander Głowacki. Bardzo wcześnie zmarli mu rodzice. Najpierw wychowywał się u babki w Puławach, potem u ciotki...

Przyjaźń przez wspłczucie i wspłudział łagodzi nieszczęście - udowodnij odwołując się do dzieł literackich.

Przyjaźń przez wspłczucie i wspłudział łagodzi nieszczęście - udowodnij odwołując się do dzieł literackich. Przyjaźń jest prawie najważniejszym elementem życia człowieka. Przyjaciel pomoże w trudnościach, wesprze w niepowodz...

Ewidencja ludności i dowody osobiste

Ewidencja ludności i dowody osobiste O ewidencji ludności i dowodach osobistych Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r , Dz.U.z 2006r Nr.139 poz.993. Ewidencja ludności polega na: - rejestracji danych o miejscu pobytu osb, - o urodzeniach, - dotyczących obowiązk...

Mosty warszawy

Mosty warszawy Most generała Stefana Grota Roweckiego .Ambitny plan z lat 60. budowy dwu tras doczekał się kontynuacji w latach 1977 - 1981. Zbudowano wwczas most im. gen. Stefana Grota - Roweckiego, roboczo zwany Toruńskim. Był on jednak inny, niż pierwotnie zakładano. Projekt został zmi...

List motywacyjny

List motywacyjny Kamil ... Częstochowa dn. ... Częstochowa, ul. ... Nr tel. ... Szanowny Panie, Z zainteresowaniem zapoznałem się z ogłoszeniem wGazecie Wyborczej, z dnia 25.10.2005 o wolnych wakatach w Pana firmie. W związku z tym chciałbym przedstawić swoją kandydatur&#...

Psychologia pracy

Psychologia pracy I. Dwie definicje psychologii: Psychologia – jest nauką o zachowaniu się człowieka w jego egzystencjonalnym otoczeniu (w jego warunkach życiowych). Zachowanie się – jest to wszelka świadoma aktywność skierowana na otoczenie lub samego si...

Recenzja książki pt.: Kod Leonarda da Vinci"

Recenzja książki pt.: Kod Leonarda da Vinci" Autorem książki pt.: "Kod Leonarda da Vinci" jest Dan Brown. Brown urodził się 1964 roku w Stanach Zjednoczonych. Obecnie jest on jednym z najbogatszych wspłczesnych pisarzy. Największą sławę przynisł mu Kod Leona...

Walka o przywrcenie poczucia bezpieczeństwa na przykładzie mobbingu

Walka o przywrcenie poczucia bezpieczeństwa na przykładzie mobbingu W dzisiejszym świecie bardzo trudno jest nam dbać o bezpieczeństwo własne czy też bliskich. Wydawałoby się, że człowiek jako inteligentna i najbardziej dominująca istota na planecie, potrafi nie tyle r...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry