• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Absoluty...

Nawigacja

Absolutyzm - rosja prusy francjaAbsolutyzm - rosja prusy francja


Absolutyzm w Prusach

Fryderyk Wilhelm Hohenzollern - Wielki Elektor Branderburgii oraz książę pruski zbudował zręby potęgi państwa Prusy. Umiał doprowadzić do tego, że pokj westfalski w 1648 roku przynisł mu m. in. Magdeburgię i Pomorze Szczecińskie. Korzystając z uwikłania Rzeczypospolitej Obojga Narodw w konflikt ze Szwedami wyzwolił się z zależności lennej względem niej na mocy traktatw welawsko-bydgowskich w 1657 roku. Jego następca rwnież Fryderyk, ogłosił się w 1701 r. krlem w Prusach jako Fryderyk I. Przybrał za swe godło czarnego orła. Potem nie odznaczył się więcej niczym szczeglnym dla rozwoju państw. Zaś jego syn Fryderyk Wilhelm I na zawsze określił drogę rozwoju, ktrą poszły Prusy. Drogą tą była wojna. I nie bez powodu władca ten nazywany był "krlem sierżantem". Rozbudował armię. Wprowadził powszechny obowiązek służby wojskowej. Zmniejszył odziedziczony po ojcu dwr. Ograniczył wydatki na zbędne w jego mniemaniu, kulturę i naukę, by zaoszczędzone pieniądze mc przeznaczać na wojsko. W tym samym zresztą celu zwiększył podatki. Zreformował administrację. Powołał trzy Generalne Dyrektoriaty: Domen, Finansw i Wojny. Utworzył Tajną Radę Stanu. Zaś dla usprawnienia polityki zagranicznej stworzył Ministerstwo Gabinetowe. Ujednolicił administrację lokalną, aby swemu państwu złożonemu wszak z przypadkowo połączonych części nadać bardziej jednolity charakter. Doprowadził do utraty znaczenia rejencji na rzecz kamer. Władzę na szczeblu lokalnym powierzał mianowanym przez siebie starostom - landratom spośrd kandydatw, ktrych wysunął sejmik szlachecki danego powiatu Kreistag. Miasta, także nie pozostały niezależne. Wybierani przez krla radcy skarbowi przejęli kontrolę nad administracją miast. Poprawił za to los chłopw ograniczając im pańszczyznę. Uczynił tak, by się przyczynić do rozwoju gospodarki towarowej, ktra dawała większe dochody niż tradycyjna. Najwięcej na jego rządach skorzystała szlachta. Jedynie ona uzyskała prawo do brania udziału w życiu całkowitego posłuszeństwa rozkazom władcy. Ponadto jej dobra obłożono podatkami. Żeby umocnić swe znaczenie krl nie zwoływał sejmw krajowych i marginalizował sejmiki lokalne. Prowadził politykę merkantylistyczną. Podporządkował życie społeczne i gospodarkę potrzebom armii. Służyło w niej 4% poddanych i cierpiało tzw. "pruski dryl".

W 1740 r. Prusy zyskały swego najwybitniejszego władcę - Fryderyka II rządzącego w latach 1740 - 1786.Zasiadając na tron miał opinię "krla - filozofa". Interesował się bowiem filozofią, starożytnością i muzyką.Przykadowe prace

Metale

Metale Uwzględniając własności fizyczne jak i chemiczne pierwiastkw chemicznych , w znaczeniui substancji prostych możemy podzielić je na dwie grupy : 1. metale , 2. niemetale . CHARAKTERYSTYKA METALI . Metale są to substancje , ktre w stanie skondensowanym odznaczają...

Ideologia subkultury metal

Ideologia subkultury metal Ideologia subkultury metal Jak podaje Wikipedia ? wolna internetowa encyklopedia subkultura metal powstała w latach 70?ych ubiegłego wieku, jednak swj ostateczny kształt i popularność zyskała jednak dopiero w następnej dekadzie, dzięki takim zespo ...

Pas i ostrogi rycerskie dla Zbyszka - charakterystyka

Pas i ostrogi rycerskie dla Zbyszka - charakterystyka Zbyszko w powieści Krzyżacy jako jeden z głwnych bohaterw był młodym, pełnym życia chłopcem. Oddany pod opiekę stryjowi Maćkowi, ktry jest już w podeszłym wieku. Młodzieniec był inteligent...

L'Aquarium de la Rochelle

L'Aquarium de la Rochelle Ouvert depuis 1988, puis transfr en dcembre 2000 au coeur de la ville sur le bassin des Grands Yatchs et dirig par Roselyne Coutant-Bnier (son Directeur-Gnral), l'Aquarium de la Rochelle est l'un des Aquariums les plus visits d'Europe. Il est le 3eme ple touristique de la rgion Poitou-Charentes. La con...

Pażdziernik 1956

Pażdziernik 1956 Opracował: BROŻEK ROBERT Spis treści KIEDY PAŹDZIERNIK SIĘ ZACZĄŁ str. 3 PIERWSZE ZNAKI str. 3-4 GOSPODARKA I POLITYKA str. 4 - 5 ODWILŻ str. 5 - 6 XX ZJAZD KPZR I ŚMIERĆ BIERUTA str. 6 - 9 GOR...

Sejm, jako organ najwyzszy wladzy ustawodawczej.

Sejm, jako organ najwyzszy wladzy ustawodawczej. 1. Parlament dwuizbowy - zgromadzenie narodowe Sejm: - sklada sie z 460 poslow wybranych w wyborach proporcjonalnych, powszechnych, rownych, bezposrednich, w glosowaniu tajnym - jego kadencja trwa cztery lata - moze zostac rozwiazany moca wlasnej uchwaly, podje...

Św. Tomasz z Akwinu Dowd 4

Św. Tomasz z Akwinu Dowd 4 Św. Tomasz z Akwinu Dowd 4 Dowd z doskonalosci Św. Tomasz z Akwinu zakładał, że istnienie Boga można dowieść pięcioma drogami. Pierwszy dowd traktuje o ruchu. Za pomocą zmysłw człowiek może stwierdzić,...

Pełna interpretacja wiersza Krystyny Konarskiej-Łosiowej pt. "Ktrzy płaczą"

Pełna interpretacja wiersza Krystyny Konarskiej-Łosiowej pt. "Ktrzy płaczą" Krystyna Konarska- Łosiowa jest autorką wiersza pt. "Ktrzy płaczą". Jej utwr został wydany 1 września w rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Był zadedykowany ofiarom wojny i ich rodzinom...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry