• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Absoluty...

Nawigacja

Absolutyzm - rosja prusy francjaAbsolutyzm - rosja prusy francja


Absolutyzm w Prusach

Fryderyk Wilhelm Hohenzollern - Wielki Elektor Branderburgii oraz książę pruski zbudował zręby potęgi państwa Prusy. Umiał doprowadzić do tego, że pokj westfalski w 1648 roku przynisł mu m. in. Magdeburgię i Pomorze Szczecińskie. Korzystając z uwikłania Rzeczypospolitej Obojga Narodw w konflikt ze Szwedami wyzwolił się z zależności lennej względem niej na mocy traktatw welawsko-bydgowskich w 1657 roku. Jego następca rwnież Fryderyk, ogłosił się w 1701 r. krlem w Prusach jako Fryderyk I. Przybrał za swe godło czarnego orła. Potem nie odznaczył się więcej niczym szczeglnym dla rozwoju państw. Zaś jego syn Fryderyk Wilhelm I na zawsze określił drogę rozwoju, ktrą poszły Prusy. Drogą tą była wojna. I nie bez powodu władca ten nazywany był "krlem sierżantem". Rozbudował armię. Wprowadził powszechny obowiązek służby wojskowej. Zmniejszył odziedziczony po ojcu dwr. Ograniczył wydatki na zbędne w jego mniemaniu, kulturę i naukę, by zaoszczędzone pieniądze mc przeznaczać na wojsko. W tym samym zresztą celu zwiększył podatki. Zreformował administrację. Powołał trzy Generalne Dyrektoriaty: Domen, Finansw i Wojny. Utworzył Tajną Radę Stanu. Zaś dla usprawnienia polityki zagranicznej stworzył Ministerstwo Gabinetowe. Ujednolicił administrację lokalną, aby swemu państwu złożonemu wszak z przypadkowo połączonych części nadać bardziej jednolity charakter. Doprowadził do utraty znaczenia rejencji na rzecz kamer. Władzę na szczeblu lokalnym powierzał mianowanym przez siebie starostom - landratom spośrd kandydatw, ktrych wysunął sejmik szlachecki danego powiatu Kreistag. Miasta, także nie pozostały niezależne. Wybierani przez krla radcy skarbowi przejęli kontrolę nad administracją miast. Poprawił za to los chłopw ograniczając im pańszczyznę. Uczynił tak, by się przyczynić do rozwoju gospodarki towarowej, ktra dawała większe dochody niż tradycyjna. Najwięcej na jego rządach skorzystała szlachta. Jedynie ona uzyskała prawo do brania udziału w życiu całkowitego posłuszeństwa rozkazom władcy. Ponadto jej dobra obłożono podatkami. Żeby umocnić swe znaczenie krl nie zwoływał sejmw krajowych i marginalizował sejmiki lokalne. Prowadził politykę merkantylistyczną. Podporządkował życie społeczne i gospodarkę potrzebom armii. Służyło w niej 4% poddanych i cierpiało tzw. "pruski dryl".

W 1740 r. Prusy zyskały swego najwybitniejszego władcę - Fryderyka II rządzącego w latach 1740 - 1786.Zasiadając na tron miał opinię "krla - filozofa". Interesował się bowiem filozofią, starożytnością i muzyką.Przykadowe prace

Jaką rolę pełni w materiałach kompozytowych zbrojenie.

Jaką rolę pełni w materiałach kompozytowych zbrojenie. Kompozytami są tworzywa złożone co najmniej dwch komponentw, z ktrych każdy ma do spełnienia inną rolę. Łączenie w kompozycie materiałw o rżnych własnościach umożliwia wykorzystani...

Postęp w produkcji rzemieślniczej

Postęp w produkcji rzemieślniczej Ugruntowanie się gospodarki folwarczno -pańszczyźnianej w Polsce nie mogło pozostać bez wpływu na kształtowanie się stosunkw ekonomicznych w miastach. Polityka gospodarcza państwa podporządkowana została interesom szlacheckich posiad...

Służebność osobista

Służebność osobista Zgodnie z artykułem 285 Kodeksu Cywilnego, służebności są grupą ograniczonych praw rzeczowych, obciążających wyłącznie nieruchomości. Występują one najczęściej w stosunkach sąsiedzkich. Słu&...

Czy we wspłczesnym świecie można znaleźć czterech jeźdźcw Apokalipsy

Czy we wspłczesnym świecie można znaleźć czterech jeźdźcw Apokalipsy Apokalipsa św. Jana, ktrej fragmenty czytaliśmy na lekcji języka polskiego, opisuje katastroficzną wizję końca świata. W poznanym fragmencie apokalipsy, Jezus Chrystus otwiera po kolei pos...

Rżne rodzaje zanieczyszczeń

Rżne rodzaje zanieczyszczeń Rżne rodzaje zanieczyszczeń Zanieczyszczenia Produkty uboczne działalności człowieka wywierające niekorzystny wpływ na środowisko. Głwnie są one wynikiem działalności przemysłu i rolniczej, np. hałas, dym, sp...

Reklama Zawiercia

Reklama Zawiercia Drodzy Państwo! Zapraszamy do najlepszego i najbezpieczniejszego miasta Zawiercia. Zawiercie jest to miasto powiatowe położone na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ma ono ok. 60 000 mieszkańcw. Jeśli masz zamiar pobyć tutaj dłużej, możesz zanocowa&...

PO- RS-70,DP-70,PK-56,PChR

PO- RS-70,DP-70,PK-56,PChR Sygnalizator promieniowania RS-70Podstawowym przyrządem do wykrywania skażenia promieniotwrczego.Nie wskazuje on dokładnie mocy dawki promieniowania, lecz sygnalizuje optycznie (błyski czerwonej lampki) lub akustycznie (przerywany dźwięk brzęczyka) przekroczenie okr...

Regulamin pracy

Regulamin pracy Regulamin pracy Wśrd źrdeł prawa pracy, określonych w art. 9 k.p., bardzo istotną pozycję zajmują – obok ustaw i aktw wykonawczych, układw zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, statutw określających prawa i ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry