• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Abstrakcja

Nawigacja

AbstrakcjaAbstrakcja
Abstrakcjonizm to kierunek współczesnej sztuki plastycznej, charakteryzujący się antyrealizmem, przeciwstawiający się odtwarzaniu lub naśladowaniu zewnętrznej rzeczywistości. Tematem staje się gra linii, kolorów, brył, płaszczyzn, faktur itp.

W sztuce abstrakcyjnej wykształciły się 2 główne nurty:

- abstrakcjonizm geometryczny (różnorodne formy geometryczne),

- abstrakcjonizm organiczny (różnorodne formy organiczne).

Sztuka abstrakcyjna powstała na bazie impresjonizmu, futuryzmu i kubizmu. Za twórcę uważa się Wasyla Kandinsky’ego, który w 1920 r stworzył swoje pierwsze abstrakcyjne obrazy. W 1911 r. w Monachium powstała grupa abstrakcjonistów Der Blaue Raiter. Abstrakcjonizm zaczęli uprawiać artyści wielu krajów: we Francji kubiści, A. Arp (Francja), M. K. Ciurlionis (Litwa), F. Kupha (Czechy), N. S. Gonczarowa i M. F. Łarionow (Rosja), A. Magnelli (Włochy). W 1912 r. w Paryżu powstała pierwsza programowa grupa abstrakcjonistów Section d’Or. W 1918-39 dominował nurt abstrakcji geometrycznej, z którego wyodrębniły się inne gałęzie sztuki:

- w Holandii NEOPLASTYCYZM,

- w Rosji SUPERMATYZM, KONSTRUKTYWIZM.

We Francji znaczącą rolę odegrały ugrupowania:, Cercle et Carre i Abstraction- Creation. W Polsce działały ugrupowania Blok, Preasens, a do głównych przedstawicieli należeli: H. Berlewi, K. Hiller, M. Jarema, H. Stażewski, J. Stern, W. Strzemiński, M. Szczuka, rzeźbiarka K. Kobro. Po II Wojnie Światowej dominowała abstrakcja niegeometryczna i ekspresja (ekspresjonizm abstrakcyjny) oraz jego odmiany: informel, taszyzm, action painting, abstrakcja chromatyczna, abstrakcja impresyjna i romantyczno- magiczna, strukturalizm. Po 1960 r. rozwinęły się nowe środki wyrazu sztuki abstrakcyjnej, wzbogacając ją o elementy ruchu i przestrzeni


Przykładowe prace

Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej, uwarunkowania, cele, konsekwencje społeczne, znaczenie.

Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej, uwarunkowania, cele, konsekwencje społeczne, znaczenie. Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej, uwarunkowania, cele, konsekwencje społeczne, znaczenie. Rewolucja burżuazyjna – typ antyfeudalnej rewolucji społecznej kierowanej przez bur&#...

Prawo finansowe WSSM - S-ki

Prawo finansowe WSSM - S-ki Finanse- środki pieniężne gromadzone i wydatkowane przez osoby fizyczne, jednostki organizacyjne (prywatne i publiczne). Finanse można podzielić na publiczne (rządowe) i prywatne (samorządowe). Budżet państwa ma charakter podstawowy w finansach r...

Jacek Soplica - nowy typ bohatera.

Jacek Soplica - nowy typ bohatera. Głównym przedstawicielem patriotyzmu jest w Panu Tadeuszu - Jacek Soplica. ? jest to bohater jakiego nie spotykaliśmy dotychczas w poznanych utworach romantycznych ? znamienną cechą tej postaci jest dynamiczność jej charakteru i osobowości ? pozna...

Czy Kordian odpowiada na pytanie: dlaczego upadło powstanie listopadowe?

Czy Kordian odpowiada na pytanie: dlaczego upadło powstanie listopadowe? "Kordian" stara się dociec przyczyn upadku powstania. Ze sceny z domu wariatów odczytujemy pogląd autora na tę kwestię. Tak więc Przygotowanie sugerowało, że przyczyną była nieudolność pr...

Chemia radiacyjna

Chemia radiacyjna Dział chemii zajmujący się badaniem reakcji chem. zachodzących pod wpływem promieniowania jonizującego. Najczęściej stosowanymi w chemii radiacyjnej rodzajami promieniowania są: strumienie elektronów przyspieszonych w akceleratorach, zwł. w akceleratorach wytwa...

Która religia jest właściwa?

Która religia jest właściwa? Na świecie istnieje wiele religii. Prawie każda religia twierdzi, że jest jedyną prawdziwą religią. Jest to bardzo mylące dla ludzi szukających prawdy lub szukających Boga. Kogo powinni słuchać? Kto ma właściwą odpowied&#...

Joseph Conrad-Korzeniowski

Joseph Conrad-Korzeniowski Urodził się 3 grudnia 1857r. w Berdyczykowie na Ukrainie. Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Będąc małych chłopcem wraz z rodziną zostaje zesłany w Głąb Cesarstwa Rosyjskiego. W niedługim czasie umiera jego matka a on wraz z ojcem wyje...

Gesundheit

Gesundheit Wenn ich die Krankheitssymptome wie: Schnupfen, Kopfschmerzen hohes Fieber, Halsschmerzen, Husten habe, gehe ich in die Poliklinik. Erst warte ich im Wartezimmer und dann gehe ich ins Sprechzimmer. Ich sage ber meine Krankheitssymptome. Ich mache den Oberkrper frei und der Arzt untersucht mich . Ich muss regelmig und...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry