• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Abstrakcj...

Nawigacja

AbstrakcjonizmAbstrakcjonizm
Abstrakcjonizm jest to termin w najszerszym zakresie znaczenia określa każdy rodzaj sztuki nie naśladującej form obserwowanych w naturze. Najczęściej używany w węższym zakresie jako jeden z kierunkw w sztuce XX w., ktry odrzuca tradycyjną koncepcje sztuki mimetycznej. W sztuce abstrakcyjnej zarysowały się 2 podstawowe nurty: abstrakcja geometryczna polegająca na operowaniu rżnorodnymi formami geometrii i abstrakcja organiczna w ktrej są stosowane formy nieregularne sugerujące kształty organiczne. Sztuka abstrakcyjna jest konsekwencją zapoczątkowanej w malarstwie europy 2 połowy XIX w. stopniowej rezygnacji z wątkw tematycznych; proces ten narastający od impresjonizmu do kubizmu, przygotował grunt dla sztuki abstrakcyjnej w 1910r. W. Kandinsky namalował swoje pierwsze obrazy abstrakcyjne. 1911r. sztukę abstrakcyjną zaczynając uprawiać w Monachium członek ugrupowania Der Blaue Reiter, a we Francji niektrzy uczestnicy ruchu kubistycznego; rwnież w innych krajach 1910- 1914 pojawili się coraz liczniejsi abstrakcjoniści: Litwin- M. K Ciurlionis, Czech- F. Kupka, Rosjanie- M. Łarionow, N. Gonczara, Włoch- A. Magnelli, Francuz pochodzenia niemieckiego- H. Apr. W 1912 w Paryżu powstało pierwsze ugrupowanie z programem sztuki abstrakcyjnej- Section d`or. W 1918- 1939 dominowała abstrakcja geometryczna; na gruncie sztuki abstrakcyjnej powstały idee powiązania malarstwa z innymi sztukami plastycznymi, rozwijało się nowe pojecie jedności stylowej, kwitła twrczość teoretyczna; tendencje te zarysowały się najsilniej w Holandii- P. Mondrian, De Stijl i teoria neoplastycyzmu, w Rosji- K. Malewicz, W. Tatlin, A. Rodczewko, EL Lissitzky, oraz w 1918- 1934 w Niemczech- w założeniach Bauhausu; we Francji duże znaczenie miały ugrupowania Cercle et Carre i Abstraction- Creation. Ewolucja rzeźby ku sztuce abstrakcyjnej dokonywała się na podłożu idei konstruktywizmu ( C. Pevsner, N. Gabo) oraz przez stopniowe upraszczanie figury ludzkiej i form organicznych ( C. Brancusi, Apr, H. Moore). W Polsce program sztuki abstrakcyjnej realizowały ugrupowania Blok, Preasens, ; do głoszenia przedstawicieli sztuki abstrakcyjnej należeli: M. Szczuka, H. Berlewi, W. Strzemiński, H. Stażewski, K. Hiller, M. Jarema, J. Stern, rzeźbiarka K. Kobro. Po II wojnie światowej nastąpił niezwykle bujny rozkwit sztuki abstrakcyjnej zwłaszcza w USA; charakterystyczne jest dążenie do integracji sztuk plastycznych; źrdłem inspiracji oprcz twrczości tak zwanej prymityww staje się sztuka dalekiego Wschodu ( głwnie kaligrafia). Dominują odmiany niegeometrycznej, swobodna gra plam barwnych i form, nieograniczona inwencja twrcza i ekspresja- nurt ekspresjonizmu abstrakcyjnego jego odmiany: informel, taszyzm, action painting, abstrakcja chromatyczna między innymi A. Gorky, J. Pollock, M. Tobey, Wols, H. Hartung, M. E. Vieira de Silva, M. Rothko, P. Soulages. Abstrakcja impresyjna: J. Bazaine, R. Bissiere. Romantyczno magiczna: W. Baumeister, J. Dubuffet. Strukturalizm: A. Tapies. Po 1960 zaznaczyły się nowe prądy sztuki abstrakcyjnej wizualnej między innymi minimal art, będące reakcją na ekspresjonizm abstrakcyjny, a także prbą nowej interpretacji abstrakcji typu geometrycznego. Op art- wzbogaconej o elementy ruchu i przestrzeni. W abstrakcyjnej rzeźbie powojennej dominował nurt romantyczno- ekspresyjny operujący fakturą metalowego tworzywa D. Smith, T. Roszak; nadal była też uprawiana rzeźba o formach organicznych oraz geometryczna ktrej konsekwencją stał się rozwj, wywodzącej się sztuki rzeźby kinetycznej. W Polsce po okresie realizmu socjalistycznego od 1955 rozwijały się liczne odmiany abstrakcji niegeometrycznej. Od lat 60 XX w. przeważają eksperymenty wizualne z elementami geometrii- kinematycznej.


Przykadowe prace

Scharakteryzuj zjawisko sarmatyzmu na podstawie znanych Ci utworw literackich.

Scharakteryzuj zjawisko sarmatyzmu na podstawie znanych Ci utworw literackich. Termin sarmatyzm pojawił się w połowie lat 60-tych XVIII wieku (początek czasw stanisławowskich). Twrcy oświecenia nadali mu zabarwienie pejoratywne i określali nim polską kulturę szlachecką ukszta&...

Charakterystyka porwnawcza Aliny i Balladyny

Charakterystyka porwnawcza Aliny i Balladyny Bohaterkami lektury Juliusza Słowackiego są dwie kobiety, Alina i jej starsza siostra Balladyna. Mieszkają razem z matką, wdową we wsi. Młodsza niewiasta ma blond włosy splecione w warkocz, rżaną cerę i fioletowe oczy, za&#...

Metody organizacji i zarządzania pytania i odpowiedzi

Metody organizacji i zarządzania pytania i odpowiedzi 1.Definicja organizacji PODTAWOWE DEFINICJE ORGANIZACJI: ORGANIZACJA: Kotarbiński –pewien rodzaj całości ze względu na stosunek do jej własnych elementw, a mianowicie taka całość, ktrej wszystkie składniki...

Wpływ środowiska przyrodniczego na zdrowie i życie człowieka - Ekofilozofia

Wpływ środowiska przyrodniczego na zdrowie i życie człowieka - Ekofilozofia Wpływ środowiska przyrodniczego na zdrowie i życie człowieka Nie można mieć pojęcia człowieka bez jego umiejscowienia w jakimś środowisku. Rodzajw tych środowisk mo...

Recenzja baletu "Romeo i Julia"

Recenzja baletu "Romeo i Julia" Balet Siergieja Prokofiewa Romeo i Julia jest wspaniałą adaptacją dramatu Williama Szekspira. Balet był wystawiony już po raz 67. Obsadą wykonawcza składała się z tancerzy: Sławomir Woźniak (Romeo), Izabela Milewska (Julia), Andrzej ...

Pedagogiczna myśl oświeceniowa wg Jana Amosa Komeńskiego

Pedagogiczna myśl oświeceniowa wg Jana Amosa Komeńskiego Pedagogiczna myśl oświeceniowa według Jana Amosa Komeńskiego Jan Amos Komeński jest przedstawicielem pedagogicznej myśli oświeceniowej.Był jednym z największych myślicieli pedagogicznych w hi...

Broń chemiczna

Broń chemiczna • Broń chemiczna – jeden z rodzajw broni, w ktrym podstawowym czynnikiem rażącym jest związek chemiczny o toksycznych właściwościach. Często termin ten jest utożsamiany z gazami bojowymi, gdyż większość - choć nie wszystkie -...

Skutki zanieczyszczenia wd i atmosfery

Skutki zanieczyszczenia wd i atmosfery Jednym z największych problemw wspłczesnego świata jest zanieczyszczenie wody i atmosfery. Woda Ścieki miejskie, gromadzące się przez lata były dawniej wyrzucane prosto do morza, rzeki. Dopiero w XX w. zaczęły powstawać zakł...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry