• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Abstrakcj...

Nawigacja

AbstrakcjonizmAbstrakcjonizm
Abstrakcjonizm jest to termin w najszerszym zakresie znaczenia określa każdy rodzaj sztuki nie naśladującej form obserwowanych w naturze. Najczęściej używany w węższym zakresie jako jeden z kierunkw w sztuce XX w., ktry odrzuca tradycyjną koncepcje sztuki mimetycznej. W sztuce abstrakcyjnej zarysowały się 2 podstawowe nurty: abstrakcja geometryczna polegająca na operowaniu rżnorodnymi formami geometrii i abstrakcja organiczna w ktrej są stosowane formy nieregularne sugerujące kształty organiczne. Sztuka abstrakcyjna jest konsekwencją zapoczątkowanej w malarstwie europy 2 połowy XIX w. stopniowej rezygnacji z wątkw tematycznych; proces ten narastający od impresjonizmu do kubizmu, przygotował grunt dla sztuki abstrakcyjnej w 1910r. W. Kandinsky namalował swoje pierwsze obrazy abstrakcyjne. 1911r. sztukę abstrakcyjną zaczynając uprawiać w Monachium członek ugrupowania Der Blaue Reiter, a we Francji niektrzy uczestnicy ruchu kubistycznego; rwnież w innych krajach 1910- 1914 pojawili się coraz liczniejsi abstrakcjoniści: Litwin- M. K Ciurlionis, Czech- F. Kupka, Rosjanie- M. Łarionow, N. Gonczara, Włoch- A. Magnelli, Francuz pochodzenia niemieckiego- H. Apr. W 1912 w Paryżu powstało pierwsze ugrupowanie z programem sztuki abstrakcyjnej- Section d`or. W 1918- 1939 dominowała abstrakcja geometryczna; na gruncie sztuki abstrakcyjnej powstały idee powiązania malarstwa z innymi sztukami plastycznymi, rozwijało się nowe pojecie jedności stylowej, kwitła twrczość teoretyczna; tendencje te zarysowały się najsilniej w Holandii- P. Mondrian, De Stijl i teoria neoplastycyzmu, w Rosji- K. Malewicz, W. Tatlin, A. Rodczewko, EL Lissitzky, oraz w 1918- 1934 w Niemczech- w założeniach Bauhausu; we Francji duże znaczenie miały ugrupowania Cercle et Carre i Abstraction- Creation. Ewolucja rzeźby ku sztuce abstrakcyjnej dokonywała się na podłożu idei konstruktywizmu ( C. Pevsner, N. Gabo) oraz przez stopniowe upraszczanie figury ludzkiej i form organicznych ( C. Brancusi, Apr, H. Moore). W Polsce program sztuki abstrakcyjnej realizowały ugrupowania Blok, Preasens, ; do głoszenia przedstawicieli sztuki abstrakcyjnej należeli: M. Szczuka, H. Berlewi, W. Strzemiński, H. Stażewski, K. Hiller, M. Jarema, J. Stern, rzeźbiarka K. Kobro. Po II wojnie światowej nastąpił niezwykle bujny rozkwit sztuki abstrakcyjnej zwłaszcza w USA; charakterystyczne jest dążenie do integracji sztuk plastycznych; źrdłem inspiracji oprcz twrczości tak zwanej prymityww staje się sztuka dalekiego Wschodu ( głwnie kaligrafia). Dominują odmiany niegeometrycznej, swobodna gra plam barwnych i form, nieograniczona inwencja twrcza i ekspresja- nurt ekspresjonizmu abstrakcyjnego jego odmiany: informel, taszyzm, action painting, abstrakcja chromatyczna między innymi A. Gorky, J. Pollock, M. Tobey, Wols, H. Hartung, M. E. Vieira de Silva, M. Rothko, P. Soulages. Abstrakcja impresyjna: J. Bazaine, R. Bissiere. Romantyczno magiczna: W. Baumeister, J. Dubuffet. Strukturalizm: A. Tapies. Po 1960 zaznaczyły się nowe prądy sztuki abstrakcyjnej wizualnej między innymi minimal art, będące reakcją na ekspresjonizm abstrakcyjny, a także prbą nowej interpretacji abstrakcji typu geometrycznego. Op art- wzbogaconej o elementy ruchu i przestrzeni. W abstrakcyjnej rzeźbie powojennej dominował nurt romantyczno- ekspresyjny operujący fakturą metalowego tworzywa D. Smith, T. Roszak; nadal była też uprawiana rzeźba o formach organicznych oraz geometryczna ktrej konsekwencją stał się rozwj, wywodzącej się sztuki rzeźby kinetycznej. W Polsce po okresie realizmu socjalistycznego od 1955 rozwijały się liczne odmiany abstrakcji niegeometrycznej. Od lat 60 XX w. przeważają eksperymenty wizualne z elementami geometrii- kinematycznej.


Przykadowe prace

Polska w okresie rozbicia dzielnicowego.

Polska w okresie rozbicia dzielnicowego. 1138 [statut Bolesława Krzywoustego] – 1320 [koronacja Władysława Łokietka] Przed śmiercią Krzywousty wydaje testament na mocy ktrego Polska zostaje podzielona na dzielnice: • Senioralną – ziemia krakowska, sieradzka, zachodn...

Kosmos

Kosmos Najmniejsza planeta Najmniejszą planetą układu słonecznego jest Pluton. Jest on tak odległy, że trudno dokładnie zmierzyć jego średnicę. Wynosi ona prawdopodobnie około 3000 km i jest nieco mniejsza niż średnica Księżyca. Pluton ma takż...

Bolesław Chrobry - władca wielki czy zwyczajny?

Bolesław Chrobry - władca wielki czy zwyczajny? Bolesław Chrobry już jako mały chłopiec był osobowością niezwykłą. W wieku lat siedmiu został oddany na dwr cesarski jako gwarant postanowień zjazdu w Kwedlinburgu. Tam z pewnością zawarł wiele przyja&...

Reformy Solona

Reformy Solona Reformy Solona 594 r. p.n.e. – archont Solon przeprowadził w Atenach reformy. Unieważnił długi, dłużnikw sprzedanych do niewoli kazał wykupić za państwowe pieniądze. Prawa i obowiązki obywateli uzależnił od posiadanego majątku. ...

Dlaczego nauczyciele nie powinni zadawać zadań domowych?

Dlaczego nauczyciele nie powinni zadawać zadań domowych? ……, 3.04.07 Szanowni Nauczyciele! Do napisania tego listu natchnął mnie taki fakt, iż ostatnio nie mogę znaleźć czasu na własne potrzeby, zainteresowania, rozrywkę i chyba najważniejsze, dla mni...

Liryka Mickiewicza

Liryka Mickiewicza Jest to liryka bezpośrednia. Podmiot liryczny przyznaje się do rozdwojenia jaźni: mj trup pośrodku was zasiada, rozmawia, pracuje, bawi się, przeżywa troski, Dusza w ten czas daleko, ach daleko Błąka się i narzeka, ach, narzeka. Poeta ma bogate życie wewn...

Ekranizacja powieści "Przypadki Robinsona Cruzoe"

Ekranizacja powieści "Przypadki Robinsona Cruzoe" Po przeczytaniu ksiażki "Przypadki Robinsona Cruzoe" i ekranizacji tej oto powieści mam pewne zastrzeżenia co do filmu. Rżnice to miedzy innymi to, że w ksiażce nie ma mowy o psie, wypadku, pojedynku, ukochanej Robinsona i oczywi&#...

Grupa społeczna i społeczeństwo

Grupa społeczna i społeczeństwo GRUPA SPOŁECZNA- pewna liczba osb, przynajmniej trzy powiązane systemem stosunkw uregulowane przez instytucje posiadające pewne wsplne wartości i oddzielone od innych zbiorowości wyraźną zasadą odrębności. Jest to zbir ludzi powi...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry