• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Abstrakc...

Nawigacja

AbstrakcjonizmAbstrakcjonizm
Abstrakcjonizm jest to termin w najszerszym zakresie znaczenia określa każdy rodzaj sztuki nie naśladującej form obserwowanych w naturze. Najczęściej używany w węższym zakresie jako jeden z kierunkw w sztuce XX w., ktry odrzuca tradycyjną koncepcje sztuki mimetycznej. W sztuce abstrakcyjnej zarysowały się 2 podstawowe nurty: abstrakcja geometryczna polegająca na operowaniu rżnorodnymi formami geometrii i abstrakcja organiczna w ktrej są stosowane formy nieregularne sugerujące kształty organiczne. Sztuka abstrakcyjna jest konsekwencją zapoczątkowanej w malarstwie europy 2 połowy XIX w. stopniowej rezygnacji z wątkw tematycznych; proces ten narastający od impresjonizmu do kubizmu, przygotował grunt dla sztuki abstrakcyjnej w 1910r. W. Kandinsky namalował swoje pierwsze obrazy abstrakcyjne. 1911r. sztukę abstrakcyjną zaczynając uprawiać w Monachium członek ugrupowania Der Blaue Reiter, a we Francji niektrzy uczestnicy ruchu kubistycznego; rwnież w innych krajach 1910- 1914 pojawili się coraz liczniejsi abstrakcjoniści: Litwin- M. K Ciurlionis, Czech- F. Kupka, Rosjanie- M. Łarionow, N. Gonczara, Włoch- A. Magnelli, Francuz pochodzenia niemieckiego- H. Apr. W 1912 w Paryżu powstało pierwsze ugrupowanie z programem sztuki abstrakcyjnej- Section d`or. W 1918- 1939 dominowała abstrakcja geometryczna; na gruncie sztuki abstrakcyjnej powstały idee powiązania malarstwa z innymi sztukami plastycznymi, rozwijało się nowe pojecie jedności stylowej, kwitła twrczość teoretyczna; tendencje te zarysowały się najsilniej w Holandii- P. Mondrian, De Stijl i teoria neoplastycyzmu, w Rosji- K. Malewicz, W. Tatlin, A. Rodczewko, EL Lissitzky, oraz w 1918- 1934 w Niemczech- w założeniach Bauhausu; we Francji duże znaczenie miały ugrupowania Cercle et Carre i Abstraction- Creation. Ewolucja rzeźby ku sztuce abstrakcyjnej dokonywała się na podłożu idei konstruktywizmu ( C. Pevsner, N. Gabo) oraz przez stopniowe upraszczanie figury ludzkiej i form organicznych ( C. Brancusi, Apr, H. Moore). W Polsce program sztuki abstrakcyjnej realizowały ugrupowania Blok, Preasens, ; do głoszenia przedstawicieli sztuki abstrakcyjnej należeli: M. Szczuka, H. Berlewi, W. Strzemiński, H. Stażewski, K. Hiller, M. Jarema, J. Stern, rzeźbiarka K. Kobro. Po II wojnie światowej nastąpił niezwykle bujny rozkwit sztuki abstrakcyjnej zwłaszcza w USA; charakterystyczne jest dążenie do integracji sztuk plastycznych; źrdłem inspiracji oprcz twrczości tak zwanej prymityww staje się sztuka dalekiego Wschodu ( głwnie kaligrafia). Dominują odmiany niegeometrycznej, swobodna gra plam barwnych i form, nieograniczona inwencja twrcza i ekspresja- nurt ekspresjonizmu abstrakcyjnego jego odmiany: informel, taszyzm, action painting, abstrakcja chromatyczna między innymi A. Gorky, J. Pollock, M. Tobey, Wols, H. Hartung, M. E. Vieira de Silva, M. Rothko, P. Soulages. Abstrakcja impresyjna: J. Bazaine, R. Bissiere. Romantyczno magiczna: W. Baumeister, J. Dubuffet. Strukturalizm: A. Tapies. Po 1960 zaznaczyły się nowe prądy sztuki abstrakcyjnej wizualnej między innymi minimal art, będące reakcją na ekspresjonizm abstrakcyjny, a także prbą nowej interpretacji abstrakcji typu geometrycznego. Op art- wzbogaconej o elementy ruchu i przestrzeni. W abstrakcyjnej rzeźbie powojennej dominował nurt romantyczno- ekspresyjny operujący fakturą metalowego tworzywa D. Smith, T. Roszak; nadal była też uprawiana rzeźba o formach organicznych oraz geometryczna ktrej konsekwencją stał się rozwj, wywodzącej się sztuki rzeźby kinetycznej. W Polsce po okresie realizmu socjalistycznego od 1955 rozwijały się liczne odmiany abstrakcji niegeometrycznej. Od lat 60 XX w. przeważają eksperymenty wizualne z elementami geometrii- kinematycznej.


Przykadowe prace

Kwasy karboksylowe

Kwasy karboksylowe KWASY KARBOKSYLOWE są to związki organiczne, ktrych cząsteczki składają się z grup węglowodorowych i nadających im charakterystyczne właściwości grup karboksylowych –COOH Oglny wzr alifatycznych kwasw karboksylowych Gruba karbonylowa(bez ...

Podrż i jej wersje w literaturze romantycznej.

Podrż i jej wersje w literaturze romantycznej. Motyw podrży był ważnym elementem w życiu każdego romantyka, a związane to było z sytuacją Polski; musieli oni albo emigrować z powodu problemw z zaborcami (zmuszeni zostali), albo problemy zdrowotne, albo po prostu chcieli; ...

Biznes plan firmy RTV

Biznes plan firmy RTV BIZNES PLAN NA PODSTAWIE ZAKŁADU RTV SPIS TREŚCI I. Streszczenie............................................................................................. II. Geneza projektu..................................................................................... ...

Europa w XVIII i XIX wieku.

Europa w XVIII i XIX wieku. Europa w XVIII i XIX w. Temat: Ekspansja kolonialna państw europejskich. Wojna o niepodległość stanw zjednoczonych. XV-XVI – denominującymi postępami kolonialnymi są : Hiszpania i Portugalia. W XVII wieku sytuacja zaczyna się zmieniać, His...

Podstawowe kryteria wyboru przy decyzjach na rynkac inwestycyjnych.

Podstawowe kryteria wyboru przy decyzjach na rynkac inwestycyjnych. Inwestor podejmując decyzję o inwestycji bierze pod uwagę trzy kryteria a biorąc pod uwagę każde z nich inwestor powinien zadać sobie pytania do każdego: • bezpieczeństwo inwestycji - inwestor powinien dowied...

Mitologia

Mitologia Informacje oglne Grecji starożytnej religia, religia politeistyczna. Forma, ktrą przyjęła w klasycznym okresie kultury greckiej (V p.n.e.-IV p.n.e.) była wynikiem wielowiekowych przekształceń i nawarstwień, w ktrych dużą rolę odegrał wpływ kultur ws...

Przemiany ustrojowe we Francji w XVI i XVII wieku

Przemiany ustrojowe we Francji w XVI i XVII wieku Monarchia stanowa to taka monarchia, w ktrej stany społeczne lub chociażby jeden stan zdobyły sobie trwały, zinstytucjonalizowany wpływ na władzę i rządy, doprowadzając do powstania swoistego dualizmu ośrodkw kierowniczych - mon...

Syn marnotrawny.

Syn marnotrawny. Historię Syna Marnotrawnego można bardzo łatwo odnieść do czasw dzisiejszych, gdyż obecnie wielu młodych ludzi wykorzystuje swoich rodzicw, i zamiast uczyć się lub im pomagać to trwonią ich pieniądze na swoje przyjemności. Ojciec przedstaw...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry