Parse error: syntax error, unexpected 'elle' (T_STRING) in /home/bsitvaxi/domains/opracowania.biz/public_html/includes/output_handling_include.php(89) : eval()'d code on line 6
- Artykuły: Accident
  • bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Accident

Nawigacja

AccidentAccident
Madame Arnold a déclaré qu'elle était la conductrice d'une voiture qui avait stoppé la circulation. Selon le patient, , l'autre véhicule impliqué roulait a environ 45 – 50 mph. Elle déclara que l'autre véhicule avait heurté son véhicule par l'arriere.

Madame Arnold reporta aussi que, au moment de l'accident, l'état de la route était net et sec. En plus, elle déclara que les dégâts sur sa voiture étaient modérés. Les dégâts estimés sur le véhicule du patient était de 1,500.00 $. L'autre véhicule les avait totalisés. Elle déclara aussi qu'elle n'avait pas vu l'accident venir, et en conséquence elle n'était pas préparée mentalement pour l'impact. De plus, elle portait sa ceinture de sécurité et elle avait ses cheveux attachés. Au moment de l'impact, l'airbag du conducteur ne s'était pas déployée. Sa voiture était équipée d'appuis-tete, son propre appui-tete a tapé contre sa tete au moment de l'accident. Elle nota aussi qu'elle avait sa tete exposée vers l'avant et droite au moment de l'impact. Elle déclara qu'elle n'avait pas perdu connaissance durant l'accident. Avec l'accord du patient, la police lui montra la scene. Un rapport d'accident avait été classé a ce moment la.

to samo tyle że po angielsku:Ms. Arnold stated that she was the driver in a car which was stopped in traffic. According to the patient, the other vehicle involved was traveling at approximately 45-50 m.p.h. She stated that the other vehicle struck her vehicle in the rear end. Ms. Arnold also reported that, at the time of the accident, the road conditions were clean and dry. In addition, she stated the damage to her car was moderate. The estimated damage to the patient's vehicle was $1,500.00. The other vehicle was totalled. She also stated that she did not see the accident coming, and therefore was not braced for the impact. Also, she was wearing her seat belt and had her shoulder harness on. On impact, the driver's air bag did not deploy. Her car was equipped with headrests, her own headrest being even with the top of her head at the time of the accident. She also noted that she had her head facing straight forward at the moment of impact. She stated that she did not lose consciousness during the accident. According to the patient, the police showed up at the scene. An accident report was filled out at that time.


Przykładowe prace

Anatomia

Anatomia Anatomia- to nauka o budowie ludzkiego ciała. Fizjologia- bada wszelkie procesy życiowe ludzkiego organizmu. Wiedza o funkcjonowaniu i właściwościach organizmu jest szczególnie ważna dla fryzjera ze względu na charakter czynności zawodowych i otoczenie, w jakim przebywa. Fryzj...

"Inny świat" Herlinga-Grudzińskiego jako utwór o sile i słabości człowieka

"Inny świat" Herlinga-Grudzińskiego jako utwór o sile i słabości człowieka 1. Wstęp Inny Świat noszący podtytuł Zapiski sowieckie , jest utrwaleniem doświadczeń, przeżyć i przemyśleń autora z okresu jego pobytu w więzieniach i obozach, a&#...

Podział stylistycznych środków językowych

Podział stylistycznych środków językowych 1. Fonetyczne środki - celowy dobór głosek: -instrumentacja głoskowa albo eufonia -onomatopeja, czyli imitowanie dźwięków (miau, hau, zgrzytać, huk itp) -rym, czyli zgodność grupy głosek kończących wyraz w co n...

Techniczne bezpieczeństwo pracy - "Organizacja stanowiska pracy odlewnika metali i jego ergonomia."

Techniczne bezpieczeństwo pracy - "Organizacja stanowiska pracy odlewnika metali i jego ergonomia." Odlewnictwo – technologia (niekiedy sztuka lub umiejętność) polegająca na zalewaniu uprzednio przygotowanej formy ciekłym materiałem (najczęściej stopem metali) oraz takim sterowa...

Antygona - Kreon

Antygona - Kreon "Antygona wybrała swój los, Kreon został przez los przygnębiony. Antygona to posąg przerastający ludzką miarę, Kreon to zwykły człowiek, pełen słabości i błędów: jego upadek wzrusza bardziej niż tragiczna śmierć Antygony". Czy z...

List reklamacyjny. List na 120-150 słów.W czasie pobytu w Londynie kupiłaś odtwarzacz płyt CD po promocyjnej cenie. Niestety po kilku dniach odtwarzacz przestał działa

List reklamacyjny. List na 120-150 słów.W czasie pobytu w Londynie kupiłaś odtwarzacz płyt CD po promocyjnej cenie. Niestety po kilku dniach odtwarzacz przestał działać. Postanowiłaś napisać list do menadżera sklepu:określ cel listu i okolicz Dear Sir or Madam, I am ...

Jakie znaczenie dla demokracji i społeczeństwa obywatelskiego będzie miała twórczość oddolna?

Jakie znaczenie dla demokracji i społeczeństwa obywatelskiego będzie miała twórczość oddolna? Upowszechnienie internetu kompletnie zrewolucjonizowało nasze życie, zmieniając je nie do poznania. Globalne przeobrażenia widoczne są gołym okiem, podobnie zresztą dział...

Socjalistyczna industralizacja

Socjalistyczna industralizacja SOCJALISTYCZNA INDUSTRIALIZACJA Stalin dążył do samowystarczalności i rozbudowy przemysłu wojennego. W tym celu musiał zrezygnować z polityki NEP’u, gdyż nie była zgodna z założeniami doktryny. Stalin dążył do...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry