• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Adam Mick...

Nawigacja

Adam Mickiewicz Sonety KrymskieAdam Mickiewicz Sonety Krymskie
Adam Mickiewicz Sonety KrymskieSonety Krymskie są cyklem 18 utworów połączonych z postacią Pielgrzyma. Występuje tu różnorodność form wypowiedzi:

-wypowiedz w pierwszej osobie liczby pojedynczej (Stepy Akermańskie)

-dialog Mirzy z Pielgrzymem (Widok gór ze stepów Kozłowa)

-narracja w trzeciej osobie liczby pojedynczej (Burza)

Mickiewicz opisuje krajobraz krymski, przyrodę orientalną i kulturę Wschodu. Orientalny koloryt został osiągnięty poprzez wprowadzenie postaci Mirzy- mahometanina i mieszkańca Krymu oraz muzułmańskie obyczajowości, słownictwa charakterystycznego dla tego regionu.Stepy Akermańskie

Podmiot liryczny to Pielgrzym, wygnaniec zauroczony przyrodą Krymu, wsłuchujący się w otaczającą go ciszę, nasłuchujący odgłosów z Litwy. Porusza wozem po stepie, jednak jego podróż przypomina płynięcie łodzią po oceanie. Jest to celowy zabieg artystyczny, mający uzmysłowić nicość i samotność Pielgrzyma wobec ogromu przestrzeni.Burza

Pielgrzym jest jednym z wielu podróżujących, znajdujących się na statku w czasie sztormu. Groźne zjawiska przyrody, trwogę podróżnych, walkę załogi ze śmiertelnym niebezpieczeństwem odtwarza autor za pomocą krótkich, urywanych zdań i równoważników. Pełen dynamiki obraz, poprzez nagromadzenie czasowników, doskonale ukazuje grozę sytuacji podróżnych. Pielgrzym został przedstawiony jako samotny tułacz.Czatyrdah

Autor użycza głosu Mirzie- człowiekowi Wschodu. Czatyrdah to jeden ze szczytów górskich. Poeta ukazuje całą jego potęgę, porównuje go do sułtana tureckiego, do którego w sposób poddańczy, uniżony przemawia Mirza. Ten upersyfikowany szczyt jest przykryty płaszczem lasów, na głowie ma turban z chmur haftowany błyskawicami potoków. Jest równocześnie obojętny na to, co się dzieje wokół niego.Widok gór ze stepów Kozłowa

Dialog Pielgrzyma, zaciekawionego wielkością i potęgą Czatyrdahu, z Mirzą, dla którego ten szczyt jest miejscem jego wędrówki. Pielgrzym widzi gorę ścianą lodu postawioną przez Allacha, tron aniołów, Mirza mówi, że tam był, widział źródła, ślizgał się, dotarł na sam szczyt Pielgrzym oczarowany tym widokiem, wypowiada swój zachwyt: Aa!!!Pielgrzym

Podmiotem lirycznym jest Pielgrzym, zachwycony krajobrazem Krymu, jednak myślami uciekający do Litwy. Przedkłada szumiące lasy ponad słowiki bajdaru, a trzęsawice nad rubinowe morwy. Utwór zakończony jest powątpiewaniem czy pamięć o wyrażającym to uczuciem człowieku, przetrwała na Litwie.


Przykładowe prace

Porównaj Przedśpiew Staffa z wierszami tego poety zamieszczonymi w poprzednich rozdziałach książki. Jak się zmienił nastrój wiersza i sytuacja psychiczna bohatera? Zaobse

Porównaj Przedśpiew Staffa z wierszami tego poety zamieszczonymi w poprzednich rozdziałach książki. Jak się zmienił nastrój wiersza i sytuacja psychiczna bohatera? Zaobserwuj też zmiany języka poetyckiego Staffa i sformułuj wnioski. Jedyna godna rzecz na świecie: twórczoś...

Das Leben auf dem Land und in der Stadt

Das Leben auf dem Land und in der Stadt Vieles was ein Landkind wei und gesehen hat, ist dem Stadtkind unbekannt. Ich bin ein echtes Stadtkind, bin in der Stadt geboren und habe dort meine Kindheit verbracht. Meiner Meinung nach, ist das Leben in der Stadt viel mehr spannender als das Leben auf dem Dorf. Ich habe mich n...

Czy dorobek kulturalny greków jest nadal aktualny?

Czy dorobek kulturalny greków jest nadal aktualny? Czy dorobek kulturalny starożytnych greków jest nadal aktualny? Słyszeliśmy niejednokrotnie o trwałych i niepodważalnych osiągnięciach świata helleńskiego. Wymienia się tutaj rozwój nauki, filozofii czy kultury. W sensie przem...

Na podstawie analizy poniższego fragmentu Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego oraz w kontekście całego utworu rozważ filozoficzny aspekt cierpienia.

Na podstawie analizy poniższego fragmentu Innego świata Gustawa Herlinga-Grudzińskiego oraz w kontekście całego utworu rozważ filozoficzny aspekt cierpienia. Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego to zbiór opowiadań zawierających wspomnienia z łagrów radzieckich. Pisarz s...

Moje rozważania na temat cierpienia w aspekcie literatury antycznej i Biblii.

Moje rozważania na temat cierpienia w aspekcie literatury antycznej i Biblii. Cierpienie jest częścią nas, naszego wewnętrznego świata. Odczuwamy psychiczny ból, każdy w inny sposób. Smutek jest przyczyną naszych poszczególnych zachowań, uczuć i emocji. Kieruje nami i włada ...

Program poetycki J. Tuwima wypowiedziany w wierszu "Poezja"

Program poetycki J. Tuwima wypowiedziany w wierszu "Poezja" Julian Tuwim w wierszu "Poezja", pisanym w latach 1914-1916, przedstawia swój program poetycki. Jest to jego osobiste spojrzenie na poezję i autor nie chce iść w swoich poglądach na kompromis, nawet za cenę uznania ich za herezję. Autor...

List Jacka Soplicy do Tadeusza

List Jacka Soplicy do Tadeusza Kochany Tadeuszu! 1812r. Trudno jest mi pisać ten list, bo wiem, że nigdy nie byłem dobrym i kochającym ojcem. Jednak mimo wszystko mam cichą nadzieję, że zrozumiesz. Moje życie zataczało różne kręgi, czasem trudno było mi się od...

List Jana Kochanowskiego do siostry wyrażający uczucia po stracie córki

List Jana Kochanowskiego do siostry wyrażający uczucia po stracie córki Czarnolas, 25.V.1579 r. Droga Małgorzato ! Piszę do Ciebie ten list z powodów zaprawdę tragicznych, aczkolwiek niespodziewanych. Nasze najukochańsze dziecko, a twoja siostrzeniczka, Orszulka złożyła wczora...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry