• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Adam Mick...

Nawigacja

Adam Mickiewicz Sonety KrymskieAdam Mickiewicz Sonety Krymskie
Adam Mickiewicz Sonety KrymskieSonety Krymskie są cyklem 18 utworów połączonych z postacią Pielgrzyma. Występuje tu różnorodność form wypowiedzi:

-wypowiedz w pierwszej osobie liczby pojedynczej (Stepy Akermańskie)

-dialog Mirzy z Pielgrzymem (Widok gór ze stepów Kozłowa)

-narracja w trzeciej osobie liczby pojedynczej (Burza)

Mickiewicz opisuje krajobraz krymski, przyrodę orientalną i kulturę Wschodu. Orientalny koloryt został osiągnięty poprzez wprowadzenie postaci Mirzy- mahometanina i mieszkańca Krymu oraz muzułmańskie obyczajowości, słownictwa charakterystycznego dla tego regionu.Stepy Akermańskie

Podmiot liryczny to Pielgrzym, wygnaniec zauroczony przyrodą Krymu, wsłuchujący się w otaczającą go ciszę, nasłuchujący odgłosów z Litwy. Porusza wozem po stepie, jednak jego podróż przypomina płynięcie łodzią po oceanie. Jest to celowy zabieg artystyczny, mający uzmysłowić nicość i samotność Pielgrzyma wobec ogromu przestrzeni.Burza

Pielgrzym jest jednym z wielu podróżujących, znajdujących się na statku w czasie sztormu. Groźne zjawiska przyrody, trwogę podróżnych, walkę załogi ze śmiertelnym niebezpieczeństwem odtwarza autor za pomocą krótkich, urywanych zdań i równoważników. Pełen dynamiki obraz, poprzez nagromadzenie czasowników, doskonale ukazuje grozę sytuacji podróżnych. Pielgrzym został przedstawiony jako samotny tułacz.Czatyrdah

Autor użycza głosu Mirzie- człowiekowi Wschodu. Czatyrdah to jeden ze szczytów górskich. Poeta ukazuje całą jego potęgę, porównuje go do sułtana tureckiego, do którego w sposób poddańczy, uniżony przemawia Mirza. Ten upersyfikowany szczyt jest przykryty płaszczem lasów, na głowie ma turban z chmur haftowany błyskawicami potoków. Jest równocześnie obojętny na to, co się dzieje wokół niego.Widok gór ze stepów Kozłowa

Dialog Pielgrzyma, zaciekawionego wielkością i potęgą Czatyrdahu, z Mirzą, dla którego ten szczyt jest miejscem jego wędrówki. Pielgrzym widzi gorę ścianą lodu postawioną przez Allacha, tron aniołów, Mirza mówi, że tam był, widział źródła, ślizgał się, dotarł na sam szczyt Pielgrzym oczarowany tym widokiem, wypowiada swój zachwyt: Aa!!!Pielgrzym

Podmiotem lirycznym jest Pielgrzym, zachwycony krajobrazem Krymu, jednak myślami uciekający do Litwy. Przedkłada szumiące lasy ponad słowiki bajdaru, a trzęsawice nad rubinowe morwy. Utwór zakończony jest powątpiewaniem czy pamięć o wyrażającym to uczuciem człowieku, przetrwała na Litwie.


Przykładowe prace

Analizując podane fragmenty powieści Zofii Nałkowskiej Granica, przedstaw obraz Justyny i jej związku z Zenonem w oczach różnych bohaterów powieści. W kontekście ca&

Analizując podane fragmenty powieści Zofii Nałkowskiej Granica, przedstaw obraz Justyny i jej związku z Zenonem w oczach różnych bohaterów powieści. W kontekście całej powieści wyjaśnij, jakie konsekwencje wynikają z zestawienia odmiennych sp Granica jest to powieść...

Alotropia, austenit, bainit, itp.

Alotropia, austenit, bainit, itp. Alotropia, zjawisko występowania jednego pierwiastka w różnych postaciach w tym samym stanie skupienia ale różnej budowie sieci krystalograficznej. Austenit, roztwór stały węgla w ?-żelazie, zawierający nie więcej niż 1,7% węgla. Występuj...

Recenzja ,, Akcji pod Arsenalem"

Recenzja ,, Akcji pod Arsenalem" Chcialabym przedstawic bardzo ciekawa ekranizacje pod tytulem ,, Akcja pod Arsenalem,, w rezyserii Jana Lumnickiego. Film ten zostal nakrecony w oparciu o ksiazke Aleksansra Kaminskiego ,,Kamienie na szaniec,,. Ksiazka ta jest oparta na autentycznych wydarzeniach. W role Rudego, Zosk...

Części mowy (przymiotnik,czasownik)

Części mowy (przymiotnik,czasownik) Przymiotniki : -odpowiadają na pytania : JAKI? JAKA? JAKIE? -oznaczają cechy osób, przedmiotów, zjawisk -w zdaniu łączy się z rzeczownikiem -odmieniają się przez przypadki, liczby i rodzaje. W liczbie pojedyńczej: *rodz...

Jak żyć godnie i szczęśliwie? Odpowiedz na pytanie odwołując się do nauk Sokratesa, pism Marka Aureliusza, Seneki i pieśni Horacego

Jak żyć godnie i szczęśliwie? Odpowiedz na pytanie odwołując się do nauk Sokratesa, pism Marka Aureliusza, Seneki i pieśni Horacego Problem szczęścia dotyczy każdego. Nie ma istoty ludzkiej, która nie dążyłaby do niego, nie zastanawiałaby się nad tym...

Biografia -Maria Konopnicka

Biografia -Maria Konopnicka Maria Konopnicka urodziła się 23 maja 1842r. w Suwałkach, a zmarła 8 października 1910r. we Lwowie. We wrześniu 1849r. rodzina sprowadziła się do Kalisza, gdzie przyszła poetka spędziła dzieciństwo i młodość. W latach 185...

Zadania do tekstu Itaka Kawafis Konstandinos

Zadania do tekstu Itaka Kawafis Konstandinos I T A K A, Konstandinos Kawafis "Jeżeli wyruszasz do Itaki, proś, aby twoja podróż była długa, obfita w przygody i nauki. Lestrygoni, Cyklopi, gniewny Posejdon - nie, nie bój się ich: nigdy nie znajdziesz takich dziwotworów, ...

Interpretacja utworu J.W. Goethe "Król olch"

Interpretacja utworu J.W. Goethe "Król olch" Utwór Johanna Wolfganga Goethego pt. Król olch jest balladą łączącą cechy liryki, epik i dramatu, a więc jest gatunkiem synkretycznym. Autor tego dzieła dał początek i wyznaczył nowe drogi, za którymi podążali pó...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry