• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Adam Mick...

Nawigacja

Adam Mickiewicz Sonety KrymskieAdam Mickiewicz Sonety Krymskie
Adam Mickiewicz Sonety KrymskieSonety Krymskie są cyklem 18 utworów połączonych z postacią Pielgrzyma. Występuje tu różnorodność form wypowiedzi:

-wypowiedz w pierwszej osobie liczby pojedynczej (Stepy Akermańskie)

-dialog Mirzy z Pielgrzymem (Widok gór ze stepów Kozłowa)

-narracja w trzeciej osobie liczby pojedynczej (Burza)

Mickiewicz opisuje krajobraz krymski, przyrodę orientalną i kulturę Wschodu. Orientalny koloryt został osiągnięty poprzez wprowadzenie postaci Mirzy- mahometanina i mieszkańca Krymu oraz muzułmańskie obyczajowości, słownictwa charakterystycznego dla tego regionu.Stepy Akermańskie

Podmiot liryczny to Pielgrzym, wygnaniec zauroczony przyrodą Krymu, wsłuchujący się w otaczającą go ciszę, nasłuchujący odgłosów z Litwy. Porusza wozem po stepie, jednak jego podróż przypomina płynięcie łodzią po oceanie. Jest to celowy zabieg artystyczny, mający uzmysłowić nicość i samotność Pielgrzyma wobec ogromu przestrzeni.Burza

Pielgrzym jest jednym z wielu podróżujących, znajdujących się na statku w czasie sztormu. Groźne zjawiska przyrody, trwogę podróżnych, walkę załogi ze śmiertelnym niebezpieczeństwem odtwarza autor za pomocą krótkich, urywanych zdań i równoważników. Pełen dynamiki obraz, poprzez nagromadzenie czasowników, doskonale ukazuje grozę sytuacji podróżnych. Pielgrzym został przedstawiony jako samotny tułacz.Czatyrdah

Autor użycza głosu Mirzie- człowiekowi Wschodu. Czatyrdah to jeden ze szczytów górskich. Poeta ukazuje całą jego potęgę, porównuje go do sułtana tureckiego, do którego w sposób poddańczy, uniżony przemawia Mirza. Ten upersyfikowany szczyt jest przykryty płaszczem lasów, na głowie ma turban z chmur haftowany błyskawicami potoków. Jest równocześnie obojętny na to, co się dzieje wokół niego.Widok gór ze stepów Kozłowa

Dialog Pielgrzyma, zaciekawionego wielkością i potęgą Czatyrdahu, z Mirzą, dla którego ten szczyt jest miejscem jego wędrówki. Pielgrzym widzi gorę ścianą lodu postawioną przez Allacha, tron aniołów, Mirza mówi, że tam był, widział źródła, ślizgał się, dotarł na sam szczyt Pielgrzym oczarowany tym widokiem, wypowiada swój zachwyt: Aa!!!Pielgrzym

Podmiotem lirycznym jest Pielgrzym, zachwycony krajobrazem Krymu, jednak myślami uciekający do Litwy. Przedkłada szumiące lasy ponad słowiki bajdaru, a trzęsawice nad rubinowe morwy. Utwór zakończony jest powątpiewaniem czy pamięć o wyrażającym to uczuciem człowieku, przetrwała na Litwie.


Przykładowe prace

Spółka – tworzenie, organizacja i zasady działania

Spółka – tworzenie, organizacja i zasady działania I. Wstęp. Spółki to związek dwóch lub więcej osób, które działają dla wspólnego celu, np. osiągnięcia zysku prowadzonej działalności gospodarczej. Wspólnicy łączą posiadane środki, co pozwala i...

Zasady resocjalizacji

Zasady resocjalizacji 6. ZASADY RESOCJALIZACJI. Zasady resocjalizacji zmierzają do osiągnięcia optymalnego rozwoju społeczno-moralnego jednostki dewiacyjnej i do najlepszego dostosowania jej do życia społecznego. 1. Zasady resocjalizacji wg Lipkowskiego: A/ Zasada systematyczno...

Współczesność - ogólna charakterystyka epoki.

Współczesność - ogólna charakterystyka epoki. Literatura polska Ramy czasowe: Najnowsze dzieje naszego piśmiennictwa, nazywanego umownie literaturą współczesną, określają dwa zwrotne momenty w historii naszego narodu: wrzesień 1939 r. i czerwiec 1989 r. Daty te tworz&...

Udowodnij, że Jan Kochanowski był wielkim poetą. Oprzyj się o analizę fraszki, trenu i pieśni.

Udowodnij, że Jan Kochanowski był wielkim poetą. Oprzyj się o analizę fraszki, trenu i pieśni. Każda epoka ma swoich wybitnych przedstawicieli literackich. Również każdy naród może poszczycić się wyjątkowymi jednostkami, których utwory i powieści na stałe...

Nie Ważne skąd jesteś ale jacy jesteśmy - Rozprawka

Nie Ważne skąd jesteś ale jacy jesteśmy - Rozprawka Od dawna nurtował mnie problem oceniania człowieka po tym gdzie mieszka, jakie jest jego pochodzenie.Chciałbym się skupić na tym problemie, iż jest bardzo ważny, Na przykład u człowieka mieszkającego ...

Jedno z najbardziej znanych czasopism polskiego oświecenia nosiło tytuł Zabawy przyjemne i pożyteczne. Czy literaturę i sztukę tej epoki można określić za

Jedno z najbardziej znanych czasopism polskiego oświecenia nosiło tytuł Zabawy przyjemne i pożyteczne. Czy literaturę i sztukę tej epoki można określić za pomocą epitetów przyjemna i pożyteczna? Uzasadnij swoją odpowiedź Jedno z najbardziej znanych czasopism polski...

Rozrachunki publicznoprawne

Rozrachunki publicznoprawne Rozrachunki publiczno-prawne to wszelkie należności i zobowiązania od i wobec instytucji publiczno-prawnych takich jak: urzędy skarbowe, izby skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), urzędy celne. Rozliczenia z instytucjami publiczno-prawnymi dotyczą...

List motywacyjy

List motywacyjy Anna Nowak Kraków, 10.02.2004 r. ul. Lawendowa 10/15 33-999 Kraków tel.(0-55)633 33 33 Pani Aleksandra Modna Dział Rekrutacji PRO-FASHION sp. z o.o. ul. Modna 25 00-360 Warszawa W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie proszę o przyjęcie mnie do pracy w Państwa fir...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry