• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Adam Mick...

Nawigacja

Adam Mickiewicz Sonety KrymskieAdam Mickiewicz Sonety Krymskie
Adam Mickiewicz Sonety KrymskieSonety Krymskie są cyklem 18 utworów połączonych z postacią Pielgrzyma. Występuje tu różnorodność form wypowiedzi:

-wypowiedz w pierwszej osobie liczby pojedynczej (Stepy Akermańskie)

-dialog Mirzy z Pielgrzymem (Widok gór ze stepów Kozłowa)

-narracja w trzeciej osobie liczby pojedynczej (Burza)

Mickiewicz opisuje krajobraz krymski, przyrodę orientalną i kulturę Wschodu. Orientalny koloryt został osiągnięty poprzez wprowadzenie postaci Mirzy- mahometanina i mieszkańca Krymu oraz muzułmańskie obyczajowości, słownictwa charakterystycznego dla tego regionu.Stepy Akermańskie

Podmiot liryczny to Pielgrzym, wygnaniec zauroczony przyrodą Krymu, wsłuchujący się w otaczającą go ciszę, nasłuchujący odgłosów z Litwy. Porusza wozem po stepie, jednak jego podróż przypomina płynięcie łodzią po oceanie. Jest to celowy zabieg artystyczny, mający uzmysłowić nicość i samotność Pielgrzyma wobec ogromu przestrzeni.Burza

Pielgrzym jest jednym z wielu podróżujących, znajdujących się na statku w czasie sztormu. Groźne zjawiska przyrody, trwogę podróżnych, walkę załogi ze śmiertelnym niebezpieczeństwem odtwarza autor za pomocą krótkich, urywanych zdań i równoważników. Pełen dynamiki obraz, poprzez nagromadzenie czasowników, doskonale ukazuje grozę sytuacji podróżnych. Pielgrzym został przedstawiony jako samotny tułacz.Czatyrdah

Autor użycza głosu Mirzie- człowiekowi Wschodu. Czatyrdah to jeden ze szczytów górskich. Poeta ukazuje całą jego potęgę, porównuje go do sułtana tureckiego, do którego w sposób poddańczy, uniżony przemawia Mirza. Ten upersyfikowany szczyt jest przykryty płaszczem lasów, na głowie ma turban z chmur haftowany błyskawicami potoków. Jest równocześnie obojętny na to, co się dzieje wokół niego.Widok gór ze stepów Kozłowa

Dialog Pielgrzyma, zaciekawionego wielkością i potęgą Czatyrdahu, z Mirzą, dla którego ten szczyt jest miejscem jego wędrówki. Pielgrzym widzi gorę ścianą lodu postawioną przez Allacha, tron aniołów, Mirza mówi, że tam był, widział źródła, ślizgał się, dotarł na sam szczyt Pielgrzym oczarowany tym widokiem, wypowiada swój zachwyt: Aa!!!Pielgrzym

Podmiotem lirycznym jest Pielgrzym, zachwycony krajobrazem Krymu, jednak myślami uciekający do Litwy. Przedkłada szumiące lasy ponad słowiki bajdaru, a trzęsawice nad rubinowe morwy. Utwór zakończony jest powątpiewaniem czy pamięć o wyrażającym to uczuciem człowieku, przetrwała na Litwie.


Przykładowe prace

Sztuka użytkowa

Sztuka użytkowa Sztuka użytkowa, zwana inaczej sztuką stosowaną – termin stosowany na określenie przedmiotów przeznaczonych do użytku codziennego, wykonywanych własnoręcznie w wielu egzemplarzach przez artystów lub wg ich projektów przeznaczonych dla produkcji rzemieślniczej. O...

Odpowiedź na ogłoszenie w gazecie w sprawie pracy.

Odpowiedź na ogłoszenie w gazecie w sprawie pracy. Dear Sir or Madam, I'm writing with regard to your advertisement which appeared in a magazine "(nazwa gazety)English OK!"in a yesterday's issue. I would like to apply becouse my experience is large. For five years J have been in a school newspaper where I...

Porównanie zjednoczenia Włoch i Niemiec

Porównanie zjednoczenia Włoch i Niemiec Porównania procesów jednoczenia Niemiec i Włoch w XIX wieku Po klęsce, jaką poniosła Rewolucja francuska (1789) i następnie Napoleon Bonaparte zwołano Kongres Wiedeński w latach 1814 – 1815. Zdecydował on, że Niemcy i Włoc...

Azotowanie i nawęglanie

Azotowanie i nawęglanie Azotowanie. Proces ten polega na wprowadzeniu do warstwy wierzchniej przedmiotu stalowego zazwyczaj ulepszonego cieplnie azotu, który tworząc odpowiednie związki przyczynia się do uzyskania bardzo twardej i odpornej na ścieranie warstwy wierzchniej, i to już bez dodatk...

Dziedziny wychowania

Dziedziny wychowania Wyróżniamy wychowanie: - zdrowotne - moralne - umysłowe - estetyczne Wychowanie zdrowotne Czynniki wpływające na zagrożenie zdrowia: - niewłaściwe odżywianie (mało warzyw i owoców, tłusto, słodko) – przyczyna ...

Okoliczności powstania armii polskich w ZSRR

Okoliczności powstania armii polskich w ZSRR Tworzenie Armii Polskiej w ZSRR było jednym z ważniejszych problemów rządu. 12 sierpnia 1941 roku Prezydium Rady Najwyższej ZSRR wydało dekret o udzieleniu amnestii obywatelom polskim i uznało ich obywatelstwo polskie a dwa dni później zosta ...

Kobieta obca w Izraelu.

Kobieta obca w Izraelu. Wstęp. Kobieta w społeczności patriarchalnej istniała głównie jako żona i matka. Mówiąc o kobiecie w czasach biblijnych nie sposób ominą problemu małżeństwa. Oczywiście nie sposób zredukować problemu do małżeństwa jedynie,...

Makroekonomia pytania i odpowiedzi

Makroekonomia pytania i odpowiedzi Makroekonomia pytania i odpowiedzi 11. Co to jest PKB? PKB produkt krajowy brutto, jest to jeden z podstawowych mierników dochodu nardowego stosowanych w rachunkowości narodowej. PKB opisuje zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych, wytworzonych na terenie daneg...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry