• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Adam Mick...

Nawigacja

Adam Mickiewicz Sonety KrymskieAdam Mickiewicz Sonety Krymskie
Adam Mickiewicz Sonety KrymskieSonety Krymskie są cyklem 18 utworów połączonych z postacią Pielgrzyma. Występuje tu różnorodność form wypowiedzi:

-wypowiedz w pierwszej osobie liczby pojedynczej (Stepy Akermańskie)

-dialog Mirzy z Pielgrzymem (Widok gór ze stepów Kozłowa)

-narracja w trzeciej osobie liczby pojedynczej (Burza)

Mickiewicz opisuje krajobraz krymski, przyrodę orientalną i kulturę Wschodu. Orientalny koloryt został osiągnięty poprzez wprowadzenie postaci Mirzy- mahometanina i mieszkańca Krymu oraz muzułmańskie obyczajowości, słownictwa charakterystycznego dla tego regionu.Stepy Akermańskie

Podmiot liryczny to Pielgrzym, wygnaniec zauroczony przyrodą Krymu, wsłuchujący się w otaczającą go ciszę, nasłuchujący odgłosów z Litwy. Porusza wozem po stepie, jednak jego podróż przypomina płynięcie łodzią po oceanie. Jest to celowy zabieg artystyczny, mający uzmysłowić nicość i samotność Pielgrzyma wobec ogromu przestrzeni.Burza

Pielgrzym jest jednym z wielu podróżujących, znajdujących się na statku w czasie sztormu. Groźne zjawiska przyrody, trwogę podróżnych, walkę załogi ze śmiertelnym niebezpieczeństwem odtwarza autor za pomocą krótkich, urywanych zdań i równoważników. Pełen dynamiki obraz, poprzez nagromadzenie czasowników, doskonale ukazuje grozę sytuacji podróżnych. Pielgrzym został przedstawiony jako samotny tułacz.Czatyrdah

Autor użycza głosu Mirzie- człowiekowi Wschodu. Czatyrdah to jeden ze szczytów górskich. Poeta ukazuje całą jego potęgę, porównuje go do sułtana tureckiego, do którego w sposób poddańczy, uniżony przemawia Mirza. Ten upersyfikowany szczyt jest przykryty płaszczem lasów, na głowie ma turban z chmur haftowany błyskawicami potoków. Jest równocześnie obojętny na to, co się dzieje wokół niego.Widok gór ze stepów Kozłowa

Dialog Pielgrzyma, zaciekawionego wielkością i potęgą Czatyrdahu, z Mirzą, dla którego ten szczyt jest miejscem jego wędrówki. Pielgrzym widzi gorę ścianą lodu postawioną przez Allacha, tron aniołów, Mirza mówi, że tam był, widział źródła, ślizgał się, dotarł na sam szczyt Pielgrzym oczarowany tym widokiem, wypowiada swój zachwyt: Aa!!!Pielgrzym

Podmiotem lirycznym jest Pielgrzym, zachwycony krajobrazem Krymu, jednak myślami uciekający do Litwy. Przedkłada szumiące lasy ponad słowiki bajdaru, a trzęsawice nad rubinowe morwy. Utwór zakończony jest powątpiewaniem czy pamięć o wyrażającym to uczuciem człowieku, przetrwała na Litwie.


Przykładowe prace

Rodzaje i zastosowanie schodów

Rodzaje i zastosowanie schodów Schody 1).Zasady kształtowania schodów i pochylni. Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi, gdy posadzka ich znajduje się powyżej lub poniżej otaczającego terenu, musza mieć schody lub pochylnie. Pomieszczenie, w którym znajdują...

Ideał rycerski dawniej i dziś - które z elementów ideału rycerskiego są aktualne dziś.

Ideał rycerski dawniej i dziś - które z elementów ideału rycerskiego są aktualne dziś. Odwołując się do znanych ci tekstów średniowiecznych, napisz pracę na temat: "Ideał rycerski dawniej i dziś- które z elementów ideałów rycerskiego są aktualne dziś...

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa Pożary wybuchają najczęściej tam, gdzie dochodzi do posługiwania się otwartym ogniem w miejscach, w których znajdują się przedmioty łatwo palne (czyli praktycznie we wnętrzu każdego budynku oraz w pobliżu zabudowań drewnianych lub obok...

Wydarzenia czerwcowe z Poznaniu

Wydarzenia czerwcowe z Poznaniu Wydarzenia czerwcowe w Poznaniu Rok 1956 był rokiem publicznego przeciwstawiana się władzy ludowej. W czerwcu równowaga siła na szczytach PZPR wydawała się gwarantować komunistom utrzymaniu kontroli nad wydarzeniami. Liberalizacja zataczała jednak cor...

Indywidualna działalność gospodarcza-stworzenie własnej firmy.

Indywidualna działalność gospodarcza-stworzenie własnej firmy. GABINET KOSMETYCZNY MONALISA POMYSŁ : Moim zamiarem jest otworzenie gabinetu kosmetycznego .Pomysł ten powstał w wyniku mojego zainteresowania kosmetologią , a w szczególności sztuką makijażu. ...

Cechy poetyki romantycznej.

Cechy poetyki romantycznej. Romantyzm wyrósł z opozycji do klasycyzmu, przeciwstawiał się poetyce klasycystycznej, która segregowała gatunki literackie. Romantycy zbuntowali się przeciw wszelkim ograniczeniom formalnym, co przyniosło ogromne zmiany. I tak na przykład romantyczny bohater pochodz...

Charakterystyka Willego Sonnenbrucha z dramatu "Niemcy'' Leona Kruczkowskiego

Charakterystyka Willego Sonnenbrucha z dramatu "Niemcy'' Leona Kruczkowskiego Willi Sonnenbruch to bohater dramatu pt. "Niemcy" Leona Kruczkowskiego. Akcja utworu rozgrywa się w czasie drugiej wojny światowej, we wrześniu 1943r. Obecnie Willi jest oficerem SS, czyli niemieckiej policji polity...

Polskie powstania narodowe w malarstwie filmie i literaturze. Omów różne sposoby ujęcia tematu na wybranych przykładach.

Polskie powstania narodowe w malarstwie filmie i literaturze. Omów różne sposoby ujęcia tematu na wybranych przykładach. Historia Polski to trudna droga Polaków do odzyskania niepodległości. Cała literatura polska od romantyzmu do Młodej Polski ukazywała dramat Polaków, którzy byli pozbaw...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry