• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Adolescen...

Nawigacja

Adolescencja – przedstaw osiągnięcia rozwoju wczesnej dorosłości, średniej i późnejAdolescencja – przedstaw osiągnięcia rozwoju wczesnej dorosłości, średniej i późnej


Adolescencja – przedstaw osiągnięcia rozwoju wczesnej dorosłości, średniej i późnejSposób, w jaki dorastający rozumieją problemy, jak rozumieją samych siebie oraz innych, wynika z przejścia ze stadium operacji konkretnych do stadium operacji formalnych. To ostatnie charakteryzuje się bardziej logicznym oraz abstrakcyjnym, a także mniej egocentrycznym myśleniem. Dorastający głębiej wnikają w problemy, dostrzegają różne opcje, stawiają dociekliwe pytania. Ich otwartość i poszukiwanie racjonalnych wyjaśnień łączą się z krytycyzmem i niejednokrotnie z odrzuceniem dotychczasowych autorytetów. Zaczynają posługiwać się ironią, parodią i metaforą. Wszystkie te właściwości cechujące stadium operacji formalnych powodują, że życie intelektualne młodzieży staje się intensywne i bogate.

W myśleniu na poziomie operacji formalnych można, wyróżnić dwie fazy: wczesną fazę operacji formalnych, w której zwiększająca się zdolność hipotetycznego myślenia owocuje swobodnym, nieskrępowanym myśleniem, ujmującym świat nadmiernie subiektywnie i idealistycznie; oraz późną fazę operacji formalnych, w której dorastający konfrontują swoje rozumowanie z rzeczywistością, z czego wynika przywrócenie intelektualnej równowagi. Dorastających charakteryzuje też niepewność poznawcza wynikająca z refleksji. W sytuacji gdy dziecko młodsze szybko i pewnie podaje swoje oceny, dorastający zastanawia się i waha. Wahanie i sceptycyzm są niekiedy tak nasilone, że ujmują sytuacje jednoznaczne jako niezwykle skomplikowane.

Zmiany jakie dotyczą czynności poznawczych, ujmowane z punktu widzenia procesów informacyjnych, zostały stwierdzone w licznych badaniach. Procesy informacyjne przebiegają szybciej u dorastających niż u dzieci. W zakresie percepcji, stwierdzono że spostrzeżenia dorastających są w porównaniu ze spostrzeżeniami dzieci bardziej dokładne, wielostronne i ukierunkowane. Wiąże się to m.in. z najwyższą w ciągu życia wrażliwością zmysłów. U dorastających rozwija się uwaga dowolna. Rozwija się tez pamięć dowolna i logiczna. Dorastający potrafią też coraz lepiej obserwować i analizować aktywność własnego umysłu. Ujmują krytycznie swoje umysłowe właściwości i potrafią je modyfikować.

Zmiany, jakie w okresie poznawczym dotyczą czynności poznawczych, są zazwyczaj rozpatrywane z dwóch punktów widzenia: w oparciu o koncepcje Piageta, oraz z punktu widzenia procesów informacyjnych, czyli procesów od których zależy nabywanie informacji, ich magazynowanie i przetwarzanie; mają one swój udział w myśleniu i rozwiązywaniu problemów. Sposób w jaki dorastający rozwiązują problemy wynika; zdaniem Piageta z przejścia ze stadium operacji konkretnych do stadium operacji formalnych.Przykładowe prace

Recenzja spektaklu teatralnego "Antygony" B. Wyszomirskiego.

Recenzja spektaklu teatralnego "Antygony" B. Wyszomirskiego. Ostatnio w czwartek, a dokładniej 09.11.2006r. byliśmy razem z innymi klasami na spektaklu teatralnym pt. "Antygona". Jego reżyserem jest Bartłomiej Wyszomirski. Przedstawienie nieco różniło sie od książki "Antygona" napi...

Symbole w Biblii.

Symbole w Biblii. Lewiatan Oto morze wielkie, długie i szerokie, a w nim jest bez liku żyjątek i zwierząt wielkich i małych. Tamtędy wędrują okręty, i Lewiatan, którego stworzyłeś na to, aby w nim igrał. (Ps 104, 25-26) W ów dzień P...

Tomek w krainie kangurów - notatka

Tomek w krainie kangurów - notatka Książka Alfreda Szklarskiego przedstawia losy młodego chłopca tuż po II Wojnie Światowej. Tytułowy "Tomek" jest chłopcem ambitnym i inteligentnym, dlatego nie może nijak znieść tego co się dzieje w kraju. Jego miłoś&#...

Rózne sposoby przedstawiania przyrody w literaturze. Analiza i interpretacja Pana Tadeusza i Chłopów

Rózne sposoby przedstawiania przyrody w literaturze. Analiza i interpretacja Pana Tadeusza i Chłopów ? RÓŻNE SPOSOBY PRZEDSTAWIANIA PRZYRODY W LITERATURZE. Analiza i interpretacja ?Pana Tadeusza? i ?Chłopów?. ? Ludzie od zawsze czerpali natchnienie z wszechogarniającej ich przyrody. Już na...

Konspekt zajęć - indywidualna terapia, wczesne wspomaganie dzieci z autyzmem

Konspekt zajęć - indywidualna terapia, wczesne wspomaganie dzieci z autyzmem KONSPEKT ZAJĘĆ TEMAT: Wiosna, lato, jesień, zima... CELE: Usprawnianie procesów poznawczych - rozwijanie koordynacji – wzrokowo ruchowej Kształtowanie zdolności psychomotorycznych, sprawnoś...

Historia wojny trojańskiej-wg ,,Mitologii" J. Parandowskiego

Historia wojny trojańskiej-wg ,,Mitologii" J. Parandowskiego 1. Wesele Peleusa i Tetydy w pieczarze centaura Heirona. 2. Przybycie na wesele nieproszonej bogini Eris i rzucenie przez nią jabłka ,,dla najpiękniejszej" 3. Spór Hery, Ateny i Afrodyty o to jabłko rozstrzygnięty przez Parysa na ko...

Charakterystyka porównawcza Danusi i Jagienki (H. Sienkiewicz "Krzyżacy")

Charakterystyka porównawcza Danusi i Jagienki (H. Sienkiewicz "Krzyżacy") W powieści H. Sienkiewicza pt. "Krzyżacy" głównymi bohaterkami są Danusia i Jagienka. Obydwie były córkami rycerzy. Danusia była córką Juranda ze Spychowa. Po śmierci matki, która zmarła na skutek na...

Motywy mitologiczne w literaturze polskiej

Motywy mitologiczne w literaturze polskiej MIT O PROMETEUSZU. Postać Prometeusza, czyli Jupiter w mitologii rzymskiej została stworzona, przez Jana Parandowskiego. W mitologii greckiej był tytanem, którego imię znaczyło "przemyślny". Był synem Japetosa i Okenidy Kliene. Miał bra...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry