• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Adolescen...

Nawigacja

Adolescencja – przedstaw osiągnięcia rozwoju wczesnej dorosłości, średniej i późnejAdolescencja – przedstaw osiągnięcia rozwoju wczesnej dorosłości, średniej i późnej


Adolescencja – przedstaw osiągnięcia rozwoju wczesnej dorosłości, średniej i późnejSposób, w jaki dorastający rozumieją problemy, jak rozumieją samych siebie oraz innych, wynika z przejścia ze stadium operacji konkretnych do stadium operacji formalnych. To ostatnie charakteryzuje się bardziej logicznym oraz abstrakcyjnym, a także mniej egocentrycznym myśleniem. Dorastający głębiej wnikają w problemy, dostrzegają różne opcje, stawiają dociekliwe pytania. Ich otwartość i poszukiwanie racjonalnych wyjaśnień łączą się z krytycyzmem i niejednokrotnie z odrzuceniem dotychczasowych autorytetów. Zaczynają posługiwać się ironią, parodią i metaforą. Wszystkie te właściwości cechujące stadium operacji formalnych powodują, że życie intelektualne młodzieży staje się intensywne i bogate.

W myśleniu na poziomie operacji formalnych można, wyróżnić dwie fazy: wczesną fazę operacji formalnych, w której zwiększająca się zdolność hipotetycznego myślenia owocuje swobodnym, nieskrępowanym myśleniem, ujmującym świat nadmiernie subiektywnie i idealistycznie; oraz późną fazę operacji formalnych, w której dorastający konfrontują swoje rozumowanie z rzeczywistością, z czego wynika przywrócenie intelektualnej równowagi. Dorastających charakteryzuje też niepewność poznawcza wynikająca z refleksji. W sytuacji gdy dziecko młodsze szybko i pewnie podaje swoje oceny, dorastający zastanawia się i waha. Wahanie i sceptycyzm są niekiedy tak nasilone, że ujmują sytuacje jednoznaczne jako niezwykle skomplikowane.

Zmiany jakie dotyczą czynności poznawczych, ujmowane z punktu widzenia procesów informacyjnych, zostały stwierdzone w licznych badaniach. Procesy informacyjne przebiegają szybciej u dorastających niż u dzieci. W zakresie percepcji, stwierdzono że spostrzeżenia dorastających są w porównaniu ze spostrzeżeniami dzieci bardziej dokładne, wielostronne i ukierunkowane. Wiąże się to m.in. z najwyższą w ciągu życia wrażliwością zmysłów. U dorastających rozwija się uwaga dowolna. Rozwija się tez pamięć dowolna i logiczna. Dorastający potrafią też coraz lepiej obserwować i analizować aktywność własnego umysłu. Ujmują krytycznie swoje umysłowe właściwości i potrafią je modyfikować.

Zmiany, jakie w okresie poznawczym dotyczą czynności poznawczych, są zazwyczaj rozpatrywane z dwóch punktów widzenia: w oparciu o koncepcje Piageta, oraz z punktu widzenia procesów informacyjnych, czyli procesów od których zależy nabywanie informacji, ich magazynowanie i przetwarzanie; mają one swój udział w myśleniu i rozwiązywaniu problemów. Sposób w jaki dorastający rozwiązują problemy wynika; zdaniem Piageta z przejścia ze stadium operacji konkretnych do stadium operacji formalnych.Przykładowe prace

Interpretacja i analiza - "Monolog dla Kasandry"

Interpretacja i analiza - "Monolog dla Kasandry" Jaką cenę musi zapłacić jednostka wybitna za swoją wyjątkowość. – analiza i interpretacja wiersza pt. Monolog dla Kasandry . Autorką wiersza pt. Monolog dla Kasandry jest Wisława Szymborska - laureatka Nagrody Nobl...

Jeden z bohaterów opowiadania Marka Hłaski powiedział, że we współczesnym swiecie nie ma miejsca dla prawdziwej miłosci.

Jeden z bohaterów opowiadania Marka Hłaski powiedział, że we współczesnym swiecie nie ma miejsca dla prawdziwej miłosci. Tristan i Izolda byli sredniowieczną parą kochanków, których historia kończy się tragicznie. Dla tych bohaterów najważniejsza była miłosć. Spoty...

Dawid Michał Anioł - opis rzeźby

Dawid Michał Anioł - opis rzeźby Spoglądając na marmurową rzeźbę autorstwa Michała Anioła dostrzec można niezwykłą siłę dynamiki wynikającą z kontrapostu- postać Dawida cały ciężar ciała wspiera na jednej nodze. Dawid j...

Przekazanie towarów na potrzeby osobiste podatnika i jego pracowników

Przekazanie towarów na potrzeby osobiste podatnika i jego pracowników Przekazanie towarów na potrzeby osobiste podatnika i jego pracowników Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym opodatkowaniu podlega między innymi świadczenie usług oraz przekazanie lub zużycie to...

Bitwa o Anglię.

Bitwa o Anglię. Lato 1940 r. było w Europie pogodne i ciepłe. W walkach nastąpiła chwilowa przerwa, narody przygotowywały się do kolejnych ataków według priorytetów, starając się przewidzieć, jaki kolejny krok wykona strona przeciwna. We Francji 1 lipca rząd przeniós...

Charakterystyka Achillesa

Charakterystyka Achillesa W "Iliadzie" Homer przedstawia nam wiele postaci związanych ze światem greckim oraz trojańskim. Jedną z tych postaci jest Achilles. Był on synem Peleusa i boginki Tetydy.Jako niemowlę został zanurzony w wodach Styksu,które dały mu odpornoś...

Więź społeczna - pojęcie i komponenty. Styczności.

Więź społeczna - pojęcie i komponenty. Styczności. Źródło: S. Kosiński: Socjologia ogólna. Zagadnienia podstawowe Warszawa PWN 1989, strony: 118-121

Porównaj obraz Boga zawarty w Hymnie Juliusza Słowackiego i Wielkiej Improwizacji z III części Dziadów Adama Mickiewicza (tekst przywołaj z pamięci). Zwróć uwagę na

Porównaj obraz Boga zawarty w Hymnie Juliusza Słowackiego i Wielkiej Improwizacji z III części Dziadów Adama Mickiewicza (tekst przywołaj z pamięci). Zwróć uwagę na postawę podmiotu mówiącego. Temat: Porównaj obraz Boga zawarty w Hymnie Juliusza Słowackiego i Wielkiej Improwizacj...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry