• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Adolescen...

Nawigacja

Adolescencja – przedstaw osiągnięcia rozwoju wczesnej dorosłości, średniej i późnejAdolescencja – przedstaw osiągnięcia rozwoju wczesnej dorosłości, średniej i późnej


Adolescencja – przedstaw osiągnięcia rozwoju wczesnej dorosłości, średniej i późnejSposób, w jaki dorastający rozumieją problemy, jak rozumieją samych siebie oraz innych, wynika z przejścia ze stadium operacji konkretnych do stadium operacji formalnych. To ostatnie charakteryzuje się bardziej logicznym oraz abstrakcyjnym, a także mniej egocentrycznym myśleniem. Dorastający głębiej wnikają w problemy, dostrzegają różne opcje, stawiają dociekliwe pytania. Ich otwartość i poszukiwanie racjonalnych wyjaśnień łączą się z krytycyzmem i niejednokrotnie z odrzuceniem dotychczasowych autorytetów. Zaczynają posługiwać się ironią, parodią i metaforą. Wszystkie te właściwości cechujące stadium operacji formalnych powodują, że życie intelektualne młodzieży staje się intensywne i bogate.

W myśleniu na poziomie operacji formalnych można, wyróżnić dwie fazy: wczesną fazę operacji formalnych, w której zwiększająca się zdolność hipotetycznego myślenia owocuje swobodnym, nieskrępowanym myśleniem, ujmującym świat nadmiernie subiektywnie i idealistycznie; oraz późną fazę operacji formalnych, w której dorastający konfrontują swoje rozumowanie z rzeczywistością, z czego wynika przywrócenie intelektualnej równowagi. Dorastających charakteryzuje też niepewność poznawcza wynikająca z refleksji. W sytuacji gdy dziecko młodsze szybko i pewnie podaje swoje oceny, dorastający zastanawia się i waha. Wahanie i sceptycyzm są niekiedy tak nasilone, że ujmują sytuacje jednoznaczne jako niezwykle skomplikowane.

Zmiany jakie dotyczą czynności poznawczych, ujmowane z punktu widzenia procesów informacyjnych, zostały stwierdzone w licznych badaniach. Procesy informacyjne przebiegają szybciej u dorastających niż u dzieci. W zakresie percepcji, stwierdzono że spostrzeżenia dorastających są w porównaniu ze spostrzeżeniami dzieci bardziej dokładne, wielostronne i ukierunkowane. Wiąże się to m.in. z najwyższą w ciągu życia wrażliwością zmysłów. U dorastających rozwija się uwaga dowolna. Rozwija się tez pamięć dowolna i logiczna. Dorastający potrafią też coraz lepiej obserwować i analizować aktywność własnego umysłu. Ujmują krytycznie swoje umysłowe właściwości i potrafią je modyfikować.

Zmiany, jakie w okresie poznawczym dotyczą czynności poznawczych, są zazwyczaj rozpatrywane z dwóch punktów widzenia: w oparciu o koncepcje Piageta, oraz z punktu widzenia procesów informacyjnych, czyli procesów od których zależy nabywanie informacji, ich magazynowanie i przetwarzanie; mają one swój udział w myśleniu i rozwiązywaniu problemów. Sposób w jaki dorastający rozwiązują problemy wynika; zdaniem Piageta z przejścia ze stadium operacji konkretnych do stadium operacji formalnych.Przykładowe prace

Korupcja, zjawisko, typy, walka z korupcją

Korupcja, zjawisko, typy, walka z korupcją KORUPCJA Z punktu widzenia prawnego: art. 1 ust. 3 z dnia 9 czerwca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708) korupcją jest obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie, przyjmowanie przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio,...

Dlaczego Konrad buntuje się przeciw Bogu?

Dlaczego Konrad buntuje się przeciw Bogu? Bunt Konrada w III cz. "Dziadów" Mickiewicza odbywa się na trzech podstawowych płaszczyznach: pierwsza związana jest z definicją poezji romantycznej, druga chęć uzyskania od Boga prawa do uszczęśliwiania ludzi, a związana z tym trzecia p&...

Dlaczego działania konspiracyjne Polaków podczas II wojny światowej zasługuje na miano Polskiego Państwa Podziemnego?

Dlaczego działania konspiracyjne Polaków podczas II wojny światowej zasługuje na miano Polskiego Państwa Podziemnego? Czy faktycznie nasze działania podczas II wojny światowej zasłużyły na miano Polskiego Państwa Podziemnego? Postaram się to udowodnić. Jak podaje...

Czasy

Czasy 1.acheter-achet A 2.prendre-pris A 3.faire-fair A 4.aller-all E 5.regarder-regard A 6.venir-venu E 7.ecouter-ecout A 8.pareler- parl A 9.travailler – travaill A 10.manger – mang A 11.danser – dans A 12.partir – parti E 13.finir – fini A 14.commenc...

Finanse międzynarodowe (ściąga)

Finanse międzynarodowe (ściąga) FINANSE MIĘDZYNARODOWE- proces gromadzenia i wydatkowania zasobów finansowych pomiędzy różnymi krajami. Są one określone przez podmioty działające w ramach finansów. MIĘDZYNARODOWY SYSTEM WALUTOWY – zasady dotyczące kursu walutowego...

Cukry

Cukry Cukry to węglowodany czyli związki będące wielowodorotlenowymi ketonami (ketozy) lub aldehydami (aldozy). są bardzo rozpowszechnionymi związkami organicznymi w przyrodzie. Występują w postaci: ˇ monomerów - (monosacharydy, cukry proste, jednocukry np. glukoza) ˇ dimerów - (di...

Warum rauchen Jugendliche?

Warum rauchen Jugendliche? Es ist einfach, Grnde frs Nichtrauchen zu finden, aber warum rauchen dann viele junge Leute? Natrlich gibt es dafr verschiedene Grnde. Einige Studien haben gemeinsame Faktoren bei jungen Rauchern herausgefunden. In vielen Fllen beginnt das Rauchen auf subtile Weise. Die meisten probieren es am Anf...

Tolerancja religijna w czasach ostatnich Jagiellonów- rozprawka

Tolerancja religijna w czasach ostatnich Jagiellonów- rozprawka Nie ulega wątpliwości, iż tolerancja to poszanowanie odmienności innego człowieka, bez konieczności akceptacji. Postaram się udowodnić jak wielką rolę odgrywała religia w Polsce za czasów panowania ostatnich Jag...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry