• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Agroturys...

Nawigacja

Agroturystyka WSG BydgoszczAgroturystyka WSG Bydgoszcz
SZKODY W ŚRODOW PRZYROD SPOWODOWANE PRZEZ TURYSTYKĘ: ZABÓR ZIEMI I WODY=INFRASTRUKT. TURYST. POCHŁANIAJACA WIELE GRUNTÓW I ZUŻYWAJĄCE OGROMNĄ ILOŚĆ WODY DLA CELÓW EKSPLOATACYJ. I URZĄDZEŃ TOWARZYSZĄCYCH.

UBOŻENIE KRAJOBRAZU=ZABUDOWANA TURYSTYCZNA NIEZGODA Z NATURALNYM KRAJOBRAZEM REGIONU LUB KANONAMI TRADYCYJNEJ ARCHITEKTURY.

ZANIECZY POWIET= MOTORYZACJA I KONWENCJONALNA TECHNOLOGIA GRZEWCZA.

ZANIECZYSZCZENIA WÓD; PLAŻ I MÓRZ= ŚCIEKI Z OBIEKTÓW HOTELA, ŚMIECI, WYCIEKI ROPY.

DEGRADACJ GLEB;EROZJE OSUWANIE ZBOCZY= NARCIARSTWO ZJAZDOWE, WZMOZONA TURYSTYKA PIESZA;BUDOWA INFRASTRUK TURYSTYCE,CIĘŻKI SPZRET BUDOWLANY.

NISZCZENIE ROŚLINNOŚCI:ZMIAN SKŁADU GATUNKOWEGO,WYPARCIE GATUNKÓW RODZINNYCH=DEPTANIE, ŁAMANIE GAŁĘZI DRZEW, ZBIERANIE ROŚLIN I GRZYBÓW, NARCIARSTWO, WZMOZONA TURYSTYKA PIESZA.

SZKODY W ŚWIECIE ZWIERZĄT=PŁOSZEN ZWIERZAT, GINIĘCIE ZWIERZYNY POD KOŁAMI AUT, WZMOŻONE POŁOWY,ODŁOWY RYB I OWOCÓW MORZA DLA GASTRONOMII, TURYSTYCZNEJ, PRZEMYSŁU, PAMIĄTKOWEGO, TURYSTYKA SAMOCHODOWA, WZMOZONA TURYSTYKA WODNOMOTOROWA, NURKOWANIE.ZMIANY W BIOTOPIE CZŁOWIEKA:

POKRYWA LEŚNA= POWIERZ LASÓW TROPIKALN ZMNIEJSZA SIĘ O 11MLN ha ROCZNIE. 31 MLN ha LASU NISZCZA SIĘ PRZEZ KWASNE DESZCZE.

GLEBY ROLNICZE=KAŻDEGO ROKU TRACI SIĘ NETTO 26MLD WARSTWY ORNEJ.

OBSZARY PUSTYNNE=NIERACJON GOSPODAR ZIEMII POWODUJE POWSTANIE ROCZNIE 6 MLN ha NOWYCH PUSTYŃ.

JEZIORA=1000 JEZIOR UPRZEMYSŁOWIONEJ PÓŁNOCY S.A. MARTWE BIOLOGICZNIE W 1000 INNYCH ZYCIE ZAMIERA.

ZASOBY SŁODKIEJ WODY= POZIOM WÓD GRUNTOWYCH W CZĘŚCI AFRYKI, INDII, CHIN, AMERYKI POŁ. KURCZĄ SIĘ WYNIKU POBORU PRZEKRACZAJĄCEGO NATURALNIE TEMPO ODNAWIANIA TYCH ZASOBÓW.

RÓŻNORODNOŚĆ GATUNKÓW= KAŻDEGO ROKU GINIE KILKA 1000 GATUNKÓW FAUNY I FLORY. WCIĄGU NAJBLIŻSZYCH 20 LAT MOŻE ZGINĄĆ 1/5 WSZYSTKICH GATUNKÓW.

JAKOŚĆ WÓD GRUNTOWYCH= W 32 STANACH USA 50 RODZAJÓW PESTYCYDÓW SKAŻĄ WADY GRUNTOWE OKOŁO 2500 SKŁADOWISK ODPADÓW W USA WYMAGA OCZYSZCZENIA W SKALI ŚWIATA NIE SĄ ZNANE ROZMIARY SKAŻENIA TURYSTYCZNEGO.

KLIMAT=DO ROKU 2100 TEMP. MA WZROSNĄĆ O 1,5-4,5C.

POZIOM MORZA=DO 2100 POZIOM TYCH WÓD MA SIĘ PODNIEŚĆ O 1,5M DO 2,2M.

WARSTWA OZONU= POWIĘKSZA SIĘ DZIURA OZONOWA NAD ANTARKTYDĄ, KAŻDEJ WIOSNY SUGERUJE ŻE PROCES ZANIKU OZONU MÓGŁ SIĘ ROZPOCZĄĆ.CHARTK. PODRÓŻ. W EKOTURYST. KONCEPCJA IDEALNA:

LICZBA= POJEDYNCZ LUB W GRONE PRZYJ.

CZAS PODRÓŻ= DŁUZSZA PODRÓŻ POZWALAJĄCA NA GŁĘBSZA KONTEMPLACJĘ.

PROGRAM WYCIECZKI=DUZA ELASTYCZNOŚC, SPONTANICZNOŚĆ WYBORÓW, WŁASNE DECYZJE.


Przykładowe prace

Czym było pamiętnikarstwo barokowe? Zalety artystyczne Pamiętników Jana Chryzostoma Paska.

Czym było pamiętnikarstwo barokowe? Zalety artystyczne Pamiętników Jana Chryzostoma Paska. Pamiętnikarstwo to typ domorosłej literatury, bardzo popularny w siedemnastowiecznej Polsce. Pamiętniki J.Ch.Paska są tego najlepszym dowodem, a i najwybitniejszym zabytkiem tego rodzaju piśmiennictw...

Czego dowiedział się mały Książę podczas swej wędrówki po wszechświecie?

Czego dowiedział się mały Książę podczas swej wędrówki po wszechświecie? Utwór Antoine de Saint-Exupry pt. Mały Książe napisany jest w konwencji ba-śniowej, ale możemy również powiedzieć, że jest on przypowieścią o ludzkim życiu. W wie...

Zagadnie nia do egzaminu z podstaw prawa administracyjnego

Zagadnie nia do egzaminu z podstaw prawa administracyjnego Pojęcie administracji publicznej: Administracja- wszelka zorganizowana działalność zmierzająca do osiągania pewnych celów. Admin. publiczna- sprawowana przez państwo w najszerszym tego słowa znaczeniu, a więc przez orga...

Reise nach Hannover

Reise nach Hannover Ich kam gerade aus der Geschftsreise zurck. Ich war in Hannover. Bereits 1947 wurde Hannover zur Messestadt und setzt immer noch Massstbe: im Jahr 2000 durch die EXPO 2000 und seit 1986 mit der erfolgreichsten und bekanntesten Messe im Informations und Telekommunikationsbereich, die grte Messe der Welt der C...

Karolina Lanckorońska - biografia

Karolina Lanckorońska - biografia Karolina Lanckorońska urodziła się 11.08.1898 r. w Buchberg (południowa Austria). Pochodziła z arystokratycznego rodu herbu Zadora. W latach 1917-1921 studiowała historię sztuki. Zajmowała się głównie twórczością Michała...

Edukacja i integracja społeczno-zawodowa osób dorosłych niepełnosprawnych

Edukacja i integracja społeczno-zawodowa osób dorosłych niepełnosprawnych Spis treści Wstęp Rozdział 1 Wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych. Rozdział 2 Edukacja zawodowa i zatrudnienie. Rozdział 3 Tendencje rozwojowe edukacji ...

Przebieg procesu prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce

Przebieg procesu prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce Przebieg prywatyzacji w Polsce przebiega w bardzo szybkim tempie. W Polsce spotykamy się z korupcją. Przedsiębiorstwa państwowe, fikcyjnie umierają by mogły powstać jako nowe prywatne firmy wspaniale funkcjonujące. ...

Cukry

Cukry Cukry to przede wszystkim materiał energetyczny i strukturalny. Ze względu na budowę wyróżniamy cukry proste – glukoza, dwucukry – laktoza, sacharoza i wielocukry – skrobia, celuloza, czyli błonnik, chityna. G L U K O Z A – inaczej cukier gronowy, podstawowy węglowo...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry