• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Agroturys...

Nawigacja

Agroturystyka WSG BydgoszczAgroturystyka WSG Bydgoszcz
SZKODY W ŚRODOW PRZYROD SPOWODOWANE PRZEZ TURYSTYKĘ: ZABÓR ZIEMI I WODY=INFRASTRUKT. TURYST. POCHŁANIAJACA WIELE GRUNTÓW I ZUŻYWAJĄCE OGROMNĄ ILOŚĆ WODY DLA CELÓW EKSPLOATACYJ. I URZĄDZEŃ TOWARZYSZĄCYCH.

UBOŻENIE KRAJOBRAZU=ZABUDOWANA TURYSTYCZNA NIEZGODA Z NATURALNYM KRAJOBRAZEM REGIONU LUB KANONAMI TRADYCYJNEJ ARCHITEKTURY.

ZANIECZY POWIET= MOTORYZACJA I KONWENCJONALNA TECHNOLOGIA GRZEWCZA.

ZANIECZYSZCZENIA WÓD; PLAŻ I MÓRZ= ŚCIEKI Z OBIEKTÓW HOTELA, ŚMIECI, WYCIEKI ROPY.

DEGRADACJ GLEB;EROZJE OSUWANIE ZBOCZY= NARCIARSTWO ZJAZDOWE, WZMOZONA TURYSTYKA PIESZA;BUDOWA INFRASTRUK TURYSTYCE,CIĘŻKI SPZRET BUDOWLANY.

NISZCZENIE ROŚLINNOŚCI:ZMIAN SKŁADU GATUNKOWEGO,WYPARCIE GATUNKÓW RODZINNYCH=DEPTANIE, ŁAMANIE GAŁĘZI DRZEW, ZBIERANIE ROŚLIN I GRZYBÓW, NARCIARSTWO, WZMOZONA TURYSTYKA PIESZA.

SZKODY W ŚWIECIE ZWIERZĄT=PŁOSZEN ZWIERZAT, GINIĘCIE ZWIERZYNY POD KOŁAMI AUT, WZMOŻONE POŁOWY,ODŁOWY RYB I OWOCÓW MORZA DLA GASTRONOMII, TURYSTYCZNEJ, PRZEMYSŁU, PAMIĄTKOWEGO, TURYSTYKA SAMOCHODOWA, WZMOZONA TURYSTYKA WODNOMOTOROWA, NURKOWANIE.ZMIANY W BIOTOPIE CZŁOWIEKA:

POKRYWA LEŚNA= POWIERZ LASÓW TROPIKALN ZMNIEJSZA SIĘ O 11MLN ha ROCZNIE. 31 MLN ha LASU NISZCZA SIĘ PRZEZ KWASNE DESZCZE.

GLEBY ROLNICZE=KAŻDEGO ROKU TRACI SIĘ NETTO 26MLD WARSTWY ORNEJ.

OBSZARY PUSTYNNE=NIERACJON GOSPODAR ZIEMII POWODUJE POWSTANIE ROCZNIE 6 MLN ha NOWYCH PUSTYŃ.

JEZIORA=1000 JEZIOR UPRZEMYSŁOWIONEJ PÓŁNOCY S.A. MARTWE BIOLOGICZNIE W 1000 INNYCH ZYCIE ZAMIERA.

ZASOBY SŁODKIEJ WODY= POZIOM WÓD GRUNTOWYCH W CZĘŚCI AFRYKI, INDII, CHIN, AMERYKI POŁ. KURCZĄ SIĘ WYNIKU POBORU PRZEKRACZAJĄCEGO NATURALNIE TEMPO ODNAWIANIA TYCH ZASOBÓW.

RÓŻNORODNOŚĆ GATUNKÓW= KAŻDEGO ROKU GINIE KILKA 1000 GATUNKÓW FAUNY I FLORY. WCIĄGU NAJBLIŻSZYCH 20 LAT MOŻE ZGINĄĆ 1/5 WSZYSTKICH GATUNKÓW.

JAKOŚĆ WÓD GRUNTOWYCH= W 32 STANACH USA 50 RODZAJÓW PESTYCYDÓW SKAŻĄ WADY GRUNTOWE OKOŁO 2500 SKŁADOWISK ODPADÓW W USA WYMAGA OCZYSZCZENIA W SKALI ŚWIATA NIE SĄ ZNANE ROZMIARY SKAŻENIA TURYSTYCZNEGO.

KLIMAT=DO ROKU 2100 TEMP. MA WZROSNĄĆ O 1,5-4,5C.

POZIOM MORZA=DO 2100 POZIOM TYCH WÓD MA SIĘ PODNIEŚĆ O 1,5M DO 2,2M.

WARSTWA OZONU= POWIĘKSZA SIĘ DZIURA OZONOWA NAD ANTARKTYDĄ, KAŻDEJ WIOSNY SUGERUJE ŻE PROCES ZANIKU OZONU MÓGŁ SIĘ ROZPOCZĄĆ.CHARTK. PODRÓŻ. W EKOTURYST. KONCEPCJA IDEALNA:

LICZBA= POJEDYNCZ LUB W GRONE PRZYJ.

CZAS PODRÓŻ= DŁUZSZA PODRÓŻ POZWALAJĄCA NA GŁĘBSZA KONTEMPLACJĘ.

PROGRAM WYCIECZKI=DUZA ELASTYCZNOŚC, SPONTANICZNOŚĆ WYBORÓW, WŁASNE DECYZJE.


Przykładowe prace

Handel miedzynarodowy

Handel miedzynarodowy Handel międzynarodowy, mimo postępującej globalizacji, jest nadal jednym z głównych powiązań gospodarek poszczególnych państw z gospodarką światową. Dlatego znajomość praw i reguł obowiązujących w tym handlu na przestrzeni wieków m...

Środki artystyczne

Środki artystyczne - oksymoron (epitet sprzeczny) – najprostsza forma paradoksu, będąca zespoleniem dwóch wyrazów o znaczeniach przeciwstawnych i wzajemnie się wykluczających, którym zostaje nadane znaczenie przenośne (np. śpiesz się powoli, blask ciemnieje, śmiertelny kr...

Moralność, prawo a moralność,powinności etyczne zawodów prawniczych.

Moralność, prawo a moralność,powinności etyczne zawodów prawniczych. Na początku swojej pracy chciałbym zdefiniować, co to jest moralność. Więc moralność to zbiór zasad (norm), które określają, co jest dobre (prawidłowe, nieszkodliwe), a co złe ...

Wpływ nowych technik na przebieg działań podczas I wojny światowej

Wpływ nowych technik na przebieg działań podczas I wojny światowej Jedna z nowych technik wynalezionych podczas I wojny światowej, była nowa technika walki zwana wojną błyskawiczną (po niemiecku Blitzkrieg). Była to doktryna wojenna wypracowana przez strategów niemieckich, zak...

Uzasadnij prawdziwość sądu, że ludzie wrażliwi nigdy nie zaznają spokoju ducha.

Uzasadnij prawdziwość sądu, że ludzie wrażliwi nigdy nie zaznają spokoju ducha. Wiele jest słów, których używamy na co dzień, a nad których znaczeniem nigdy dłużej nie myślimy. Wyartykułowane, po akrobatycznym pokazie wymijania podniebienia, języka, aż wr...

Rachunek sumienia

Rachunek sumienia Przed oczy Twoje panie winny nasze składamy… Zwykle codzienny rachunek sumienia jest pierwszą praktyką, która znika z życia modlitwy człowieka wierzącego. Często nie określa się jasno przyczyn porzucenia praktyki codziennej analizy dnia wobec Boga...

Blekitna chusta

Blekitna chusta 17 maja 2002 r. w Gimnazjum Publicznym w Gozdnicy, w gabinecie nr 4 odbył się spektakl teatralny pt. BŁĘKITNA CHUSTA . Sztuka miała na celu przedstawić problem alkoholowy społeczeństwa, który niewątpliwie każdego z nas otacza choćby na ulicy czy w p...

Monarchia absolutna

Monarchia absolutna Monarchia stanowa przekształciła się w monarchię absolutną. Cechy: -włądza króla jest nieograniczona -osoba władcy jest całkowicie utożsamiana z państwem. -centralizacja władzy -odsunięcie reprezentacji stanów od decyzji polityczn...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry