• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Akcelera...

Nawigacja

Akcelerator liniowyAkcelerator liniowy
Akcelerator liniowy- zwany często liniakiem (LINAC - LINear ACcelerator) akcelerator, w ktrym cząstka przyspieszana porusza się po linii prostej. Zmniejsza to straty energii na promieniowanie elektromagnetyczne występujące przy zakrzywieniu toru cząstki naładowanej.

Rozrznia się akceleratory liniowe z przyspieszającym napięciem wielkiej częstotliwości oraz akceleratory liniowe ze stałym napięciem przyspieszającym.

Akcelerator liniowy z przyspieszającym napięciem wielkiej częstotliwości1.Akcelerator liniowy wysokiej częstotliwości z falą bieżącą. W akceleratorze tym do przyspieszania cząstek o prędkości bliskiej prędkości światła (przeważnie elektronw) wykorzystuje się bieżącą fale elektromagnetyczną. Taka fala powstaje w falowodzie, gdy oporność falowodu na jego końcu wywołuje pochłanianie fali rozchodzącej się bez odbicia. Wektor pola elektr. Fali porusza się z prędkością fazową wzdłuż osi akceleratora.Rys.1 Schemat układu przysłon falowodu akceleratora liniowego wielkiej częstotliwości z falą bieżącą.Jeśli cząstka porusza się synchronicznie (z prędkością rwna prędkości fazowej rozchodzenia się fali), to podlega ona stale przyspieszaniu w kierunku osi falowodu. W zwykłych falowodach o ściankach głdkich prędkość fazowa rozchodzenia się fali jest większa od prędkości światła i dlatego zawsze jest większa od prędkości cząstki. Prędkość fazową w falowodzie można regulować przez zastosowanie układu przesłon takiego jak na rys.1. elektrony wchodzące do akceleratora muszą mieć energię kilkuset keV(kiloelektronowolt), aby mogłypodlegać dalszemu przyspieszeniu. Istotną cecha akceleratora tego typu jest brak ograniczenia energii przyspieszanych cząstek. W Stanford (USA) został zbudowany liniowy akcelerator o energii 20 GeV (gigaelektronowolt), (przewiduje się zwiększenie energii do 40GeV). Długość jego wynosi 3 km.

2.Akcelerator liniowy wysokiej częstotliwości z falą stojącą stosowany jest do przyspieszania protonw lub ciężkich jonw. Zasadę pracy tego akceleratora wyjaśnia rys.2. cząstka porusza się po linii prostej i na odcinkach między elektrodami jest przyspieszana w polu elektr. wysokiej częstotliwości. Aby na cząstkę nie działało pole hamujące, cząstka w części pola ekranowana jest przez elektrody przelotowe, wewnątrz ktrych nie ma pola elektr. długość i rozmieszczenie elektrod przelotowych są tak dobrane, że gdy pole przyspieszające ma kierunek prędkości cząstki, znajduje się ona między elektrodami, natomiast w płokresie, w ktrym pole działa hamująco, cząstka znajduje się wewnątrz rur. Pole przyspieszające można wytworzyć rżnymi sposobami . W początkowym okresie rozwoju tej techniki elektrody przyspieszające łączono z zaciskami generatora wielkiej częstotliwości, tak jak na rys.2

Akceleratory liniowe ze stałym napięciem przyspieszającym

1.Generator kaskadowy Cockcrofta-Waltona- jest to pierwszy historycznie typ akceleratora, użyty przez Cockcrofta i Waltona do przyśpieszenia protonw, za pomocą ktrych przeprowadzili oni rozbicie jądra litu w reakcji 7Li(p,a)4He. Składa się on z kilku jednostek prostowniczych pracujących w układzie Greinachera. Maksymalne napięcie przyśpieszające w tego typu generatorach nie przekracza 1.5 MV. Chociaż w pierwszym generatorze tego rodzaju, zastosowanym do badań w dziedzinie fizyki jądrowej, napięcie przyśpieszające było o wiele mniejsze, sprawdzono za jego pomocą słuszność trzech niezwykle doniosłych przewidywań. Po pierwsze, stwierdzono, że w wyniku bombardowania przyśpieszonymi cząstkami jąder pewnych pierwiastkw można spowodować rozbicie tych jąder na fragmenty. Następnie stwierdzono słuszność prawa Einsteina E=mc2 przez porwnanie obliczonej wartości defektu masy cząstek wejściowych i wyjściowych reakcji z wyzwoloną energią kinetyczną produktw reakcji. Po trzecie, stwierdzono, że przenikanie cząstek bombardujących przez wał potencjału jądra odbywa się na innych zasadach, niż przewidywała to elektrodynamika klasyczna.2.Akcelerator elektrostatyczny Van de Graffa- akcelerator liniowy, w ktrym do przyspieszania cząstek (elektronw, protonw, ciężkich jonw) stosuje się pole elektrostatyczne. Cząstka o ładunku elektr. Ze (Z- liczba atomowa, e- ładunek elementarny) przechodząc w polu elektr. między punktami o rżnicy potencjału U doznaje przyrostu energiiE = UzeW pierwszym historycznie akceleratorze linoniowym elektrostatycznym Cockrofta-Waltona napięcie to uzyskiwano z elektr. generatora kaskadowego. Obecnie szerzej stosuje się akcelerator liniowy elektrostatyczny van de Graffa, w ktrym stałe napięcie (rzędu kilku MV) uzyskuje się przez elektrostatyczne ładowanie kuli metalowej (elektroda zbiorcza) ładunkami przenoszonymi z naładowanego ostrza przez ruchomą taśmę, wykonaną z materiału izolacyjnego

3. Tandem- jest to akcelerator typu Van de Graffa, w ktrym uzyskuje się podwojenie energii w stosunku do klasycznego akceleratora Van de Graffa dzięki zmianie ładunku cząstki w trakcie procesu przyspieszania. Rys.4 ilustruje zasadę działania tandemu dwustopniowego. Wiązka dodatnich jonw znajdującego się na zewnątrz akceleratora przechodzi przez kanał z gazem pod niskiw cisnieniem. W wyniku odziaływania z cząstkami gazu jony przyłączją po dwa elektrony. Wytworzone w ten sposb jony ujemne odchylane są w analizatorze magnetycznym, dzięki czemu tylko jony o określonym stosunku są wstrzyknięte do rury akceleracyjnej. Jony te przyspieszane są do potencjału elektrody dodatniej, utrzymywanego przez zwykły układ ładowania akceleratora Van de Graffa (elektroda ujemna jest uziemiana). Tu wewnatrz elektrody, jony jony ujemne przechodzą przez nowy kanał zdzierający (gaz lub cienka folia metalowa), gdzie pozbawione są elementw i przeładowywane na jony dodatnie. Po wyjściu z kanału jony te mogą być dalej przyspieszane w drugiej rurze akceleracyjnej. W ten sposb wytwoprzone napięcie Uo jest wykorzystane dwukrotnie do nadania cząstkom energii 2eUo. Wiązka jonw dodatnich przechodzi po wyjściu przez pole magnesu zmieniający kierunek wiązki o 90o, skierowuje ją do magnesu rozdzielającego, skąd trafia na poszczeglne stanowiska doświadczalne. Akceleratory typu tandem dwu- i wielostopniowe umożliwiają uzyskiwanie cząstek pojedynczo naładowanych o energiach rzędu dwudziestu i więcej MV.


Przykadowe prace

Francisco Goya "Śpiąca"

Francisco Goya "Śpiąca" Podczas szukania w Internecie obrazu, ktry zainteresowałby mnie i nadawałby się do opisania go tutaj, znalazłam ten obraz, ktrego nazwa została przetłumaczona jako ?Śpiąca?. Mam nadzieję, że jest to jego poprawna nazwa. Przedstawiona na pierws...

Jądro komrkowe i chromosomy

Jądro komrkowe i chromosomy JĄDRO KOMRKOWE I CHROMOSOMY Jądro znajduje się w każdej komrce. Organizmy zawierające w komrkach jądra należą do eukariota. Organizmy z komrkami bez jąder należą do prokariota - należą tu: bakterie i sinice. Jądro otacz...

Pojęcia

Pojęcia 2. Struktura i funkcje czasu wolnego i turystyki: Funkcje czasu wolnego: - edukacyjna – wychowawcza – integracyjna – regeneracyjna – rozrywkowa – psychokreatywna – psychokompensacyjna - psychorekreacyjna – psychoterapełtyczna 4.Kształtowanie osobo...

Cudzoziemiec w spłce handlowej

Cudzoziemiec w spłce handlowej 1. Wstęp 2. Osoba zagraniczna, cudzoziemca i przedsiębiorca zagraniczny. 3. Podejmowanie działalności w Polsce. 4. Zakładanie spłki przez cudzoziemcw. 5. Zasady pobytu na terytorium RP obywateli państw członkowskich w związ...

Opis sytuacji "Upadek Danusi" z Krzyżakw

Opis sytuacji "Upadek Danusi" z Krzyżakw W Tyńcu w gospodzie "Pod Lutym Turem" panował płmrok. Przy drewnianych stołach i ławach siedzieli rycerze i szlachcice opowiadający o swoich przygodach. Między stołami miotał się karczmarz ubrany po niemiecku: w płowy kaptur, w...

Arabia, Mahomet, Islam

Arabia, Mahomet, Islam Arabia przed Mahometem Arabia była prawdopodobnie kolebką ludw semickich, ktre wyruszyły z niej w początku IV tysiąclecia p.n.e. na podbj Mezopotamii i Palestyny. W okresie przedislamskim (przed VII w. n.e.) obszar dzisiejszej Arabii Saudyjskiej zamieszkiwały trudni&...

Postać Boga i człowieka w starym i nowym testamencie.

Postać Boga i człowieka w starym i nowym testamencie. Biblia Starego i Nowego Testamentu powstawała przez blisko 1200 lat. Nie jest to dzieło jednorodne. Wielu autorw, ktrzy pisali kolejne księgi posługiwali się rżnymi gatunkami, stylami. Zmieniały się realia historyczne i oko...

Streszczenie - Cud Gustaw Herling Grudziski

Streszczenie -Cud Gustaw Herling Grudziski Cud Gustaw Herling Grudziski Opowiadanie rozpoczyna si legend patrona i opiekuna Neapolu, w. Januarego i cudu z nim zwizanego, ktry polega na upynnianiu si jego krwi w relikwiarzu. Januarius by biskupem Benewentu w okresie przeladowania chrzecijan przez Dioklecj...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry