• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Aktywa

Nawigacja

AktywaAktywa
Aktywa

Aktywa to majątek, środki gospodarcze, zasoby jednostki oraz zasoby pozostające pod kontrolą jednostki, ktre mają jej przynieść korzyści ekonomiczne.

Polskie regulacje prawne nie definiują pojęcia aktyww. Ustawa o rachunkowości podaje definicje tylko wybranych aktyww: środkw trwałych, inwestycji rozpoczętych, wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych składnikw majątku obrotowego, środkw pieniężnych, dłużnych papierw wartościowych, należności długoterminowych i krtkoterminowych. W załączniku do ustawy (bilans) wymieniono podstawowe składniki aktyww, przyjmując ich podział na trzy zasadnicze grupy: aktywa trwałe (majątek trwały), aktywa obrotowe (majątek obrotowy), pozostałe aktywa (rozliczenia międzyokresowe).

W praktyce aktywa można podzielić na inne grupy niż by to wynikało z przepisw ustawy o rachunkowości. Jednym z kryteriw jest czas realizacji aktyww (zużycia bądź sprzedaży), czyli długości okresu oczekiwania na korzyści ekonomiczne. Tutaj wyrżniamy aktywa krtkoterminowe (bieżące – do 1 roku od dnia bilansowego) oraz długoterminowe (niebieżące - powyżej 1 roku od dnia bilansowego).

Kolejne kryterium to czas cyklu produkcyjnego, w ktrym wyrżniamy aktywa obrotowe i trwałe. Aktywa obrotowe przynoszą korzyści jednostce w ciągu jednego cyklu produkcyjnego, a aktywa trwałe w ciągu więcej niż jednego cyklu produkcyjnego.

Następne kryterium to postać, pod jaką występują, czyli aktywa rzeczowe, aktywa niematerialne, aktywa finansowe oraz pozostałe aktywa (należności, rozliczenia międzyokresowe). Dokonując tych podziałw należy pamiętać, że do aktyww zalicza się także aktywa pieniężne (środki pieniężne).

Aktywa netto to aktywa jednostki pomniejszone o jej wszystkie zobowiązania. Co do wartości aktywa netto rwne są kapitałowi własnemu jednostki. Natomiast aktywa bieżące netto są nadwyżką aktyww bieżących nad bieżącymi zobowiązaniami, nazywaną często kapitałem pracującym lub kapitałem obrotowym jednostki.


Przykadowe prace

Romantyczna koncepcja... Konrad "Dziady cz. III"

Romantyczna koncepcja... Konrad "Dziady cz. III" Adam Mickiewicz na kartach Prologu Dziadw cz. III, przedstawił przeobrażenie Gustawa - romantycznego kochanka, w Konrada – kochanka narodu. Stał się wojownikiem o wolność swojego narodu. Poeta tą zmianę zawarł w bardzo wymownych ...

Na podstawie znajomości wiersza L. Staffa oraz fragmentu Odysei Homera rozwiń myśl zawartą w słowach poety: Każdy z nas jest Odysem, Co wraca do swej Itaki

Na podstawie znajomości wiersza L. Staffa oraz fragmentu Odysei Homera rozwiń myśl zawartą w słowach poety: Każdy z nas jest Odysem, Co wraca do swej Itaki L. Staff Odys Niech cię nie niepokoją Cierpienia twe i błędy Wszędy są drogi proste Lecz i manowce...

Zanieczyszczenia

Zanieczyszczenia ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA SĄ GŁWNYMI PRZYCZYNAMI GLOBALNYCH ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA. NAJCZĘŚCIEJ I NAJBARDZIEJ ZANIECZYSZCZAJĄ ATMOSFERĘ: DWUTLENEK SIARKI, TLENEK AZOTU ORAN PYŁY. ŹRDŁA ZANIECZYSZCZEŃ: -SUBSTANCJE GAZOWE, STAŁE LUB C...

Środki artystyczne

Środki artystyczne Środki artystyczne Epitety- określają rzeczowniki- przymiotnika; działają na wyobraźnię np. drewniana szafa, biały ptak Porwnanie- udowadnia pewne właściwości rzeczy, zjawisk itp. na podstawie jakiegoś podobieństw...

Węglowodory

Węglowodory Węglowodory to organiczne związki chemiczne zawierające w swojej strukturze tylko atomy węgla i wodoru. Wszystkie one składają się z podstawowego szkieletu węglowego (powiązanych z sobą atomw węgla) i przyłączonych do tego szkieletu atomw wodoru...

Analiza wiersza "But w butonierce" Bruno Jasieńskiego.

Analiza wiersza "But w butonierce" Bruno Jasieńskiego. Wiersz zbudowany jest z sześciu zwrotek, każda z nich ma cztery wersy. Mają one na przemian dziewiętnaście i osiemnaście sylab. Rymy występują we wszystkich wersach, są typu abab. Para pierwsza to rymy żeńskie, drug...

Stacje elektroenergetyczne

Stacje elektroenergetyczne Stacje elektroener. należą do podstawowych elementw układy elektroenergetycznego. Zadaniem stacji jest rozdział i przetwarzanie energii elektrycznej. Rozrżnia się: a)stacje Tansformatorowe – przetwarzanie energii na rżne poziomy napięcia, ...

Przyimki z celownikiem

Przyimki z celownikiem Do przyimkw łączących się z celownikiem (Dativ) należą: -ab-> od (w znaczeniu czasowym-przyszłość) np. Wir haben ab dem 3. Oktober frei. -aus-> z (ze) np. Hans kommt aus der Schule/ Tee trinkt man aus einer Tasse/ Sie kommen aus Polen. -auer-> oprcz np. ...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry