• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Alkanybud...

Nawigacja

Alkany - budowa, nazewnictwoAlkany - budowa, nazewnictwo
--->>>W załączniku wersja ze zdjęciami

Alkany

struktura cząsteczek, nazewnictwoAlkany to węglowodory nasycone

Węglowodory - składają się jedynie z atomw węgla i atomw wodoru.

Nasycone - zawierają jedynie pojedyncze wiązania C-C.Szereg homologiczny alkanwHomologi to związki organiczne rżniące się o grupę -CH2-. Szereg tych związkw nazywamy szeregiem homologicznymZwiązki należące do tego samego szeregu homologicznego zwykle nieznacznie rżnią się właściowościami chemicznymiWzr oglny szeregu homologicznego alkanw - CnH2n+2

Chemia organiczna alkany

NazewnictwoNazwy alkanw tworzy się od przedrostka pochodzącego od liczebnika greckiego lub łacińskiego i końcwki –an.Przedrostek-anWyjątkami od tego przedrostka są 4 pierwsze węglowodory.(metan, etan, propan, butan) a następne kolejne węglowodory to: pentan, heksan, heptan, oktan

IzomeriaIzomery to związki, ktre zawierają taką samą liczbę i rodzaj atomw, ale rżnią się strukturą (sposobem ułożenia atomw)Izomery konstytucyjne to izomery, ktrych atomy połączone są ze sobą w rżny sposb.

Liczba izomerw wzrasta wraz ilością atomw w cząsteczce.wzr liczba izomerw wzr liczba izomerw

C6H14 5 C9H20 35

C7H16 9 C15H32 4347

C8H18 18 C20H42 366319Grupy alkiloweGdy jeden z atomw wodoru zostanie usunięty z cząsteczki alkanu to powstanie I-wartościowa grupa alkilowa oznaczana oglnie (-R)

Chemia organiczna grupa alkilowa

Rzędowość atomw węgla w cząsteczcePierwszorzędowy atom węgla jest połączony z jednym atomem węgla.Drugorzędowy atom węgla jest połączony z 2 atomami węgla.Trzeciorzędowy atom węgla jest połączony z 3 atomami węgla.Czwartorzędowy atom węgla jest połączony z 4 atomami węgla.Chemia organiczna rzędowość atomw węglaNazewnictwo weglowodorw z podstawnikamiSchemat oglny: podstawniki - rdzień - an- podstawniki - określone liczbowo miejsce podstawnika i jego nazwa- rdzeń - nazwa wskazująca na ilość atomw węgla w łańcuchu-an - końcwka charakterystyczna dla alkanw

Jak nazwać węglowodr.- Znajdź głwny łańcuch i określ jego nazwę -> uwaga: łacuch może być pozaginany. Na rysunku znaleziono łańuch głwny oktanu (8 atomw C)Chemia organiczna nazwy alkanw

- ponumeruj atomy w łańcuchu, zaczynając od najbliższego punktu rozgałęzienia tak, aby suma liczb, przy ktrych są rozgałęzienia była jak najmniejszaChemia organiczna numeracja atomw węgla- oznacz cyframi każdy podstawnik i ułż je w kolejności alfabetycznej(C4) grupa etylowa(C3) grupa metylowa(C3) grupa metylowa(C5) grupa metylowaUzyj numerw i przedrostkw łącząc je kreską. Jeśli jest kilka takich samych podstawnikw połącz je w jedną nazwę używając przedrostkw di-, tri-, tetra-.4-etylo3,3,5-metyloI wystarczy połączyć to w całość:4-etylo-3,3,5-metylooktanNazewnictwo zwyczajowe. W niektrych przypadkach możliwe jest nazewnictwo zwyczajowe grup alkilowych. Np.:Chemia organiczna nazwy alkanw


Przykadowe prace

Demokracja, doktryny, kultura polityczna- ściąga

Demokracja, doktryny, kultura polityczna- ściąga doktryna ? spj. syst. pogląd, twierdzeń, założeń, ktre są podstaw koncepcji naukowych. Program polityczny ? dostosowanie doktryny do aktualnej sytuacji społecznej , politycznej i ekonomicznej. Doktryna polityczna? uporząd zbi...

Analiza i interpretacja sonetu Mikołaja - Sępa Szarzyńskiego O wojnie naszej, ktrą wiedziemy z szatanem i ciałem

Analiza i interpretacja sonetu Mikołaja - Sępa Szarzyńskiego O wojnie naszej, ktrą wiedziemy z szatanem i ciałem SONET IV O wojnie naszej, ktrą wiedziemy z szatanem i ciałem Utwr ma budowę dwudzielną. W pierwszej części mamy do czynienia ze zbiorowym pomiotem liryc...

Zastosowanie tlenu

Zastosowanie tlenu Tlen - pierwiastek chemiczny, niemetal z grupy tlenowcw w układzie okresowym. Jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem na Ziemi - zawartość tlenu w jej skorupie wynosi 45%. Stanowi też 20,95% objętości atmosfery ziemskiej. Tlen jest niezbędnym pierwiastkiem w pro...

Reklama w internecie

Reklama w internecie Internet opanował już cały świat, nie ma siły ktra mogłaby powstrzymać rozwj internetu. Im więcej osb korzysta z niego tym większe jego znaczenie dla firm i biznesu rozumianego całościowo. Jako medium, internet jest najszybciej rozwijającym si...

Decyzja w systemie działania administracji publicznej. Plan jako szczeglny rodzaj decyzji w działaniu administracji publicznej.

Decyzja w systemie działania administracji publicznej. Plan jako szczeglny rodzaj decyzji w działaniu administracji publicznej. Poprzez decyzję rozumiemy formę działania administracji publicznej. Decyzja jest aktem wyboru między rżnymi alternatywami. Stanowi istotny instrument sterowan...

Charakterystyka porwnawcza Antygony i Kreona (z cytatem)

Charakterystyka porwnawcza Antygony i Kreona (z cytatem) Antygona była tytułową bohaterką dramatu Sofoklesa pod tytułem Antygona. Była crką Edypa i Jokasty oraz siostrą Ismeny, Polinejkesa i Eteoklesa. Antygona była dzieckiem z kazirodczego związku. Była młod&#...

Podmioty gospodarcze sektora prywatnego

Podmioty gospodarcze sektora prywatnego Do sektora prywatnego należą: - spłdzielnie, będące własnością członkw tworzących organizację spłdzielczą - jednostki stanowiące własność organizacji społecznych (np. stowarzyszeń i organizacj...

Recenzja z Teatru

Recenzja z Teatru Spektakl pt. Zemsta odbył się dnia 10.05.2005 r. w teatrze zielonogrskim. Aby go obejrzeć musieliśmy wyjechać rano, bo około godziny 7.30 z pod szkoły. Zabrał nas dość duży autobus.Na miejsce dotarliśmy na czas. Przedstawienie rozpocz...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry