• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Alkanybu...

Nawigacja

Alkany - budowa, nazewnictwo



Alkany - budowa, nazewnictwo




--->>>W załączniku wersja ze zdjęciami





Alkany

struktura cząsteczek, nazewnictwo



Alkany to węglowodory nasycone

Węglowodory - składają się jedynie z atomw węgla i atomw wodoru.

Nasycone - zawierają jedynie pojedyncze wiązania C-C.



Szereg homologiczny alkanw



Homologi to związki organiczne rżniące się o grupę -CH2-. Szereg tych związkw nazywamy szeregiem homologicznym



Związki należące do tego samego szeregu homologicznego zwykle nieznacznie rżnią się właściowościami chemicznymi



Wzr oglny szeregu homologicznego alkanw - CnH2n+2





Chemia organiczna alkany

Nazewnictwo



Nazwy alkanw tworzy się od przedrostka pochodzącego od liczebnika greckiego lub łacińskiego i końcwki –an.



Przedrostek-an



Wyjątkami od tego przedrostka są 4 pierwsze węglowodory.(metan, etan, propan, butan) a następne kolejne węglowodory to: pentan, heksan, heptan, oktan





Izomeria



Izomery to związki, ktre zawierają taką samą liczbę i rodzaj atomw, ale rżnią się strukturą (sposobem ułożenia atomw)



Izomery konstytucyjne to izomery, ktrych atomy połączone są ze sobą w rżny sposb.

Liczba izomerw wzrasta wraz ilością atomw w cząsteczce.



wzr liczba izomerw wzr liczba izomerw

C6H14 5 C9H20 35

C7H16 9 C15H32 4347

C8H18 18 C20H42 366319



Grupy alkilowe



Gdy jeden z atomw wodoru zostanie usunięty z cząsteczki alkanu to powstanie I-wartościowa grupa alkilowa oznaczana oglnie (-R)





Chemia organiczna grupa alkilowa





Rzędowość atomw węgla w cząsteczce



Pierwszorzędowy atom węgla jest połączony z jednym atomem węgla.



Drugorzędowy atom węgla jest połączony z 2 atomami węgla.



Trzeciorzędowy atom węgla jest połączony z 3 atomami węgla.



Czwartorzędowy atom węgla jest połączony z 4 atomami węgla.



Chemia organiczna rzędowość atomw węgla



Nazewnictwo weglowodorw z podstawnikami



Schemat oglny: podstawniki - rdzień - an



- podstawniki - określone liczbowo miejsce podstawnika i jego nazwa



- rdzeń - nazwa wskazująca na ilość atomw węgla w łańcuchu



-an - końcwka charakterystyczna dla alkanw





Jak nazwać węglowodr.



- Znajdź głwny łańcuch i określ jego nazwę -> uwaga: łacuch może być pozaginany. Na rysunku znaleziono łańuch głwny oktanu (8 atomw C)



Chemia organiczna nazwy alkanw





- ponumeruj atomy w łańcuchu, zaczynając od najbliższego punktu rozgałęzienia tak, aby suma liczb, przy ktrych są rozgałęzienia była jak najmniejsza



Chemia organiczna numeracja atomw węgla



- oznacz cyframi każdy podstawnik i ułż je w kolejności alfabetycznej



(C4) grupa etylowa



(C3) grupa metylowa



(C3) grupa metylowa



(C5) grupa metylowa



Uzyj numerw i przedrostkw łącząc je kreską. Jeśli jest kilka takich samych podstawnikw połącz je w jedną nazwę używając przedrostkw di-, tri-, tetra-.



4-etylo



3,3,5-metylo



I wystarczy połączyć to w całość:



4-etylo-3,3,5-metylooktan



Nazewnictwo zwyczajowe. W niektrych przypadkach możliwe jest nazewnictwo zwyczajowe grup alkilowych. Np.:



Chemia organiczna nazwy alkanw






Przykadowe prace

Polityka zaborcw wobec Polski i Polakw w latach: 1815-1864

Polityka zaborcw wobec Polski i Polakw w latach: 1815-1864 Polityka Rosji, Austrii i Prus wobec Polakw od zakończenia obrad Kongresu Wiedeńskiego do upadku powstania styczniowego zmieniała się co do sposobw jej prowadzenia i wielkości użytych środkw, ale zawsze miała jeden, głwn...

DZIAŁANIA 101 DPSz ORAZ XVIII KPD PODCZAS WOJNY W ZATOCE PERSKIEJ

DZIAŁANIA 101 DPSz ORAZ XVIII KPD PODCZAS WOJNY W ZATOCE PERSKIEJ Atak 101 DPSz planowany był na godzinę 5.00 24 lutego, ale deszczowa pogoda i mgła opźniały rozpoczęcie działań, z tego powodu przedłużono artyleryjskie przygotowanie natarcia. Po całonocnym oczekiwani...

Chudy literat

Chudy literat " Ktż sie nad tym zadziwi, ze wiek jeszcze głupi? Rzadko kto czyta ksiegi, rzadko je kto kupi." S.W. -A cz to, mj uczono-chudy mości panie? Już to temu dwa kroki, jak w jednym żupanie I w jednej kurcie widze literackie boki? Sława twoja okryła ziemie i obłoki...

Przewrt majowy

Przewrt majowy Był to przewrt polityczny dokonany 12-14 V 1926 w Polsce przez J. Piłsudskiego w wyniku zamachu stanu. Odbudowane w 1918-22 państwo polskie, ukształtowane jako republika demokratyczno-parlamentarna, cechowała słabość gospodarcza i polityczna. Dochodziło do strajkw, d...

Motyw młodości w literaturze i sztuce

Motyw młodości w literaturze i sztuce Motyw młodości w literaturze i sztuce Według mitu greckiego opowiadającego o życiu Edypa spotkał on na drodze do Teb Sfinksa – potworną pł kobietę, pł lwa. Warunkiem tego, iż młodzieniec mgł przej&#...

Społeczestwo obywatelskie

Społeczestwo obywatelskie Mianem społeczeństwa obywatelskiego określa się takie społeczeństwo, w ktrym do minimum ograniczona jest ingerencja władzy politycznej w życie obywateli. W takim społeczeństwie obywatele z własnej inicjatywy tworzą odpowiadające ich ...

Natura u Krąpca

Natura u Krąpca Cezary Mastalerz Rozumienie natury ludzkiej w ujęciu Mieczysława Alberta Krąpca Lublin, KUL 2006 0 Wstęp Odpowiednie rozumienie natury ludzkiej jest dziś sprawą doniosłą. Staje się to zrozumiałe, gdy uwzględni się ciąg...

Funkcje budżetu

Funkcje budżetu FUNKCJE BUDŻETU: a)Alokacyjna-polega na finansowaniu potrzeb publicznych. W wyniku istnienia państwa. Funkcja ta wynika z potrzeb istnienia państwa jako tej instytucji, ktra powinna zapewniać co najmniej niezbędny ład wewnętrzny w kraju oraz szeroko rozumianą ochr...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry