• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Alkanybud...

Nawigacja

Alkany - budowa, nazewnictwoAlkany - budowa, nazewnictwo
--->>>W załączniku wersja ze zdjęciami

Alkany

struktura cząsteczek, nazewnictwoAlkany to węglowodory nasycone

Węglowodory - składają się jedynie z atomw węgla i atomw wodoru.

Nasycone - zawierają jedynie pojedyncze wiązania C-C.Szereg homologiczny alkanwHomologi to związki organiczne rżniące się o grupę -CH2-. Szereg tych związkw nazywamy szeregiem homologicznymZwiązki należące do tego samego szeregu homologicznego zwykle nieznacznie rżnią się właściowościami chemicznymiWzr oglny szeregu homologicznego alkanw - CnH2n+2

Chemia organiczna alkany

NazewnictwoNazwy alkanw tworzy się od przedrostka pochodzącego od liczebnika greckiego lub łacińskiego i końcwki –an.Przedrostek-anWyjątkami od tego przedrostka są 4 pierwsze węglowodory.(metan, etan, propan, butan) a następne kolejne węglowodory to: pentan, heksan, heptan, oktan

IzomeriaIzomery to związki, ktre zawierają taką samą liczbę i rodzaj atomw, ale rżnią się strukturą (sposobem ułożenia atomw)Izomery konstytucyjne to izomery, ktrych atomy połączone są ze sobą w rżny sposb.

Liczba izomerw wzrasta wraz ilością atomw w cząsteczce.wzr liczba izomerw wzr liczba izomerw

C6H14 5 C9H20 35

C7H16 9 C15H32 4347

C8H18 18 C20H42 366319Grupy alkiloweGdy jeden z atomw wodoru zostanie usunięty z cząsteczki alkanu to powstanie I-wartościowa grupa alkilowa oznaczana oglnie (-R)

Chemia organiczna grupa alkilowa

Rzędowość atomw węgla w cząsteczcePierwszorzędowy atom węgla jest połączony z jednym atomem węgla.Drugorzędowy atom węgla jest połączony z 2 atomami węgla.Trzeciorzędowy atom węgla jest połączony z 3 atomami węgla.Czwartorzędowy atom węgla jest połączony z 4 atomami węgla.Chemia organiczna rzędowość atomw węglaNazewnictwo weglowodorw z podstawnikamiSchemat oglny: podstawniki - rdzień - an- podstawniki - określone liczbowo miejsce podstawnika i jego nazwa- rdzeń - nazwa wskazująca na ilość atomw węgla w łańcuchu-an - końcwka charakterystyczna dla alkanw

Jak nazwać węglowodr.- Znajdź głwny łańcuch i określ jego nazwę -> uwaga: łacuch może być pozaginany. Na rysunku znaleziono łańuch głwny oktanu (8 atomw C)Chemia organiczna nazwy alkanw

- ponumeruj atomy w łańcuchu, zaczynając od najbliższego punktu rozgałęzienia tak, aby suma liczb, przy ktrych są rozgałęzienia była jak najmniejszaChemia organiczna numeracja atomw węgla- oznacz cyframi każdy podstawnik i ułż je w kolejności alfabetycznej(C4) grupa etylowa(C3) grupa metylowa(C3) grupa metylowa(C5) grupa metylowaUzyj numerw i przedrostkw łącząc je kreską. Jeśli jest kilka takich samych podstawnikw połącz je w jedną nazwę używając przedrostkw di-, tri-, tetra-.4-etylo3,3,5-metyloI wystarczy połączyć to w całość:4-etylo-3,3,5-metylooktanNazewnictwo zwyczajowe. W niektrych przypadkach możliwe jest nazewnictwo zwyczajowe grup alkilowych. Np.:Chemia organiczna nazwy alkanw


Przykadowe prace

Makbet jako dramat o mechanizmach władzy

Makbet jako dramat o mechanizmach władzy Makbet to utwr napisany przez angielskiego pisarza Williama Szekspira. Jest to opowieść o żądzy władzy wiodącej do zbrodni, ktra nigdy nie może ujść nikomu bezkarnie. Szekspir bardzo wnikliwie przedstawia wewnętrzne przeżycia s...

Istota decydowania

Istota decydowania 1. Istota decydowania. Na wszystkich szczeblach każdej organizacji kierownicy muszą rozwiązywać rżne problemy (techniczne, organizacyjne, produkcyjne itp.) i podejmować decyzje, od ktrych zależy nie tylko jakość zarządzania organizacją, ale i efek...

"Pokolenie" Krzysztof Kamil Baczyński - analiza wiersza

"Pokolenie" Krzysztof Kamil Baczyński - analiza wiersza Wiersz smutny, ponury, przygnębiający, a wręcz tragiczny. Podmiot liryczny - zbiorowy, uosabia całe pokolenie kolumbw co wskazuje tytuł. I część - obraz przyrody: Pogoda wietrzna. Wiatr wieje bardzo mocno przesuwaj...

Kazus z prawa handlowego - spłka partnerska

Kazus z prawa handlowego - spłka partnerska Przyjaciele A. Ziemba, M. Nowak , J. Kowalski uzgodnili ,że zawrą umowę spłki partnerskiej w celu prowadzenia kancelarii adwokackiej . J. Kowalski i A. Ziemba byli znanymi i cenionymi na rynku adwokatami , natomiast M. Nowak był aplikantem adwokac...

Streszczenie Kr Olch i Dziady.

Streszczenie Kr Olch i Dziady. Ballada jako gatunek literacki rodowodem siga do redniowiecza (ballare - taczy), ulubiony gatunek romantykw. Ballada romantyczna nasycona pierwiastkami romantycznymi. Gatunek synkretyczny (elementy: liryki, epiki i dramatu). Tematem s zdarzenia dziwne, zagadkowe, sposb ujcia naiwny, pro...

Napoleon wobec Polakw i Polacy wobec Napoleona

Napoleon wobec Polakw i Polacy wobec Napoleona Rok 1795 położył kres istnieniu państwa polskiego. Faktyczną władzę na ziemiach polskich przejęli komendanci wojsk okupacyjnych. Wielu Polakw zostało aresztowanych. W więzieniu carskim znaleźli się min: Tadeusz Kości...

Prawo zobowiązań

Prawo zobowiązań Są to notatki z prawa zobowiązań. Przydadzą się z penością studentom WSSS w Suwałkach. Prawo cywilne jest jedną z głwnych gałęzi wspłczesnego prawa. Wraz z dwoma innymi podstawowymi gałęziami prawa, tj. ...

Odkrycie promieniotwrczości - radioaktywności

Odkrycie promieniotwrczości - radioaktywności Historia odkrycia promieniotwrczości – radioaktywności Francuski fizyk Henri Becquerel, przypadkowo włożył do swojego fartucha laboratoryjnego prbkę soli uranowej gdzie miał kliszę filmową. Przechowywał w ten s...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry