• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Alkany (w...

Nawigacja

Alkany (właściwości, szereg homologiczny)Alkany (właściwości, szereg homologiczny)
1. Budowa cząsteczki metanuWszystkie wiązania w cząsteczce metanu są rwnocenne. Każde z nich jest utworzone dzięki parze wsplnych elektronw. Jeden z elektronw tworzących to wiązanie pochodzi od atomu węgla, drugi zaś od atomu wodoru. Są to wiązania kowalencyjne. Kąt między nimi wodr-węgiel-wodr wynosi 109?. Cząsteczka CH4 ma kształt tetraedru, w centrum ktrego znajduje się atom węgla.2. Szereg homologiczny alkanw

Metan CH4

Etan C2H6 CH3-CH3

Propan C3H8 CH3-CH2--CH3

Butan C4H10 CH3-CH2-CH2-CH3

Pentan C5H12 CH3-CH2-CH2-CH2-CH3

Heksan C6H14 CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

Heptan C7H16 CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

Oktan C8H18 CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

Nonan C9H20 CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

Dekan C10H22 CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2CH33. WZR OGLNYCnH2n+24. Właściwości fizyczne węglowodorwWŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE WĘGLOWODORW nasyconych w szeregu matanu zmieniają się w sposb regularny ze wzrostem ich masy:

• Od 1-4 atomw C to gazy, od 5-15 atomw węgla to ciecze, a od 16-…. to ciała stałe

• Temperatury topnienia i wrzenia rosną wraz ze wzrostem łańcucha

• Praktycznie nie rozpuszczalne w wodzie

• Między sobą mieszają się bez ograniczeń

• Dobre rozpuszczalniki tłuszczw i innych zw. Organicznych

• Gęstość ciekłych alkanw jest większa od gęstości wody5. Właściwości chemiczne na podstawie metanu

• Gaz palny (pali się niebiesko-bladym płomieniem)

CH4+2O2=CO2+2H2O spalanie całkowite

CH4+3/2O2=CO+2H2O/*2

2CH4+3O2=2CO+4H2O spalanie niecałkowite

CH4+O2=C+2H2O spalanie niecałkowite(kiedyś płspalanie)

• Reaguje z fluorowcami (fluorem, chlorem, bromem)

CH4+Cl2=CH3-Cl+HCl

• Reakcja podstawiania substytucji

CH3-Cl-Cl2---CH2CL2+HCl


Przykadowe prace

Polityczny podział Europy w okresie I wojny światowej

Polityczny podział Europy w okresie I wojny światowej W moim referacie zawarłam informacje dotyczące politycznego podziału Europy w okresie I wojny światowej. Formowanie układu sił politycznych na początku XX w. opierało się na relacjach między państwami, ich aspir...

Europa w latach 1815-1830

Europa w latach 1815-1830 Święte Przymierze miało czuwać nad porządkiem kongresu wiedeńskiego, ale to było niemożliwe, bo w Europie rodziły się coraz to nowe idee. Narodził się liberalizm, ktry zaznaczył się głwnie w życiu politycznym i ekon...

Zasady ustrojowe Polski według Konstytucji z 1997 r.

Zasady ustrojowe Polski według Konstytucji z 1997 r. Zasady ustrojowe Polski według Konstytucji z 1997 r. Ustrj polityczny - oglna nazwa dla dowolnej formy sprawowania władzy publicznej; zespł zasad dotyczących władzy publicznej w państwie a także metod jej wyk...

I filar Unii Europejskiej

I filar Unii Europejskiej Z formalnego punktu widzenia, na integracje gospodarczą w dalszym ciągu składają się trzy Wsplnoty: Wsplnota Europejska (powstała jako EWG, na mocy Traktatu Rzymskiego), EWWiS oraz Europejska Wsplnota Energii Atomowej (EWEA). Jako organizacja międzynarodow...

O powinnościach każdego obywatela wobec własnej ojczyzny - Pieśń XIX Kochanowskiego.

O powinnościach każdego obywatela wobec własnej ojczyzny - Pieśń XIX Kochanowskiego. Obywatele Polski! Jan Kochanowski w Pieśni XIX mwi o powinnościach każdego obywatela wobec własnej ojczyzny, o istocie patriotyzmu. Każdy człowiek powinien pamiętać o tym, ...

Atom - ściaga

Atom - ściaga NUKLID [łac.], jądro atom. o określonym składzie, tj. określonej liczbie protonw i neutronw; np. jądro węgla, złożone z 6 protonw i 8 neutronw (jądro atomowe) nie posiada izotopw ATOM [ gr.], najmniejsza cząstka pierwiastka chem. mająca jeszc...

Streszczenie - Renesans

Streszczenie - Renesans Punkty opracowane są według programu książki do pierwszej klasy liceum PRZESZŁOŚĆ TO DZIŚ. PODRĘCZNIK DLA I KLASY LICEUM I TECHNIKUM, CZ.II

Wierzenia i ideały starożytnych Grekw i Rzymian

Wierzenia i ideały starożytnych Grekw i Rzymian Antyk to cywilizacja ktra określiła europejskie kanony piękna i wzorce w ktrych do dziś dnia odczytujemy ukryte symbole i alegorię. Doskonały i uporządkowany świat bogw zarwno greckich ja i rzymskich uderza w nas niesamowit...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry