• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Alkohole...

Nawigacja

Alkohole - ściagaAlkohole - ściaga
Alkochole – reakca z metalami akrywnymi: CH3Oh+Na----CH3ONa+ 1 H2O (metanolan sodu) , ch3-ch2-ch2-oh+mg --- (ch3-ch2-ch2-o)2+mg (propanolan magnezu) ||||||

reakcja z chlorowodorowcami(oprcz HF) : ch3-ch2-oh +hcl ---- ch3-ch2-cl-hcl +hcl(chloroetan)-najszybciej w alk. 3rzedowych ||||| odwodnienie alkoholu(odwodnienie alkoholu

CH2=CH +H2O –-H—CH3-Ch2-0H -chlorowodorowce+NaOH & KOH : CH3-CH2-Cl+NaOH –h2o—CH3-CH2-OH , CH3-CH2-Cl+NaOH—alk—CH2=CH2 +H2O + NaCl ||||

otrzymywanie metanu: CO+2H2 -Ni-p- CH3OH ||||| otrzyym. Etanolu C6H12O6 -drozdze- C2H5OH +CO2 ||||| alkohole – pochodne weglowogorow, w ktrych 1 lub kilka at. H połączonych

z tetraedrycznym at. C , zastapiono grupa hydroksylowa –OH , cząsteczki alkoholi ulegają dysocjacji , alkohole dobrze rozpuszczaja się w wodzie(metanol,etanol,propanol), 1-butanol rozpuszcza

się częsciowo a 1-nonanol i 1-dekanol się nie rozpuszczaja |||| Alkohole Polichasarydowe – bezbarwne, dobrze rozpuszczalne w wodzie, glicerol ma słodki smak , glikol etylowy jest trujacy

i uzywany jako płyn do chłodnic samochodowych ||||| Fenole – tlenowe pochodne weglowodorow aromatycznych w ktrych grupa hydroksylowa zwiazana jest z at. Wegla pierscienia benzeno-

wego , bezbarwne ciała stałe, rozpuszczalne w ciepłej wodzie, charakterystyczny zapach, silnie trujacu-opary powoduja poparzenia skory , uzywany do produkcji srodkow czyszczacych sanitaria

dysocjacja (benzenol) #OH === #O- + H+ ||||| fenol+zas.sodowa : #OH + NaOH ---- #ONa (fenolan sodu) + H2O |||| #OH + Na –t,p--- #ONa + 1 H2 |||| fenol + Br2 (szybka reakcja)

#OH +3Br2 –febr2-- #OH-3Br(Y) (2,4,6-tribromofenolen) + 3HBr |||| nitrowanie #OH + HNO3(r) ---- #OH-NO2(orto) + #OH-NO2(para) + H2O (wolna reakcja) ,

#OH + 3HNO3(s) --- #OH-3NO2(Y) + 3H2O (szybkie)|||||||| otrzymywanie fenoli : #Cl + 2NaOh(s) –-w2o, t,p-- #ONa + NaCl + H2O , #ONa + CO2 + H2O ---- #OH + NaHCO3

(2,4,6-trinitrofenolen)


Przykadowe prace

Opisz pierwotną społeczną i polityczną organizację Słowian

Opisz pierwotną społeczną i polityczną organizację Słowian trzeba przerobić stylistycznie, nie ma błędw rzeczowych. We wczesnym średniowieczu ludy słowiańskie żyły w pewnych grupach społecznych nazwanymi rodami. Rd była to pewna społe...

Biografia Tejrezjasza

Biografia Tejrezjasza Tejrezjasz pochodził z Teb. Syn Euresa oraz Chariklo. Był on niewidomy o jego przyczynach ślepoty istnieją dwa przekazy: Wzrok odebrała mu Atena, gdy ujrzał ją nagą w kąpieli, lub oślepiła go Hera za rozsądzenie na korzyść je...

Związek Dżumy Camusa z filozofią egzystencjalizmu

Związek Dżumy Camusa z filozofią egzystencjalizmu Egzystencjalizm to nurt filozoficzny, ktry powstał przed drugą wojną światową, ale prawdziwą popularność zyskał dzięki atmosferze lat powojennych. Jedną z myśli przewodnich filozofii egzystencjalnej jest ...

Aztekowie

Aztekowie Powstasnie cywilizacji Aztekw Początki cywilizacji meksykańskiej sięgają kilkunastu tysięcy lat, a najdawniejsze ślady życia ludzkiego odkryte w miejscowości Tlapacoya pochodzą prawdopodobnie sprzed około dwudziestu pięciu tysięcy lat. Ludno"...

Motywowanie pracownikw

Motywowanie pracownikw Słowo motyw" pochodzi od łacińskiego wyrazu moveo", co znaczy poruszać, dźwigać lub wprawiać w ruch. Wielka encyklopedia powszechna wyrżnia kilka znaczeń tego słowa. Raz określa motyw jako wewnętrzny mechanizm uruchamiający i org...

"Zośka" Tadeusz Zawadzki - charakterystyka

"Zośka" Tadeusz Zawadzki - charakterystyka Harcmistrz, komendant rejonu Mokotw Grny w podziemnej organizacji "Wawer", pierwszy komendant GS na terenie Warszawy. Urodzony organizator (to on był pomysłodawcą akcji pod Arsenałem), wśrd kolegw cieszył się ogromny...

Biznes Plan

Biznes Plan mgr Bożena Piśmienna POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE ZAOCZNE ZAWOD: TECHNIK ADMINISTRACJI I AGENT CELNY Małgorzata Kownacka Semestr III 2004/2005 Praca semestralna z Gospodarki i gospodarowania 1. Biznes plan FIRMA HANDLOWA "Orader" ...

Technologia drewna.

Technologia drewna. Drewno: -dowolnie wielka bryła pozyskiwana ze ściętego drzewa. -substancja organiczna; Skład:węgiel-46%,tlen-44%,wodr-% i inne subst.chem.-ok.4%. Elementarne subst.chem.w drewnie to: subst.mineralne, stanowią 4%masy drewna i objawiają się jako iloś...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry