• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Amidy kwa...

Nawigacja

Amidy kwasoweAmidy kwasowe
AMIDY KWASOWE

Amidy kwasowe - pochodne kwasów karboksylowych, w których grupa OH- grupy karboksylowej została zastąpiona grupą aminową -NH2Właściwości fizyczne acetamidu:-biała krystaliczna substancja

-dobrze rozpuszczalny w wodzie

-odczyn roztworu wodnego obojętnyReakcje charakterystyczne:Amidy kwasowe reagują zarówno z kwasami jak i z zasadami, są więc amfolitami. Ich charakter amfolityczny jest spowodowany występowaniem tautomerii amidowo-imidowej, polegającej na wędrówce protonu między grupą aminową i karbonylową. Forma amidowa tworzy połączenia z kwasami dzięki obecności wolnej pary elektronowej na atomie azotu grupy NH2 forma imidowa może reagować z zasadami odszczepiając proton z grupy hydroksylowej.

1. Hydroliza w środowisku kwaśnym (pod wpływem mocnych kwasów nieorganicznych)2. Hydroliza w środowisku zasadowym (pod wpływem wodorotlenków litowców)Otrzymywanie:1. Ogrzewanie kwasów karboksylowych z …a) z amoniakiem (otrzymywanie amidów I-rzędowych)b) z aminami I-rzędowymi (otrzymywanie amidów II-rzędowych)c) z aminami II-rzędowymi (otrzymywanie amidów III-rzędowych)wzrory w zalczniku!!


Przykładowe prace

Biblia - najważniejsze informacje

Biblia - najważniejsze informacje Stary i Nowy Testament tworzą razem Biblię (Pismo Święte). Księgi Starego Testamentu przedstawiają stworzenie świata, losy narodu izraelskiego i przymierza, jakie przez Mojżesza i Abrahama zawarł z nim Bóg - Jahwe, oraz pisma proroków. Skład...

Partizipy

Partizipy aus/weichen ausgewichen wyminąć backen gebacken piec beginnen begonnen zaczynać beiBen gebissen gryźć betrugen betrogen oszukać biegen gebogen skręcać bieten geboten oferować bitten gebeten prosić blasen geblasen dmucha...

Przemówienie mobilizujące Polaków do walki o niepodległość.

Przemówienie mobilizujące Polaków do walki o niepodległość. Rodacy !!! Wielu z nas uważa się za Polaków i patriotów. Nadszedł czas, aby dać tego przykłady. Nasz ukochany naród został bez powodu napadnięty przez naszych sąsiadów ! Przyszedł czas, aby jeszcze raz ...

Barok - epoka kontrastu, sarmatyzm (notatki z lekcji)

Barok - epoka kontrastu, sarmatyzm (notatki z lekcji) Barok 1. Nazwa epoki pochodzi od słowa ?barocco? czyli ?perła o nieregularnych kształtach?. 2. Czas trwania: w Europie od schyłku XVI w. do końca XVII w.; w Polsce od początku XVII wieku do połowy XVIII w. 3. Tło historyczne ep...

Karabinek sportowy (kbks)

Karabinek sportowy (kbks) KBKS Karabinek sportowy (kbks) ? małokalibrowa broń strzelecka przeznaczona do szkolenia żołnierzy i w celach sportowych. Wykonywana jako broń jednostrzałowa lub powtarzalna. Do szkolenia żołnierzy używa się karabinków o budowie i masie zbliżone...

Zdania złożone

Zdania złożone - Zdania złożone współrzędne: Zdanie złożone współrzędnie składa się z dwu wypowiedzeń pojedynczych pozostających w stosunku współrzędnym, czyli wzajemnie się określających (cała treść jedn...

Porównaj obraz Boga, Urszuli, podmiotu lirycznego i koncepcje życia pozagrobowego na podstawie Trenu X Jana Kochanowskiego i wiersza Bolesława Leśmiana pt. Urszula Kochanowska.

Porównaj obraz Boga, Urszuli, podmiotu lirycznego i koncepcje życia pozagrobowego na podstawie Trenu X Jana Kochanowskiego i wiersza Bolesława Leśmiana pt. Urszula Kochanowska. Jan Kochanowski po śmierci swojej ukochanej córki Urszuli napisał serię dziewiętnastu trenów, czyli pieśni ż...

Formy państwa

Formy państwa Forma rzadzenia Oznacza strukturę najwyższych organów władzy, ich wzajemne relacje i sposoby powoływania głowy państwa. MONARCHIA – forma rządów w której stanowisko głowy państwa należy do monarchy. Władzę swą monarcha uzyskuj...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ¶ci±ga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksi±żka

Prawa

Do g?ry