• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Amidy kwa...

Nawigacja

Amidy kwasoweAmidy kwasowe
AMIDY KWASOWE

Amidy kwasowe - pochodne kwasów karboksylowych, w których grupa OH- grupy karboksylowej została zastąpiona grupą aminową -NH2Właściwości fizyczne acetamidu:-biała krystaliczna substancja

-dobrze rozpuszczalny w wodzie

-odczyn roztworu wodnego obojętnyReakcje charakterystyczne:Amidy kwasowe reagują zarówno z kwasami jak i z zasadami, są więc amfolitami. Ich charakter amfolityczny jest spowodowany występowaniem tautomerii amidowo-imidowej, polegającej na wędrówce protonu między grupą aminową i karbonylową. Forma amidowa tworzy połączenia z kwasami dzięki obecności wolnej pary elektronowej na atomie azotu grupy NH2 forma imidowa może reagować z zasadami odszczepiając proton z grupy hydroksylowej.

1. Hydroliza w środowisku kwaśnym (pod wpływem mocnych kwasów nieorganicznych)2. Hydroliza w środowisku zasadowym (pod wpływem wodorotlenków litowców)Otrzymywanie:1. Ogrzewanie kwasów karboksylowych z …a) z amoniakiem (otrzymywanie amidów I-rzędowych)b) z aminami I-rzędowymi (otrzymywanie amidów II-rzędowych)c) z aminami II-rzędowymi (otrzymywanie amidów III-rzędowych)wzrory w zalczniku!!


Przykładowe prace

Themen Neu - Lektion 8

Themen Neu - Lektion 8 abfahren -odjechać anhalten -zatrzymać abholen -odebrać kogoś abstellen -wyłączyć anschliessen -podłączyć ansehen -obejrzeć anstellen -włączyć ausmachen -wyłączyć aussteigen -wysiąść...

Modele wzrostu gospodarczego

Modele wzrostu gospodarczego Modele makroekonomiczne Modele wzrostu gospodarczego - to uproszczone schematy ukazujące podstawowe zależności miedzy czynnikami wzrostu, abstrahujące od szczegółów i wpływu czynników drugorzędnych, a uwzględniające przede wszystkim po...

Żeliwo

Żeliwo Charakterystyka żeliwa: Żeliwo to stop żelaza z węglem, zwierający jako składnik podstawowy co najmniej 2-4% C w postaci cementytu lub grafitu oraz inne pierwiastki stopowe tj. : Si, S, Mn, Mo, P, Cr, Cu i inne, które polepszenią własności wytrzymałościowe. &#...

Kodeks rycerza średniowiecznego

Kodeks rycerza średniowiecznego Dzisiejsza młodzież na każdym kroku potrzebuje ponad wszelką cenę zasad, wzorów i przykładów postępowania, tak niezwykle ważnych w dobie, tak nieciekawych czasów, które z biegiem lat, z biegiem dni dają o sobie coraz bardziej znać. Podświ...

Styl romanski.

Styl romanski. Romańska sztuka, styl w sztukach plastycznych rozwijający się w XI-XII w. w Europie (dzięki wyprawom krzyżowym zaznaczył też swą obecność na Bliskim Wschodzie) jako pierwszy powszechny kierunek sztuki średniowiecznej. Miał charakter głównie sakralny...

Pojęcie działalności gospodarczej

Pojęcie działalności gospodarczej Z dniem 1 stycznia 2001 roku weszły w życie ustawy mające fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorczości i obrotu gospodarczego w Polsce. Konstrukcja art. 2 Prawa działalności gospodarczej nawiązuje do konstrukcji art. 2 ustaw...

Wprowadzenie do antyku.

Wprowadzenie do antyku. Mówiąc o kulturze antycznej, bardzo często mamy na myśli kulturę starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu. W rozwoju kultury greckiej możemy wyróżnić 4 okresy: Okres archaiczny (do pocz. V w. p.n.e.). Zawiązki stanowiły pieśni robo...

Pitagoras i jego dokonania

Pitagoras i jego dokonania Pitagoras żył miedzy ok. 572 - ok. 497 p.n.e. Urodził się na wyspie Samos, a zmarł w Metaponcie. Znany jest głównie z słynnego twierdzenia o trójkącie prostokątnym, powszechnie znanego jako twierdzenie Pitagorasa. Ów grecki matematyk, filozof, półlegen...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry