• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Analiza ...

Nawigacja

Analiza bilansu w układzie pionowym i poziomym, analiza wyniku finansowego.Analiza bilansu w układzie pionowym i poziomym, analiza wyniku finansowego.
Analiza wyniku finansowego:Podstawowym źrdłem analizy wyniku finansowego jest księgowa ewidencja kosztw i wynikw oraz sporządzony na jej podstawie rachunek zyskw i strat.

W analizie wyniku finansowego rozrżnia się:

- analiza wstępna – obejmuje ocenę struktury i dynamiki tego wyniku w rżnych przekrojach; wnioski te mają charakter oglny.

- analiza przyczynowa – ma na celu określenie wpływu poszczeglnych czynnikw na badane zjawiskoW przypadku przedsiębiorstwa przemysłowego czynnikami ktre wpływają na wynik ze sprzedaży produktw będą:

- liczba sprzedanych produktw

- jednostkowa cena sprzedaży

- jednostkowy koszt własnyWzrost lub zmniejszenie sprzedanych produktw powoduje proporcjonalny przyrost lub obniżenie zysku na sprzedaży produktw.

Także przyrost zysku powoduje wzrost ceny sprzedaży i obniżenie jednostkowych kosztw własnych, a obniżenie zysku zmniejszenie ceny sprzedaży wzrost jednostkowych kosztw własnych.Analiza bilansu w układzie poziomym:Analiza pozioma bada kształtowanie się poszczeglnych składnikw aktyww i pasyww na przestrzeni roku obrotowego, ustala ich dynamikę.

W analizie poziomej porwnywane są dwa okresy. Otrzymujemy obraz sytuacji finansowej jednostki na przestrzeni 2 lat.

Umożliwia ona badanie prawidłowości lub nieprawidłowości sfinansowania poszczeglnych składnikw bilansowych. Informuje o stopniu wyposażenia jednostek w fundusze, kapitały własne, o sposobie finansowania majątku, ktry nie został pokryty kapitałami własnymi, wypłacalności jednostki, wytycza terminowe wywiązywanie się z obowiązku spłaty zobowiązań wraz z odsetkami.Podstawowe wskaźniki przy analizie poziomej:

- dynamika aktyww trwałych = aktywa trwałe roku bieżącego/aktywa trwałe roku poprzedniego *100%

- dynamika aktyww obrotowych = aktywa obrotowe roku bieżącego/aktywa obrotowe roku poprzedniego *100%

- dynamika aktyww własnych = aktywa własne roku bieżącego/aktywa własne roku poprzedniego *100%

- dynamika aktyww obcych = aktywa obce roku bieżącego/aktywa obce roku poprzedniego *100%Analiza pionowa bilansu:Analiza pionowa wyraża się w ocenie struktury i jej zmian bądź do składnikw majątku (aktyww) bądź źrdeł pochodzenia i finansowania tych składnikw (pasyww).

Istotną rolę odgrywa ocena relacji między majątkiem trwałym i majątkiem obrotowym.

Podstawową miarą stopnia elastyczności mogą być wskaźniki ktre przedstawiają stosunek jednych składnikw majątku do drugich.Wskaźniki wyposażenia jednostki gospodarczej w składniki majątku trwałego i obrotowego:

1. udział środkw trwałych w łącznej sumie aktyww

środki trwałe/aktywa ogłem *100%

2. udział inwestycji w łącznej sumie aktyww

inwestycje/aktywa ogłem *100%

3. udział wartości niematerialnych i prawnych w łącznej sumie aktyww

wart. niematerialne i prawne/aktywa ogłem *100%

4. udział finansowych składnikw majątku trwałego w łącznej sumie aktyww

finansowe składniki majątku trwałego/aktywa ogłem *100%

5. udział zapasw w łącznej sumie aktyww

zapasy/aktywa ogłem *100%

6. udział należności w łącznej sumie aktyww

należności/aktywa ogłem *100%

7. udział środkw pieniężnych w łącznej sumie aktyww

środki pieniężne/aktywa ogłem *100%

8. udział krtkotrwałych papierw wartościowych w łącznej sumie aktyww

krtkotrwałe papiery wart./aktywa ogłem *100%


Przykadowe prace

Teatr Włoski, commedia del`arte

Teatr Włoski, commedia del`arte typ widowiska scenicznego powstały we Włoszech w XVI w. i wystawiany do końca w. XVIII; teatr aktorw zawodowych, ktrego niezależne od tekstw literackich przedstawienia opierały się na improwizacji wyznaczonej scenariuszem, zarysowują-cym gł. element...

Trudności i osiągnięcia w budowie państwo polskiego 1918-1926

Trudności i osiągnięcia w budowie państwo polskiego 1918-1926 UWAGA!! KORZYSTANIE Z PRACY W OKOLICACH KOSZALINA NIE-WSKA-ZA-NE :) Trudności i osiągnięcia w budowie państwa polskiego w latach 1918-1926. 06.04.2005r "Trudności i osiągnięcia w budowie państwa ...

Liczby po Niemiecku i jak sie je czyta

Liczby po Niemiecku i jak sie je czyta 0-null (nul) 1-eins (ajns) 2-zwei (cwaj) 3-drei (draj) 4-vier (fir) 5-funf (fynf) 6-sechs (zeks) 7-sieben (ziben) 8-acht (acht) 9-neun (nojn) 10-zehn (cejn) 11-elf (elf) 12-zwolf (cwylf) 13-dreizehn (drajcejn) 14-vierzehn (fircejn) 15-funfzehn [u umlaut] (fynfcejn) 16-sechz...

Działania Wymiaru Płnocnego Unii Europejskiej

Działania Wymiaru Płnocnego Unii Europejskiej Wymiar Płnocny jest inicjatywą Unii Europejskiej zajmującą się kształtowaniem polityki wobec Europy Płnocnej, ktra obejmującej Islandię, Norwegię, region Morza Bałtyckiego oraz płnocno-europejskie obszary Rosj...

Pierwsza wojna światowa notatki

Pierwsza wojna światowa notatki 1.sytuacja miedzynarodowa - wyścig o kolnie, nie wszystkie panstwa zadowolone z rezultatw, do decydującej rozprawy szykowaly się niecmy i Francja - dwa bloki militarne : trjprzymierze Niemcy autowegry wlochy panstwa centralne trjporozumienie Rosja wielka Brytania Fran...

Porwnaj pozycję człowieka w ideologii konserwatywnej, nacjonalistycznej, faszystowskiej, liberalnej, komunistycznej oraz w społecznej nauce Kościoła.

Porwnaj pozycję człowieka w ideologii konserwatywnej, nacjonalistycznej, faszystowskiej, liberalnej, komunistycznej oraz w społecznej nauce Kościoła. Zdaniem konserwatyzmu człowiek jest istotą zdolną do kierowania własnym losem, ale nie ma żadnej pewności, że będz...

Optyka

Optyka Światło jest falą elektromagnetyczną o zakresie długości ok. 400 nm do 800 nm i częstotliwościach od ok. 3,75 *10 do 14 Hz.. Nazywamy jes światłem widzialnym, bo przechodzi bez większych strat przez soczewkę oka. Fale o najmniejszej częstotliwości to f...

Wpływ mass mediw na rozwj społeczno-moralny dziecka

Wpływ mass mediw na rozwj społeczno-moralny dziecka WSTĘP Postawa- to względnie trwałe ustosunkowanie się (negatywne, pozytywne ) do przedmiotu, ludzi, sytuacji, zwierząt, zjawisk, poglądw, ktrej elementami składowymi są : -element poznawczy (wiadomości...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry