• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Analiza d...

Nawigacja

Analiza dzieła plastycznegoAnaliza dzieła plastycznego
1 ANALIZA LITERACKAa) imię i nazwisko twórcy

b) tytuł dzieła

c) tematyka

d) tło historyczne/styl, kierunek w sztuce

e) technika i dziedzina sztuki

f) symbole i rekwizyty

g) opis literacki2 ANALIZA PLASTYCZNA (ŚRODKI WYRAZU PLASTYCZNEGO)a) kompozycja

b)przestrzeć, wyrażona perspektywa

c) kolor i barwa

d) tonacja barwna

e) plama

f) światło

- źródło padania światła

- światłocień

- cień, który rzuca przedmiot

g) linia i kreska

h) faktura

i) bryła3 PODSUMOWANIEa) własne przemyślenia

b) ocena dzieła


Przykładowe prace

Zabawa w klucz - wypracowanie z matury 2005

Zabawa w klucz - wypracowanie z matury 2005 Holocaust to przejaw chorej nienawiści, jedna z najgorszych masowych zbrodni, które pamięta historia. Wielu prozaików, poetów podejmowało w swych dziełach ten problem, ukazując go w różny sposób. Większość z nich, jak np. Zofia Nałkows...

Samodzielna interpretacja "Przypowieści o talentach"

Samodzielna interpretacja "Przypowieści o talentach" Główni bohaterowie "Przypowieści o talentach" to: pan i jego trzej słudzy. Pan wyjeżdżając, rozdzielił swój majątek pomiędzy służących. Jeden z nich dostał pięć talentów, które w późniejszym c...

Rodzaje reakcji chemicznych

Rodzaje reakcji chemicznych Reakcje chemiczne - przemiany jednych substancji chemicznych w inne, które mają odmienne właściwości. W trakcie reakcji chemicznych substraty przemieniają się w produkty. Reagent - substancja biorąca udział w reakcji chemicznej. Nazwa odnosząca się...

Kazimierz Wielki - polityka i reformy

Kazimierz Wielki - polityka i reformy Kim był Kazimierz Wielki ? Kazimierz III Wielki żył w latach 1310 – 1370. Był ostatnim królem polskim z dynastii Piastów. Rządził od 1333 roku. Jego ojcem był Władysław Łokietek. Dziedzictwo Kazimierza Za czasów pa...

Charakterystyka Sofoklesa

Charakterystyka Sofoklesa Sofokles - urodził się w 469 roku p.n.e., był greckim poetą, tragikiem, był drugi w porządku chronologicznym z wielkiej trójki tragików greckich (Ajschylos, Eurypides). Sofokles urodził się w Kolonos pod Atenami, jako syn płatnerza Sofilosa. W 480 roku p.n.e....

Administracja publiczna

Administracja publiczna ADMINISTRACJA PUBLICZNA ? jest sprawowana przez państwo w najszerszym tego słowa znaczeniu a więc, przez organy państwowe oraz inne podmioty administracji. W teorii wyróżniamy administracje w ujęciu: ? Organizacyjnym (podmiotowym) ? stanowi ogół podmiotów admi...

Słówka

Słówka des L’amour autres-milosc blizniego Le courage-odwaga L’egalite-rownosc L’esprit d’entreprise-przedsiebiorczosc Ls fidelite-wiernosc La generosite-szczodrosc L’individualisme-indiwidualizm La liberte-wolnosc La loyaute-lojalnosc Le realisme-realizm L’...

Zagrożenia wynikające z dostępu do internetu

Zagrożenia wynikające z dostępu do internetu Zagrożenia wynikające z dostępu do Internetu. Myślę iż wszyscy doskonale zadają sobie sprawę, że komputer podłączony do internetu może być wykorzystywany jako zaawansowana multimedialna pomoc dydaktyczn...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoła streszczenie notatka ściąga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura książka

Prawa

Do g?ry