• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuy: Analiza i...

Nawigacja

Analiza i interpretacja BogurodzicyAnaliza i interpretacja Bogurodzicy
Bogurodzica powstała najprawdopodobniej na przełomie XIII i XIV w. i jest jednym z najbardziej znanych utworw polskiego średniowiecza. Pieśń ta była wzorowana na uroczystych łacińskich hymnach kościelnych.Bogurodzica została napisana kunsztownym językiem, co wyrżnia ją na tle innych utworw średniowiecznych. Pierwsza zwrotka pieśni jest apostrofą skierowaną do Matki Bożej. O modlitewnym charakterze tej strofy świadczą zawarte w niej wołacze. Wierni proszą Maryję o wstawiennictwo u Chrystusa, na co wskazuje fragment Twego syna, Gospodzina, Matko zwolena Maryja, Zyszczy nam, spuści nam..W drugiej zwrotce zbiorowy podmiot liryczny kieruje swoją prośbę do Jezusa, żeby wysłuchał ich modlitw. Proszą Go o dobrobyt i godne życie na ziemi, natomiast, żeby po śmierci dostąpili zbawienia i żyli wiecznie.Na końcu obu strof występuje refren Kyrie elejson. Jego powtrzenie może świadczyć o wielkiej wierze i szacunku jakiem podmiot liryczny darzy Chrystusa. Ważną rolę w wierszu odgrywają rwnież rymy. Zazwyczaj są one parzyste, ale w tekście możemy odnaleźć także rymy zewnętrzne oraz wewnętrzne. Ze względu na to, iż Bogurodzica jest utworem średniowiecznym, występują w niej liczne archaizmy, takie jak na przykład sławiena, zwolena, przebyt, spuści, Bogiem sławiena. Dlatego też pieśń ta jest dla nas trudna do zrozumienia.Nie da się rwnież nie zauważyć, obecnego w tekście motywu deesis, ktry przedstawiał Jezusa Chrystusa w asyście Matki Boskiej i Jana Chrzciciela. Był on powszechnie znany w epoce średniowiecza, ponieważ wierzono, że z Synem Bożym można się kontaktować jedynie poprzez pośrednikw.Rwnież Maryja jest przedstawiona w utworze w sposb szczeglny - wyidealizowany, bez wątpienia należąca do sfery sacrum, co chyba nikogo nie dziwi, ze względu na to, że w tamtym okresie Europa przesilona była kultem maryjnym.Bogurodzica, mimo że pochodzi sprzed kilku wiekw, zapisała się w naszej kulturze jako jedna z najsłynniejszych pieśni religijnych, ktra jest niewątpliwie bezcennym zabytkiem polskiej literatury.


Przykadowe prace

Das Kulturzentrum von Stargard

Das Kulturzentrum von Stargard Das Kulturzentrum von Stargard (SCK), das Museum, die ffentliche Stadtbibliothek und das Kulturzentrum fr Jugendliche sind Anstalten fr die Einwohner und Gste der Stadt zugnglich sind. SCK fhrt etwa 20 verschiedene Interesseskreise, an deren Arbeit einige hunderten Personen regelmig teilnehmen. Di...

Liberalizm na podstawie artykułu Bronisława Świderskiego

Liberalizm na podstawie artykułu Bronisława Świderskiego Na podstawie artykułu Przegląd polityczny 67/68 2004 Bronisław Świderski w artykule dla Przeglądu politycznego opublikował esej pt. Liberalizm na niby . W artykule tym nawiązuje do ksią...

Tkanki

Tkanki Tkanka to zespł komrek o podobnym pochodzeniu i budowie wraz z substancjami przez nie wytwarzanymi. Komrki te pełnią tę samą funkcje. Tkanki TKANKA NABŁONKOWA składa się z komrek ściśle do siebie przylegających, tworzących jednolite warstwy *Nab ...

"Lalka" Bolesława Prusa wyrazem rozczarowania społeczeństwem polskim (idealiści polscy na tle społecznego rozkładu).

"Lalka" Bolesława Prusa wyrazem rozczarowania społeczeństwem polskim (idealiści polscy na tle społecznego rozkładu). Jest to obraz trzech pokoleń Polakw, romantycznych idealistw, pozytywistycznych realistw i pokolenia przejściowego, do ktrego zalicza się Wokulski; rozkład spo...

"Hobbit czyli tam i z powrotem" J.R.R. Tolkien - recenzja utworu

"Hobbit czyli tam i z powrotem" J.R.R. Tolkien - recenzja utworu Hobbit, or There and Back Again J.R.R. Tolkien, jeden z najwybitniejszych angielskich pisarzy fantasy, był człowiekiem ktrego pasją było odszukiwanie najstarszych angielskich legend i baśni. To właśnie na ich po...

Wielkie Monarchie Feudalne - Anglia i Francja - skrt

Wielkie Monarchie Feudalne - Anglia i Francja - skrt Anglia pod panowaniem Plantagenetw. władzę zdobywa Henryk II z dynastii Plantagenetw; podstawowym ogniwem administracji lokalnej był urząd szeryfa; konflikt z arcybiskupem; narastanie opozycji Kościoła i możnych w Anglii; u...

Świat bogw i ludzi w mitologii

Świat bogw i ludzi w mitologii Mit jest opowieścią , ktra przedstawia i organizuje wierzenia dawnej społeczności, prbuje dać odpowiedz na pytanie o pochodzenie człowieka i świata. Mity tworzą więź społeczną, przybliżają obyczaje i tradycje staroży...

Wojny Rzeczpospolitej z Szwecją, Rosją i Turcją w XVII w.

Wojny Rzeczpospolitej z Szwecją, Rosją i Turcją w XVII w. Na początku XVII w. Rozpoczęła się historia trwających kilkadziesiąt lat wojen polsko-szwedzkich. U podłoża tego konfliktu stanęły początkowo spory dynastyczne. Pacta conventa zobowiązywała kr...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry