• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Analiza ...

Nawigacja

Analiza i interpretacja wiersza Czesława Miłosza "Ogrodnik"Analiza i interpretacja wiersza Czesława Miłosza "Ogrodnik"
Wiersz Miłosza Ogrodnik mwi o losach człowieka począwszy od biblijnych rodzicw- Adama i Ewy. Przedstawione są jego dzieje od Stworzenia, przez Grzech Poznania i wygnanie z Raju do powrotu do Domu Ojca po śmierci.

Jednak wizja przedstawiona w utworze jest przeciwieństwem wizji zawartej w poprzedzającym go cytacie. Miłosz bowiem polemizuje z Luthrem na ten temat.

Wiersz jest wyraźnie podzielony na dwie ośmiozwrotkowe części. W pierwszej występuje narrator trzecioosobowy, wszechwiedzący, liryka pośrednia. Zostaje tu nakreślona sytuacja, o ktrej będzie mowa oraz pod jakim kątem będzie ona analizowana. Tutaj także dowiadujemy się jaki ma do niej stosunek podmiot liryczny.

Druga część jest apostrofą, ktrej adresatem są ludzie. Występuje tu liryka bezpośrednia, narrator pierwszoosobowy- tytułowy Ogrodnik. Utożsamiać go można z dobrym Bogiem-Stwrcą-Ojcem ludzi zatroskanym ich losem. Rozmyśla on o zachowaniu człowieka i jego katastroficznych skutkach. . Rozpacza nad losem tych, ktrzy sami proszą się o śmierć (tak się wam spieszy do piachu?).

Podkreśla on zarazem piękno, wartościowość, wręcz utopijność świata, ktry został stworzony dla człowieka, a ktry człowiek porzucił w Dniu Poznania. Jest to świat dobrobytu, miłości, idealne miejsce, baśń, słoneczna ziemia. (Miłosz idealizuje raj, przedstawia go jako krainę doskonałą, gdzie pachnie szałwia i tymianek. Używa też epitetu lipową, ktry nawiązuje do lipy opisywanej przez Kochanowskiego.)

Człowiek jednak nieświadomie (skuszony przez Szatana) wybiera świat pełen zła, niegodziwości, zbrodni, fałszywej, samolubnej miłości, żądz, świat skomplikowany, niejasny, nie dający spełnienia. Świat, nazwany przez podmiot liryczny zrujnowanym ogrodem, otchłanią i pobojowiskiem. Podmiot liryczny wspomina też o tym, że człowiek, opuszczając Eden, zaczyna się wstydzić nagości swojego ciała i zaczyna się ubierać, zasłaniać ciało. Diabła nazywa wrogiem, ktry obiecuje ludziom bycie(/byt) na rwni ze Stwrcą. Ludzie nazwani są w tym kontekście ironicznie ułomnymi bogami, zdolnymi do zbrodni i samolubnej miłości.

Wiersz ma jednak wydźwięk optymistyczny, otż Dobry Bg pozwala człowiekowi po jego ziemskiej wędrwce powrcić do Siebie na wieczność.

Bg jawi się w wierszu jako Stwrca, opiekun ludzi, kochający Ojciec czekający na powrt swych biednych dzieci. Opiekuje się on ogrodem i oczekuje na powrt człowieka. Liczne czasowniki takie jak "doglądał", "patrzył", "dumał" ukazują nam obraz Boga zamyślonego, obserwującego ludzi, ale nie ingerującego w ich życie.

Człowiek zaś to jedynie mała, biedna istota jednak bardzo ważna dla Boga, cierpiąca na świecie, ktry zamieszkuje z powodu swego błędnego wyboru. Błędy te można jednak naprawić, co pozwala na ponowne zamieszkanie w dobrym świecie stworzonym przez Boga.

Tytuł Ogrodnik podkreśla stosunek Boga do błądzącego człowieka. Mimo jego grzechw, jest on kochany, troska Stwrcy jest bezinteresowna i nieodzowna, nic nie jest w stanie tego zmienić.

A oto jak rozwiązuje się polemika Miłosza z Luthrem. Otż okazuje się, że człowiek nie jest do końca zepsuty, fakt jego łączności ze złem jest jedynie wynikiem błędnego wyboru na początku jego dziejw, wyboru, ktrego skutki zostają zażegnane dzięki ziemskiej wędrwce człowieka, ale także poświęceniu Chrystusa, jego cierpieniu. I mimo, iż Szatan ma swj udział w rządzeniu ludzkim światem, to człowiek powraca do Boga z otchłani.


Przykadowe prace

Twarda woda

Twarda woda Twardość wody Określenie twardości wody pierwotnie było rozumiane jako, że jest ona miarą własciwości wody, ktra uwidacznia się w zużywaniu mydła, bez wytwarzania piany przy skłcaniu. Mydło jest wytrącane głwnie przez jony wapn...

Problem wyżywienia ludności na świecie

Problem wyżywienia ludności na świecie Od najdawniejszych czasw sprawy wyżywienia ludzi budziły troskę, szczeglnie wtedy gdy miliony umierały i umierają z głodu. Szybki wzrost zaludnienia Ziemi - spowodowany głwnie wysokim przyrostem naturalnym w krajach Trzeciego...

Bardo 4 buddyzm

Bardo 4 buddyzm Kiedy nastaje czas czwartego bardo, ci, ktrzy w życiu praktykowali i osiągnęli rzeczywiste rezultaty, są już wyzwoleni. Przypomnijmy: istnieją trzy kategorie zdolności - najwyższe, średnie i niższe. Istoty o najwyższych lub średnich zdolnościach j...

JULIUSZ CEZAR

JULIUSZ CEZAR Cezar Juliusz, Caius lulius caesar – (ok.100-44 p.n.e.), jeden z najwybitniejszych wodzw rzymskich, mąż stanu. Przez wiele lat piastował ważne stanowiska państwowe, wykazał się wwczas jako administrator i dowdca wojskowy. Senat rzymski, obawiający się Cez...

Kronika gala anonima

Kronika gala anonima NAJPIERW PRZEDMOWA Ponieważ na rozległych obszarach świata krlowie i książęta dokonują nader wielu czynw godnych pamięci, ktre z powodu niechęci i niedbałości, a może nawet z braku ludzi uczonych, okrywa milczenie - uznaliśmy za rz...

Formy ochrony przyrody w powiecie Nowomiejskim

Formy ochrony przyrody w powiecie Nowomiejskim OGLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU Powiat nowomiejski położony jest w południowo-zachodniej części wojewdztwa warmińsko-mazurskiego i obejmuje swoim zasięgiem 1 gminę miejską: miasto Nowe Miasto Lubawskie oraz 4 gminy wiejskie: Bisku...

Bg, życie i śmierć w literaturze średniowiecza, baroku i romantyzmu

Bg, życie i śmierć w literaturze średniowiecza, baroku i romantyzmu Bg, życie i śmierć w literaturze średniowiecza, baroku i romantyzmu Bg, życie, śmierć. Te trzy słowa zawierają w sobie niemal cały sens istnienia człowieka. Nasze ży...

Sejm Walny

Sejm Walny Za początek ostatecznego ukształtowania się struktur Sejmu Walnego uchodzi początek panowania Jana Olbrachta (1492 r.), ktry chciał w oparciu o szlachtę zreformować państwo. Sejm Walny był instytucją, ktra miała ułatwić proces jednolicenia i central...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry