• bullet
  • Rejestracja
  • bullet
Artykuły: Analiza ...

Nawigacja

Analiza i interpretacja wiersza Czesława Miłosza "Ogrodnik"



Analiza i interpretacja wiersza Czesława Miłosza "Ogrodnik"




Wiersz Miłosza Ogrodnik mwi o losach człowieka począwszy od biblijnych rodzicw- Adama i Ewy. Przedstawione są jego dzieje od Stworzenia, przez Grzech Poznania i wygnanie z Raju do powrotu do Domu Ojca po śmierci.

Jednak wizja przedstawiona w utworze jest przeciwieństwem wizji zawartej w poprzedzającym go cytacie. Miłosz bowiem polemizuje z Luthrem na ten temat.

Wiersz jest wyraźnie podzielony na dwie ośmiozwrotkowe części. W pierwszej występuje narrator trzecioosobowy, wszechwiedzący, liryka pośrednia. Zostaje tu nakreślona sytuacja, o ktrej będzie mowa oraz pod jakim kątem będzie ona analizowana. Tutaj także dowiadujemy się jaki ma do niej stosunek podmiot liryczny.

Druga część jest apostrofą, ktrej adresatem są ludzie. Występuje tu liryka bezpośrednia, narrator pierwszoosobowy- tytułowy Ogrodnik. Utożsamiać go można z dobrym Bogiem-Stwrcą-Ojcem ludzi zatroskanym ich losem. Rozmyśla on o zachowaniu człowieka i jego katastroficznych skutkach. . Rozpacza nad losem tych, ktrzy sami proszą się o śmierć (tak się wam spieszy do piachu?).

Podkreśla on zarazem piękno, wartościowość, wręcz utopijność świata, ktry został stworzony dla człowieka, a ktry człowiek porzucił w Dniu Poznania. Jest to świat dobrobytu, miłości, idealne miejsce, baśń, słoneczna ziemia. (Miłosz idealizuje raj, przedstawia go jako krainę doskonałą, gdzie pachnie szałwia i tymianek. Używa też epitetu lipową, ktry nawiązuje do lipy opisywanej przez Kochanowskiego.)

Człowiek jednak nieświadomie (skuszony przez Szatana) wybiera świat pełen zła, niegodziwości, zbrodni, fałszywej, samolubnej miłości, żądz, świat skomplikowany, niejasny, nie dający spełnienia. Świat, nazwany przez podmiot liryczny zrujnowanym ogrodem, otchłanią i pobojowiskiem. Podmiot liryczny wspomina też o tym, że człowiek, opuszczając Eden, zaczyna się wstydzić nagości swojego ciała i zaczyna się ubierać, zasłaniać ciało. Diabła nazywa wrogiem, ktry obiecuje ludziom bycie(/byt) na rwni ze Stwrcą. Ludzie nazwani są w tym kontekście ironicznie ułomnymi bogami, zdolnymi do zbrodni i samolubnej miłości.

Wiersz ma jednak wydźwięk optymistyczny, otż Dobry Bg pozwala człowiekowi po jego ziemskiej wędrwce powrcić do Siebie na wieczność.

Bg jawi się w wierszu jako Stwrca, opiekun ludzi, kochający Ojciec czekający na powrt swych biednych dzieci. Opiekuje się on ogrodem i oczekuje na powrt człowieka. Liczne czasowniki takie jak "doglądał", "patrzył", "dumał" ukazują nam obraz Boga zamyślonego, obserwującego ludzi, ale nie ingerującego w ich życie.

Człowiek zaś to jedynie mała, biedna istota jednak bardzo ważna dla Boga, cierpiąca na świecie, ktry zamieszkuje z powodu swego błędnego wyboru. Błędy te można jednak naprawić, co pozwala na ponowne zamieszkanie w dobrym świecie stworzonym przez Boga.

Tytuł Ogrodnik podkreśla stosunek Boga do błądzącego człowieka. Mimo jego grzechw, jest on kochany, troska Stwrcy jest bezinteresowna i nieodzowna, nic nie jest w stanie tego zmienić.

A oto jak rozwiązuje się polemika Miłosza z Luthrem. Otż okazuje się, że człowiek nie jest do końca zepsuty, fakt jego łączności ze złem jest jedynie wynikiem błędnego wyboru na początku jego dziejw, wyboru, ktrego skutki zostają zażegnane dzięki ziemskiej wędrwce człowieka, ale także poświęceniu Chrystusa, jego cierpieniu. I mimo, iż Szatan ma swj udział w rządzeniu ludzkim światem, to człowiek powraca do Boga z otchłani.






Przykadowe prace

Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Inny świat. Wyjaśnij tytuł utworu. Czy opisany mechanizm systemu działał w pełni skutecznie?

Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Inny świat. Wyjaśnij tytuł utworu. Czy opisany mechanizm systemu działał w pełni skutecznie? Gustaw Herling-Grudziński podczas II wojny światowej był więźniem sowieckiego obozu pracy. Swoje doświadczenia i przeżycia opisał w...

Moje oczekiwanie do Kościoła

Moje oczekiwanie do Kościoła (...)Nadszedł już czas, by jak najwięcej ludzi miało dostęp do wiedzy duchowej. Zmiany zachodzące na Ziemi wymuszają fizyczną i duchową transformacje człowieka, bez ktrej nie będzie możliwe wejście w kolejny etap ewolucji na...

Administracja w systemie politycznym

Administracja w systemie politycznym Administracja w systemie politycznym 1) Postulat rozdziału polityki i administracji Polityka (z gr. polis - państwo-miasto) jest pojęciem właściwym naukom społecznym, w ktrych rozumiane jest wielorako. Politolodzy przyjmują jako podstawową ...

Układ wydalniczy

Układ wydalniczy 1.W przemianach metabolicznych w komrkach organicznych powstają rżne substancje, rwnież te o właściwościach toksycznych. Powinny być one sprawnie wydalane z organizmu. Nagromadzenie tych substancji np. mocznika może być śmiertelne lub stać się p...

Plan jenajski Peter Petersen

Plan jenajski Peter Petersen Peter Petersen (1884-1952), pedagog niemiecki, był profesorem uniwersytetu w Jenie. Na wiosnę 1924 r. otworzył swoją eksperymentalną szkołę. Petersen chciał w niej urzeczywistnić swj ideał szkoły będącej wsplnotą życia i p...

Analiza wiersza "Do Galernikw" Jana Andrzeja Morsztyna

Analiza wiersza "Do Galernikw" Jana Andrzeja Morsztyna Jan Andrzej Morsztyn poeta, wybitny przedstawiciel baroku. Po wielu latach pracy w dyplomacji w 1683 został przed sejmem oskarżony o zdradę. Wielka kultura, zręczne operowanie językiem, rytm, dźwięczność i gładkość...

Średniowiecze - wstęp do epoki.

Średniowiecze - wstęp do epoki. Daty: 476(upadek cesarstwa zachodniorzymskiego) – 1453(upadek cesarstwa wchodniorzymskiego) /1492(odkrycie Ameryki) historiografia – spisywanie historii, kronika Galla Anonima, Wincentego Kadłubka, Jana Długosza misterium – utwr dramatyczny wyst...

Charakterystyka porwanwcza Andrzeja Radka i Marcina Borowicza

Charakterystyka porwanwcza Andrzeja Radka i Marcina Borowicza Marcin Borowicz i Andrzej Radek to dwaj głwni bohaterowie powieści Stefana Żeromskiego pt. Syzyfowe prace. Lektura opowiada o trudach i mozołach rusyfikacji polskiej młodzieży w latach siedemdziesiątych XIX wieku. Bohateram...

Zobacz wszystkie

Nawigacja

Tagi

studia szkoa streszczenie notatka ciga referat wypracowanie biografia opis praca dyplomowa opracowania test liceum matura ksika

Prawa

Do g?ry